ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 05.09.2008.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

8. dan rada

05.09.2008

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:10 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slobodan Maraš, reklamira Poslovnik.

Slobodan Maraš

Gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, član 101. i 104. Vidim da ono što smo danas pričali pogotovo poslanici iz DSS očito nisu najbolje razumeli šta govorimo. Međutim, interesantno je da su oni ti koji najviše brane ovaj sporazum. Niko iz vladajuće koalicije, osim jedan do dva slučaja, nije se ovde udostojio da izađe i da kaže neku reč, da brani ovaj sporazum.
Takođe je veoma interesantno da je gospodin ministar Škundrić tek sada odreagovao i prvi put se obratio nama tokom ove rasprave. Ni jedan jedini put kao da smo mi iz opozicije pokušali, konkretno iz LDP, da ukažemo na sve propuste ovog sporazuma, ni jedan jedini put se nije udostojio bar da nam objasni, da nam razjasni i da pokuša da nas uvede na pravi put.
Međutim, prvi put je reagovao kada je sam on lično prozvan. Mislim da je to nekorektno pre svega prema nama poslanicima i mislim da ste mogli mnogo ranije da na neki način se obratite nama i da nam razjasnite neke stvari.
Hteo bih sa kolegama iz DSS, gospodine Lapčeviću, vi sve vreme, a to je bitno da građani Srbije čuju, spominjete neke stvari o ovom sporazumu koje ne pišu. Znači, sve vreme se pozivate na prednosti u ovom sporazumu o kojima ni jedno slovo ne postoji u ovom sporazumu. Mislim da je to krajnje nekorektno.
Gospodine Popoviću, uz svo dužno poštovanje i uvažavanje onoga što vi radite, bar kao privatnik, duboko sam ubeđen da vašu nijednu firmu ne biste prodali na ovaj način, po knjigovodstvenoj vrednosti, nego bi ste pokušali da postignete tržišnu vrednost i da zaradite što više. Zato nas nemojte ubeđivati da je ovih 400 miliona evra, vi ste to spomenuli danas 15 puta, pravi uspeh. Ne, ovo je katastrofa. NIS ne vredi toliko, vredi mnogo više. Tržišnu vrednost je utvrdio Deloitte & touche, preko dve milijarde. Malo je 400 miliona evra. Da li je to puno kada se uzme i gasni sporazum o kojem vi pričate? To je već neka druga tema, mi mislimo da nije, da je i to greška.
Gospodine Palaliću, vi očigledno niste razumeli šta mi govorimo kada je u pitanju Nabuko. Znači, mi govorimo da je Nabuko potpisao ministar gospodine Palaliću iz naših redova, gospodin Naumov 2006. godine u Bukureštu. Na taj način smo preuzeli jednu obavezu i ta obaveza i dan-danas stoji. Mi pitamo da li ona još uvek važi?
Znači, ne govorimo da treba da se poštuje Nabuko, a da ovaj sporazum ne valja ništa. Mi govorimo da moramo da poštujemo Nabuko, a ovaj sporazum da li valja ili ne valja vrlo brzo će biti u prilici da se vidi, ukoliko ga budete izglasali. Znači, ovaj sporazum nije dobar za Republiku Srbiju, nije dobar za interese njenih građana jer se oni ne štite na ovaj način.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nenad Popović.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Danas u Evropi postoje dva projekta, samo dva najveća projekta. Jedan je Severni tok, drugi je Južni tok. Severni tok je transport gasa iz Rusije kroz Baltičko more u Nemačku. Nemačka je ocenila Severni tok fantastičnim. Učesnici su sa ruske strane "Gasprom" 50%, a 50% dve nemačke kompanije. Predsednik upravnog odbora Severnog toka je gospodin Šreder, bivši premijer Nemačke, koji je rekao takođe da je, pored Severnog toka, nešto najbolje što se u Evropi dešava Južni tok.
Da odgovorim gospodinu Jovanoviću, kada se pravila ta strategija tada nije bilo govora da će Južni tok ići kroz Srbiju. To se desilo u zadnjih nekoliko godina. Drugo, moram da kažem da je izvanredno za Srbiju što se u tom trenutku, kada se donosila odluka kuda će ići Južni tok, na čelu Vlade Republike Srbije nalazio premijer Koštunica i moram da istaknem zahvaljujući odličnim odnosima DSS i Jedinstvene Rusije, sa jedne strane, da je i to imalo neki uticaj na određivanje trase toka.
Možemo biti presrećni danas za sledećih pet generacija što smo dobili mogućnost da jedan od dva najveća evropska energetska projekta danas prolazi kroz Srbiju. Tako da mogu samo da kažem što se tiče te stručnosti i svega da je ovaj ugovor izvanredno ispregovaran, imali smo veliku podršku Ruske Federacije i na tome treba da im budemo neizmerno zahvalni jer će se pravi rezultati ovog energetskog poduhvata tek videti.
Dodao bih mom uvaženom kolegi Marašu, takođe uz dužno poštovanje, možda govorimo uvek o raznim stvarima, a vi ponovo govorite da je cena za NIS 400 miliona evra, a po 15-i put ponavljam da je ovo gasno-naftni aranžman, gde bi verovatno trebalo jednom oceniti i ukupan potencijal koji ovo donosi.
Pokušao sam u mom izlaganju danas, neki nisu prisustvovali, da pokažem sve elemente, koliko će to donositi Srbiji. Sigurno desetine i desetine milijardi u sledećih 30 do 40 godina.
Najbolji srpski ekonomski aranžman koji je Srbija potpisala u poslednjih 40 godina. Da odgovorim gospodinu Jovanoviću, da, imam firme u Rusiji, imam ih takođe jako mnogo i u Evropskoj uniji i najveću saradnju baš ostvarujem sa firmama u Evropskoj uniji na tržištu Ruske Federacije i Kine.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Žarko Korać, povreda Poslovnika, posle njega povredu Poslovnika istakao je narodni poslanik Dušan Bajatović, zatim narodni poslanik Čedomir Jovanović, pa narodni poslanik Zoran Ostojić.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija
Hteo bih da podsetim, gospođo potpredsednice, poštovani narodni poslanici, da mi govorimo ovde u senci jednog velikog neuspešnog projekta i uopšte neću ulaziti u to kako je došlo do toga, to je raskid ugovora o koncesiji za auto-put i upravo danas je Vlada dobila predlog o sporazumnom raskidu koncesije koji je odbacila. Ako stvari ostanu kako su ostale, to znači dugotrajne sudske procese sa koncesionarom, jer očigledno koncesionar je hteo da izvadi sve svoje troškove, pa i neke o kojima ćemo slušati u godinama koje dolaze.
Drugim rečima, već imamo jednu opomenu šta znači kada se napravi ugovor koji iz različitih razloga, u koje sada zaista neću ulaziti jer to nije tema ovog razgovora, nije urađen kako treba.
Što se tiče onoga što je ovde rečeno da je ovaj ugovor, gospodine Popoviću, rezultat dobrih odnosa dve političke stranke, to zaista nema nikakve stvarne veze sa realnošću. Do ovoga je došlo pre svega iz dva razloga, ako govorimo o prirodnom gasu, što se procenjuje da potrebe Evrope za prirodnim gasom rastu 2,5% godišnje i do 2030. godine Evropi će trebati 630 milijardi kubika gasa.
Drugo, gospodine Popoviću, to je ključno u toj priči, što je januara 2005. godine došlo do trgovinskog rata između Ukrajine i Rusije. Rusija je zatvorila gasovod i Evropa je ostala januara te zime delimično bez gasa i to je strateški podvuklo potrebu Evrope da se sa još jedne strane snabdeva gasom.
Još jedna stvar uvaženim stručnjacima, nisam stručnjak ali sam dovoljno sedeo, čitao i razgovarao s ljudima, nemojte brkati dve stvari, jedno je ruski zemni gas, a drugo je zemni gas iz Azerbejdžana, Turkmenistana koji treba da dolazi i da Evropa pokuša da ne bi bila politički zavisna od Rusije, da dobija gas, što je jedna vrlo komplikovana priča, iz ovih zemalja, odnosno iz Kaspijskog bazena.
Srbija je postala atraktivna u onom trenutku kada je Evropa zaželela da ima jedan alternativni put snabdevanja zemnim gasom. Nikakvi politički odnosi, nikakva kosovska kriza, nikakvi dobri odnosi nisu za to odgovorni, to je prosto realnost.
Tačno je da treba napraviti sporazum sa Rusijom, tačno je da je imati gasovod kroz Srbiju odlična stvar, to uopšte ne sporim i nije sporno da treba imati energetski sporazum i naftni sa zemljom koja ima najveće svetske rezerve nafte. Samo bi neodgovoran čovek rekao da to nije tačno. Ono o čemu mi diskutujemo je karakter sporazuma i zaista ne bi oko toga trebalo da bude nikakve sumnje. Naravno da ne lobiram ni za kakvu firmu, već sam se izjasnio da bi trebalo imati sa Rusijom sporazum.
Ono što nama smeta ili bar meni lično to je način na koji je ovaj sporazum postignut. Naravno, radi se o ceni, ne znamo kako je došlo do ove procene i ključno je u svemu tome da li Rusija zaista preuzima obavezu da ovaj alternativni put Nabuku zaista će prolaziti kroz Srbiju i, ono što je najvažnije, u kom kapacitetu? Da li je to samo jedan kračić, kako oni kažu potočić, ili to jeste magistralni? To bi u velikoj meri opredelilo moj odnos prema celokupnom sporazumu.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospodin Dušan Bajatović, po Poslovniku, tri minuta.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
Javio sam se po članu 100. jer mislim da zaista nema smisla više ovo što slušamo od pojedinih kolega i nemojte da se ljutite, ali vi hoćete da zamaglite suštinu ovog sporazuma. Osećam ličnu obavezu i obavezu čoveka za koga je neko glasao. Da probamo da sagledamo celu ovu priču u suštini.
Znači, nema Nabuka, a i da ga ima, kada će? Da li Srbija ima vremena da čeka celu tu priču? Uporno vam predstavnici Vlade objašnjavaju da tek treba da se razgovara i sada čujem sumnju, ovo je odgovor na vaše pitanje, gospodine Korać, da li je ovo magistralni pravac? Da, jeste. Piše u kapacitetu, gospodine Jovanoviću, kada biste znali šta znači 10 milijardi, 20 milijardi, znali biste da se radi o magistralnom vodu, ne može biti ništa drugo.
Štampa vam piše, pogledajte te brojke, kapacitet, piše, matematika je egzaktna nauka. Ako je zbog neke druge matematike vaša sumnja izražena, onda je to neki drugi problem. Znači, nema rasprave ovde o tome, jedino ako hoćemo da dezavuišemo javnost. Magistralni gasovod, jedina velika cev u ovom regionu ide kroz Srbiju i ovde je ventil. Još jednom da razgraničimo da li ovde ima politike, da li ima srpskog političkog interesa i da li ima ruskog političkog interesa? Da, ima i šta je tu sporno? Šta je suština?
Šta je suština? Sve vreme ovde slušamo - preuzeli smo neke obaveze. Izađe uvaženi prof Petar Škundrić i kaže da preuzetih obaveza po tom osnovu nema. Mi i dalje pričamo i ponovo postavljam pitanje: ako pričate o Nabuku i kažete da je ugrožen ovim sporazumom suverenitet, onda pitam - da li je 30 milijardi duga ove zemlje zapadnom kapitalu? Pri tome sam skloniji tom kapitalu nego nekim drugim kapitalima, da me ne shvatite pogrešno, da li je to ugrožavanje suvereniteta, da li sve mora da bude oslonjeno na MMF i na Svetsku banku, ili možda možemo da relaksiramo pristup raznim vrstama kapitala i smanjimo politički i svaki drugi pritisak na našu zemlju.
U ovom momentu postoje samo dva ozbiljna projekta i to vas uveravaju i oni koji se preko biznisa bave sa tim i ljudi koji su upoznati sa celom situacijom, tu su i stručni saradnici iz Ministarstva - zašto zbunjujemo javnost? Postoje samo dva projekta koja su u fazi izrade.
Velja Ilić vam je danas rekao da je i trasa određena. Znači, u tehničkim priprema se odmaklo. Možemo da počnemo koliko iduće godine da radimo ceo projekat. Zašto to želimo da dezavuišemo?
(Predsednik: Vreme.)
Hvala. Još samo jednu rečenicu.
Molim vas da shvatite, u celini gledano, ovaj projekat ne samo što donosi dovoljno novca, ovo je razvojni projekat, za sebe vezuje masu drugih stvari. U prethodnom obraćanju sam pokušao da kažem da je to, zajedno sa stvarima koje su vezane za EPS, nekih 15 milijardi. U naredne četiri godine, možda pet. Je l' neko ne želi to? Jesmo mi dužni tamo nekom da poštujemo taj Nabuku i da ga čekamo 10 godina. U tom projektu Nabuko smo mi sporedna cev. Izvinjavam se što sam prekoračio vreme.
Dakle, apsolutno zalaganje za ovaj sporazum, a koliko je dobar, pokazaće vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem. Gospodin Jovanović, po Poslovniku, zatim gospodin Ostojić, pa gospodin Maraš.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospođo predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, javio sam se u skladu sa članom 100. Pogrešno me je protumačio ministar Škundrić i to po više osnova.
Gospodine Škundriću, samo sam citirao ime katedre na kojoj predajete. To ime sam skinuo sa sajta fakulteta na kome ste profesor i ničim nisam želeo da vas omalovažim. Katedra se zove - katedra za tekstilno inženjerstvo. Da li sam u pravu ili ne? Ako sam napravio neku grešku, izvinjavam se, ali to nije bilo sa namerom da degradiram vašu kompetentnost, da uopšte u ovome o čemu mi danas diskutujemo učestvujete kao ravnopravan sagovornik.
Naprotiv, mislim da ste, preuzimajući funkciju ministra, postali obavezni pred građanima Srbije mnogo više nego pred vama samima. Loše je što ste se u diskusiju uključili onda kada sam rekao da se vi, u stilu nekih ranijih ministara, pojavljujete kao čovek koji inicira izgradu nuklearke u Srbiji i u izjavama kažete da ste zapravo na prvom susretu sa drugim ministrima u Vladi Republike Srbije vi otvorili pitanje nuklearnih elektrana u našem društvu. U redu, to je činjenica, ako nije tačna, takođe se izvinjavam. To je nešto što sam pročitao u novinama kao vašu izjavu.
Ono što je mnogo ozbiljnije jeste pitanje gde se to Vlada, parlament, gde se to država obavezala na način koji bi doveo ovo u koliziju sa obavezama koje preuzima kroz ovaj sporazum. Reći ću, kroz SSP, član 109. SSP propisuje principe tzv. politike saradnje u oblasti energetike. Siguran sam da gospodin Đelić zna o čemu se tu radi.
Ova saradnja se mora zasnivati na principima koji su postavljeni ugovorom o osnivanju energetske zajednice i energetskom poveljom. Rusija tu povelju ne želi da prihvati.
Mi smo, kao država, glasali za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, preuzeli na sebe obaveze koje su preuzele i druge države članice EU, ali nismo u stanju da te obaveze ispunimo, jer nismo mi vlasnici naftne i gasne privrede, nego je to kompanija u vlasništvu Ruske Federacije. Kojim putem ćemo mi naložiti toj kompaniji, koja se stvara i u kojoj pravo upravljanja ima Ruska Federacije, da poštuje ono što su obaveze Republike Srbije. To je kolizija. To se mora raščistiti na jasan način.
Govori se toliko o Nabuku. Ministar energetike je potpisao i preuzeo neke obaveze. Sada vi govorite da to nije važno. Sada ste vi nastupili kroz poziciju osobe koja je progledala i razume i Krup i ono za zapadni kapital. Mi glasamo za sporazum u kojem neme ničeg od onoga o čemu govore zagovornici ovakve politike, bez obzira da li dolaze iz redova DSS-a, SPS-a, demokrate uglavnom ne učestvuju u diskusiji. Ali, unutar same Vlade postoji puno nesporazuma. Očekujemo da nam se pojavi neko iz Vlade ko će reći - u redu, cena ovog sporazuma je plaćena potcenjenim iznosom koji će Ruska Federacija dati za NIS.
(Predsednik: Vreme.)
Vrednost se dobija kroz gasni aranžman. Gasni aranžman ima magistralni pravac kroz Srbiju, toliki nivo investicija u tom periodu, elektrana u Novom Sadu, elektrana u Nišu, toliko radnih mesta, taj socijalni program, ta ekološka zaštita, onda je to jasno.
Juče smo raspravljali o SSP, stotine stranica. Ovaj sporazum, 17 članova sporazuma, dva člana zakona, u tome je razlika. Zbog toga i zbog činjenica koje navodimo, pogrešne energetske strategije ili strategije od koje je Vlada odustala, vlada koja je definisala, potpisivanja sporazuma Nabuko i učešća u tom projektu 2006. godine, čini mi se da je to urađeno u decembru u izbornoj kampanji, to je previše kontradiktornosti da bi mogli tek tako preko toga da pređemo.