Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.10.2013.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

09.10.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 16:45

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rado Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 101 narodni poslanik, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača, prof. dr Tomislava Jovanovića, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pozvao da sednici prisustvuje i: dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Željka Knežević, sekretar i Vesna Lukić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po prvoj tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.
Povredu Poslovnika reklamira narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, reklamiram povredu Poslovnika, član 88. koja kaže da predsednik Narodne skupštine otvara sednicu Narodne skupštine i na osnovu službene evidencije o prisustvu svih narodnih poslanika, konstatuje broj narodnih poslanika.
Istovremeno, u članu 87. se kaže da sednice Narodne skupštine počinju u 10.00 sati. Mi smo ponovo svedoci neshvatljive opstrukcije parlamentarnog rada od strane parlamentarne većine, nezabeležene u parlamentarnoj praksi. Ne razumem o kakvim vi ekonomskim merama pričate kad niste u stanju da dođete na posao u 10.00 sati? Pri tome, predsedavajući i čitava njegova poslanička grupa su na vreme došli u salu. Čekali su vas iz SNS da se smilujete da date kvorum u 10.20 sati, kako bismo počeli da radimo. Zaista ne razumem dokle ćemo tolerisati ovakvu opstrukciju parlamentarnog rada? Ovo parlament Srbije zapamtio nije.
Molim vas, gospodine Arsenoviću, vi ste jedan vredan, temeljan čovek i molim vas da utičete na parlamentarnu većinu da obezbeđuje kvorum u 10.00 sati. Ima nas ovde koji smo spremni da radimo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Predsednik Narodne skupštine je službeno odsutan. Prema tome, bilo je razumljivo da ga zameni jedan od potpredsednika.
Što se tiče vremena početka, ja mogu jedino da vas podržim i mislim da bi trebali da nastojimo da počnemo sa radom u vreme u koje smo zakazali. Međutim, praksa je takva da ljudi malo kasne i ipak smo počeli u nekom razumnom vremenu.
Prema tome, vi možete da tražite da se izjasnimo u Danu za glasanje? U redu, izjasnićemo se.
Nastavljamo sa radom.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dušan Obradović, Ivan Jovanović, Ljiljana Lučić, mr Božidar Đelić, Ljuban Panić, Maja Videnović, Milica Vojić Marković, Donka Banović i Zoran Babić.
Narodni poslanik Milica Vojić Marković povukla je pisanim putem amandman na član 2.
Primili ste Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Obradović, Ivan Jovanović, Ljiljana Lučić, mr Božidar Đelić, Ljuban Panić i Maja Videnović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Lučić. Izvolite.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
U načelnoj raspravi sam govorila, a i moje kolege iz DS, zašto mislimo da treba brisati ovaj član 1, odnosno zašto smo protiv uvođenja ove visokoškolske ustanove, osnivanja te ustanove koja je trogodišnja za školovanje inženjera za nacionalnu bezbednost pri BIA.
Jedan od razloga koje sam juče naglasila, ali danas imam potrebu da o tome ponovo govorim, jeste i činjenica da na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu za bezbednost, već školujemo više od 2.000 studenata koji stiču znanja iz oblasti nacionalne bezbednosti, da imamo i studijske programe na Kriminalističko-policijskoj akademiji koja je već deo sistema visokog obrazovanja i stvarno me čudi insistiranje Vlade na osnivanju još jedne visokoškolske ustanove. Tim pre ako to sagledamo u sklopu juče najavljenih mera Vlade Republike Srbije o štednji.
Iz ovog ponašanja Vlade, ispostavlja se da treba da štede svi samo ne država. Dakle, smanjićemo plate lekarima, učiteljima, nastavnicima, ali ne, nećemo reći „ne“ BIA, tu ćemo zaposliti ljude, tu ćemo finansirati studije za zanimanje za koje se neka vrsta obrazovanja već može dobiti na postojećim visokoškolskim ustanovama.
Ne čudi me što je Vlada odbila naš amandman. Vlada u stvari hoće da ovim izmenama Zakona pokrije svoje nezakonito ponašanje u poslednjih šest meseci, jer je ona već osnovala ovu visokoškolsku ustanovu, studenti su upisani, ove studije se već finansiraju. Doduše, iz budžetske rezerve. Kada se nešto finansira iz budžetske rezerve, to znači da nije postojao osnov u zakonu da to bude deo budžeta tamo negde gde mu je i mesto, na primer, sa pozicija sa kojih se finansira visoko obrazovanje.
Dakle mi danas treba da legalizujemo nezakonito ponašanje Vlade, i za mene bi bilo interesantno mišljenje DRI o ovakvom finansiranju nečega šest meseci, što nije imalo uporište ni u jednom zakonu koji danas važi u Srbiji. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jovana Mehandžić. Izvolite.

Jovana Mehandžić

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre i kolege iz Ministarstva, poštovani narodni poslanici, narodne poslanice i građani Srbije.
Razlog zbog koga smo mi iz DS podneli amandman na ovaj član i zahtevali brisanje osnivanja akademije za bezbednost, zapravo leži u činjenicama da je nedopustivo da se na mala vrata uvodi takva visokoškolska ustanova kao što je akademija za bezbednost, imajući u vidu da u međunarodnoj praksi u demokratskim društvima i društvima kojima stremimo, pa i ne postoji visokoškolska ustanova koja se bavi ovakvim pitanjima. U ozbiljnim društvima ljudi koji ulaze u bezbednosne strukture školuju se na širokom dijapazonu smerova i predmeta, imaju razna zanimanja i onda ih služba regrutuje, obučava i kreću da rade posao a koji ih obuči.
Dakle, ja bih molila da nam se kaže koje su to države koje imaju osnovanu akademiju za bezbednost u ovakvom smislu, gde se takođe predlaže u ovom zakonu da upravni nadzor, dakle transparentnost funkcionisanje ovakve škole ne vrši Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, nego se upravni nadzor i kontrola nad sprovođenjem programa izmešta iz Ministarstva obrazovanja, dakle transparentnost se ruši, prikriva se ono što radi ova visokoškolska ustanova i poverava se organima države koji se bave bezbednošću. Dakle. Poverava se BIA, upravni nadzor se poverava Ministarstvu odbrane, i upravni nadzor se poverava Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja vas molim, da mi kažete u kojoj to državi postoji ovakva praksa i to da li su države onakvog formata kakvog mi stremimo u smislu demokratije?
Dalje, razlog iz kog smo podneli predlog da brišemo ovaj član o osnivanju akademije za bezbednost jesu i formalni razlozi. Dakle, ne bismo imali ništa protiv da se javnost izjasnila o ovom predlogu, da je ovaj predlog prošao javnu raspravu, da su stručna javnost imala priliku da kaže šta misli o osnivanju jedne ovakve škole. S druge strane dovedeni smo u situaciju da nam se na mala vrata ovakvo rešenje predlaže, da se kamuflira i da je zabašureno studenskim zahtevima.
Dakle, ja vas molim da nam ubuduće ukažete barem toliko poštovanja u ovom domu, a i poštovanja prema građanima Srbije da budu svesni onih odredbi koje se donose u ovom parlamentu. Sledeći put kada budete predlagali ovako velike rezove, imajte dovoljno iskrenosti da javnost obavestite o tome, a ne da ovako na mala vrata uvodite nešto što se zove akademija za bezbednost i da upravni nadzor poveravate tajnim službama bezbednosti.
Takođe, imam protiv toga da se broj zaposlenih u javnom sektoru uvećava, što se takođe čini i ovim predloženim zakonom. Iz tog razloga sam sigurna u ovo što pričam, jer je Ministarstvo finansija i novi ministar Lazar Krstić, dao pozitivno mišljenje o osnivanju ove akademije i dao pozitivno mišljenje da se akademija osnuje kao novi indirektni budžetski korisnik.
Dakle ukoliko nisam u pravu, molim vas da me demantujete. Ukoliko sam u pravu, molim vas da obrazložite građanima Srbije zašto ste juče doneli mere štednje, gde umanjujete plate ljudima koji rade u obrazovanju, ljudima koji rade u zdravstvenom sistemu Srbije, a sa druge strane povećavate broj zaposlenih time što osnivate novu visokoškolsku ustanovu za potrebe tajnih službi u državi Srbiji.
Vi ste, drage kolege iz vladajuće opozicije sveli rad Narodne skupštine na veoma niske grane i dovedeni smo u situaciju da raspravljamo formalno potpuno i paušalno, zbog toga što ste nama poturili da praksu koju Vlada sprovodi u delo od aprila meseca ove godine, u proteklih šest meseci, mi sada treba da legalizujemo u ovo parlamentu.
Kao što je moja koleginica Lučić rekla, mi smo danas u situaciji da legalizujemo nelegalni rad Vlade, da nešto što funkcioniše šest meseci, legalizujemo danas i donosimo zakon po kome će se retroaktivno pokriti funkcionisanje akadmeije za bezbednost, a ja hoću da vas podsetim da ste vi iz tgekuće rezerve obezbedili preko devet miliona dinara za funkcionisanje akademije u ovoj godini, a u toku sledeće budžetske godine ukupan iznos finansijskih sredstava za potrebe akademije za bezbednost iznosiće 36 miliona 230 hiljada dinara, a za 2015. godinu 39 miliona 930 hiljada dinara.
Da li je to način na koji vi štedite i da li je to način na koji vi obrazlažete mere koje ste doneli juče? Molim vas, zarad građana Srbije da vaše reči budu opravdane delima, da se manete demagogije i da nam ponudite nešto što zaista može da se opravda.
Nemojte smanjivati, ako zaista želite da smanjite budžetsku potrošnju, onda na vas apelujem da prihvatite amandman da se obriše osnivanje akademije za bezbednost i time smanjite broj zaposlenih u javnom sektoru i time dokažete da zaista mislite ono što ste juče obrazložili na otvorenoj sednici Vlade.
Doći će vreme kada će se vrednovati ono što svako od nas radi pa će građani Srbije u nekom trenutku shvatiti da ono što vi imate da ponudite je u stvari jedno veliko ništa i da ćemo opet mi morati da ispravljamo ono što ste vi napravili tokom devedesetih godina, jer vi ste ovu državu zapravo doveli na prosjački štap i vi ste unazadili institucije tokom devedesetih godina onda kada ste vi bili na vlasti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Trivan.

Jelena Trivan

Demokratska stranka
Poštovani gospodine ministre, volela bih da malo više milosrđa pokažemo prema vama, jer ste novi ministar koji dolazi prvi put u Skupštinu, ali na žalost počeli ste ovaj mandat obećanjem o reformama u sistemu obrazovanja koje su nam tako neophodne, a došli ste pred nas sa jednim duboko anti-reformskim zakonom i to je ono što je danas važno.
Mislim da u trenutku kada zemlja ulazi u pregovore sa EU i kada se zaklinje da je spremna na reforme u svim sektorima, bojim se da u njih nikada nećemo ući ukoliko ne reformišemo obrazovanje.
Rupe koje u sistemu obrazovanja imamo pokazuju se u svakom sektoru danas, jer je ovo postalo zahvaljujući tome, društvo bez vrednosti i društvo bez znanja.
Ne možemo se zaklinjati u društvo visokih tehnologija, društvo znanja, društvo dostignuća, a da pri tom na najjeftinijoj demagogiji padaju ne samo naša obećanja, nego i zakoni koje smo pre šest meseci doneli. Ne možemo da dođemo i da kažemo, vi ste ministre rekli, famoznih 60 poena ćemo jednog dana i mi dostići.
To govori o tome, to bi moglo da se protumači tako, imali ste najbolju nameru, da ni naši studenti u 2005. godini i naši profesori nisu sposobni za takva dostignuća koje imaju svi u Evropi.
Bojim se da su oni sposobni jednako, nego da mi nismo sposobni da ustalimo sistem obrazovanja, da bude takav da su iste lestvice isti kriterijumi potrebni za svakoga, pa i za ovo društvo koje stremi ka evropskom.
Umesto toga, da bismo se dodvorili svim studentima, danas dolazimo, poništavamo zahteve koje smo pred sebe postavili, olakšavamo kriterijume, brinući se, pošto je tako lepo reći, svi za studente i njihovu budućnost.
Bojim se da svi radimo protiv njih, pomažući im da prečicama uz loše obrazovanje i loše znanje dolaze do pozicije na koje su se namerili i koje su naumili.
Dakle, predlažemo im danas zakon u kome piše da zbog ekonomske situacije i brige za studente oni će imati priliku da se manje poena upišu godinu, a u isto vreme im namećemo da će i struja i grejanje koje moraju da plati, i kifle i doručak i Studenski dom biti skuplji od juče, ali samo ako smanjimo nivo znanja njima će biti lakše. Sve drugo što im je skupo i nedostižno, pa najobičniji udžbenik i kompjuter na koji ćemo podići porez, to može, ali, ćemo im olakšamo ako smanjimo nivo znanja.
Sa druge strane, objašnjavamo im da je obrazovanje skupo, a uvodimo još jednu visokoškolsku ustanovu pri čemu mene tu najviše brine ne suština te visokoškolske ustanove što će se na njoj školovati špijuni i da ste Akademiju za slikarstvo na ovakav način ustrojili za mene bi to lično bio problem iz razloga što su nejasni kriterijumi ko će ih školovati, što će službenici školovati službenike, što će ćate školovati ćati, špijuni špijune. Da li je to sistem obrazovanja za koji se mi borimo ili hoćemo da najbolji školuju najbolje?
Ako dodajemo još jednu visokoškolsku ustanovu, pretpostavimo da je uvodimo zato što takav profil ne postoji i što nam trebaju još bolji kadrovi koje ovaj Beogradski Univerzitet i drugi ne mogu da iškoluju, a mi sa ovakvim, naročito sa amandmanima koji su usvojeni uvodimo još jednu visokoškolsku ustanovu koja će školovati nepismene i osrednje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Samo pre nego što dam reč, moram da podsetim narodne poslanike da smo raspravu o ovom zakonu obavljali i načelnu raspravu imali. Molim vas da ipak izostavite sada načelnu raspravu i usredsredite se na predlog amandmana koji ste dostavili.
Reč ima narodni poslanik Miljenko Dereta. Izvolite.

Miljenko Dereta

Liberalno demokratska partija
Hvala gospodine predsedavajući.
Nemoguće je raspravljati o amandmanu a da se malo ne osvrnete i na opšti kontekst koji se od juče prilično promenio, ja bar mislim, a treba prilagođavati zakone na ovom kontekstu.
Dakle, pred nama je predlog DS i ja ga apsolutno podržavam i LDP ga podržava da se ovo skine sa dnevnog reda, da se to kao posebna tačka stavi na raspravu jer je napravljen ceo niz proceduralnih grešaka koje zapravo ovo donošenje našeg glasanja danas obesmišljava s jedne strane, i s druge strane, može se postaviti pitanje zakonitosti naše odluke.
Nema spora da su potrebna i neophodna neka posebna znanja za ljude koji se bave oblašću nacionalne sigurnosti, ali da li se to mora uraditi na novoosnovanoj instituciji koja neće biti samo institucija na kojoj će raditi oni koji će predavati, nego znamo da svaka institucija ima tendenciju širenja, te ja očekujem da će ta institucija prerasti u jednu ogromnu, tromu i skupu instituciju u kojoj će najmanje biti pitanje onog znanja koje se dobija, nego će biti pitanje ko se tu zapošljava kao pomoćno osoblje ili kao već neka tehnička vrsta pomoći.
Sve to događa u trenutku kada je Vlada predstavila svoje nove mere štednje. U tim merama štednje glavne žrtve su Ministarstvo obrazovanja i tehnološkog razvoja i Ministarstvo kulture. Dakle, ja ne sumnjam da će finansiranje ove ustanove moći da se obezbedi iz dodatnih 2% PDV koji ide na udžbenike i na nabavku nastavnih sredstava i na nabavku kompjutera i kompjuterske opreme. Sigurno će ta dva posla pokriti te pare, a da li je to u skladu sa politikom koju propagira i ova vlada i koju mi želimo ovde, puni smo bili slatkih reči o studentima, o kvalitetu obrazovanja, o obrazovanju kao ključnoj osnovi neke bilo kakve relevantne i dugotrajne promene.
Ja bih očekivao da oni koji su ovaj zakon predložili, a koliko sam razumeo iz današnjeg sastanka na odboru, to je još od prošlog saziva usvojena ideja i sprovedena i očigledno se sprovodi to obrazovanje. Za 30 studenata se formira nova obrazovna institucija, visokoobrazovna institucija, 30 studenata. Zar je nemoguće napraviti akademski program u okviru već postojećih akademija univerziteta, ili već kako se zovu, fakulteta.
Dakle, očekivao bih da oni koji su podržali ovaj zakon u novom kontekstu dobro razmisle o tome kakve su posledice ovakvog, da tako kažem, inflacije novih institucija i da li je to u skladu sa novom propagiranom politikom koju zagovaraju i da pokažu u tom trenutku jednu vrstu zrelosti i odgovornosti i kažu – ovo je bilo u redu do juče, ali u novom kontekstu ovo više nije u redu.
Dakle, pozivam sve one koji će svojim glasom podržati ovaj zahtev, da pobede svoj strah od institucija koji zapravo glasaju ili zazor ili oprez prema BIA i ostalim drugim organizacijama i institucijama koje se bave nacionalnom bezbednošću i uskrate im jedno pravo koje mislim da im apsolutno u ovom trenutku ne pripada. Hvala.