DESETO VANREDNO ZASEDANJE, 30.07.2011.

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Boris Tadić

Pokušavam da citiram. Jasno sam rekao. Govorim o ranijim sednicama parlamenta. Govorim o političkoj debati u prethodne dve i po godine. Znači, gospodo iz DSS, da ne budem nedorečen. Znači, stav DSS iskazan od strane savetnika u pregovaračkom procesu, govorim sada da ne budem nedorečen,  meni lično i vaših današnjih parola, jeste da nikada ne treba reći rečenicu da Srbija neće voditi rat. Tačka.
Gospodin Nikolić je rekao: "Ako vrhovni komandant kaže da Srbija neće ratovati, kako ćete zaštiti srpski narod". Gospodine Nikoliću, smatram da ova rečenica danas iskazana u parlamentu apsolutno necelishodna i vrlo opasna. Zato što nakon ove rečenice vi u stvari ostavljate dilemu da li možda treba reći nešto drugo danas u srpskom parlamentu. Vi ste rekli gospodine Nikoliću na to da bi bilo mnogo primerenije da sam ja rekao da Srbija ne želi da ratuje, a ne rečenicu – Srbija neće ratovati. Na to ja kažem – Srbija neće ratovati. To je politika koju vodim kao predsednik Republike Srbije. To je politika od koje neću odustati, a to da li ću ja iskazivati svoje želje u međunarodnim odnosima, to je potpuno neadekvatno i nema nikakve konsekvence, pozitivne konsekvence, na Srbiju, na njen međunarodni ugled, a pogotovo na bezbednost građana Srbije i na KiM.
Sama ideja nasilja u Srbiji uvek mora da bude politički napadnuta. To je moj politički stav. I ne sme da ostane bilo kakva nedorečenost s tim u vezi.
Gospodin Korać, i gospodin Ostojić, znači gospodine Ostojiću vi ste rekli da bi LDP podržao Deklaraciju o kojoj govorimo ukoliko bi u njoj pisalo da će Srbija postati članica NATO. Smatram da ova deklaracija nema nikakve sa integracijom Srbije u neke bezbednosne strukture, niti da bi bilo kakva integracija u NATO rešila ovaj problem koji sada postoji.
Da li bi neka ranija integracija Srbije u NATO rešila problem Kosova i Metohije o tome se može diskutovati i to je potpuno legitiman stav, ali vas podsećam da je čak i tokom pregovora u Rambujeu, gospodin Milutinović predlagao američkom sagovorniku Kristoferu Hilu da se Srbija uključi u NATO da bi rešila problem integriteta na Kosovu i Metohiji. Međutim ni tada takva poruka nije funkcionisala, što govori da je najverovatnije nije bila prilika da se pitanje Kosova i Metohije reši takvom jednom integracijom.
Žao mi je, što gospodin Korać, koji je govorio u ime poslaničkog kluba LDP nije prisutan, on je predložio rešenje da Srbija više ne gura građane na severu Kosova na neravnopravnu konfrontaciju i predložio je da Srbija pogura ili sugeriše Srbima na severu Kosova da sami reše svoje probleme sa Prištinom. To bi takođe bila neravnopravna konfrontacija i Srbi sa severa Kosova ne bi imali nikakva institucionalni kapacitet da reše svoje probleme sa Prištinom koje posebno podržano od strane međunarodnih činilaca uspostavljanja ne zavisnosti.
Što se tiče, gospodina Mirovića, poštujem svakog poslanika i zato odgovaram na ta pitanja. Poštovani poslanici vi ste mi postavili. Time odgovaram i gospodinu Nikoliću i svima onima koji su postavili to pitanje. Moj stav je da ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u EU pod uslovom da prizna ne zavisnost Kosova, kažem i jučem sam rekao stav moj kao predsednika Srbije, je ne. Ne samo eksplicitno nego i implicitno priznanje ne zavisnosti Kosova, apsolutno ne dolazi u obzir i zbog toga i vodimo pregovore i tragamo za modalitetima, rešenjima koja Srbiju ne vode prema implicitnom priznanju ne zavisnosti Kosova. Zato i postoje problem izmešu ostalog, zbog toga što se borimo za legitimne interese Republike Srbije i za interese srpskog naroda.
Da li će Srbija voditi rat, time sam i odgovorio na pitanje kako ćemo štititi stanovništvo na Kosovu i Metohiji, ratom niko ne može da zaštititi stanovništvo na Kosovu i Metohiji, možemo samo mirom, možemo stalnim intervencijama, osvetljavanjima onih koji žele rat i nasilje. Možemo neprekidnom aktivnošću, tako smo uostalom zaštitili naše stanovništvo u pogromu 2004. godine. Tada je diplomatija, tada je naša neprekidna aktivnost dala rezultate, tada sam bio ministar odbrane, takođe ćemo i ovaj put, tako se i sada vladamo i tako smo zaustavili ovu intervenciju specijalnih jedinica "Rosu".
Da li smo podneli prošle godine rezoluciju sa evropskim državama nakon pritiska vezanog za Sandžak, odnosno Rašku oblast i drugih pritisaka ne, nego smo podneli Rezoluciju sa dubokim uverenjem da možemo da pronađemo rešenje upravo u saglasnosti sa principom ne priznavanje implicitno, eksplicitno ne zavisnosti Kosova i Metohije i put Srbije prema članstvu u EU.
Gospodinu Dačiću da odgovorim, da li su mu obećali da neće biti promene realnosti na terenu? To je bio naš zahtev i dobio sam uveravanja da će tako biti, ali mi nikada od tog zahteva nećemo odustati jer smatram u kolik dođe do promene realnosti na terenu to je moguće samo nasiljem, bilo kakva konsekvenca nasilne politike je neprihvatljiva za Srbiju i tog trenutka su pregovori i dijalog Prištine i Beograda dovedeni u pitanje.
Sada da zaključim. Mir i stabilnost su prva i osnovna postavka politike Republike Srbije. Drugo, rešavanje problema Kosova kroz dijalog jer Albanci i Srbi su suštinski upućeni jedni na druge. Samo kroz dijalog mi probleme sa kojima se suočavamo možemo da rešimo.
Treće, treba se boriti za legitimizaciju srpskih nacionalnih interesa i Republike Srbije u međunarodnim institucijama. To podrazumeva da mi prihvatamo i legitimne interese drugih naroda i albanskog naroda. Samo u tim okolnostima možemo da se izborimo za punu legitimizaciju naših interesa.
Četvrto, takva politika predstavlja dogradnju naše politike na prostoru bivše Jugoslavije i ona je suštinski zaokret, to je odgovor vama gospodine Ostojiću, u odnosu na svu tradicionalnu politiku koja je vođena na prostoru Srbije u svim prethodnim godinama. Naša politika je suštinski miroljubiva. Naša politika podrazumeva poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, ali je to i politika u kojoj se borimo za legitimizaciju osnovnih, elementarnih interesa srpskog naroda. Pri tom uvažavamo interese svakog drugog naroda. To su temelji politike koju vodimo.
Peto, uvažavanje legalne uloge međunarodnih institucija na Kosovu, što podrazumeva i neprekidno insistiranje, neprekidno insistiranje da se te institucije drže svojih jasno definisanih statusno neutralnih mandata. O tome ćemo u narednim danima, sa tim institucijama voditi težak i vrlo ozbiljan dijalog.
Na kraju, da bismo nastavili takvu miroljubivu politiku, integracija Srbije u EU i čitavog regiona, uspostavljanja mira i bezbednosti za čitav prostor zapadnog Balkana i za Srbiju i na prostoru naše južne pokrajine, da budem potpuno jasan, mi moramo danas da se bavimo prioritetnim pitanjem. U narednim danima moramo da budemo izuzetno aktivni na prostoru KiM, da se usresredimo da ovaj konflikt oko administrativnih prelaza dobije svoju racionalnu formu, da vratimo stvari na pređašnje stanje i da nastavimo dijalog. Jer samo kroz dijalog i Srbi na KiM mogu imati budućnost. Samo kroz dijalog i građani Srbije i svi ljudi koji žive na ovom prostoru mogu imati imati budućnost i samo u EU svi zajedno možemo rešiti suštinske probleme, tradicionalne probleme ovog našeg zajedničkog balkanskog prostora. Hvala na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Tadiću, predsedniku Republike Srbije.
Zaključujem jedinstveni pretres.
Zahvaljujem premijeru i ministrima u Vladi Republike Srbije, svim poslanicima na učešću u radu.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučiti o predlogu deklaracije.
Pošto je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem nedelju 31. jul 2011. godine u 00,50 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.
Zahvaljujem svima.
Molim narodne poslanike da za tri minuta se spremimo da glasamo.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 155 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje po 1. tački dnevnog reda – PREDLOG DEKLARACIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O AKTUELNOM STANjU NA KOSOVU I METOHIJI NAKON JEDNOSTRANIH I NASILNIH AKATA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini, u načelu.
Od 203 prisutna poslanika, 179 je glasalo za, 18 protiv, četiri uzdržana, a dva nisu glasala.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog deklaracije, u načelu.
Narodni poslanici Vlatko Ratković, Smiljana Milisavljević, Maja Videnović, Gordana Čomić i Jelena Trivan povukli su amandmane koji su podneli na Predlog deklaracije.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog deklaracije u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na celokupan tekst Predloga deklaracije, amandman je podnela grupa od 20 narodnih poslanika poslaničke grupe "Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica".
Molim da se izjasnimo.
Od 203 poslanika koliko je prisutno, 78 je glasalo za, dva protiv, uzdržan niko, nije glasalo 123.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na celokupni tekst predloga deklaracija amandman je podnela grupa od 20 narodnih poslanika poslaničke grupe DSS – Vojislav Koštunica.
Molim da se izjasnimo.
Od 203 koliko nas se izjasnilo, 78 je glasalo za, dvoje protiv, uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo 123.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na celokupan tekst predloga deklaracija na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine amandman je podneo Odbor za Kosovo i Metohiju.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Od 206 poslanika, za amandman je glasalo 181.
Protiv je bilo 18.
Uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo sedmoro.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Na alineju 2 preambula amandman je podneo narodni poslanik Dragan Todorović.
Molim da se izjasnimo.
Od 206, za predlog amandmana je glasalo 64.
Protiv četvoro.
Uzdržani jedan.
Nije glasalo 138.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 poslanika, za predlog amandmana je glasalo 64.
Jedan protiv.
Uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo 142.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 narodnih poslanika, koliko nas se izjasnilo, 63 je za.
Protiv dvoje.
Uzdržao se jedan.
Nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 5. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mirović.
Molim izjašnjenje.
Od 207 narodnih poslanika, za amandman je glasalo 62.
Protiv niko.
Uzdržanih jedan.
Nije glasalo 144.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 5. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 poslanika, za predlog amandmana glasalo je 63.
Dvoje protiv.
Uzdržan niko.
Nije glasalo 140.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu deklaracije u celini.
Stavljam na glasanje Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Od 207 narodnih poslanika, za se izjasnio 181 poslanik.
Protiv je bilo 20 poslanika.
Uzdržanih je četvoro.
Nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na KiM, nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini.
Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o povredama Poslovnika, na koje su ukazali poslanici tokom sednice.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. stav 6. i stav 10. Poslovnika, prema kojima ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazloženje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić, na sednici 30. jula 2011. godine, u 20 časova i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim narodne poslanike da odluče da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Moraćemo ponovo da utvrdimo kvorum.
Dame i gospodo narodni poslanici, očigledno je da nas nema dovoljno da se izjasnimo o povredi Poslovnika, pa dozvolite samo da zaključim sednicu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.
Zahvaljujem na učešću u radu i želim da se odmorite lepo.