ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Oliver Dulić

| Predsedava
Zahvaljujem. Zaključujem jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, na osnovu člana 85. stav 3. Poslovnika, određujem 26. decembar 2007. godine, u 22,37 časa kao dan za glasanje.
Pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum za rad, shodno članu 86. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine. Kvorum za rad Narodne skupštine u danima za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutno najmanje 126 narodnih poslanika.
S obzirom na to da u ovoj sali sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji, molim službu da, radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, izvrši prebrojavanje narodnih poslanika.
Konstatujem da je prebrojavanjem utvrđeno da je u sali prisutno 239 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od 126 narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – IZVEŠTAJ DRŽAVNOG PREGOVARAČKOG TIMA O PREGOVORIMA VOĐENIM POD MANDATOM TROJKE KONTAKT GRUPE O BUDUĆEM STATUSU KOSOVA I METOHIJE I PREDLOG REZOLUCIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije, vođenim od 10. avgusta do 19. decembra 2007. godine.
U skladu sa članom 118. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, glasanje će se obaviti dizanjem ruku.
Molim službu da izvrši prebrojavanje glasova.
Ko je za molim da digne ruku? Hvala.
Ko je protiv?
Ko se uzdržao od glasanja?
Za 150, protiv 19, uzdržana tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština donela odluku o prihvatanju Izveštaja Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu rezolucije, potrebno je da se izjasnimo o amandmanu koji je podnet na Predlog rezolucije.
Narodni poslanici Nenad Čanak, Aleksandar Marton, Radovan Radovanović i Aleksandra Jerkov podneli su zajedno amandman na tekst Rezolucije.
Odbor za Kosovo i Metohiju predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Ko je za molim da digne ruku? Hvala.
Ko je protiv?
Ko se uzdržao od glasanja?
Za 13, protiv 83 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, prelazimo na odlučivanje o Predlogu rezolucije.
Stavljam na glasanje Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.
Ko je za, molim da digne ruku.
Ko je protiv?
Ko se uzdržao od glasanja?
Za 220, protiv 14, uzdržana tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 99. Poslovnika, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.
Obaveštavam vas da je osma sednica sutra, sa početkom u 16,00 časova, u zgradi Narodne skupštine RS, ul. Kralja Milana 14.