Šeste sednica Drugog redovnog zasedanja, 20.11.2012.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šeste sednica Drugog redovnog zasedanja

3. dan rada

20.11.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 13:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Samo da vam kažem, znači, ja sam primio udruženja, odnosno 46 predstavnika različitih udruženja, koji su tražili prijem kod mene. Dakle, nisam mogao primiti ljude koji nisu tražili prijem kod mene i zato sam samo primio te ljude.
Shvatam vašu primedbu kao dobronamernu i svih drugih koji budu želeli da razgovaraju sa mnogom, naići će na otvorena vrata, kao što su, da kažem, svi oni koji su tražili prijem u ovom domu.
Reč ima doktor Predraga Mijatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedniče.
Pitanje koje postavljam i koje upućuje, to je ministru policije, gospodinu Ivici Dačiću i nadležnim organima, ukoliko smatraju da treba o tome da diskutuju.
Naime, o čemu se radi? Pred sobom imam priručnik za pružanje građanskog otpora, koji je izdala neka organizacija, koja se potpisuje kao "Vojvođanski otpor". Ne znam koja je to organizacija i kakva je, normalno to je na policiji da ispita. Ovaj priručnik, napisan na 45 strana, deli se po gradovima Vojvodine, između ostalog i po Vršcu i apsolutno unosi nemir među građane, neslogu, a na izvestan način i ruši ustavni poredak Republike Srbije, jer na jedan vrlo grub način, neistinit, lažan, daje podatke o vlasti u RS i na koji način im pružiti otpor.
Ovaj priručnik je, inače, vrlo detaljno sročen. Obuhvata sve aspekte našeg društva, kako i na koji način u svim aspektima našeg društva davati otpor republičkoj vlasti.
Mislim da ovaj priručnik nije štampan i deljen slučajno u ovom trenutku, jer upravo se aktuelizuje pitanje budžeta i diskusija o nadležnosti Vojvodine, koje pokreću neke vojvođanske strukture i vojvođanske partije, tako da je ovo tempirano upravo u tom vremenskom periodu.
Normalno, ne znamo i ne znam ko stoji iza toga. Međutim, postoji mogućnost da iza toga stoje stranke ili stranka čiji članovi prebijaju ljude na ulici ispred kafane, ljude koji kidaju znamenje Republike Srbije sa zida i gaze javno. Normalno, prepoznaće se o kome se radi.
To su pitanja o kojima bi trebali da razgovaramo, a ne o prekomponovanju vlasti na ovaj ili na onaj način, jer ono što je za SNS bitno jeste borba protiv kriminala i korupcije, koje pripada i bivšem režimu, u koji je i ova dotična stranka bila. O tome treba da razgovaramo. To je ono što je bitnije za ovo društvo, a ne da li će se u ovom ili u onom gradu, na ovaj ili na onaj način, republičkom ili ne modelu prekomponovati vlast. Vlast se komponuje onako kako građani u toj opštini ili u tom gradu žele i na taj način će biti komponovana.
U svakom slučaju neću popularisati ovaj priručnik ili čitati sve što u njemu piše, međutim samo na par stvari bih da ukažem, a to je da dotična organizacija kaže da internacionalna zajednica, na čelu sa SAD, Nemačkom, Austrijom i Mađarskom, stoje na njihovoj strani. Normalno, jasno je o čemu se radi.
Ono što je takođe vrlo interesantno, a to je i prepoznatljivo, jer se to već dešavalo u Novom Sadu, jedan od saveta kaže – koristite obrnutu psihologiju. Na primer, upalite javno vojvođansku zastavu, ne snosi se kazna ni po jednom zakonu i podignite halabuku oko toga. Ispišite grafit mržnje, npr. "Vojvođane pod led" i optužite suprotnu stranu za incident. Nadam se da vam je ovo prepoznatljivo, jer se ovo dešavalo sa grafitima koji su se nalazili u Vojvodini.
Ima jedna stvar koja je zaista lažna, ako mogu da kažem i zločinačka. Tako nešto napisati i na ovaj način plašiti ljude? U jednoj od stranica se kaže – da li znate da je Srbija počinila genocid nad vojvođanskim Nemcima i Mađarima posle Drugog svetskog rata i da se ni danas ne zna gde se nalazi 500.000 pokopanih tela? Možda baš vaša kuća leži na nekom od njih, a da to ni ne znate.
Zamislite kakav osećaj imaju ljudi kada ovako nešto pročitaju i ovakav jedan tekst?
Još jedna konstatacija, pa ću s tim i završiti. Kaže – da li ste znali da je Srbija unazadila Vojvodinu više no što su Nemačku unazadila dva svetska rata? Ovo je monstruozno.
Ima još jedna stvar. Izraz je možda suviše grub, izvinjavam se. Ako se ovo detaljno pročita, vidi se da postoje određene rečenice, konstrukcije i izrazi koje koketiraju sa hrvatskim jezikom. Postoji mogućnost da je u jednom trenutku ovaj priručnik možda rađen u dogovoru sa nekom od organizacija iz Republike Hrvatske. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, gospodine Mijatoviću.
Reč ima narodni poslanik Jelena Trivan. Izvolite.

Jelena Trivan

Demokratska stranka
Hvala, predsedavajući.
Imam dva pitanja danas za Vladu Srbije. Jedno pitanje je premijera Ivicu Dačića.
Naime, jasno je da je ova vlada svoj kurs definisala kao evropski, a svoj način izlaska iz krize kao jedan od potencijala je definisala privlačenje stranih investicija i novo zapošljavanje. Međutim, za ovih tri i po, četiri meseca nismo videli nikakve nove i velike investicije, nismo videli novo zapošljavanje. Naprotiv, stopa zaposlenosti je porasla.
Nažalost, neki veliki investitori, koje je Srbija sa mukom dovela na ovu teritoriju, započela pregovore, danas odlaze. Juče je objavljeno da IKEA, koja je trebala da zaposli 5.000 radnika, odlazi sa tržišta Srbije i da će svoje pogone otvoriti u Hrvatskoj i 5.000 zaposlenih, koje smo očekivali ovde, biće zaposleni u drugoj zemlji.
To može različitim razlozima da se pravda, ali ono što ne može da se opravda to je da premijer Vlade, koja je najavila nove investicije, pojednostavljivanje procedura i novozapošljavanje, sa budustičkim mirom kaže da IKEA u Srbiji nije mogla da reši elementarne administrativne probleme, lokacijske dozvole i zemljište i da s toga odlazi na drugo tržište.
S toga je moje pitanje da li će Vlada, umesto kritika na račun svih prethodnika, početi da radi na privlačenju stranih investitora, šta će uraditi da one koje imaju Sporazum o razumevanju sa Vladom Srbije zadrži kako ne bi odlazili i šta će uraditi u stvarnom životu na pojednostavljenju tih procedura i zaustavljanju stranih investitora?
Drugo pitanje je namenjeno ministru kulture. Ministar kulture je juče najavio da će se naći novi model za finansiranje RTS. To duboko pozdravljam da svaka zemlja, koja drži do sebe, do svog nacionalnog interesa, mora da ima jak javni servis. Jak javni servis i nezavisan javni servis može biti samo onaj koji ima stabilno finansiranje, što danas u Srbiji nije slučaj. Sasvim je svejedno da li će to biti model BBC ili hrvatski model, ali ono što je bitno to je da finansijski pritisci na javni servis prestanu.
Sve ove napade na RTS prethodnih dana razumem kao pokušaj disciplinovanja javnog servisa. Nemam nikakv problem sa tim, ukoliko Vlada želi da izvede kadrovske promene unutar RTS. Neka to uradi u zakonskom okviru.
Nemam nikakav problem sa tim da se ispitaju svi ugovori i sve zloupotrebe, naprotiv, i da svaki ugovor RTS bude transparentan i javan. To podržavam, ali imam problem sa definicijom da RTS mora da bude svestan političkih promena koje su se dogodile. Mora da bude svestan isključivo i jedino javnog interesa. Mora da bude svestan činjenice da nije komercijalna televizija i da u tom smislu je obavezan da ponudi kulturne, obrazovne i objektivne informativne sadržaje.
Svi učesnici u političkom životu moraju da shvate da je javni servis odbrana od poniznog izveštavanja i odbrana od popularnih sadržaja, kiča, šunda i sveopšte estradizacije medijskog prostora.
U tom smislu, očekujem da ministar kulture vrlo brzo predoči šta je njegov konkretan plan za očuvanje i unapređenje javnog servisa i tražim od Odbora za kulturu i informisanje, koji će sutra zasedati, da javno osudi, ili se ogradi od reči koje je naš kolega poslanik Siniša Kovačević izrekao za ovom govornicom, koji se u pokušaju da kritikuje RTS, za šta verovatno postoje dobri argumenti, obrušio na nekoliko žena zaposlenih u javnom servisu i da u tom smislu za sve nas koji držimo do pristojnosti i javne reči, je važno da sačuvamo ugled ove Skupštine koja je jednako Skupština i muškaraca i žena, koja poštuje svakoga i u kojoj se ne dopuštaju ni seksistički, ni šovinistički napadi.
Da li je neka žena upoznata sa polnim bolestima ili ne je sramotno, naročito ako su to na izvestan način reprezenti informativnog programa jedne medijske kuće. U tom smislu, kulturološki, civilizacijski, moramo takvo ponašanje da osudimo i da ne dozvolimo da se ono ikada ponavlja za ovom govornicom. To govorim u ime svih žena koje danas ovde sede. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici: Dejan Rajčić i Donka Banović.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda, pored predstavnika predlagača Suzane Grubješić, potpredsednice Vlade, mr Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, mr Verice Kalanović, ministarke regionalnog razvoja i lokalne samouprave i dr Sulejmana Ugljanina, ministra bez portfelja, pozvao da sednici prisustvuje i Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede i Predrag Aleksić, načelnik Odeljenja za carinski sistem Ministarstva finansija i privrede.
Nastavljamo sa radom i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – PREDLOGA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Pošto me je ministar Ugljanin obavestio da je sednica Vlade u 11,00 časova, nećemo nastaviti sa radom dok se neko od ministara ne pojavi u sali Narodne skupštine.
Određujem pauzu do 12,00 časova.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, na žalost zbog nemogućnosti da Vlada obezbedi nekog od ministara koji bi mogao da bude prisutan na današnjoj sednici da sa nama razgovara o amandmanima koji su predloženi, nisam spreman da nastavimo rad bez prisustva ministra i mislim da se sa mnom slažete. Zbog toga, određujem nastavak sednice za sutra u 10,00 časova.
Nadam se da će Vlada poslati nekog ko bi mogao na ozbiljan način da predstavlja Vladu, vezano za ove amandmane. Hvala vam.