Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Ovde se predloženim izmenama menja član 169p, Zakona o poreskim službenicima o poreskom postupku u poreskoj administraciji, gde se reguliše plata poreskih službenika.
Uvode se dva nova stava koja kažu – plata utvrđena po odredbama od 1. do 6. ovog člana može se korigovati tako da iznos plate poreskih službenika i nameštenika u Poreskoj upravi ne bude manji od plata lica zaposlenih u nadležnom organu područne jedinice, lokalne samouprave na istim poslovima.
Mi smo našim amandmanom predložili da se ovaj stav briše jer smatramo da će na ovaj način biti favorizovani centri, veliki gradovi, tamo gde je jaka lokalna poreska administracija, gde iz raznoraznih razloga, pre svega zbog ekonomskog stanja poreski službenici koji rade u lokalnim poreskim administracijama imaju veće plate. Tako će se dogoditi da za isti posao radnici Poreske uprave Republike Srbije budu različito nagrađeni. Tako će recimo u Beogradu poreski službenici koji rade u Poreskoj upravi imati znatno veću platu od onih koji isti taj posao rade u Trgovištu, Zaječaru, Boru ili ne znam gde. Mislim da se na ovaj način diskriminišu radnici u Poreskoj upravi.
Pošto se vi ministre zalažete za decentralizaciju, moj vam je predlog da gledate da povećate plate upravo tamo, u manjim sredinama, baš u tom Trgovištu, Zaječaru, Boru iz prostog razloga da bi ljudi ostali da rade u tim sredinama. Ukoliko njihova plata bude manja, oni će za boljim životom težiti da dođu u Kragujevac, Niš, Beograd i to je jako loše. Nama se jugoistok Srbije prazni. Ljudi odlaze, odlaze opravdano jer nemaju dovoljno sredstava za život. Nemojmo mi sad još da ih destimulišemo pa da kažemo – super ovi u Beogradu će za isti posao imati duplo veću platu jer Grad Beograd svojim poreskim službenicima isplaćuje toliko i toliko.
Molio bih vas da o ovome povedete računa jer jugoistok Srbije je u velikom problemu. Ljudi odlaze, nema kadrova, nemojmo još mi da ih kažnjavamo. Molim vas usvojite ovaj amandman.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Slažem se sa ovim što govorite, ali verovatno niste dobro shvatili ono što smo dali u ovom članu zakona kao mogućnost. Dali smo kao mogućnost da nas ništa ne sprečava ukoliko imamo bilansnih mogućnosti u samom budžetu, da uskladimo plate Poreske uprave, republičke, sa onima koje su na lokalu. Ako je recimo plata lokalnog poreskog inspektora veća od republičkog, ići ćemo ako budemo imali budžetske mogućnosti sa povećanjem plata na taj nivo. To ne znači samo za one republičke poreske inspektore koji rade u Beogradu, nego to važi za celu Srbiju. To znači da nemamo zabranu ovim zakonom da onu platu koju damo republičkom inspektoru iz Beograda da damo istu onom iz Trgovišta, Leskovca, Sombora.
Pitanje će biti samo bilansnih mogućnosti, ali ovim zakonom dobijamo pravo da ukoliko, recimo ako je plata lokalne poreske uprave u Beogradu, kao što jeste znatno veća od plata zaposlenih u republičkoj Poreskoj upravi, bez obzira što isto rade u Beogradu, ako to uskladimo za Beograd na republici, to možemo da prenesemo po čitavoj Srbiji ako budemo imali novca za to.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Apsolutno se slažem sa vama ako je tako, ali sami ste rekli – ako bude novca. Interesuje me da li je moguće da u Beogradu bude novca, a za Trgovište ne bude? Znači treba da bude isto za sve. Ako se povećava u Beogradu, automatski se povećavaju i u Trgovištu. Ako se ne povećava u Beogradu neće nigde, pošto Beograd pre svega ima najveće.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Sasvim sigurno nećemo selektivno povećavati, odnosno usklađivati plate, nego svima ravnopravno. Ako uopšte budemo imali mogućnosti za to, ali ovaj zakon nam daje tu mogućnost ako se budžetom odrede ta sredstva.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Razumem, shvatam i uredu je i dalje imam molbu da povedemo računa o Srbiji, o gradovima južno od Save i Dunava, jer je životni standard mnogo niži. Ostajem pri predlogu da možda plate lekara, poreskih službenika i nastavnika, učiteljica u nerazvijenim krajevima budu izjednačene, barem sa Beogradom, a možda čak i da budu veće jer je to način da ljudi ostanu da žive tamo.
Ukoliko im date mogućnost da imaju normalan život, da imaju normalna primanja malo veća od proseka, sigurno će ostati tamo. Još ako im infrastrukturno opremite grad, selo neće biti nikakvih problema, ljudi se neće seliti i Srbija će imati mnogo manje problema nego što sada ima.