Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.11.2013.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

9. dan rada

14.11.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 98. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Nebojša Zelenović.

Nebojša Zelenović

Zajedno za Srbiju
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Poštovane koleginice i kolege, ja ću s obzirom da je poslaničkoj grupi ZZS ostalo još neko vreme, da iskoristim da na kraju ove rasprave kažem još par stvari koje nisam rekao na početku, a da pri tom pokušam da se ne ponavljam i da ne kažem ono što su već rekle neke od mojih kolega.
Moram da se nadovežem na ovu raspravu koju smo sada imali prilike da čujemo. Rekao sam da će poslanička grupa ZZS glasati za ovaj zakon i podržati ga. Čekao sam svo ovo vreme i prisustvovao raspravi strpljivo da čujem koji su sve razlozi koji su naveli i predlagača, ali i ostale kolege da se pozitivno izjasne o ovom propisu.
Na Odboru za zdravlje sam takođe glasao za ovaj predlog zakona. Mislim da sam i argumentovano izneo nekoliko razloga koji ozbiljno ukazuju na probleme koje naš zdravstveni sistem ima. Mislim da ovaj način rešavanja jeste brži, da ne kažemo da je efikasniji, ali je definitivno brži, ali on neće pružiti sistemska rešenja i to je ono što očekujemo i od predsednika Skupštine, ali koliko to očekujemo i od predsednika Skupštine, jednako to očekujem i od ministarke zdravlja kada govorimo o ovim temama jer mi u ovom trenutku imamo bar dvadeset tema na Odboru za zdravlje koje nikako da se otvore, nikako da počnemo da pričamo o njima, bilo da se odnose na položaj primarne zdravstvene zaštite, na status stomatološke zdravstvene službe, na lečenje dece.
Moram da kažem još nešto predsedniku Skupštine, što je jako zanimljivo. Vi ste, gospodine Stefanoviću, imali tu sreću da su vam dodavale vaše kolege ove zdravstvene knjižice sa osnovom 1010. Ti ljudi koji imaju takav osnov u svojoj zdravstvenoj knjižici mogu sebe smatrati srećnima danas, jer ja kod mene u kancelariji uglavnom imam knjižice sa šifrom 1814 ili, još gore, 1410, a to znači da su ili poljoprivrednici koji ne mogu da se leče ili su nezaposleni.
Ja imam kod sebe jednu istu takvu karticu. Bilo mi je zanimljivo da vas gledam kako polako ulazite u materiju oko ovih zdravstvenih knjižica. O čemu se zapravo radi? To je takođe još jedan od problema. To je jedna posebna kategorija stanovnika koja nije obuhvaćena ovim propisom i to je nešto o čemu treba razmišljati. To su poljoprivrednici, odnosno članovi porodica poljoprivredna, nisu deca. Uglavnom su to supruge koje su popisima stanovništva iz 1986. godine i 1997. godine uvedene u status poljoprivrednika, iako se nikada nisu bavili poljoprivredom i obavezi su da plaćaju zdravstvene doprinose, a nemaju iz čega. Takve žene uglavnom ne mogu da se leče, nemaju mogućnost, ne mogu da im se overe zdravstvene knjižice dok ne uplate iznos koji često prelazi godišnji iznos njihovih prihoda na nivou domaćinstva. Platiti 27.000 za zdravstveno osiguranje, negde oko 50.000 za penziono osiguranje je ozbiljan problem, pri čemu imate u isto vreme i porodice koje su korisnici socijalnih pomoći.
Imamo apsurdne situacije u društvu. Tražio sam od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da se izjasni o tome. Oni poseduju evidencije, ali nisam video kod njih neku nameru da se stvari promene. Kod vas sam video dobru nameru i to je osnovni razlog zbog čega će poslanička grupa ZZS da podrži ovaj zakon, ali vam takođe kažem da očekujem sistemska rešenja. Mislim da je došlo vreme. Prošlo je godinu i po dana od kada je SNS u vlasti i to je ono što sam vas i pitao na početku rasprave a vi mi zaista niste pružili argumentovan odgovor na to ko koči reforme u ovom društvu, zašto je tako teško ući.
Evo, mi smo otvoreni. Nemam nikakav problem da već sutra krenemo da radimo na reformi Zakona o zdravstvenom osiguranju ili o zdravstvenoj zaštiti. Članovi Odbora za zdravlje i porodicu su takođe raspoloženi za to. Hajde da radimo na sistemskim rešenjima. Mislim da je korektno da kažemo šta je to problem, pa mi ne možemo da se istrgnemo iz ovakvog sistema i da krenemo dalje, nego moramo nekim parcijalnim, pojedinačnim, posebnim zakonima rešavamo određene probleme koji postoje u društvu.
Predložiću još jednu stvar. To se odnosi i na vas i na direktora Republičkog fonda. Bila je ovde jedna priča o elektronskim zdravstvenim karticama i problemima oko toga. Smatram da je to potpuno beznačajna stvar, tehnička stvar koju je neko podigao na jedan politički nivo bez ikakvog razloga. Evo jednog predloga za vas. Zašto ne bi te elektronske zdravstvene knjižice dobila deca, baš ta deca o kojoj danas pričamo i te trudnice, pa da država na taj način pokaže da joj je stalo. Neka država pokaže da joj je stalo da nagradi nekoga nečim. Neka makar to kod Republičkog fonda ovog puta bude i zdravstvena kartica. I tu će se pojaviti jedan ozbiljan problem, a to je da onda moramo da promenimo Zakon o zdravstvenom osiguranju.
Mi nemamo poseban osnov osiguranja koji se zove dete. Ne vidim ni jednu prepreku da ga imamo, da svako dete koje se rodi dobije zdravstvenu knjižicu koja će mu trajati 18 godina. Ono je dete, pa imalo godinu ili 18, ima pravo na besplatno lečenje. Ista je situacija i sa trudnicama i sa porodiljama.
Hajde da probamo da gledamo na naš sistem potpuno drugačije, da izađemo iz ovog začaranog kruga i da počnemo da ozbiljno rešavamo stvari u društvu. Ako budete na taj način gledali na probleme i budete nudili takva rešenja, imaćete podršku Poslaničkog kluba Zajedno za Srbiju. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš. Ostalo je tri minuta.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije
Hvala vam.
Ako je ostao još neki minut, kao moja mogućnost da se obratim ovom parlamentu na kraju rasprave, ja ću u svakom slučaju da izrazim zadovoljstvo što je veliki broj poslanika izrazio jedan pozitivan odnos prema Predlogu ovog zakona, sa inicijativama da se u rešavanju aktuelnih pitanja koja postoje u društvu, naročito u oblasti zdravstva, rešavaju promptno, makar išli ovako, ne jedan sporiji način, ali, u svakom slučaju valjan.
Kada je reč o samim zakonima iz oblasti zdravstva, prosto moram da izrazim neki svoj stav da krovni zakoni i oni sistemski zakoni o kojima je govorio poslanik prethodno jesu dali određena rešenja i daju uslove da se generalno obezbedi zdravstvena zaštita. Mi nismo govorili u ovom parlamentu upravo o tome čime je sve opterećen zdravstveni sistem u ovoj državi. Mi smo razgovarali o tome da je zadnjih 10 godina on urušavan skoro sistematski i da svi problemi koji se danas pojavljuju u stvari kulminiraju kao rezultat jedne dugogodišnje prakse.
Ja jesam svakako za to da se stvari menjaju i da se unapređuju i mislim da u tom smislu zaista mnogo veći doprinos u budućem periodu može da da Odbor za zdravlje, na kojem mi, prethodni govornik i ja, koji smo članovi tog odbora, sigurno možemo dati veći doprinos, sa uticajem da se tamo stavljaju teme koje su nam sistemski značajne, a ne da se izvlače, kao što je u nekim situacijama bila praksa, pojedinačni slučajevi kojima se gađa sistem zdravstva.
Pojedinačni slučajevi, pojedinačni problemi sa zdravljem pojedinih naših građana, ne treba da nam budu tema, a jesu bila prisutna na Odboru za zdravlje, složićete se i vi.
Ja ću svakako da podržim ovaj vaš predlog i nadam se da ćemo zajedno doprineti poboljšanju Odbora za zdravlje u narednom periodu, a da ćemo samim tim i doprineti da svi zakoni koji se tiču rešavanja zdravstvenih prilika stanovništva, pružanju zdravstvene zaštite, uhvate apsolutno korak sa savremenim mogućnostima, aktuelnim mogućnostima države, sa ciljevima koje sebi postavljamo, ali ne na štetu građana i na štetu stanovnika. Želim da verujem u onu državu i da je tako ciljano svi izgrađujemo koja će obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu svima kojima je potrebna i na svakom mestu. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona i završavamo rad.
Sutra počinjemo u 11.00 časova.