Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.11.2012.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

14.11.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 11:15 do 13:25

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Molim stručne službe da izvade kartice tamo gde nema poslanika. Znači, kako u ovom redu gde je pozicija, tako i tamo gde je opozicija, svuda gde nema poslanika da se izvuku kartice.
Gospodine Babiću, po kom osnovu? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Govorim po članu 106, ali koristim i pravo na repliku.
Zahvaljujem se koleginici Juditi na intervenciji. Međutim, zamolio bih je da pogleda i na drugu stranu, jer postoje kartice i na drugoj strani. Ne bih da delimo Srbiju. Dosta je podela u Srbiji.
Što se tiče SNS i uvođenja reda u parlament, ne znam zbog čega koleginici Juditi, koja je u debati iznela, smeta kompromitovanje reforme pravosuđa koju čini, navodno, ova vlada Republike Srbije, a glasine da je takva reforma pravosuđa vrlo loše urađena, ne dolaze samo iz SNS, već i iz međunarodne zajednice. Ne znam zašto koleginici Popović smetaju hapšenja koja se dešavaju u Republici Srbiji i borba protiv korupcije i kriminala, a nije smetalo kada je jedna takva akcija, 2003. godine, bila personifikovana kroz jednog čoveka, a nakon te akcije hiljade i hiljade ljudi, koji su bili bespravno procesuirani, su dobili odštetu za to procesuiranje.
Prema tome, red u parlamentu Republike Srbije će biti uveden onda kada budemo shvatili gde se nalazimo, u kojem domu sedimo i zašto su nas delegirali građani Republike Srbije.
Takođe, voleo bih da se vidi i vreme koje SNS provodi u debati, ali i druge poslaničke grupe koje su koalicioni partneri SNS.
Vlada Republike Srbije ima svoj cilj, ima svoj put. Jedan od glavnih prioriteta je borba protiv korupcije i kriminala i to ne može zaustaviti niko, pa čak ni onaj ko je plaćen od tajkuna u Republici Srbiji.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima gospodin Đurić. Povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Povređeni su članovi 106. i 107. Poslovnika. Prvo, ne može…
(Predsedavajuća: Član 106. je reklamirao gospodin Babić.)
Da, ali reklamiram drugi događaj. To smo već raspravili. Znači, odnosi se na jedan događaj.
Dakle, valjda smo zaključili da se ne može koristiti replika i povreda Poslovnika u isto vreme, pa je gospodin Babić govorio mnogo šire od onoga na šta je reagovala gospođa Popović. Mislim da je dovoljno tragična scena da gospodin Babić govori o povredi Poslovnika, a pored njega postoji poslanička jedinica u kojoj stoji kartica. Mi o tome govorimo.
Pozdravljamo ambiciju da uvedete red, ali onda dajte prvi primer. Dakle, imaćete na kraju podatke o tome koliko su poslanici provodili vremena u sali, ali će biti netačni. Kada kartica stoji u sali, a poslanik nije tu, on je u sistemu prijavljen kao da je tu. Na kraju će izgledati kao da ima više vremena.
Prošle nedelje sam rekao da ne spadam u one poslanike koji misle da svi poslanici moraju da budu, u svakom trenutku, u sali, ali ako je njihova kartica ubačena, onda moraju da budu u sali ili da karticu odnesu sa sobom. To je obaveza iz člana 127. stav 1. Poslovnika na koji je reagovala poslanica Popović.
Drugi deo vaše povrede Poslovnika sastoji se u notornoj laži koju ste izneli. Dakle, ne postoji hiljade slučajeva lica lišenih slobode u akciji "Sablja" iz 2003. godine koji su naplatili naknadu štete. To je notorna laž. Naknada štete je dosuđena u nekoliko slučajeva. Taj broj, ako se ne varam, je jednocifren, ali u svakom slučaju to nisu hiljade ljudi. Molim vas da ne dovodite u pitanje, svojim ponašanjem, svojim nastupima u parlamentu, neminovno, potpuno utvrđene sudske činjenice. Sudovi ove zemlje, najviši sudovi ove zemlje su odlučivali o slučajevima hapšenja, lišenje slobode i krivičnim delima koja su onima koji su u toj akciji uhapšeni i koji su procesuirani za najteža krivična dela, između ostalog i za delo ubistva predsednika Vlade ove zemlje, su osuđeni na više decenijske kazne zatvora.
Molim vas potpredsednice da o tome vodite računa kada poslanici ovde govore. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Moram priznati gospodinu Đuriću da mi u vašem izlaganju nije jasno koji deo se odnosi na povredu Poslovnika, a koji na repliku.
Molim narodne poslanike da ubuduće kada se jave za povredu Poslovnika obrazlažu samo povredu Poslovnika. U suprotnom, da repliciraju ukoliko se jave za repliku.
Gospodine Babiću, po kom osnovu?
(Zoran Babić, s mesta: Pravo na repliku.)
Na šta repliku? Na povredu Poslovnika?
(Zoran Babić, s mesta: Pomenut sam.)
Ne može replika. Tu praksu ćemo prekinuti.
Prelazimo na redosled govornika prema spisku.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem. Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, nemam nameru da repliciram, niti da komentarišem ono što su kolege iz drugih poslaničkih klubova govorile u proteklih 15-20 minuta, ali prosto imamo na samom početku i voleo bih da razjasnimo, nadam se da ću i od vas dobiti taj odgovor u nastavku, imam jedno proceduralno pitanje. Pored mene je kolega Radenković i ja ne znam da mu dam odgovor na pitanje koje mi je postavio, a tiče se poslaničkog kluba SPS. U toku ovog zasedanja, kada je bilo postavljeno pitanje oko toga ko je u sali ili ne, on je morao da ode zarad neophodni konsultacija sa kolegom iz DSS u njegove poslaničke klupe. Mi imamo jedno pitanje – da li on sa sobom treba da nosi karticu ili da karticu ostavi gde sedi, a sedi u nekom drugom poslaničkom klubu, jer nema mogućnost da sedi zajedno sa svojim kolegama poslanicima? To je proceduralno pitanje na koje bih voleo da dobijem odgovor. Ako ponese karticu, a nema mogućnost da tu karticu stavi u poslaničku jedinicu gde sedi kolega iz DSS, onda on nije prisutan na sednici, a u sali je.
(Predsedavajuća: Gospodine Miličeviću, molim vas da se držite teme dnevnog reda.)
Ovo je izuzetno važno. Kao zamenik šefa poslaničkog kluba nemam način da dam odgovor kolegi koji je došao da me to pita, pa prosto postavljam to pitanje, obzirom da još uvek nismo definisali raspored sedenja u sali.
Ima vremena, pričaćemo i o reformi pravosuđa, pričaćemo i o radu Republičkog parlamenta. Danas govorimo o četiri sporazuma koja za nas jesu izuzetno važna i ja ću nekoliko reči o tome, obzirom da je u prethodnim diskusijama dosta toga rečeno.
Kolega Jovanović je vrlo jasno rekao, ovlašćeni predstavnik poslaničkog kluba SPS, da ćemo mi u Danu za glasanje podržati sva četiri predložena ugovora, odnosno sporazuma i oni jesu preduslov i korak napred u jednoj uspešnoj borbi protiv kriminala na regionalnom nivou, uspešno kontinuiranoj borbi na regionalnom nivou, pored onoga što Srbija što već čini i radi od trenutka konstituisanja Vlade Republike Srbije, formiranja Vlade Republike Srbije na svom unutrašnjem nivou. Svakako oni podižu kvalitet i tu je gospodin Jovanović u potpunosti u pravu i to jeste stav poslaničkog kluba SPS, oni podižu kvalitet međudržavne saradnje.
Grupa bilateralnih ugovora o kojima danas govorimo u Republičkom parlamentu predstavlja još jedan korak bliže ka unapređivanju te bilateralne saradnje, kako sa zemljama u okruženju, tako i sa jednim brojem država sa kojima imamo tradicionalnu saradnju u oblasti privrede i u mnogim drugim oblastima, u mnogim drugim sektorima. Zadržaću se na bilateralnim ugovorima sa Republikom Makedonijom. Veoma su značajna ova tri zakona o potvrđivanju ugovora sa Republikom Makedonijom koji se odnose na područje pravne pomoći, pravne zaštite. Ovim sporazumima se praktično zamenjuju sporazumi koje je sa Republikom Makedonijom potpisala zajednica Srbije i Crne Gore. Reč je o tri sporazuma, tri ugovora. To su ugovori o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, ugovor o izručenju i o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima. Kako je između naše države i Republike Makedonije sve intenzivnija bilateralna saradnja u različitim oblastima privrednog i društvenog života, to će se ratifikacijom ovih sporazuma još čvršće urediti ta saradnja u oblastima na koje se odnose ovi ugovori.
Pored tradicionalno dobrih odnosa, rekao bih, koji nisu sporni, koji jesu za nas suštinski razlog zbog kojih treba podržati ove ugovore sa Makedonijom, mislim da, sa druge strane, ovi ugovori jesu poseban interes onih opština na jugu
Srbije, recimo Trgovište ili Bujanovac. Jug Srbije je nekako naslonjen i okrenut prema Skoplju. Veliki broj građana sa juga Srbije imaju stanove, imaju imovinu na području Makedonije. Veliki broj građana dnevno ide u Makedoniju, posebno sada kada postoji mogućnost da se sa ličnom kartom uđe na područje Makedonije. To u nekom kontekstu stvara određene rizike.
U Vranju, maločas sam imao prilike da razgovaram sa kolegom poslanikom iz poslaničkog kluba, koji dolazi iz Vranja, u Vranju danas ima u ovom trenutku oko 200 makedonskih državljana koji po različitim osnovama dolaze u Vranje. Zbog toga je veći suštinski značaj ugovora, sporazuma o kojima danas govorimo.
Posebno izdvajam međudržavni ugovor sa Makedonijom o izručenju jer se njime, kao što je već rečeno, precizno uređuje obaveza i procedura izručenja građana na traženje jedne ili druge potpisnice. Kako je Makedonija jedna od zemalja suseda, to je ovaj aspekt veoma značajan, jer veoma često izvršioci krivičnih dela iz jedne mogu tražiti utočište u drugoj susednoj zemlji. Ovaj sporazum će omogućiti i brže i efikasnije procedure izručenja, što će doprineti jednoj, kao što sam već rekao, efikasnijoj borbi protiv kriminala, ne samo u Srbiji, već i u regionu.
Naravno, ništa manji značaj nemaju ugovori o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima i ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, sa ugovorom o izručenju oni čine jednu celinu koja u velikoj meri doprinosi efikasnijim pravosudnim procedurama, što jeste u obostranom interesu i Srbije i Makedonije.
Takođe, vrlo je važan zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, i o tome je već bilo reči. Između naše države ovakav ugovor nije postojao, a pokazala se potreba da se ovakvim jednim ugovorom reguliše pravna saradnja i procedure u izvršavanju sudskih odluka iz oblasti upravo krivičnog prava. Smatramo i očekujemo da će i ovaj sporazum doprineti još efikasnijoj saradnji sa Republikom Slovenijom u ovoj oblasti.
Takođe, želimo da verujemo da su ovi sporazumi jedno od retkih pitanja oko kojih se može postići konsenzus unutar Republičkog parlamenta. Još jednom, na samom kraju, želim da kažem da će poslanički klub SPS u Danu za glasanje podržati sva četiri ugovora. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Cvijan. Izvolite.

Vladimir Cvijan

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, hajde da se konačno vratimo na dnevni red i da porazgovaramo o ova četiri izuzetno važna sporazuma međunarodna koja se tiču međunarodne pravne pomoći.
Probaću, koliko mogu, u ovih nekoliko minuta da objasnim i građanima i nama samima koliko su to značajni sporazumi. Siguran sam da bi pored mene se javilo još dosta poslanika SNS da diskutuje o ovako jednoj zanimljivoj temi, ali većina njih je trenutno na sastancima odbora. Primera radi, u ovom momentu je sastanak Odbora za dijasporu. Ovi međunarodni sporazumi će i za dijasporu imati veliki značaj, ali iz tog razloga, recimo, sedam, osam poslanika SNS nije tu, siguran sam da bi uzeli učešće da nisu trenutno na jako važnim zadacima koji se tiču dijaspore. Takođe, znam da pre zasedanja je i gospodin Nebojša Stefanović, predsednik Skupštine, želeo da uzme učešće u diskusiji po ovim međunarodnim sporazumima, ali i on je trenutno zauzet vrlo važnim međunarodnim sastancima, pa to neće moći. Takođe, nekoliko drugih poslanika SNS su trenutno odsutni, takođe iz razloga određenih sastanaka koji se tiču finansija i kulture, tako da je spalo da moram ja da pričam o ovim sporazumima, ali sam siguran da bi i svi drugi poslanici, koji su opravdano odsutni, govorili o ovim jako važnim sporazumima za reformu pravosuđa, da su prisutni, ali nisu prisutni, ponavljam još jednom, zbog važnih međunarodnih obaveza.
Kolega Neđo Jovanović je već vrlo lepo objasnio značaj sporazuma koje danas usvajamo, posebno sa te građanske strane. Moram naglasiti da je ovo veliki napredak u međunarodnim odnosima u oblasti pravosuđa za Republiku Srbiju, ovi sporazumi će, posebno da obratimo pažnju na krivičnu stranu, doprineti mnogo boljoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Posebno naglašavam da i u makedonskom i u slovenačkom sporazumu se posebno apostrofiraju dela organizovanog kriminala, dela primanja i davanja mita i sva dela za koja je predviđena kazna preko četiri godine zatvora. Za resocijalizaciju ovi sporazumi su jako važni iz tog razloga što se omogućuje transfer osuđenika, recimo, naš državljanin koji je u Makedoniji osuđen na određenu kaznu zatvora može biti prebačen da služi kaznu u Srbiji uz određenu proceduru i uz njegovu saglasnost.
To će biti korisno i za porodicu i za resocijalizaciju, ali i za borbu protiv organizovanog kriminala, jer će time biti omogućeno da se njegova saznanja, saznanja takvog osuđenika primene pred domaćim sudovima.
Voleo bih da naglasim da će u borbi protiv organizovanog kriminala, po ovim sporazumima, veoma važnu ulogu imati Interpol, sa kojim je predviđena direktna saradnja.
Konačno, treba da naglasimo, ne želimo to ni da krijemo, da ovi sporazumi datiraju još iz 2011. godine, da ne bude da je Ministarstvo pravde bivšeg režima sve loše radilo, ovi sporazumi su zaključeni u to vreme, ali očigledno tada nije bilo volje, nije bilo želje ili prosto nije bilo vremena da se oni stave na dnevni red.
Da zaključimo, što se sporazuma tiče, sporazumi će mnogo doprineti borbi protiv organizovanog kriminala i samo su dokaz nastavka saradnje u međunarodnoj pravnoj pomoći između Srbije i susednih zemalja.
Naravno, zahvaljujem se i gospođi Juditi i poslanicima LDP na konstruktivnim kritikama. Drago mi je što su oba poslanika LDP trenutno prisutna na ovoj sednici, koliko ih je verovatno ostalo posle unutrašnjeg raspada. Zahvaljujem se.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Mile Spirovski.

Mile Spirovski

Srpska napredna stranka
Uvaženo predsedništvo, poštovani ministre i članovi Vlade, dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, meni je ovo prvi put da se obraćam u ovom visokom uvaženom domu, pa se nadam da mi nećete zameriti ukoliko osetite uzbuđenje u mom glasu. Ovo uzbuđenje nije izazvano mojom ličnom promocijom, već činjenicom da je makedonska nacionalna zajednica u Republici Srbiji po prvi put dobila svog političkog zastupnika u parlamentu Republike Srbije, u liku Demokratske partije Makedonaca kao stranke nacionalne manjine u okviru koalicije "Pokrenimo Srbiju", koja će znati da artikuliše potrebe svoje zajednice, ali i drugih zajednica i građana Republike Srbije.
Demokratska partija Makedonaca u okviru poslaničkog kluba SNS pozdravlja donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o izručenju, Zakona o potvrđivanju Ugovora ove dve države o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, kao i Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.
Potvrđivanjem ovih ugovora, potpisanih 29. i 30. novembra 2011. godine, nova vlast želi da iskaže spremnost i prihvati sve ono što je dobro i kvalitetno i od interesa za sve građane Srbije i građenje najkvalitetnijih odnosa u regionu. Unapređenje sveukupnih odnosa država ugovornica, svesni potrebe daljeg unapređenja međunarodne saradnje u oblasti pravosuđa, a u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa svojih država i državljana, u želji da razviju odnose uzajamnog poverenja i saradnje u oblasti pravnog saobraćaja u krivičnim predmetima, interes je i Republike Srbije i Republike Makedonije i Republike Slovenije.
Demokratska partija Makedonaca u ovom činu prepoznaje i pozdravlja potrebu nove vlasti za daljim integracijama sa državama regiona i potrebu za stvaranjem pravne države i vladavine prava kojoj, nadam se, svi u ovom parlamentu težimo.
Nekada narod, a sada nacionalna manjina višestruko brojnija nego što popisi stanovništva to pokazuju, makedonska nacionalna zajednica je jedna od onih koja je najviše izgubila tragičnim raspadom nekadašnje nam zajedničke države.
Demokratska partija Makedonaca je naročito zainteresovana da Republika Srbija što pre postane član EU, jer je za nas evropska integracija jedini civilizovan put koji bi omogućio da se bez menjanja granica i sa njihovom maksimalnom prohodnošću reintegrišemo u demokratski uređeno društvo. Samo u demokratski uređenom društvu, gde je sila prava jača od prava sile, nacionalne zajednice i građani Republike Srbije mogu naći sigurnost i prosperitet.
Želja za razvojem saradnje u oblasti pravne pomoći, a u cilju ostvarivanja prava i interesa svojih državljana država ugovornica vidljiva je u članu 2. Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, gde je u stavu 1. zapisano – državljani jedne države ugovornice uživaju na teritoriji druge države ugovornice istu pravnu zaštitu svojih ličnih i imovinskih prava kao i njeni sopstveni građani, kao i u stavu 2. istog člana koji glasi – državljani jedne države ugovornice imaju na teritoriji druge države ugovornice slobodan pristup sudovima i drugim organima. Pred ovim organima oni mogu da zastupaju svoje interese, podnose zahteve i preduzimaju radnje pod istim uslovima kao i njeni sopstveni državljani. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na pravna lica osnovana u skladu sa zakonima države ugovornice na čijoj se teritoriji nalazi njihovo sedište.
U članu 19. stav 1. istog zakona stoji – državljani jedne države ugovornice kada se pojavljuju pred sudovima druge države ugovornice uživaju oslobođenje od plaćanja sudskih taksi i troškova, kao i besplatnu pravnu pomoć u toku postupka pod istim uslovima i u istom obimu kao i njeni sopstveni državljani.
Član 22. ovog zakona garantuje da će javne isprave izdate od nadležnih organa jedne države ugovornice imati pred organima druge države ugovornice istu dokaznu snagu kao i domaće javne isprave.
Član 23. istog zakona garantuje da će države ugovornice dostavljati jedna drugoj izvode iz matičnih knjiga, kao i pravosnažne sudske odluke koje se odnose na lična stanja državljana druge države ugovornice, bez taksi i troškova.
Dame i gospodo narodni poslanici, makedonska nacionalna zajednica i Demokratska partija Makedonaca kao njen politički zastupnik podržava donošenje ovih zakonskih predloga. Takođe, poslanička grupa SNS, čiji smo deo, će u Danu za glasanje glasati za usvajanje ovih zakona. Hvala.