DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA, 30.11.-0001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA

30.11.-0001

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 12:10 do 17:15

OBRAĆANJA

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima Marina Toman.

Marina Toman

Gospodine Đeliću, pričali smo o prosečnim građanima Srbije. Ako građanin raspolaže sa 300 evra i može da nađe tu povoljnu kartu za Pariz za 200 evra, šta će on sa 100 evra da radi u Parizu?
S druge strane, imam jedno pitanje za vas. Recimo, stavite se u položaj jednog radnika, da radite u nekom maloprodajnom objektu trgovinskog monopoliste Miškovića i primate 20.000 dinara platu, da li biste razmišljali o tome gde da otputujete ili biste razmišljali kako da preživite i kritikovali Vladu što nije u pravu što razmišlja samo o stavljanju Srbije na belu šengen listu, a ne omogućava tom istom čoveku, u ovom slučaju vama, da zaradite i eventualno jednog dana putujete?

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Reč ima potpredsednik Vlade Božidar Đelić. U ovom trenutku je na raspolaganju ukupno pet minuta i potpredsedniku Vlade Božidaru Đeliću i ministru odbrane Draganu Šutanovcu. Izvolite.

Božidar Đelić

Gospođo Toman, bio sam ministar finansija kad je prosečna plata ovde bila 20 evra, kada je prosečna penzija bila 15 evra, kada smo imali dug koji je bio veći od naše cele ekonomije. Zatekli smo kašnjenje od dve godine za sva socijalna davanja.
Imali smo situaciju kada nismo imali nijednu ozbiljniju banku gde može da se dobije iole ozbiljniji kredit da se pokrene bilo kakav posao. Imali smo situaciju gde je bila misaona imenica da neko može da krene i da dobije kredit i da počne da dobija mogućnosti da obezbedi sebi krov nad glavom.
Naravno, ne kažem da je u Srbiji sada sve perfektno. Daleko od toga. To je proces koji traje i koji će trajati. Ali, ako pogledamo i po broju, ako već govorite o turizmu, aranžmana koji su prodati i ove i prošle godine, prema onome što je bio slučaj pre nekoliko godina, vidimo da, nažalost, mogućnost turizma još uvek nije otvorena širokim masama našeg građanstva, i na tome moramo da radimo, ali je to nešto što se generalizuje.
S druge strane, naravno da nije beli šengen sve, i zbog toga, ako pogledate i mere Vlade Republike Srbije, prvi paket je usvojen krajem januara ove godine, a drugi je usvojen u aprilu ove godine, njihov cilj je veoma jasan, a to je očuvanje radnih mesta. To je cilj ove godine. Mi bismo voleli da smo u stanju da postavimo neke druge, još ambicioznije ciljeve, ali to je surova realnost ekonomske krize.
Naš cilj je da sačuvamo sva radna mesta koja možemo da sačuvamo, naš cilj je da nijedno preduzeće koje ima izglede na tržištu ne bude obuhvaćeno generalnom krizom likvidnošću, zbog toga smo obezbedili u drugom paketu dodatnih 40 milijardi dinara, da bi se obezbedila likvidnost naše privrede.
Na bazi toga mogu da kažem da smo u rekordnom vremenu, da bi sa istim ciljem povećali sredstva koja su u našem raspolaganju, obezbedili dodatnu kreditnu liniju od 250 miliona evra od Evropske investicione banke, tzv. "Apeks 3" program, koji će omogućiti našim preduzećima da ne upadnu u krizu likvidnosti u ovim teškim momentima.
Ponavljam, u Srbiji se bolje živi nego pre nekoliko godina. I dalje se ne živi dovoljno dobro. Imamo u ovom momentu postepeno formiranje srednje klase. Nedvosmisleno imamo i regione i preduzeća i socijalne klase našeg društva koji ne žive dovoljno dobro. Naš zadatak je da obezbedimo u godinama koje dolaze da jedan normalniji život bude predmet svih i na tome radimo.
Ne kažem da jedna vlada može u potpunosti završiti ovaj posao, ali ove godine je cilj da se očuvaju radna mesta u Srbiji, cilj je da nijedno preduzeće koje ima izgled na tržištu ne propadne, cilj je da ni na koji način ne dopustimo dodatno socijalno raslojavanje. Jer, veliki plus koji se desio po metodologiji Svetske banke je da smo od 2003. do 2007. godine uspeli da prepolovimo broj ljudi koji su u tzv. dubokom siromaštvu. Sa milion smo prešli na nekih 500.000 ljudi. To je i dalje previše. Sada se to veliko siromaštvo koncentriše u određenim regionima, u određenim socijalnim klasama, ali to je i dalje mnogo.
Ono što konstatujemo istovremeno, to je da je prošle godine stopa siromaštva prvi put ostala stabilna, nije nastavila da pada. Ona je padala od januara do juna prošle godine i počela je ponovo da raste od jula prošle godine do ove godine. Naš cilj je da ne dozvolimo raslojavanje u našoj zemlji, da upregnemo sve naše kapacitete koji su ne samo finansije, nego su i način na koji ćemo i na nacionalnom i na lokalnom nivou obezbediti da kroz ovaj težak momenat krize nijedna porodica ne prođe kroz velike probleme. To je naš cilj i siguran sam da delimo jednu takvu zajedničku ambiciju.
Tačno je da u ovom momentu možda za neke naše građane ta perspektiva belog šengena i putovanja na neke daleke destinacije nije bliska, ali verujte, kada se obezbedi ta mogućnost, pokrenuće se neki procesi koji će pojeftiniti i tu perspektivu. I sami vidite da i u onim bogatim zemljama ne putuju svi na isti način, ali veliki broj ljudi putuje. I jeste cilj da, počevši od naših mladih, svi u Srbiji, a da to ne bude privilegija jednog grada, jednog univerziteta, jedne socijalne klase, imaju mogućnost da se upoznaju sa onim što je naš kontinent. Hvala puno na vašoj pažnji.

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Ovim smo iskoristili vreme koje nam je na raspolaganju Poslovnikom i odredbama koje predviđaju tok posebne sednice, jer su predstavnici Vlade iskoristili svih 180 minuta koja su im na raspolaganju za odgovaranje, i potpredsednik Vlade Božidar Đelić i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Zahvaljujem obojici. Pitanja je postavilo ukupno 25 narodnih poslanika, a po dve aktuelne teme. Zahvaljujem, ministre.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da ćemo rad nastaviti sutra u 10.00 časova raspravom u pojedinostima, odnosno po podnetim amandmanima na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Societe Generale“ Pariz, Francuska, a po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“. Hvala vam.