PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 24.03.2011.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

11. dan rada

24.03.2011

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:10 do 18:35

OBRAĆANJA

Borislav Pelević

Napred Srbijo
Uvažena gospođo ministre, Poslanička grupa Napred Srbijo SNS je predložila brisanje stava 3. koji glasi: „Reč ,klubʼ može biti korišćena u nazivu samo sportske organizacije koja učestvuje u takmičenjima u okviru nadležnog granskog sportskog saveza.“ Mislimo da to nije dobro rešenje zato što postoje sportovi koji se ne takmiče, klubovi u neki sportovima se ne takmiče. Da li to znači da treba da im oduzmemo naziv klub? Osim toga, neki klubovi u sportovima koji se takmiče u nekom periodu nemaju takmičenje, ne takmiče se iz raznoraznih razloga. Da li to znači da se mora preimenovati njihova namena ili se jednostavno oni brišu?
Mislim da to nije dobro rešenje, a posebno zato što se danas dozvolilo u našem sistemu da se reč „klub“ upotrebljava za mnoge druge ustanove, organizacije itd. Imamo noćne klubove, nažalost, itd. Ali, mislim da reč „klub“ ne sme u sportu da se upotrebljava samo za one klubove i samo za one sportske grane koje imaju svoje takmičenje. Mislim da je to razumljivo rešenje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 37. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Da.) Gospodin Pelević.

Borislav Pelević

Napred Srbijo
Kao i u mnogim drugim članovima ovog zakona, nažalost, pojavljuju se rešenja koja su već utvrđena drugim zakonima. Ovde se radi o rešenju koje se nalazi u Zakonu o udruženjima, postupak i uslovi za osnivanje udruženja su regulisani postojećim Zakonom o udruženjima. Posebnu konfuziju stvara i činjenica da su ovde prepričani uslovi za osnivanje udruženja, i to nije dobro, uz manje izmene koje nisu sasvim jasne, što će izvesno dovesti do nejasnoća u primeni oba zakona.
Ovaj zakon propisuje i dodatne uslove za osnivanje udruženja, što je u suprotnosti sa članom 18. Ustava kojim je propisano da se ljudska prava neposredno primenjuju, a da se način ostvarivanja može propisati samo kada je to Ustavom izričito predviđeno. Praksa pisaca ovog predloga zakona je bila da se prepričavaju stavovi sadržani u onim zakonima koji su već usvojeni. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 38. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Gospodin Pelević ima reč.

Borislav Pelević

Napred Srbijo
Ovde sam reagovao, uvažena gospođo ministre, samo zato što se država i suviše meša u autonomiju i u rad sportskih udruženja. Ne može država, odnosno u ovom slučaju Ministarstvo, da propiše visinu članarine koju pojedini klubovi propisuju za svoje članove. To nije dobro. Država se, naravno, ne meša ni u cene trgovinskih usluga, ni u cene robe, ni u cene usluga itd., tako da nije primereno, a nije, na kraju krajeva, ni dozvoljeno da država propisuje članarinu u pojedinim klubovima. Neki klubovi žive samo od te članarine i ukoliko se to ograniči oni neće moći da egzistiraju.
Znam da ste u tom članu u poslednjem stavu propisali da ukoliko se radi o klubovima koji imaju visoke troškove, vi kao ministar možete propisati i veću članarinu od one koja je određena ovim članom zakona, ali u principu ovo nije dobro, jer to pokazuje da se država zaista meša u autonomni rad sportskih udruženja, sportskih klubova, odnosno sportskih saveza. Mislim da bi bilo dobro da se ovaj član briše. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospođo ministre, izvolite, imate reč.

Snežana Samardžić Marković

Hvala, gospođo predsedavajuća. Prilika je da kažem da to što su prethodni članovi detaljnije obrazlagali neke elemente prilikom registracije i regulisali možda ponešto što je poznato u drugim zakonima, ali je preciznije doneto što se tiče samog sporta, to svakako nismo radili zbog toga što nam je u Ministarstvu eventualno dosadno ili zbog toga što nemamo drugog posla, nego zato što zaista postoji objektivna potreba, koja se u praksi pokazala.
Vi imate tu sreću ili zadovoljstvo da vaš savez radi kako treba i ja sam veoma zadovoljna što je tako, možda zato što njegovo rukovodstvo ima svest o ukupnoj zakonskoj regulativi, međutim, veliki broj praktičnih problema na koje dnevno nailazi Ministarstvo omladine i sporta leži upravo u tome što statuti nisu dovoljno razrađeni i što svi ti registracioni dokumenti em nisu dovoljno detaljno urađeni, em nisu primenjeni. Zato smo morali u zakonu da ponovimo možda ponešto što postoji u drugim zakonima, ali pre svega da preciziramo u korist funkcionisanja klubova i sporta.
Reći ću vam da se često dešava da u statutima završne račune ne usvajaju skupštine, što bi bilo demokratski opravdano i što je nužda, nego se dešava, nažalost, da ni delegatski sistem u okviru formiranja skupštine nije statutom preciziran kako treba. Na kraju krajeva, dešava se da u statutu postoji mogućnost da ponekad predsednik kluba ili upravni odbor usvaja završni račun.
Zato smo se mi opredelili... Još jednom ponavljam, to nije slučaj u vašem savezu, na vašu sreću i moje zadovoljstvo, međutim, u nekim drugim sportovima verujte mi da jeste, i to je razlog zašto smo se opredelili za detaljnije regulisanje.
Apropo pitanja prosečne zarade, odnosno pitanja ograničavanja članarine, vi ste videli da je to jedna desetina prosečne zarade u Srbiji. Kažete da je to mešanje države u autonomiju u sportu. Ja se sa tim duboko ne slažem, zato što tokom javne rasprave, u kojoj sam i lično učestvovala i koju smo imali prilike da vodimo na celoj teritoriji Srbije i u mnogim gradovima, ovakvo opredeljenje u zakonu najviše su pozdravili pre svega roditelji. Sport je na neki način postao privilegija bogatih i roditelji smatraju da je veoma celishodno što se ograničavaju članarine u klubovima. Sami klubovi, osim što imamo slučaj sa jednim sportom, reč je o ronilačkom sportu, koji je veoma skup... Sami klubovi nisu postavljali posebno pitanje ili negodovali povodom ovog opredeljenja u zakonu.
Nažalost, ili na sreću, kao što rekoh, u ovom trenutku jedna desetina prosečne zarade je oko tri hiljade dinara, članarine, i to je, po mom mišljenju, dosta pristojna kontribucija. Ukoliko neko želi da pomogne svom klubu, to može da učini i donacijom, ukoliko ima sredstava, kao roditelj ili kao član kluba, za tako nešto. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Narodni poslanik Aleksandar Pejčić ima reč.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, morate primetiti da smo mi Leskovčani danas jači ovde u parlamentu – stigao nam je novi poslanik iz Leskovca i ja ga ovog puta pozdravljam.
Dakle, kada je reč o ovom članu zakona, mislim da je trebalo da prihvatite ovaj amandman kolege iz Napred Srbijo i amandman gospođice Lidije Vukićević. Kao razlog želim da vam navedem slučajeve iz prakse. Dakle, ja sam svestan šta ste vi hteli ovim da postignete, međutim, u praksi je sasvim drugačije.
Mi imamo lokalne sredine, poput Leskovca, gde vi participirate u vlasti, gde je lokalna samouprava za sport, a ima preko 140 klubova, izdvojila svega 20.000.000 dinara. Znači, rečima, dvadeset miliona dinara, iako smo imali državnog sekretara za sport, dvadeset miliona dinara. A sam kabinet gradonačelnika – 46.000.000 dinara. E, sad objasnite vi meni kako će tih 140 klubova da se finansiraju ako nemaju članarine, ako im lokalna samouprava ne uplaćuje i servisira iz budžeta ono što im treba, a to je da mogu da se takmiče mlađe kategorije, da plaćaju studije, da plaćaju delegate? Ne mogu ni na jedan drugi način, osim ako ne skupe članarinu.
Zbog toga mislim da je ovde država intervenisala na jedan neprikladan način, da država, tj. vi kao ministar koji predstavlja Vladu, mora adekvatno da odgovori potrebama tih malih klubova, koji će se ugasiti ako nemaju donacija, odnosno ako nemaju članarine koje plaćaju članovi kluba. To je otprilike ono što su htele kolege i s jedne i s druge strane da napišu u ovom amandmanu, a vi ga niste prihvatili. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospođo ministre, izvolite.