Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Gordana Čomić, Srđan Milivojević, prof. dr Janko Velselinović, Nenad Konstantinović, Đorđe Milićević, Stefana Miladinović, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Milisav Petronijević, Miroljub Stojčić, Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Suzana Spasojević, Saša Dujović, Zoran Anđelković, Bojana Đorđević, Vesna Jovicki i Mirjana Dragaš i amandmane Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.
Primili ste izveštaje Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje vlade u amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvara pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Reč ima narodni poslanik Nada Kolundžija, povreda Poslovnika. Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Gospođo predsedavajuća, pozivam se na član 27. koji u poslednjem stavu kaže da je predsednik Narodne skupštine odgovoran za primenu ovog Poslovnika i član 101. pozivajući predsednika Narodne skupštine da prekine ovu sednicu i hitno zakaže Kolegijum Narodne skupštine, a u vezi događaja koji su se dešavali u toku trajanja ove sednice, odnosno u vezi činjenice da je nemoguće normalno nastaviti rad dok se ne otkloni dilema da li Narodna skupština i predsednik Narodne skupštine stoji iza onoga što je juče šef poslaničkog kluba SNS izgovorio, optužujući za genocid političku partiju koja sedi u ovom parlamentu.
Dakle, mislim da je u interesu svih da ovaj rad nastavimo u normalnoj atmosferi. Jedini način da to postignemo jeste da se sazove Kolegijum, da se razjasni ova situacija i da se, u skladu sa Poslovnikom, primene mere prema onima koji su zaista na najgrublji mogući način ne samo unizili ovaj parlament, nego su uvredili čitave narode u ovoj zemlji. Mislim da preko toga ne može niko da pređe.
Dakle, ovo nije pitanje sada DS i osećaja DS da su povređena njena prava. Ovo je pitanje osećaja da su povređena prava žrtava genocida, da su povređena prava svih građana ove zemlje, koji zaista sa dubokim poštovanjem, vodeći računa o tome kada upotrebljavaju reč genocid, pre svega misle na poštovanje žrtava tog najstrašnijeg zločina.
Molim vas da uputite predsedniku, pošto vidim da nije ovde, ovaj zahtev i da prekinemo ovu sednicu dok Kolegijum ne održi sednicu i dok se zaista Narodna skupština i svi predstavnici političkih partija ne postave jasno u odnosu na ono što se desilo. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Prosledićemo zahtev predsedniku Skupštine, ali do daljnjeg predlažem da nastavimo sa radom.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 2.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Ivica Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Pa, dobro, ovde sam danas i u svojstvu ministra unutrašnjih poslova.
Želim generalno da kažem da je od ukupno 68 amandmana stranaka prihvaćen 31. Nije prihvaćeno 37. Znači, bili smo veoma konstruktivni.
Kada je reč o ovom amandmanu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, sigurno da, kada je reč o tome, mi se slažemo sa ovim amandmanom ako je potrebno da bi to postalo sastavni deo Predloga zakona. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Pošto je premijer prihvatio amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? Da
Reč ima premijer Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Samo da budem precizan. Znači, na Predlog zakona o privatnom obezbeđenju je podneto 68 amandmana, a od toga je prihvaćen 31. Na Predlog zakona o detektivskoj delatnosti podneta su 43 amandmana, a od toga je prihvaćeno 13.
Kada je reč o ovom konkretnom amandmanu, on se ne prihvata.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? Da
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovana gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli popriličan broj amandmana na ova dva zakona iz razloga što smatramo da ovde nije reč o zakonodavnoj aktivnosti kojoj je cilj da uredi određene oblasti našeg društva, već je reč o kukavičijem jajetu, kojima se podmeću zakoni koji za cilj imaju uvođenje diktature.
Diktatura kao oblik vladavine…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas, danas nećemo koristiti ni reč diktatura, ni neke druge reči.
Molim vas, preskočite i pričajte o amandmanu.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospođo predsedavajuća, diktatura je i kada opozicionim poslanicima ne dozvoljavate da iskažu svoj stav o zakonima. Nemojte da dozvoljavate sebi da vas vladajuća većina zloupotrebljava za svoje dnevno – političke interese. Pustite opoziciju da govori o zakonu na način na koji to građani koji su nas birali to od nas očekuju.
Dakle, ovde je reč o klasičnom uvođenju diktature ovim zakonima i zakonskim opredeljenjima i mi smatramo govor mržnje…