Šesto vanredno zasedanje, 16.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

2. dan rada

16.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Žao mi je gospođo predsedavajuća, zato što prethodni govornik nije dosledan. Ne možete sa jedne strane da kažete, nisu političari sposobni i spremni da urade odbranu ili da urade obnovu.
Onda, sa druge strane kada Vlada vođena odgovornošću, vođena transparentnošću i u prikupljanju i trošenju sredstava, angažuje za direktora Kancelarije, gospodina Marka Blagojevića iz nevladinog sektora, da nije sposoban ni on i da ne valja ni to.
Šta je dobro? Ne valjaju političari, ne valjaju privrednici. Vama izgleda ne valja ono što predloži Vlada i recite to. Nemojte da koristite kao argumentaciju da ne valjaju privrednici ili da ne valjaju političari, ili budite dosledni. Neka od te dve kategorije ljudi ne valja, ali ne mogu da ne valjaju svi.
Dosta više da mašemo iznad glava svima, svima, ovde u ovoj Narodnoj skupštini, znate, podneli smo zahtev da se napravi anketni odbor.
Mi smo rekli istog dana, istog trena, da, SNS se slaže, napravićemo anketni, skupštinski anketni odbor koji će pratiti prikupljanje sredstava, trošenje sredstava za obnovu naše zemlje, ali želimo da taj anketni odbor se bavi i trošenjem sredstava posle zemljotresa u Kraljevu, posle poplava u Jaši Tomiću, posle svih onih muka koje su zadesile našu zemlju, ali nisam čuo sa vaše strane da kažete – da, mi smo i za to, da se stavi tačka jednom za sve nedaće i nevolje koje su se desile u našoj državi.
Rekli smo, da, želimo taj anketni odbor i dajemo saglasnost sa 136 narodnih poslanika, ali da se ispita gde se potrošio novac za gradnju bedema.
Ne kažem da je taj novac ukraden, nemam dokaze, neću da budem neodgovoran i da tvrdim tako nešto, ali mogu da sumnjam da je otišlo za plate, na neke druge stvari, koje su se u tom trenutku nekim lokalnim političarima ili političarima na vlasti u Beogradu, činile mnogo bitnije.
Bitnije su plate nego bedemi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, hvala.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Hajde da jednom stavimo tačku na to. I ja želim da se napravi anketni odbor, podnesite zahtev, ali anketni odbor će ispitati sve nepravilnosti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem poslaniče.
Povreda Poslovnika, Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Povređen je član 27. u vezi sa članom 85. i obaveza je predsedavajuće da daje obaveštenja potrebna narodnim poslanicima za rad.
Narodni poslanik Zoran Babić je u izlaganju koje smo pomno pratili, govorio o osnivanju anketnog odbora i mislim da je dužnost predsedavajuće da podseti narodnog poslanika da zahtev za osnivanje anketnog odbora može da se podnese, a mora da bude na sednici Skupštine, da ovlašćeni predlagač mora da predloži sastav anketnog odbora, temu rada anketnog odbora, cilj rada anketnog odbora i da se o tome vodi plenarna rasprava.
Nije dobro po jednu tako ozbiljnu temu, koju imamo nadležnost da o njoj raspravljamo, a predsednica Narodne skupštine pravo da predloži da bude tačka dnevnog reda, da jednu tako ozbiljnu poslovničku nadležnost politizujemo, ismevamo i govorimo da bilo ko može da reaguje na predlog koji je već neko podneo, o sastavu anketnog odbora.
Može, ali na sednici na kojoj je to tačka dnevnog reda, na sednici na kojoj se o tome vodi rasprava i na sednici na kojoj se o tome donose odluke.
Ne sumnjam da je samo zbog nesnalaženja i zbunjenosti narodnog poslanika, došlo do ove veoma ozbiljne omaške, za koju mislim da je potrebno da i javnost zna, a i da vas podsetim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Smatram da nisam povredila Poslovnik. Čini mi se da niste razumeli poslanika Babića u njegovom obraćanju. Ovo je bio odgovor na proceduralno, predlog ili zahtev DS, čini mi se da je samo DS poslanička grupa tražila da se formira anketni odbor sa ovom temom trošenja para, ali u ono vreme kada ste podneli to možda usmeno na konferenciji za štampu, nisam videla pismeni otpravak tog usmenog obraćanja, šef poslaničke grupe SNS i u ono vreme je ponovio, dakle, ovo što je rekao da se slaže sa osnivanjem anketnog odbora.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Da li to znači da nažalost nije pročitao odredbe Poslovnika?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nisam vas razumela da li želite povredu Poslovnika, da glasamo o tome?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Ne, ne, ovo je samo iz poštovanja procedure Narodne skupštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo ostalo ne čujem, jer nije običaj da dobacujemo. Hvala.
Replika Dušan Petrović ministru Zorani Mihajlović, jer je vas spomenula kao bivšeg ministra poljoprivrede iz bivše DS, tako sam razumela.