PETO VANREDNO ZASEDANJE, 01.07.2011.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANJE

5. dan rada

01.07.2011

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:10 do 17:05

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Za evropsku Srbiju
Još jednom ponavljam, dosta manipulacije, i dosta neistina, upravo zarad važnosti rasprave, ne samo o ovom zakonu, nego o svim zakonima i zbog institucije u kojoj razgovaramo. Nije 21 SPO bio u Vladi. Da je bio 21 godinu, mi bismo prihvatili reforme, neophodne, društvene i političke i ekonomske 1990. godine, bili bismo predvodnici evropskog puta Srbije i sada bi država Srbija bila članica NATO pakta. Izbegli bi ratove, sankcije…
(Predsedavajuća: Narodni poslaniče, molim vas po dnevnom redu. Dobili ste pravo da govorite na vreme poslaničke grupe.)
… Izvinjavam se, predsedavajuća, iznete su grube neistine. SPO je učestvovao u saveznoj Vladi dva i po meseca…
(Predsedavajuća: Narodni poslaniče, upozoravam vas, pravila su jednaka za sve. Tema dnevnog reda, član 106.)
… Samo dva i po meseca u vreme savezne Vlade i u vladi Vojislava Koštunice od 2003. do 2007. godine i u ovoj vladi smo od 2008. godine i to je notorna činjenica. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Minut i 10 sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Ako ne, na član 5. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Narodni poslanik Oto Kišmarton ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Oto Kišmarton

Napred Srbijo
Samo ukratko. Predložili smo brisanje i člana 5. ovog zakona jer ovaj član kaže – svi mladi su jednaki, zabranjena je diskriminacija itd. Pitanje jednakosti i zabrane diskriminacije je na potpuniji i jasniji način utvrđeno u članu 21. Ustava i Zakonom o zabrani diskriminacije, pa je ova odredba takođe suvišna u ovom zakonu i može da služi samo da bi napravili jedan malo veći zakon.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić, Srđan Spasojević i Miroslav Markićević.
Narodna poslanica Zlata Đerić ima reč.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo ministar, amandmani koje je poslanička grupa Nove Srbije podnela bi promenili suštinu ovog zakona, ali za ovaj amandman smo bili ubeđeni da će biti prihvaćen, da će biti shvaćen i prihvaćen.
U članu 5. stav 2, posle reči "zabranjeno je svako", tražili smo amandmanom da se briše reč "neopravdano". Zašto? Zato što vam u ponuđenom tekstu Predloga zakona stoji ovako: "Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema mladima". Smatramo da reč "neopravdano" posle reči "svako" mora biti obrisana, jer inače ona dopušta da postoji opravdano pravljenje razlika, a to je nedopustivo, jer ovo "svako" isključuje. Dakle, ovo se u leksičkom, gramatičkom i stručnom tumačenju jezika zove tautologija.
Prema tome, ovaj član bi trebalo da glasi, u ovoj prvoj rečenici "Zabranjeno je svako pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema mladima". U obrazloženju koje ste nam stavili za neprihvatanje amandmana upravo ste naveli takvo gledište ovog člana. Znači da ne želite da bude bilo kakva razlika u načelu jednakosti zabrane diskriminacije. Ako ste stavili reč "svako", onda ni slučajno ne smete staviti "neopravdano", jer ta reč sa negacijom upućuje da je dopušteno da postoji opravdano. Zabranjeno je svako pravljenje razlike. Mislim da je to bila intencija predlagača zakona.
Razmislite samo o toj rečenici, kako glasi. Ovo je zaista reč koja suštinski menja i, ako ostane u zakonu, suštinski dopušta opravdano, koja može i ne mora biti zloupotrebljena bilo kad, ali ona ne sme u članu zakona uvesti ovu vrstu terminološke nepreciznosti. Molim vas da o tome razmislite, jer zaista smo očekivali da će ovaj amandman biti prihvaćen.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministarka Samardžić.

Snežana Samardžić Marković

Bilo je dosta debate u javnoj raspravi o ovome, međutim najveći je broj učesnika se opredelio za mogućnost pozitivne diskriminacije, naročito za one koji spadaju među ugrožene grupe i zbog toga smo se opredelili kako ste vi nazvali negacija. Iz tog razloga nismo prihvatili amandman.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Zlata Đerić.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Samo ću kratko reći, ako zadržite ovaj termin vi omogućavate diskriminaciju. Upravo činite ono suprotno od onoga što ste obrazložili. Ja kažem da je vaša intencija bila da eliminišete svaku vrstu diskriminacije. Ostavite na stranu tu rečenicu i videćete, čućete kako terminološki zvuči, pa ako je nešto neopravdano znači da postoji i nešto što je opravdano. Stavili ste – svako neopravdano. Da ste zadržali samo termin, svako, to je pozitivna diskriminacija. Znači, vi dopuštate neke vrste diskriminacije i onda menjate suštinu odnosa prema pozitivnim diskriminacijama.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministarka Samardžić.