ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.12.2007.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

6. dan rada

18.12.2007

Sednicu je otvorio: Milutin Mrkonjić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Oto Kišmarton.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Reč ima narodni poslanik Oto Kišmarton.
...
Srpska radikalna stranka

Oto Kišmarton

Dame i gospodo, dragi prijatelji, na Predlog zakona o budžetu podneo sam amandman u ime SRS-a, na član 5. razdeo 12, funkcija 110 - ekonomska klasifikacija 621, u koloni 6, tako da se iznos "11.951.000.000" zamenjuje iznosom od "10.451.000.000", a u koloni 8 - iznos od "14.285.145.000" zamenjuje se iznosom od "12.785.145.000".
Srpska radikalna stranka predlaže da se ta razlika od milijardu i po preusmeri u poljoprivredu. SRS smatra da su poljoprivredni proizvođači i poljoprivredna proizvodnja u izuzetno teškom stanju i da je ukupno stanje pogoršano katastrofalnom sušom ove godine i štetama nastalim kao posledica te suše. Zato smatramo da u 2008. godini treba da se poveća obim subvencioniranja i regresiranja ratarstva i stočarske proizvodnje.
Smatramo da je za državu važniji oporavak poljoprivredne proizvodnje, nego dokapitalizacija nekih banaka kao što je Komercijalna banka, Poštanska štedionica itd, ili ulaganje u skijališta.
Budžet za 2008. godinu razmatrali smo u situacijama kada završni računi iz prethodnih godina nisu bili na dnevnom redu.
Projektovana makroekonomska politika obećava da ćemo i dalje imati hvalu, da će inflacija biti jednocifrena, čega smo se naslušali i do sada. Kako to izgleda u praksi?
Veoma dobro i sve izraženije to osećaju građani Srbije u svakodnevnom susretu sa potrošačkom korpom. Sve češće poskupljuju osnovne životne namirnice, hleb, mleko, ulje itd.
Očigledno je da će se pritezanje inflatornih pritisaka i dalje odvijati preko uloge Centralne banke i kursa dinara u odnosu na evro, a to će i dalje pogodovati uvozničkom lobiju, dok će izvozna privreda beležiti značajne gubitke, uzimajući u obzir projektovani rast izvoza. Ova konstatacija je jasno naglašena u memorandumu u budžetu i fiskalnoj politici za 2008. godinu, kao vođenje čvrste fiskalne i monetarne politike.
Šta je sa građanima Srbije? Građani će za osnovne životne potrebe izdvajati sve više čvrstih "dinara", što je sasvim sigurno. S obzirom na to da većina građana živi na ivici socijalne bede, postavlja se pitanje kome je ovaj budžet namenjen, kao i kako će sredstva na najefikasniji način dospeti do onih kojima su najpotrebnija, kako će dospeti do poljoprivrede i privrede.
Odgovor na pitanje - kome je namenjen budžet, jasan je, jer je budžet namenjen vladajućoj koaliciji za međusobno podmirivanje računa. Problem Vlade je što nema viziju za povećanje društvenog bruto proizvoda i sposobnosti, punih sedam godina, za upravljanje privredom.
Najave zamrzavanja plata budžetskih korisnika i smanjenja subvencija posledica su prezadužene privrede i poljoprivrede, koja za predlagača, tj. za Vladu, postoji samo kao poreski obveznik, a ne kao korisnik privrednog ambijenta. Tako je Srbija osvanula u štrajkovima, a predlagač budžeta muku muči da napravi kompromis kako bi postigao cilj, i to baš u nezgodno vreme, u predizborno vreme.
Istovremeno, iz medija nas obasipaju konstatacijama da živimo u blagostanju, a to znači potcenjivanje građana, koji kao da nisu dovoljno pametni i nikako da shvate da u Srbiji ima posla za sve, da nema poskupljenja komunalija, hrane, goriva itd.
Nesposobnost ubrzanog oživljavanja privrede i poljoprivrede i stvaranja pozitivnog stvaralačkog ambijenta manifestuje se nedovoljnim društvenim bruto proizvodom, a neracionalna, skupa i neefikasna država čini ono što u ovom trenutku jedino zna.
Moj amandman nije prihvaćen iako Vlada non-stop govori o potrebi pomaganja poljoprivredi i selima. Vidim da su to samo priče o razvoju poljoprivrede, o zalaganju za poljoprivrednog proizvođača, zalaganju za selo, ali mere od strane Vlade za to ne postoje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Zahvaljujem narodnom poslaniku Oto Kišmartonu.
Da li se još neko javlja za reč povodom ovog amandmana? (Ne)
Na član 5. Razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Srboljub Živanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26 .stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. Razdeo 12. amandman je podnela narodni poslanik Zorica Stevanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Zorica Stevanović.

Zorica Stevanović

Hvala, gospodine predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu čl. 145. i 163. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, u ime Poslaničke grupe SRS-a, podnela sam amandman na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije u kome tražim da se u članu 5. razdeo 12, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 621 briše.
Moje obrazloženje je da je neophodno započeti realno finansiranje budžeta. Odgovor Vlade Republike Srbije na moj amandman glasi – amandman se ne prihvata iz razloga što su sredstva planirana polazeći od potrebe očuvanja procenta vlasništva Republike Srbije u slučajevima dokapitalizacije, i to Komercijalne banke, Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, Fonda za osiguranje depozita i Poštanske štedionice.
Da vas podsetim, u delu u kome vršim intervenciju amandmanom, sredstva budžeta Republike Srbije u iznosu od 14.285.145.000 dinara raspoređuju se za dokapitalizaciju Komercijalne banke, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, Fondu za osiguranje depozita, Poštanskoj štedionici, osiguranje izvoza, otpisu potraživanja Radiodifuznoj ustanovi RTS i tu se pominju Radiodifuzna ustanova Vojvodine i Radiodifuzna ustanova RTS, iako se dve ustanove već finansiraju iz skupe TV pretplate.
Mi srpski radikali smatramo da je neophodno započeti realno finansiranje budžeta. Sredstva od 14.285.145.000 dinara nisu mala, to su skoro tri godišnja budžeta grada Niša. Pošto sam ja poslanik iz Niša, moraću da na to skrenem pažnju, da i sami moji sugrađani uvide neke momente.
Kad smo već kod tog budžeta, moram da obavestim srpsku javnost da je budžet u gradu Nišu pet milijardi. Pošto je juče bilo usvajanje budžeta na sednici Skupštine Grada, nešto je malo veći od pet milijardi, ali ni to nije dovoljno.
Samo 70 miliona dinara iz budžeta grada Niša izdvaja se za potrebe gradonačelnika i njegovog kabineta, što je više od ukupne sume izdvojene za besplatne obroke u Narodnoj kuhinji, za besplatne užine za decu osnovnog školskog uzrasta, za besplatne užine za decu ometenu u razvoju, za jednokratnu pomoć za postupak vantelesne oplodnje itd.
Volela bih da javnost Srbije sudi o tome kako vi trošite pare, na osnovu svih uloženih amandmana.
Posebno je interesantan deo četvrto obrazloženje sredstava po pojedinim korisnicima. U tom delu Vlada je morala da objasni zašto je utvrđena finansijska sredstva opredelila korisnicima budžeta, pa kod obrazloženja člana 5. razdeo 12. funkcija 110, na aproprijaciji 621, na moje iznenađenje, nema nikakvog obrazloženja, već se samo prepisuju stavke koje će se finansirati.
Smatram da zadržavate stare navike, kao i u drugim zakonima, prepisujete odredbe iz Ustava, bez ikakve razrade. Dakle, samo prepisivanje, od reči do reči, nema nikakvog objašnjenja, odnosno u Predlogu zakona o budžetu ne dajete nikakvo obrazloženje, već samo prepisujete tekst razdela 12, funkcije 110, člana 5.
Poslanici SRS-a pokušavaju da vam pomognu da uredite zakone. Ulaganjem amandmana, zakoni bi mogli da važe za sve građane Srbije, a ne za vas lično. Pokušavamo da vam ukažemo na propuste i da zatvorimo vrata za bilo kakvu vrstu manipulacije, ali ne vredi, vama više odgovara da dođete, dignete ruke kako vam odgovara, a da mi ćutimo i ne komentarišemo sve ono što nije dobro.
Moram ponovo da vas podsetim da ste u Zakonu o službama bezbednosti, koji ste takođe prepisali i koji nije jedini, bukvalno, gospodina Markovića, koji je bio zatečen i nespreman, prevarili time što ste stavili da se službe bezbednosti neće finansirati iz budžeta.
Ima još nešto, gospodine Cvetkoviću, što sam primetila, naime, budžet BIA-e je za milijardu teži od budžeta Skupštine. Lično, smatram da vi te pare nećete da iskoristite za hapšenje i odvođenje nevinih Srba u Haški tribunal.
Da dalje ne dužim, pošto idu izbori, nadam se da će se sve promeniti nakon pobede Tomislava Nikolića na predsedničkim izborima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Zahvaljujem narodnom poslaniku Zorici Stevanović.
Da li se još neko javlja za reč povodom ovog amandmana?(Ne)
Na član 5. razdeo 12 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26 .stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 145, podneo sam amandman na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu. U članu 5. razdeo 12, kaže se – osim toga, obezbeđuju se sredstva namenjena za otpis potraživanja Radiodifuznoj ustanovi RTS, i to Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine i Radiodifuznoj ustanovi RTS.
Vi ste se zalagali protiv pretplate i za poslovanje RTS-a na tržišnim principima. Mislim da se ovaj vaš stav kosi s onim stavovima koje ste imali unazad sedam-osam godina i na osnovu kojih ste zavaravali narod, pa se, stoga, kaže da bi Vlada trebalo da bude malo štedljivija i racionalnija u trošenju budžetskih sredstava.
Ovaj budžet se ne zasniva na ekonomskim principima, već je, u osnovi, finansijska podrška politici koju vodi Vlada i on je socijalni, jer je činjenica da su u njemu predviđena značajna sredstva za plate i penzije, umesto da je razvojni, da pokazuje jasnu orijentaciju Vlade ka ulaganjima u razvoj, odnosno budućnost.
Budžet Srbije za 2008. je loš i populistički, jer podilazi budžetskim korisnicima u pogledu plata, a da pri tom ceh političkih apetita treba da plate privrednici, koji izdvajaju 95% budžetskih sredstava. Time se još više otežava njihov položaj, jer ovakav budžet predviđa da se od privrednika ubuduće uzima još više.
Budžet neće ostvariti nijedan od proklamovanih ciljeva: ni veću zaposlenost, ni veći privredni razvoj, ni jednocifrenu inflaciju. Ceo budžet je napravljen populistički, predizborno, antireformski, sa 14,8 milijardi deficita. Vi sada treba da podmirite, gospodo, sve nerazumne potrebe Dinkića da razvija regionalnu Srbiju, da ispunite zahteve mnogih ministara, da ostvarite neki privredni rast, jednocifrenu inflaciju i lošu socijalnu politiku.
Osnovna greška kreatora Predloga budžeta za narednu godinu je što su ga sačinili na projektovanim, umesto na realnim prihodima i rashodima, što se prilikom njegove izrade rukovodilo socijalnim i političkim okolnostima, a ne optimalnim potrebama. Srbiji je potreban razvojni budžet, izgradnja infrastrukture, ali na realnoj osnovi i ne na štetu životnog standarda i kvaliteta života građana.
Najbolji način da se budžet depolitizuje i sačuva od tih pritisaka jeste da se unapred napravi fiskalna strategija za nekoliko godina, kako se to, inače, radi u uređenim državama i kako će to uraditi radikali u skorije vreme. Zato je potrebno započeti realno finansiranje budžeta. Neće proći mnogo vremena, a Srbija će imati dobar budžet, dobrog domaćina i za predsednika Tomislava Nikolića.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Da li još neko želi reč o ovom amandmanu? (Ne)
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Dragan Marković.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Dame i gospodo narodni poslanici,  na osnovu član 145. Poslovnika Narodne skupštine, podneo sam amandman na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u ime poslaničke grupe SRS-a. Predlažem da se u članu 5. razdeo 12, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 622 briše.
Da podsetim narodne poslanike, u okviru funkcije 110 planirana su sredstva za članski ulog u kapitalu Evropske banke za obnovu i razvoj. To nisu mala sredstva. Za članski ulog treba platiti 200 miliona dinara.
Krediti koje dobijamo od raznih evropskih i svetskih banaka, pa i od Evropske banke za obnovu i razvoj, sve su samo ne povoljni. Setimo se samo zakona koje smo ovde donosili, Zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove železnice) i Zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji, Železnice Srbije - vozna sredstva, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.
I pored budžetskog izdvajanja, ekonomske klasifikacije 622 i dobijanja kredita po ovim ugovorima, građani Niša, odakle dolazim, ne mogu da dobiju deo pruge koja bi bila izmeštena iz samog gradskog područja, za pravac Dimitrovgrad, na Koridoru 10. Enormnim zaduženjem dovodimo zemlju u opasnost od ekonomskog ropstva, ali ovu vladu to ne zanima. Ovoj vladi je jedini cilj da što duže zadrži vlast. Svesni su i ministri iz ove interesne vlade da će mnogi od njih, promenom vlasti, biti na optuženičkoj klupi.
Dok narod sve gore živi, dok su milioni nezaposlenih u Srbiji, dok 600 hiljada ljudi živi ispod donje granice siromaštva, dok štrajkuju profesori, lekari, radnici, a tajkuni iz redova stranaka na vlasti postaju sve bogatiji, Vlada tvrdi da živimo sve bolje i sve više i više zadužuje zemlju. Nema više domaćih banaka, nema proizvodnje, nema zapošljavanja, a sve više mladih i obrazovanih ljudi napušta Srbiju. Nažalost, takva je trenutna situacija, koja nas srpske radikale ne čini sretnima.
Predstojeći predsednički izbori, na kojima će ubedljivo pobediti Tomislav Nikolić, zauvek će sa političke scene ukloniti i Borisa Tadića i Vojislava Koštunicu i sa njima će otići i ova neuspešna vlada. Vreme je za vredne, uspešne i poštene, vreme je za Tomislava Nikolića i SRS.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

| Predsedava
Da li još neko želi reč o ovom amandmanu? (Ne)
Na član 5. razdele 14. i 19, amandman, s ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman, a nije se izjasnila o ispravci amandmana.
Odbor za finansije je prihvatio amandman, s ispravkom, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman, s ispravkom, pravno moguć.
Da li neko želi reč?
Reč ima ministar.

Mirko Cvetković

Vlada nije prihvatila osnovni amandman. Međutim, došlo je do ispravke, tako da ovaj ispravljeni amandman prihvatamo. Ne znam da li treba da vam pročitam ili ćete vi dobiti, ali taj novi, koji je došao, on je prihvaćen.