Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.03.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

3. dan rada

28.03.2013

Sednicu je otvorila: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:15 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici,  s obzirom da je danas poslednji četvrtak u mesecu u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16,00 do 19,00 časova.
Generalni sekretar Vlade Republike Srbije obavestio je Narodnu skupštinu da sledeći članovi Vlade nisu u mogućnosti da prisustvuju današnjoj sednici na kojoj se postavljaju poslanička pitanja: Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave.
Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas još jednom podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koja se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja.
Narodni poslanik ima prvo da postavi poslaničko pitanje pojedinom ministru ili Vladi iz njihove nadležnosti. Poslaničko pitanje mora biti jasno formulisano. Izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta. Predsednik Narodne skupštine upozoriće svakog narodnog poslanika, koji postavlja poslaničko pitanje, ako pitanje nije postavljeno u skladu sa odredbama ovog poslovnika, odnosno ako nije upućeno nadležnom organu.
Na usmeno postavljeno poslaničko pitanje Vlada, odnosno ministar moraju odmah usmeno da odgovore, ako je za davanje odgovora potrebna određena priprema oni to moraju obrazložiti, odgovor narodnom poslaniku dostaviti u pisanom obliku u roku od osam dana od dana kada je pitanje postavljeno.
Ako je u pripremi odgovor na poslaničko pitanje potrebno utvrditi određene činjenice, čije utvrđivanje zahteva duže vremena i složeniju analizu, rok za davanje odgovora na poslaničko pitanje može se produžiti ili najviše do 30 dana.
Nadležni ministar se obraća Narodnoj skupštini najduže pet minuta kako bi odgovorio na pitanje. Takođe, prema članu 207. Poslovnika posle datog odgovora na poslaničko pitanje narodni poslanik koji postavlja pitanje ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentariše odgovor na svoje pitanje i da postavi dopunsko pitanje. Po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje, narodni poslanik ima pravo da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta. U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora shodno se primenjuje odredbe Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s time što nisu dozvoljene replike i ukazivanje na povredu Poslovnika.
U skladu sa tim molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja. Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će naizmenično najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.
Prelazimo na postavljanje pitanja.
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Hvala gospodine predsedniče.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću svoje pitanje da uputim predsedniku Vlade. Zapravo, ja sam još 19. novembra prošle godine postavio pismeno pitanje na koje još uvek nisam dobio odgovor, a ticalo se izgradnje memorijalnog centra žandarmerije iznad albanskog sela Lučane kod Bujanovca i naravno moje interesovanje je bilo - šta će Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti da se nezakoniti radovi zaustave i da se onemogući provokacija koja je tim spomenikom napravljena u odnosu na albansko stanovništvo koje ima sveže sećanje iz vremena kad su tu na tom području bili sukobi u kome su učestvovali i specijalne snage policije?
Pošto nema ministra prosvete, postaviću drugo pitanje koje se tiče prvo finansiranja nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine koje je ugroženo u ova tri meseca ove godine, jer je došlo odlukama ili preporukama Vlade da Kancelarija za ljudska i manjinska prava smanjila orijentaciono za četiri puta finansiranje ovom savetu, savetu albanske zajednice. Obrazloženje je da se to radi zbog toga što na poslednjem popisu izašlo negde 5.800 Albanaca i da zbog toga kao što vidite to se odrazilo poprilično u odnosu na 61.000 Albanaca koji su popisani 2002. godine.
Po meni je sada ovde veoma ozbiljno pitanje. Nije ovde samo problematika nacionalnih saveta čija delatnost je ozbiljno ugrožena. Samo što je tek počelo da se osposobljava za rešavanje veoma osetljivih i dugo nagomilanih problema u oblasti prosvete u jednoj poprilično dobroj saradnji sa Ministarstvom prosvete, sada odjednom dolazi ova opstrukcija, po meni blokada direktno od strane Vlade, kao što od Ministarstva prosvete se opstruiše Nacionalni savet Albanaca. Opet sumnjam pošto je u pitanju delovanje predsednika Koordinacionog tela, da je u pitanju po meni pogrešan pristup u rešavanju problema u toj oblasti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima predsednik Vlade Ivica Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar spoljnih poslova
Dame i gospodo poslanici, kada je reč o spomeniku žandarmerije, sigurno da spomenik poginulim pripadnicima žandarmerije ne uznemirava više javnost nego što uznemirava više od 20 spomenika poginulim pripadnicima OVK, OVPBM itd. na koje država nije reagovala u poslednjih desetak godina. Imajući u vidu situaciju koja je postojala na jugu Srbije u vezi sa uklanjanjem spomenika iz centra Preševa, taj spomenik žandarmerije još nije zvanično ni otvoren, otkriven.
Sa te strane ne vidim nikakvih razloga da se oko toga pravi veliki spektakl. Nedavno sam imao sastanak sa predstavnicima ambasada, koji čine tzv. grupu prijatelja juga Srbije. Spomenuo sam da bi možda bilo logično da na KiM, oni koji su priznali nezavisnost Kosova tamo imaju ambasade, da naprave jednu grupu prijatelja severa Kosova, što im do sada nije padalo na pamet. Generalno razgovarali smo o načinu na koji bi trebalo prevazići sve ove probleme.
Definisano je više tačaka. Između ostalog, to je odgovor na vaše drugo pitanje, a to je želja da Albanci budu potpuno, ne samo Albanci, nego i svi drugi pripadnici nacionalnih manjina nacionalnih zajednica, budu integrisani u naše društvo. To znači da budu potpuno ravnopravni činioci društvenog i političkog i svakog drugog života u Srbiji, a to će podrazumevati i rešavanje ovog pitanja o kojem je gospodin Halimi govorio, a to je pitanje finansiranja rada Nacionalnog saveta.
Novi šef koordinacionog tela, gospodin Zoran Stanković, mislim da radi korektno i dobro svoj posao i da je uspostavio kontakt sa albanskim predstavnicima na jugu, sa predstavnicima međunarodnih zajednica, sa stranim ambasadorima. Imamo moju podršku, kao premijera, i cele Vlade Srbije, bez obzira što nije ministar. Nadam se, nama je interes da se sačuva mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, najveći problem koji postoji na jugu, koji pogađa Albance i Srbe, a to je veliko siromaštvo i zaostalost ovog kraja.
Bez ikakve želje da se podižu tenzije, sve ove stvari treba rešavati u skladu sa zakonom. Ako zakoni nisu dobri, treba ih menjati, ali moraju da postoje jasna pravila koja će važiti za sve slučajeve i da se time izbegnu tenzije koje se već u najavi mogu očekivati, kao što je najava izgradnje memorijalnog centra za poginule pripadnike OVK, OVPBM, za koje svakako ne možete da kažete da će naići na oduševljenje građana na jugu Srbije. Da bismo sprečili sve negativne posledice, dijalog je najbolje rešenje, ali postoje zakoni, postoji Ustave naše zemlje i oni moraju da budu poštovani.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Halimi.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Poštovani gospodine predsedniče, da je provokacija u Lučanu, sasvim je očigledno i na osnovu peticije koju su građani tamo podneli. Bio sam direktni učesnik pregovora koji su tada rešavani. Znam pouzdano da su među specijalnim snagama bili pojedinci koji su učestvovali u organizovanom ubistvu predsednika Vlade ove države i da je tamo bilo dosta ubijenih civila u to vreme. Dvesta metara iznad čisto albanskog naselja se gradi, i to nezakonito, memorijalni centar žandarmerije, koji se čitavo vreme čuva preko žandarmerije. To znači vanredno stanje, što je po meni apsolutno neprihvatljivo.
Što se Preševa tiče, znate da je intervencija došla u trenucima kada je bilo veoma izvesno da je postojala želja i spremnost da se zajednički reši taj problem, ali ovde ta spremnost nije postojala.
Vraćam se opet predsedniku Koordinacionog tela. Rekao sam da je u velikom riziku blokada Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, jer su sredstva oko četiri puta smanjena od početka ove godine. Po meni, apsolutno bez i jednog razloga.
Opet ponavljam, na osnovu javno iznetog stava predsednika Koordinacionog tela da će se zalagati da omogući predstavnicima opština da razrešavaju postojeće direktore. Došlo je do sukoba i veoma ozbiljnog kršenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o nacionalnim savetima.
Postavljam pitanje – što nam treba nacionalni savet, ako zakonske kompetencije ima jedan predstavnik Vlade da sve to blokira? Zar vi smatrate da je to područje eksperimentalno? Za nas tu ne treba da važe zakoni. Ko ovde ima pravo, na osnovu kojih nadležnosti može jedan, po meni, imponovani, nametnuti od strane Vlade samo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, da on ima snagu da se preko predsednika opština nezakonito razrešavaju direktori? To je po meni bez presedana. Tamo se stvara siva zona, može svašta da se uradi. Da li je to onda interes državne politike? Da li je sada stalo nekome u centru da se stvori haos u školama, ali i u svim institucijama koje smo legalno na izborima izabrali? Čemu to sve vodi?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar spoljnih poslova
Apsolutno se slažem sa vama gospodine Halimi da treba da se poštuju zakoni. Isto tako, u ovoj državi građani imaju odgovarajuća prava, imaju odgovarajuće obaveze i odgovornosti. Pravo građana je da izaberu da li će učestvovati na izborima. Kao što znate, neki su učestvovali na izborima, a neki nisu. Vi jeste i ja vam odajem priznanje zato što ste time pokazali da smatrate Srbiju svojom državom.
Sa druge strane, postojale su političke grupacije koje su pozivale Albance da bojkotuju izbore, ali i da bojkotuju popis. Direktna posledica bojkota popisa stanovništva jeste verovatno smanjivanje nekih finansijskih sredstava koja su namenjena Nacionalnom savetu.
To je tema o kojoj se može razgovarati i mislim da nema nikakvog razloga da od toga nastane bilo kakav problem, a naročito ne politički. Ako je to tema koja je problematična, na sledećem sastanku sa šefom koordinacionog tela pokrenuću to pitanje i razmotrićemo šta se dešava i da li je zaista ugrožen rad Nacionalnog saveta. Ukoliko jeste, sigurno ćemo preduzeti mere da se stvore svi uslovi. Nama je cilj da se nastavi proces integracije Albanaca u srpsko društvo, u državu Srbiju i da učestvuju u svim institucijama, od policije, sudstva, carine i svega ostalog što postoji u našoj državi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Halimi.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Gospodine predsedniče, sigurno se slažemo da bi trebalo poštovati izbore, iako znate da je dva dana pre poslednjih izbora u Bujanovcu je bilo intervencije žandarmerije, a povezano sa bojkotom popisa i primedbama koje smo tada upućivali da je neosnovano nametnuto na tom popisu samo ćirilično pismo, koje je nametnuto i na poslednjim izborima. Zbog čega su ti izbori kod nas bili nenormalni? Zato što je u pitanju bila deformisana ćirilica, koju ni Srbi nisu mogli, koji dobro znaju ćirilicu, da pročitaju. Niko nije znao šta je dva iks, tri iks, c iks, jer su tako bila ispisivana imena Albanaca. U ove 23 godine sam pratio sve izbore i uvek smo koristili latinicu ili albansku azbuku. Zašto je to tada bilo i kod popisa i kod poslednjih izbora? To treba vi u Vladi da izanalizirate. Kome je to trebalo da se tako nešto nametne.
Ne slažem se sa logikom da treba sa predsednikom Koordinacionog tela ovo raspraviti, kada je Kancelarija za ljudska i manjinska prava vladin organ. O tome Vlada treba da raspravlja. Nije smelo da se dopusti da se blokira rad Nacionalnog saveta tri meseca.
Opet ponavljam, u vremenu tek što su počeli nešto ozbiljnije da rade, dokazani su prvi rezultati, dolazi do blokade. Ali, ponavljam, blokadu direktno vrši ministarstvo time što je dalo kompetenciju predsedniku koordinacionog tela, da u dogovoru sa predsednikom opštine Bujanovac nezakonito smenjuje direktore, na osnovu toga što prethodno se smenjuju predstavnici nacionalnog saveta u školskim odborima, a ministarstvo ćuti, iako ima zakonsko pravo da interveniše. Hvala.