Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 24.05.2013.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

2. dan rada

24.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika zaključujem zajednički načelni pretres. Prelazimo na zakone iz tačaka od 1. do 6.
Prelazimo na sledeći zajednički jedinstveni pretres.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, povodom zajedničkog jedinstvenog pretresa o predlozima zakona iz tačaka 7, 8, 9. i 10. dnevnog reda, pored predstavnika predlagača mr Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede i prof. dr Zorane Mihajlović, ministarke energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pozvao da sednici prisustvuju i: Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik Ministarstva finansija i privrede.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 7. do 10. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vlade Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja o prečišćavanju otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji u iznosu do 46 miliona evra između KFW Franfurt na Majni i Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
Da li predstavnik predlagača mr Mlađan Dinkić želi reč? (Da.) Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Samo ukratko ću da obrazložim ova prva dva predloga, s obzirom da su oni najvažniji.
Prvi je predlog zajma od Ruske Federacije u iznosu od 500 miliona dolara, za podršku budžetu Republike Srbije. Radi se o veoma povoljnom zajmu, jer je kamatna stopa fiksna na nivou od 3,5% godišnje, a period otplate je 10 godina, uključujući period počeka od dve godine.
Ono što jeste važno je upravo ta fiksna kamatna stopa i ona je za oko dva procenta poena niža u odnosu na kamatu koja bi se mogla dobiti izdavanjem desetogodišnjih obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu. Dakle, radi se o veoma povoljnim uslovima. Što se tiče zajma Nemačke razvojne banke, radi se o zajmu koji je predviđen budžetom za ovu godinu, u iznosu od 46 miliona evra. Namenjen je za izgradnju sistema za vodosnabdevanje, sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u gradovima sa brojem stanovnika između 50 i 200 hiljada, koji imaju spremnu plansku dokumentaciju i odgovarajuće studije izvodljivosti i koji su zainteresovani da uđu u ovaj program.
Samo da napomenem da su se do sada za ove uslove za učešće u programu Nemačke razvojne banke za izgradnju ovih sistema, ispunili su kriterijume gradovi Vranje, Užice i Kruševac. To ne znači da i drugi gradovi neće biti uključeni, ali su se ova tri, dakle Vranje, Kruševac i Užice, već kvalifikovali, izrazili spremnost.
Takođe, ovaj ugovor podrazumeva i donaciju od oko 15 miliona evra Nemačke razvojne banke EU, koja će pomoći da se izrade odgovarajuće studije i ovaj projekat implementira što efikasnije. Toliko. Hvala. Ako bude pitanja o drugim ratifikacijama. ja ću na to odgovoriti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Ne znam kako da tretiram vašu prijavu pošto nemam dopis poslaničke grupe da ste ovlašćeni predstavnik.
Gospodin Palalić je potpisao?
Izvolite, dozvolićemo.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala predsedniče.
Imala sam samo par pitanja, pošto sam se pripremala za ovu tačku, ali ministar je već nešto odgovorio.
Zanima me na koji način mogu da se prijave lokalne samouprave za ovaj konkurs za izgradnju vodosistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naravno, koji imaju spremnu dokumentaciju. Videla sam, imaju tri. Da li postoji negde konkurs na koji treba da se prijave? Da li još uvek ima sredstava ili su ova tri grada planirana da sve završe, obzirom da smo već sad bili u okviru jednog programa za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda? Prosto, Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije dalo saglasnost na taj naš projekat, iako imamo gotovo pripremljenu dokumentaciju. Samo sam htela da vas zamolim da mi odgovorite – kako i na koji način možemo da naš projekat konkuriše, a onda ako je odgovarajuća dokumentacija, da bude i finansiran? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ministarstvo finansija je u ovom projektu zaduženo samo za utvrđivanje finansijskih uslova. Ja ću se kod nadležnih ministarstava koji ovaj projekat sprovode do ponedeljka raspitati i daću vam odgovor na ovo vaše pitanje da li je sa ova tri grada iscrpljen ceo projekat ili ima prostora za još gradova, jer je sasvim sigurno da, imajući u vidu da je kamatna stopa svega 2% na godišnjem nivou, a period otplate zajma 15 godina, sa tri godine počeka, da se radi o veoma povoljnom zajmu. Daću vam odgovor u ponedeljak.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li još žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7. do 10. dnevnog reda.
Sa radom nastavljamo u ponedeljak u 13,00 časova.