Šesto vanredno zasedanje, 16.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

2. dan rada

16.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsedavajuća, poštovane gospođe ministarke, ministri, poštovane kolege i koleginice, odmakli smo već dugo u današnjoj raspravi. Pretpostavljam da smo svi već umorni. Ja ću samo pokušati da se osvrnem na nekoliko stvari vezanih pre svega za izveštaj o elementarnoj nepogodi. Na žalost po svojoj staroj navici mi uvek delujemo na nesreću, delujemo na posledice, a ne delujemo preventivno i ne poštujemo onu narodnu – bolje je sprečiti nego lečiti. Tako da evo danas zbog ovoga sedimo ovde ovoliko dugo i normalno i velika sredstva će biti upotrebljena da se saniraju štete.
Želim samo na nekoliko stvari da se osvrnem u ovom izveštaju. Pre svega nešto što je meni bilo i čudno i ako hoćete i zasmetalo. U ovom izveštaju nema podataka o poplavama u Vojvodini tj. nema izveštaja „Voda Vojvodine“ o aktivnostima koje su preduzimane na teritoriji Vojvodine, pre svega u opštini Šid i Sremska Mitrovica ili bar nema izdvojeno. Pominju se u nekim delovima pojedinačnih ministarstava.
Ovde je jedan kolega pomenuo aktivnosti u Sremskoj Mitrovici i hvala mu na tome, ali nije njegovo da nas on o tome obaveštava. Ovaj izveštaj treba da sadrži i tu informaciju. Toga ovde nema.
Posebno bih se osvrnula sa aspekta zaštite životne sredine i resornom ministarstvu da uputim svoje opažanje. Naime, u izveštaju ovog ministarstva stoji da je sa ugroženih područja sakupljeno 288.328 kilograma životinjskog otpada i 133.729 kilograma hrane životinjskog porekla, koja je uništena u kafilerijama. Nažalost, u ovom dokumentu ne stoji u kojim kafilerijama, niti stoji podatak koliko kafilerija postoji na teritoriji Srbije, što je veoma važan podatak, s obzirom da su tri kafilerije u Srbiji negde 2006/2007. godine preko projekta Svetske banke dobile opremu. To su bile u Ćupriji, Padinskoj Skeli i Somboru.
Nažalost, Padinska Skela i Sombor su početkom ove godine prestale sa radom zbog, tako bar u medijima stoji, finansijskih razloga i čekaju pomoć resornog ministarstva. Jedina koja je primala konfiskate i spalionica u Inđiji, ispostavilo se da su one jedine i funkcionisale u celoj regiji, pa je, koliko vidimo iz medija, a to ne stoji u izveštaju, ovde dovožena uginula stoka i sa područja Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Ovo je veoma važno sa aspekta zaštite životne sredine i veoma je važno napomenuti da su ti objekti i te kako korisni i važni i da u suštini jedino na teritoriji Vojvodine rade.
Druga stvar koju bih napomenula je kada je upitanju stanje vodovodnih i kanalizacionih objekata, jer složićete se da je to nešto što je najveći problem, odnosno sa najdužim trajanjem ne rešavanja u opštinama koje su zahvaćene, odnosno naseljima koji su zahvaćene poplavama.
U izveštaju koji daje Ministarstvo za zdravlje stoje podaci vezani za zabranu korišćenja voda u pojedinim naseljima, voda za piće, ali ne stoje podaci vezani za stanje vodovoda i kanalizacije, s obzirom da ta infrastruktura masovno uništena ili su bar pretpostavke da je uništena, jer u izveštaju takvi podaci ne stoje.
Mi smo u okviru Odbora za zaštitu životne sredine, čiji sam ja član imali javno slušanje baš na temu posledice poplave po životnu sredinu. Nažalost, na tom javnom slušanju, da li zbog toga što je ono bilo organizovano relativno rano, pa nije bilo dovoljno podataka, ili predstavnici ministarstva i agencije koji su bili prisutni nisu bili spremni, odnosno sposobni, tako da kažem, da nas informišu. Tamo nismo mogli skoro ništa da čujemo, sem jednog fantastičnog izveštaja i prezentacije, bolje tako da kažem, profesora sa Šumarskog fakulteta o eroziji u Srbiji i posledicama koje takve pojave mogu da se dese. Kada ljudska delatnost napravi pogrešne poteze, ne stručno reaguje, ne stručno radi onda imamo takve pojave.
Nažalost, stručnjaci su se u celoj ovoj priči, moj je utisak, malo slušali, odnosno malo videli ili su se naknadno pitali za posledice, odnosno kako i šta treba raditi.
Mislim da u budućnosti moramo mnogo više stručnjake iz oblasti hidro-tehnike, stručnjake za eroziju, za bilo šta vezano za ovu oblast, jer mi se kao društvo moramo potpuno drugačije ponašati. Prisutan je veliki amaterizam u toj oblasti, pogotovo kada je izgradnja upitanju. Ovde smo imali prilike da čujemo šta će se sve događati oko gradnje kuća i tom slično.
Još nešto bih rekla. Nije prikazano stanje vezano za odnošenje otpada sa ovih područja koja su zahvaćena poplavama. Na pitanje koje sam ja uputila na tom javnom slušanju - šta se radi sa otpadom koji se odnosi iz zahvaćenih područja, dobili smo odgovor od predstavnika ministarstva da se preporučuje opštinama, odnosno naseljima da definišu privremenu lokaciju za odlaganje, što u prevodu znači bivša ciglana ili bivša nekakva depresija na terenu u kojoj će se bacati otpad i to je kao privremeno rešenje, a iz iskustva znam da su privremena rešenja nešto što najduže traje i ovo nije dobar pristup kada je upitanju zaštita životne sredine.
Osvrnula bih se samo još najedan detalj kada su mediji upitanju. Mediji su bili veoma puno prisutni tokom poplava, da ne kažem da su neki čak sa nekim sladostrasnim uživanjem snimali tuđu muku i jad, a nisu, recimo, učili stanovništvo kako se, između ostalog, ili kako bi moglo da se da uputstvo za čišćenje bunara posle poplava.
Ja ovde kod sebe imam jedan isečak iz novina koji bi bio fantastično uputstvo za građane, gde bi zapravo preko javnog servisa moglo da se organizuju tematske stvari vezano za postupanje u ovakvim situacijama, odnosno kako ljudi u domaćinstvu mogu da prevaziđu probleme i kako mogu da normalizuju svoj život.
Ja očekujem da posle ovog izveštaja, koji za mene nije ni potpun ni dovoljan, da dobijemo poseban jedan detaljan izveštaj kada je upitanju uticaj na životnu sredinu i posledice, jer to može da posluži posle i za apliciranje za različita sredstva.
Predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine neće podržati ovaj izveštaj, a ni njegov zakon koji je proistekao iz njega. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.

Ja ću samo kratko. Pomenuta je aktivnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u smislu Uprave za veterinu i njene uloge u asanaciji terena.

Želim da istaknem da su poplave nanele velike štete stočnom fondu, tako da se na terenu pojavio veliki broj uginulih životinja.

Naša Uprava za veterinu u koordinaciji sa veterinarskim institutima, u koordinaciji sa odgovarajućim službama drugih ministarstava, kao što je Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo odbrane, delovala je tamo gde je bilo moguće odmah nakon povlačenja vode. Sakupljani su leševi i specijalnim vozilima prevoženi su u kafilerije, gde je izvršeno njihovo neškodljivo uklanjanje. Uklanjanje leševa, odnosno njihovo neškodljivo uklanjanje se odvijalo u dve kafilerije. Jedna je u Inđiji, a druga je u Somboru.

Takođe, pomenuli ste da je Vlada Srbija posebnom odlukom odobrila uvoz uginulih životinja sa područja BiH samo za ovu situaciju, za vanrednu situaciju, kada smo od ljudi iz BiH, od nadležnih službi dobili zahtev i molbu da im se izađe u susret pošto ne raspolažu sopstvenim spalionicama. Mi smo smatrali da je to opravdano ne samo zbog njih, nego i zbog činjenice da bi ne uklanjanjem leševa sa njihove teritorije bila ugrožena zdravstvena bezbednost i našeg područja.

Dakle, nakon uklanjanja lešev, izvršena je i dezinfekcija terena i moram da kažem da su naše službe vrlo kvalitetno, profesionalno i efikasno odradile svoj deo posla, tako da možemo reći da na terenu nije zabeležena nijedna pojava bilo kakve zarazne bolesti ili njenog širenja. Toliko.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Ukratko o razlozima zašto ću glasati protiv izveštaja. Zato što na od ukupno 310 strana i 114 strana pravog teksta, ovo ostalo priloga, ja ne vidim ono što bih volela da vidim i kod Vlade kojoj sam opozicija i kod Vlade koju sam podržavala, a to je svest o realnosti, kao što to ne vidim ni u raspravama posle.
Znate, velike kiše i poplave padaju jednako i na vlast i na opoziciju, ali je vlast odgovorna da smanji štetu i da sprovodi nadležnosti i prevenciju, a opozicija je odgovorna da obelodani sve ono što vlast želi da sakrije.
Ako pri tome zaboravimo da kiša pada i po vlasti i po opoziciji, imaćemo na jesen ponovo kiše i ako na jesen kiše dočekamo bez podzakonskih akata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ako na jesen kiše dočekamo sa tim da li je važnije ko je šef štaba, a ne da li je urađeno sve što Direkcije za vode treba da urade, onda će nam se mnogi pridružiti u glasanju protiv ovog izveštaja.
Ukratko zašto ću biti protiv zakona. Tri strašno važne stvari ostaju bez odgovora. Prva je pitanje zašto Kancelarija ima nalog za direktna plaćanja, po kom osnovu? Po kom osnovu će Kancelarija raditi isto što i Ministarstvo, odnosno davati naloge Trezoru?
Drugo, nije tačno da u zakonu piše da su dozvole i da je sva dokumentacija za one pogođene poplavom, da će biti besplatna. Nema razloga da opština ili bilo ko kaže da neće naplatiti, ako treba takse, ako treba da se plati plan. Zašto o tome govorim? Zato što u zakonu piše - rekonstrukcije. Mi svi ovde znamo da za to treba dozvola. Ako vam treba građevinska dozvola, neko će od vas da traži pare za tu građevinsku dozvolu. Tražiće pare za plan. To, ministarska, u zakonu ne piše da će biti besplatno.
Drugo, odnosno poslednje vreme, prijava, to je stvar koja mi najviše smeta vezana sa Kancelarijom i vezana sa idejom da direktor Kancelarije, ko god on bio, ili ona bila, meni je to svejedno, ja gledam šta radi, a ne ko je, da radi direktna plaćanja. Vreme prijava od osam dana, zašto se traži od ljudi osam dana? Kako možete da znate da možete da nađete sve ljude u osam dana da se prijave? Zašto vam treba još jedan registar onih koji će imati zahtev za štetu od poplava? Nemojte to da radite ljudima i odredbom u zakonu da očekujete da mi kažemo – super, sve ćete one obuhvaćene poplavama stići da registrujete u osam dana. Nećete, prosto zato što ljudi nisu na terenu, jer mnogi od njih ne mogu u kuće. Lokalnim samoupravama treba vreme da ih nađe.
Mi smo pokušali da podnesemo amandmane koji su u korist pojašnjenja ovih zakona, kojima treba da bude jasno da li će stradale u poplavama da košta nešto dodatna dokumentacija, koja treba da bude jasna, razlozi otkud Kancelariji nalog za direktna plaćanja i, naravno, molbu za produženje roka. Hvala vam za produženje vremena.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministarka Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Hvala.
Vi ste to i u amandmanu predložili. Slažem se, da preciziramo. Mi ćemo taj amandman prihvatiti. Dakle, sasvim sigurno i članom Zakona o planiranju i izgradnji 143. i piše da u vanrednim situacijama neće plaćati, ali ćemo precizirati dodatno, da sasvim sigurno neće imati dodatne troškove kod izdavanja građevinskih dozvola, odnosno kod prikupljanja papira, gde ćemo mi, naravno, pomoći.
Kada govorite o Kancelariji, samo sam dužna dodatno objašnjenje. Oni zaključuju ugovore. Normalno je da se kuće grade i šalju se određene situacije. Da bi sprečili zloupotrebe po lokalnim samoupravama da one to rade, mi smo to centralizovali, da te privremene situacije dolaze na Kancelariju. To je razlog zašto ona ima mogućnost direktnog plaćanja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Upravo zbog rečenice koju ste podelili, argumentacija je – lokalne samouprave će zloupotrebiti, a Kancelarija neće, časna reč. O tome vam govorim u razlozima zašto glasam protiv Izveštaja, kada kažem kiša pada i na vlast i na opoziciju.
Ako nemamo poverenja u ljude koji su na lokalnim izborima dobili obavezu i pravo da upravljaju poslovima na lokalnom nivou, kako onda od njih očekujemo da isto to rade kada su u pitanju vanredne situacije i poplave? Zašto smatramo da osnivanjem ove nove Kancelarije i direktnim plaćanjem odatle sprečavamo zloupotrebe? Zato što je u pitanju Vlada?
Nemam za vas predlog da to bude na lokalnoj samoupravi. Imam apel za sve nas, da počnemo da posmatramo Srbiju takva kakva jeste. Dva puta godišnje se u Srbiji negde nešto plavi. Dva puta godišnje imate erozije i klizišta. Srbija je zemlja, geografija koju volimo, a koja ima na godišnjoj bazi više problema sa poplavama nego druga susedna teritorija. Ja vas molim da time počnemo da se bavimo, da poslušamo stručnjaka o kojem je govorila moja koleginica Nada Lazić i da prestanemo da pokazujemo toliko nepoverenje svima drugima sem nama u Vladi, koji znaju da će Kancelarija da radi plaćanja besprekorno. Pratićemo i nadamo se da će biti besprekorno, zbog i vas zajedno, a ne zbog toga što ćemo uhvatiti nekoga da zloupotrebljava novac iz donacija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministarka.