Peto vanredno zasedanje, 19.06.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

5. dan rada

19.06.2013

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:30 do 19:55

OBRAĆANJA

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Gospodine ministre, mislim da zaista, čitajući ono što vi pokazujete dok slušate ove diskusije, verujete u svu argumentaciju da ovaj amandman treba prihvatiti. Dakle, ja verujem da je najbolja volja ministarstva da
omoguće da se proces inkluzije obezbedi i tako što ćemo kroz zakon otkloniti sve ono što daje mogućnost za različito tumačenje, šta jeste, a šta nije inkluzija.
Dakle, mi ovde možemo sada da polemišemo o tome i to je zaista pitanje političkih razlika i razumevanja, šta jeste jednakost pred zakonom i šta jeste ustavna obaveza da svaki građanin u ovoj zemlji mora da ima isto pravo i da ima istu šansu.
Da li će neko na tržištu posle pokazati veću sposobnost, to nema veze sa ovim o čemu mi pričamo. Mi ga u samom startu ne smemo isključiti iz mogućnosti da u skladu sa sopstvenim kapacitetima i mogućnostima on ostvari ono što su njegove mogućnosti i to ne isključuje i dalju obavezu države da o onima koji ne mogu zbog ograničenja koja imaju, brine i dalje i računa o njima.
Gospodine ministre, najlepše vas molim, da ne bismo nastavljali ovu debatu koja nas zaista suočava sa nekakvim, po meni, zastrašujućim razmišljanjima o tome ko je od strane koga okvalifikovan u intelektualnom smislu kao, kako smo čuli – debil ili ne znam koji drugi ružan izraz.
Najlepše vas molim da prihvatanjem ovog amandmana, ukoliko postoji potreba da se nešto u amandmanu menja, podnosioci amandmana će sigurno u skladu, u dogovoru sa vama, izvršiti tu izmenu amandmana, ukoliko ga vi prihvatite, odbor može da zakaže sednicu i da prihvatanjem tog izmenjenog amandmana mi zaista otklonimo mogućnost da se na ovaj način u društvu vodi debata, jer vi ste sada odgovorni za to.
Vi ćete sada pokazati da li ova vlada i vaše ministarstvo, razume da u našem društvu postoji duboko nerazumevanje ovog problema i opasnost da zbog takvog nerazumevanja, mi čitav proces inkluzije dovodimo u pitanje iz dana u dan, iz godine u godinu, iz razreda u razred, od pedagoga do pedagoga.
Dakle, društvo se ovim zakonom opredeljuje za to da li proces inkluzije jeste proizvoljna stvar razumevanja pojedinih političkih činilaca, ili ovo društvo pokazuje zrelost i spremnost da to uradi tako, tako što će zakonom onemogućiti svakoga da na pogrešan način tumači ono što je inkluzija.
Ja vas još jednom molim da učinite taj napor i da zaista preduzmete odgovornost, da se u društvu isključe ovakve debate.
Samo prihvatanjem ovog amandmana, vi ćete iz društva isključiti ove debate koje su nepoštovanje Ustava i ostalih ustavnih normi, oni su zaista za onu stranu civilizacijskih dometa, za koje ja verujem da je Srbija već dosegla, ali slušajući neke, bojim se, da je sklona da klizne unazad.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno je tri minuta i 40 sekundi od vremena poslaničke grupe, na raspolaganju poslaničkoj grupi je 81 minut.
Reč ima narodni poslanik Milan Kovačević, a posle njega narodni poslanik Radoslav Milovanović.
...
Srpska napredna stranka

Milan Kovačević

Srpska napredna stranka
Uvaženi gospodine ministre, poštovani predstavnici ministarstva, nisam imao nameru da diskutujem, ali struka kojom se bavi, 27 godina sam u obrazovanju, bio sam i učitelj, profesor, direktor škole, školski prosvetni inspektor, a sticajem okolnosti ćerka je diplomirani defektolog – oligofrenolog. Dolazim iz Sremske Mitrovice, koja ima isprofilisanu školu, kako je danas zovemo, škola za obrazovanje sa posebnim potrebama ili smetnjama, ili kako se nekada zvala, specijalna škola i nije uopšte bitno, bitna je suština. Isti ti ljudi i ista ta deca se školuju, kako u osnovnoj tako i u srednjem stepenu obrazovanja.
Javio sam se da diskutujem upravo u prilog ovog amandmana koji je predložila koleginica, jer da drugačije kažem, ne bih mogao da se pojavim i da branim stav među svojim kolegama, jer sam, kao što sam rekao, personifikacija struke kojom se bavim. Nisam u nekim periodima diskutovao o fiskalnim kasama, da li nekome treba ili ne treba, ali mislim da je ovo danas jako bitna tema i, naravno, ovaj amandman.
Apelujem na predstavnike Ministarstva, nadam se da u timu ima ljudi koji se bave ovom strukom, a samo ću navesti par činjenica. Mislim da se niko nije bavio ozbiljno ovom problematikom, počev od pedagoških asistenata, koje u ovom trenutku nemamo dovoljno osposobljenih, a hoćemo da tu decu stavimo u redovno školovanje. Mislim da imamo interresorne komisije koje se bave time i treba da se bave. I sam sam roditelj, bez obzira što sam prosvetni radnik, vrlo često i sam nekad budem subjektivan kada su naša deca u pitanju, tako da sam imamo prilike da vam kažem da vrlo često odlučujem i kao direktor i kao razredni starešina, izvođač nastave, da treba da date mišljenje, posebno kada smo uveli ono opisno ocenjivanje sa leptirićima itd.
Sada sam se malo udaljio od teme. Nisam hteo da diskutujem o zakonu. Mislim da nije dobar, odmah da kažem mom drugu, i zakon treba vrlo brzo treba menjati, počev od izbora direktora itd, ali kada sam se već javio i to da kažem, jer izbor direktora stoji od 2000. godine. Žarko to dobro zna, 2000. godine su direktori bili napadnuti sa kriznim štabovima, kao da su bili oni osnov i poluga vladajućeg sistema u nekom periodu. Ali, evo, Žarko je zadržao, ne znam zbog čega, verovatno će to nekada saopštiti i reći. Mislim da izbor direktora nije dobar. samim načinom finansiranja koji je različit od osnovnog obrazovanja, do srednjoškolskog.
Što se tiče personalnih asistenata, neko se ovde gađa tim izrazima. Personalni asistenti su ljudi koji dovode decu u školu, brinu se da im daju užinu, da ga uvedu, da ga čuvaju itd. Mi imamo, sa druge strane, ustanove koje su specijalizovane za ove stvari. Imamo fakultete koji eksplicitno školuju oligofrenologe, kao vrh vrhova i to je jedina diploma koja može bez nostrifikacije, čini mi se da ide preko, koja je izuzetno cenjena. Mi sada pravimo i stvaramo pedagoške asistente, upravo da bismo mogli da uvedemo u škole, kako bi rekle moje kolege učitelji, da mešamo i babe i žabe.
Apelujem još jednom da stvarno zrelo razmislimo o ovom amandmanu, samim tim što on daje jednom rečenicom da može roditelj, odnosno da ne može bez saglasnosti roditelja da bude stavljeno u ovu školu za sistem obrazovanja sa posebnim potrebama, ali da interresorna komisija i struka mora da da svoj stav i mišljenje i ona daje preporuku roditelju i daje jednu slobodu odlučivanja roditelja. Praksa je pokazala da roditelji shvate da čine medveđu uslugu svom detetu kada ga stave na čas koji traje 45 minuta i sa decom koja imaju izuzetnu nadarenost za redovno praćenje nastave. Zamislite, čas traje 45 minuta. Da budemo iskreni, uvek je tu pet minuta koji se uštine. Pet minuta se upisuje čas, pet minuta se pregleda domaći, 30 minuta ostaje za nastavu. Da profesor ili učitelj posveti minut po detetu, to je 30 minuta. Nema on vremena da se bavi, nažalost, sa tom decom, da li ih bilo jedno, dvoje ili troje. Činimo medveđu uslugu. Mislim da je definisano dobro ovim amandmanom i treba ga prihvatiti, jer daje slobodu i kreativnost onome čije je dete. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno šest minuta i 10 sekundi od vremena poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milovanović. Izvolite.

Radoslav Milovanović

Demokratska stranka
Poštovana predsedavajuća, drago mi je da vas vidim na tom mestu i nadam se da će u budućnosti to da bude češće.
Vrlo mi je drago što sam bio deo Skupštine koja je donela Zakon o zabrani diskriminacije, pre par godina. Sada se vidi koliko je to važno. Ponosan sam što sam član DS koja razume probleme u društvu i koja ne samo deklarativno da se zalagala za pristupanje EU, već razume i evropske vrednosti. Neki su ukrali naš program, pa sada misle da je to dovoljno da bi shvatili sve probleme u društvu koje imamo.
Ja te iste podsećam da će ono prvo, kada pobedimo na Vidovdan, prvo što treba uraditi jeste memorandum o socijalnoj uključenosti i zato treba podržati ovaj amandman mojih koleginica, Maje Videnović i Gordane Čomić, jer je to vrlo važno da se shvati u društvu kakvi su problemi ljudi koji se bave ovom oblašću i zašto je potrebno sprečavati diskriminaciju na svakom koraku. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno minut i 20 sekundi od vremena poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovana gospođo predsedavajuća, dame i gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, apsolutno podržavam amandman koji je podnela moja koleginica Gordana Čomić i gospođica Maja Videnović. Drago mi je da iz dela SNS stižu reči podrške, kada je reč o ovom amandmanu. Zaista apelujem na vas da prihvatite ovaj amandman. Niko nije mogao da izabere kakav će se roditi, ali svakako može da izabere kakav će čovek postati. Obaveza je društva i države, u kojoj se neko rodi je da mu pomogne da postane čovek i da se oseća čovekom.
Ne mogu a da ne preskočim i da prećutim samo deo određenih diskusija, koje nisu išle u prilog ovom amandmanu, koje su imale za cilj da ga kritikuju i bez namere da otvaram neku širu filozofsku raspravu, ali podsećam vas da su ovom zemljom su nekada hodala dva velika čoveka. Jedan je bio Platon, živeo je negde 427 do 347 godine pre nove ere. Drugi je njegov učenik Aristotel, živeo od 384 do 322. godine.
Sada, da vas pitam nešto, ali da mi iskreno odgovorite, ovi što su imali ove rasne teorije, što se ljutite kad vaše biće i vaša suština progovori iz vas, a mi to prepoznamo? Nemojte da se ljutite zbog toga.
Aristotel je bio veliki filozof svoga vremena, ali je njegova teorija poslužila nacistima za rasnu teoriju društva. Nemojte to da vas vređa što to možda neznate i što je to neka rupa i praznina u vašem obrazovanju. Oni su ljudi podelili sve ljude na planeti da su predodređeni da budu nešto, pa je kod Platona ta idealna država imala tri staleža – filozofe, vojnike i robove, a Aristotel je otišao korak dalje. On je prepoznavao samo dva staleža – upravljački stalež i stalež robova. On je svoju premisu o robovima formulisao tako da je biti rob nešto u nečijoj prirodi. Nakon toga, ta teorija rasne države, doživela je kroz istoriju svoju vrlo opasnu evoluciju, ali nemojte da mislite da neko smatra da su ljudi koji su tu teoriju prihvatili neinteligentni.
Neki od najintelegentnijih ljudi na planeti su kreatori najvećih i najmasovnijih zločina, najstrašnijih zločina. Ta teorija rasne države, koju vi niste prepoznali, neki od vas, u svom izlaganju, je veoma opasna. To da je neko predodređen da bude umni ili emocionalni invalid je vrlo opasna teorija.
Opet podvlačim, svako je mogao da se rodi onakvim kakvim se rodio, ali je na njemu, ali pre svega na državi da mu omogući da bude čovek i da postane čovek. Zato nemojte da se ljutite kada vam na nešto ukažemo, jer neke opasnosti dolaze iz neznanja, a neke iz zle namere.
Nije ništa sramota kada neko nešto ne zna. Zla namera može da bude mnogo opasnija. Apsolutno sam uveren da sve što je loše izgovoreno u vezi ovog amandmana da potiče iz neznanja. Neću kazati iz neobrazovanja, ali verovatno iz neznanja.
Nemojte da se ljutite na one koji znaju kada vam ukažu da ne znate. Naprotiv, probajte da naučite. Kazao sam – nemojte mnogo da učite na našim greškama, probajte da učite ipak na fakultetima, ali da ne kupujete diplome. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno je četiri minuta i 30 sekundi od vremena poslaničke grupe.
Da li se još neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Da.)
Reč ima ministar Žarko Obradović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Hvala, gospođo Čomić.
Dozvolite mi da kažem nekoliko reči o amandmanu i o pitanju inkluzije.
Naime, donošenjem zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2009. godine Srbija se opredelila da inkluzija bude deo sistema obrazovanja i moram vam reći da smo u proteklim godinama sa različitih strana trpeli kritike da smo nespremno ušli u taj proces i da rezultati nisu zadovoljavajući.
Mi iz Ministarstva prosvete, naprotiv, tvrdili smo da smo učinili sve ono što je potrebno da inkluzija bude sastavni deo obrazovnog procesa. Proširili smo edukacije nastavnika. Učinili smo sve što je moguće da što više dece sa posebnim potrebama budu deo redovnog sistema obrazovanja i da specijalne škole kao takve nestanu, a da svakom detetu bude omogućeno da bude deo redovnog sistema obrazovanja.
Ne kažem da je sve bilo idealno, ali zahvaljujući velikom požrtvovanju prosvetnih radnika, ljudi koji rade u prosveti, mnoga pitanja i problema koji su bili otvoreni tokom primene inkluzije su rešeni.
Moram reći da smo imali veliku podršku i u roditeljima. Te dobre rezultate, koje smo postigli u sistemu obrazovanja za implementaciju inkluzije, UNICEF je prepoznao i promovisao nas tokom proteklih nekoliko meseci kao jednu od zemalja u ovom delu Evrope koja je napravila značajne rezultate. Mi ne mislimo da stanemo. Naravno, hoćemo da nastavimo dalje.
Imao sam jednu situaciju, možda iskačem, ali želim da vam kažem i prenesem i to, rekao sam i članovima Odbora, da sam čak pre dve godine imao sugestiju, odnosno jedno zanimljivo mišljenje sam čuo od kolege iz jedne od zemalja regiona, koja je članica Evropske unije, da inkluzija nikad neće uspeti i da je kod njih veoma problematična, što je veoma zanimljivo u odnosu na pitanje statusa te zemlje članice Evropske unije i obavezu primene svih dokumenata koji se odnose na sistem obrazovanja, pa onda, naravno, i na inkluziju.
Moram vam reći da problema ima i verovatno će ih biti, ali mi zaista imamo dobru volju da pitanja sa kojima se suočavamo rešimo na najbolji način, u interesu deteta, u interesu obrazovanja. Mislim da smo taj odnos pokazali i prema
saradnji sa UNICEF i u pripremi zakona, o čemu se malo priča, i prilikom rasprave o zakonu u načelu, kada smo imali Odbor za prava deteta, kada smo prihvatili i jedan broj amandmana, odnosno dogovorili se sa Odborom da, bilo da su ih podneli narodni poslanici, bilo da se formulišu kao amandmani Odbora. Želimo dalje da unapređujemo sistem inkluzije, odnosno, inkluziju u sistem obrazovanja.
Ako posmatrate član 18. videćete da se odnosi na školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Čitanjem samo tog člana možete da izvedete jedan zaključak. Ako pogledate Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja član 98. stav 7. onda bilo kakva sumnja u dobre namere predlagača padaju u vodu.
Ovo govorim iz razloga što mnoge stvari koje su zadržane u ZOSO-u, a sećam se i kritika iz 2009. godine, da je zakon suviše preobiman i da reguliše mnogo oblasti i da bi mnoga pitanja trebala da budu sastavni deo ili poseban deo Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, tako da smo se našli u situaciji da nađemo jednu sredinu. Možda smo uspeli, možda nismo.
Apsolutno stojim na raspolaganju da nismo možda našli meru za to, ali ako pogledate stav 7. člana 98. onda vidite da je ovaj amandman suštinski prihvaćen, jer u članu 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stoji: "U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju mogu da se upišu deca na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške uz saglasnost roditelja". Mislim da ovaj stav 7. Zakona rešava suštinski i ovaj amandman.
Apsolutno smo na tragu ovoga što amandman sadrži u drugom delu, jer to već stoji u zakonu. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Narodni poslanik Saša Milenić želi da govori o povredi Poslovnika. Izvolite.