DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA, 30.11.-0001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA

30.11.-0001

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 12:10 do 17:15

OBRAĆANJA

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima potpredsednik Vlade Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Poštovani profesore Mićunoviću, oko posete prošle nedelje, mislim da svi dobro znaju da sam ja malo i francuski đak i moram da kažem da mi je bila izuzetna čast da se, kada je u Domu invalida, gde je pohranjen Napoleon i gde se čuva pamćenje vojske Francuske kroz režime, bio naš predsednik sa sekretarom za odbranu, kojeg je gospodin Šutanovac sreo neko vreme pre toga, čula i naša i francuska himna i otkrivena je jedna spomen-ploča koja je podsetila na herojsko savezništvo koje smo imali tokom dva svetska rata sa Francuskom.
Kada govorimo o strateškom partnerstvu, tu vidimo da ulazak u EU ne znači i abdikaciju suvereniteta, naročito u domenu spoljne politike, gde se Evropa u ovom momentu gradi. Francuska jeste jedan od stubova spoljne politike EU. Lisabonski sporazum, koji smo nekoliko puta evocirali danas, uvodi inovaciju, utoliko što će se formirati i novo mesto ministra spoljnih poslova (da pojednostavimo, jer se to tehnički zove malo drugačije), ali i jačanje i spoljne i bezbednosne politike EU.
Ali do daljnjeg, zemlje članice i te kako imaju i sopstvenu spoljnu politiku i bezbednosnu politiku. Samim tim, Francuska ima mogućnost da na bilateralnoj osnovi potpiše i strateško partnerstvo, koje je najviši nivo koji Francuska može imati, sa bilo kojom državom.
Gospođo predsednice, poštovani poslanici, to je mera napretka kojeg je imala naša zemlja u poslednjih nekoliko godina.
Prošle nedelje smo dobili ponudu da do kraja ove godine izradimo nacrt sporazuma o strateškom partnerstvu, i to sa Francuskom, koja za sada na evropskom tlu nema takvo strateško partnerstvo ni sa jednom drugom zemljom koja nije članica EU. Ima slične, na tom nivou, odnose sa Rumunijom i Mađarskom, ali one su, kao što dobro znamo, članice EU. Mi bismo bili prva, uveren sam da ćemo biti prva evropska zemlja mimo Evropske unije koja će postići taj nivo odnosa sa Francuskom.
Mogu vam reći da smo već prošle nedelje razradili teme koje će biti predmet tog strateškog partnerstva. Prva tema – kultura, prosveta i nauka; druga tema – bezbednost, treća tema – evropske integracije i četvrta tema – privreda i investicije.
Očekujemo da će predsednik Sarkozi, kao što je i sam naznačio tokom tog sastanka, posetiti našu zemlju krajem ove ili početkom sledeće godine, da potpiše u ime Republike Francuske i to strateško partnerstvo.
Ne kažem da će to rešiti sve probleme i da će odjedanput Francuska postati veoma jak podržavalac, ili bespogovorni podržavalac Srbije na njenom evropskom putu, ali sigurno je da ovo što se desilo prošle nedelje u Francuskoj ima, na razini naših bilateralnih odnosa, istorijski značaj. Hvala puno.

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima ministar Dragan Šutanovac.

Dragan Šutanovac

Apsolutno je svima jasno da i na kraju 20. veka i u 21. veku, naprosto, postoje stvari koje prevazilaze granice, koje ne mogu da se dele na granicama. Sada se, recimo u kulturi, ukoliko snimate neki film, angažuju glumci iz cele Evrope, angažuje se novac iz Evrope, ta stvar ide normalno. Naša ekonomija je upućena na zemlje saveznice iz bivše Jugoslavije. Vrlo često što uvozimo, što izvozimo, što radimo zajedno.
Nešto što je definitivno zajedničko za sve zemlje Jugoistočne Evrope, ne kažem Balkana, mislim da to treba da pripadne do Beča, čak po meni možda i dalje, jeste taj jedan bezbednosti sektor koji postoji od Ankare, ta linija koja dolazi do samog Beča.
U protekloj godini napravio sam veliki broj poseta tom delu Evrope, sa željom da učvrstimo naše odnose i da učvrstimo vojno-vojnu saradnju, jer smatram da bi, da je u nekom ranijem periodu ta vojno-vojna saradnja bila na višem nivou, da su postojali jasniji vojno-vojni odnosi, mnogo teže bilo političarima da naprave ono što je napravljeno.
U tom smislu, Turska je jedna od možda najvažnijih zemalja na našem prostoru. Turska je zemlja koja je veoma dugi niz godina imala direktan uticaj, a danas ima i indirektan uticaj. S druge strane, Turska je zemlja koja ima veoma modernu i razvijenu vojsku. Turska je zemlja koja ima ugled širom sveta, sa vojskom koja podiže ugled čak više nego ekonomija. To je nešto što je nama jako važno i jako bitno.
Iduće nedelje imamo prvu konferenciju koja će biti održana u Beogradu, a treća je po redu, Konferenciju načelnika generalštabova vojski Jugoistočne Evrope, gde će biti 12 načelnika generalštabova, koji će imati sesiju od dva dana, sa idejom da eventualno takvu grupaciju, koja se zove Konferencija balkanskih zemalja, proširimo i na zemlje koje su malo zapadnije i koje, po nama, bezbednosno gledano, treba da pripadnu toj grupi zemalja.
Ja sam prilikom svoje posete i u Beču i u Sloveniji razgovarao sa premijerom i sa predsednikom Austrije na tu temu. Smatram da postoji veliki interes za to, hteli mi to ili ne. Mi ne možemo posmatrati bezbednost nijedne zemlje bez ovoga.
Bez obzira koliko mi želeli da budemo neutralni, naprosto, mi smo deo jednog sistema koji funkcioniše i ukoliko se mi u tom sistemu inplementiramo, nama će biti bolje.
Danas niko u Srbiji ne priča o tome da mi imamo intenzivnu saradnju sa svim zemljama sveta kroz Interpol, zato što ljudi osećaju da je to nešto što je neophodno. Znači, njima je objašnjeno da to postoji. Verujete mi, koliko je neophodno usklađivati oblast sistema bezbednosti kroz policiju, moje duboko ubeđenje je, sa mesta na kome jesam, da je još neophodnije razviti čvrstu vojno-vojnu saradnju na našim prostorima, imajući u vidu da rizici i pretnje koje postoje na našem prostoru prevazilaze granice, a mogu čak i da prevazilaze i kapacitete zemalja koje su ugrožene.
U tom smislu, imamo veoma intenzivnu saradnju sa Turskom. Očekujemo ove godine ministra odbrane Turske da poseti našu zemlju i očekujemo predsednika Turske da poseti našu zemlju.
Ono što je takođe važno reći, ne samo o sistemu odbrane, već generalno, prilikom posete Turskoj od strane ministra spoljnih poslova gospodina Jeremića, mi smo njima, kao zemlji koja takođe nije članica EU, ponudili jedan strateški odnos i mislim da je to dokaz ovih dolazaka koji će biti u ovoj godini da se konačno razmatra na koje sve načine možemo da sarađujemo.
Mislim da je Turska nama jako važna, imajući u vidu da i mi i oni želimo u Evropu. Teško da možemo mi da odemo u Evropu ukoliko ne sarađujemo sa Turskom, a teško je i da Turska može da ide u pravcu Evrope ukoliko ne bude stabilan i ovaj deo Evrope. Hvala.

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Gospođo Čomić, dame i gospodo narodni poslanici, imam pitanje po ovoj prvoj temi, koju je predložila SRS, za ministra odbrane Dragana Šutanovca.
Gospodine Šutanovac, mi se suočavamo sa činjenicama, naročito mi koji smo članovi Odbora za odbranu i bezbednost i koji učestvujemo na raznim seminarima i forumima koje organizuje kako Evropska kancelarija, tako i Parlamentarna skupština NATO-a, da NATO širi paralelni sistem bezbednosti i apsolutno je jasno da oni to rade kršeći Povelju Ujedinjenih nacija, međunarodno pravo i, kao izuzetno agresivna vojna sila, na taj način pokušavaju da obesmisle i ono o čemu ste vi govorili danas na početku, a to je proces Partnerstva za mir, u kome učestvuje i naša zemlja.
Moje pitanje vama je – da li ste bili eksplicitni u stavu koji je zauzela Narodna skupština Republike Srbije, a to je zvanični državni stav, kada ste razgovarali sa potpredsednikom Amerike Bajdenom, koji je bio prošle nedelje u poseti Srbiji, da je Srbija vojno neutralna zemlja?
To vas pitam zbog toga što ste, kršeći ono što je parlament doneo kao stav o našoj vojnoj neutralnosti, što je za nas veoma važno u procesu očuvanja naše južne pokrajine KiM, vi najpre doneli odluku, a kasnije je (danas mi nisu bili potpuno jasni vaši razlozi) opozvali, da vojnici naše zemlje ne učestvuju u Gruziji na vežbama Partnerstva za mir koje NATO organizuje. Moje pitanje vama je – koji su to stvarni razlozi? Da li čekate vi, kao Dragan Šutanovac, neko drugo vreme da imate potpuno izražen stav, a zaista sam ubeđena u to, kao i većina poslanika opozicije a ne samo mi srpski radikali i čitava patriotska javnost, da ste vi zaista predvodnik NATO lobija u Srbiji?
Da to nije tako, a nažalost jeste, pošto ste NATO čovek u Vladi Republike Srbije, vi biste se više posvetili učestvovanju profesionalnih vojnika i drugih predstavnika naše države, što je naša tema, ali ste zaboravili da ima i zapeta, pa se kaže – i u drugim aktivnostima u inostranstvu, znači, u operacijama koje ste otkazali pod pritiskom javnosti, kao što je učešće naše vojske na granici sa Rusijom, zveckanje NATO oružja, što je gospodin Dmitrij Rogozin, predstavnik Ruske Federacije u NATO, okarakterisao kao pokušaj NATO-a, a pre svega Amerike, da lupi šamar Rusiji, što ne može, i kao neprijateljski atak na državu koja želi Partnerstvo za mir, kao što je Rusija.
Prema tome, moje pitanje vama je – da li svuda i na svakom mestu, a otvoreno sumnjam u to i tvrdim da radite za NATO, zauzimate stav da smo mi vojno neutralna zemlja? (Predsedavajuća: Tri minuta. Zahvaljujem.) Zašto se zalažete onda za to, izvinjavam se, završavam za 10 sekundi, da naši učesnici u mirovnim operacijama budu raspoređeni isključivo u bataljone, odnosno jedinice...?

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Zahvaljujem. Reč ima ministar Dragan Šutanovac.

Dragan Šutanovac

Moraću da krenem otpozadi, da bi vam stvari bile jasnije, pošto se niste informisali. Konkretno, mi imamo trenutno, i to je jedinica koju imamo, lekarski kontigent, odnosno sanitet, koji se nalazi u Kongu. A u Kongu su, između ostalih, Alžir, Bangladeš, Belgija, Kamerun, Kanada, Kina, Indija, Indonezija, Irska, Maroko, Nepal, Rumunija, Rusija, Senegal, Srbija itd. Ako ste želeli da kažete da se zalažem za operacije u kojima su isključivo zemlje NATO-a, odmah da vam kažem da od ovih koje sam pročitao više od pola nisu članice NATO-a. Nije problem što to ne znate, ali ću vam objasniti.
U Obali Slonovače - takođe Bangladeš, Benin, Bolivija, Brazil, Čad, Kina, Hrvatska, Gvatemala, Gvineja, Ruska Federacija, Senegal, Rumunija itd. Neke zemlje su priznale Kosovo, a neke nisu. Ukoliko tražimo saveznika u budućnosti, treba da ubeđujemo ove koje su priznale da nam budu saveznici. Ove koje nisu, valjda su nam već saveznici.
U Liberiji su, između ostalog, i Bangladeš, Benin, Bolivija, Brazil, Bugarska, Kina, Kina - naglašavam ponovo, Ruska Federacija, Senegal, SAD. Znači, u Liberiji su i Kina i SAD i Ruska Federacija. Šta fali da bude i Srbija u tom društvu? Ima li iko dilemu da Srbija treba da bude u takvom društvu? Ne znam zašto to izaziva frustracije kod nekoga ko u isto vreme želi da bude proistočni, a kad ponudimo to, onda kaže da to ne valja. Danas je otvoren taj sajam koji se tiče odbrambene industrije. U vašem gradu, u kome vi živite, postoji jedna fabrika koja je jako važna. Očekivao sam da postavite neko pitanje koje se tiče građana Kragujevca, koje tišti problem te fabrike koja je možda najproblematičnija u ovom trenutku i kojoj treba pomoć. Vi mi postavljate pitanje koje nema nikakvu osnovu, a to su vaše sumnje.
Da li vi verujete ili ne verujete, to mene ne opterećuje. Kazaću vam da svaki sastanak koji vodi ministar odbrane po pravilu ima zapisničara. Sve to što se tada govori, uvek se zapiše, ostane zapisano u arhivi. Ukoliko jednog dana, što se neće skoro desiti, neko vama blizak dođe na vlast, moći će da pročita taj zapisnik, da me optuži za veleizdaju, eventualno da zakažete neko streljanje, kao što je bilo čiča Dražino 1944. godine. Za sve to što optužujete, samo kažite kad ste vi to stekli utisak, na osnovu čega i ko vam je to rekao, i ja ću to da vam demistifikujem.
Inače, verujte mi, sistem odbrane, uopšte državna uprava je dosta ozbiljna. Ne možemo mi da razgovaramo tako što ću ja da pričam jedno na sastanku, a onda da uradim drugo. To su vaši partneri iz opozicije primenjivali, pa smo tu gde jesmo.
Ukoliko želite da budete ozbiljna, respektabilna zemlja, a verujte mi, trudim se da predstavim jednu respektabilnu vojsku i ministarstvo u želji da i ja budem takav isti, zaista se trudim da sve ono što kažem bude, pre svega, jedino i isključivo u skladu sa našom državnom politikom i da pokušam da za tu našu državnu politiku pridobijem simpatije naših sagovornika, recimo, kao što je bila simpatija da kažu - nećemo vas primorati da priznate KiM, a dajemo vam podršku za dalje evropske integracije. Mislim da je to nešto zaista pozitivno i treba da se pohvali kada kažu - nećemo vas primorati na bilo šta vezano za NATO, ali bismo voleli da vas imamo kao partnere, želeli bismo da sa vama sarađujemo.
A mi se danas hvalimo, recimo, fabrika Lučani izvozi u 25 zemalja sveta svoje proizvode i onda u svom prospektu kaže – izvozimo u 15 zemalja NATO-a. Pitam direktora – šta bi bilo ukoliko bismo poslušali ove koji su protiv toga i kažemo - ne može u NATO da se izvozi, samo ćemo da izvozimo u zemlje koje nisu u NATO? Kako bi "Simpo" radio ukoliko bi danas zatvorili predstavništvo u Italiji ili u Americi ili u zemljama Zapadne Evrope? Je l' bi mogli da opstanu ljudi koji žive na jugu Srbije danas ukoliko bi se na taj način ponašali i rekli - ne dolazi u obzir?
A ja sam prošli put kada sam bio član Vlade predložio da se ministri ne voze više vozilima koja su proizvodnja NATO zemalja jer se na taj način finansiraju njihove industrije, da pređemo na neka druga vozila, ali su naše bivše kolege iz Vlade to odbile.
Sve to što pričate treba da bude utemeljeno. Ovo je ozbiljan parlament, vi ste ozbiljni ljudi. Ukoliko izražavate bilo koju sumnju da radim bilo šta nezakonito, obratite se državnom tužiocu, podnesite zahtev, podnesite dokaze, optužite me, ali ne možete vi da nam sudite. Vaš je problem što i vi želite da budete vrhovni sudija i da presuđujete u Srbiji, a vrhovni sudija u ovoj zemlji su građani, za mene.

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović, dodatno pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Pokrenuli ste pitanje fabrike oružja u Kragujevcu, a da bih sa vama pričala kao sa nekim ko je kompetentan za oružje, morali biste da mi odgovorite da li je oružje "tompson" slično automatskoj pušci "kalašnjikov" ili automatu kao što je bio nemački "šmajser". Pošto na to nije mogao da odgovori ni ekspert svedok na suđenju u Haškom tribunalu, verujem da ni vi ne znate da odgovorite na to pitanje. Ali ćete da mi odgovorite na pitanje, pošto ste bili član Upravnog odbora fabrike oružja u Kragujevcu kada je ona imala sunovrat – zašto je u  jednom podužem periodu bila zaustavljena proizvodnja  puške M21? Pa, zbog toga što je tada potpredsednik Vlade, one u kojoj ste vi učestvovali, gospodine Šutanovac, bio Miroljub Labus, koji je rekao da se puška zaglavljuje na devetom metku.
Bilo bi lepo da mi odgovorite – zbog čega ste učestvovali u onome što se zove uništavanje fabrike oružja u Kragujevcu? Zbog čega ste otpustili 1.200 radnika fabrike? Zbog čega niste obezbedili da invalidi rade u fabrici oružja u Kragujevcu, imaju zaštitne radionice i sve ono što ste im obećali u procesu restrukturiranja?
Bilo bi dobro da zaista konkretno, ne bavim se nikakvim špekulacijama, znam da je narod taj koji na kraju presuđuje, ali isto tako znam da bi u ovom trenutku, kada bi bilo koja agencija u Srbiji sprovela istraživanje, najmanje četiri petine građana Srbije reklo da ne želi da Srbija ikada uđe u NATO. A vi, kao Dragan Šutanovac, to želite. Vi to nećete da priznate javno, na moje pitanje, na pitanje gospodina Šormaza, kolege Borisa Aleksića i drugih kolega vi okruglo pa na ćoše, to zavijate u neku vašu formu, međutim nigde nisam čula da ste eksplicitno rekli da se Srbija drži vojne neutralnosti.
Kosa vam se diže na glavi kada se pomene Ruska Federacija, čak ste se drznuli da jutros kažete - pa nije ovo ruska Duma. Naravno da nije, ali ja ću u Dmitriju Rogozinu, Medvedevu i Putinu da gledam prijatelje, neću sigurno u NATO-i koji nas je čerečio i kome je cilj da nam otme KiM. Hvala.