Sedmo vanredno zasedanje, 30.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

2. dan rada

30.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

OBRAĆANJA

Ivan Tasovac

Kada donosite reformske zakone onda je potpuno jasno da mnoge od tih mera ne mogu biti popularne. Naprosto, ono što je pokazala evropska praksa to je da je u smislu i kvaliteta informisanja i nezavisnosti informisanja taksa najbolji način i najbolja garancija upravo nezavisnosti javnih servisa.
Moram da kažem da je pitanje šta ukoliko ne gledam RTS, a potrebno je da plaćam taksu, ili RTV, sve jedno, to je kao pitanje šta ako se ne razbolim, a imam zdravstveno osiguranje. Naprosto, javni servisi predstavljaju jako bitnu polugu demokratskog života. Tako da, ovo je bilo jedino moguće rešenje.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Znam da pominjanje javne rasprave kod mnogih ministara izaziva pojavu da im se podigne kosa na glavi, ali tu naravno ne mislim na ministra koji je ovde danas prisutan. Oko toga bih nekoliko reči, pošto je to bila dominantna tema.
Ne možete da zovete javnom raspravom nešto što je bila javna rasprava pre nego što ste doneli konačan predlog zakona koji ide prema poslanicima. To pre toga može da se zove konsultacijama, bilo kako, a kada Vlada usvoji tekst onda se on pusti u javnu raspravu, da se zna o čemu se vodi javna rasprava. To ne mora da traje dugo, može da traje sedam dana, može da traje 14 dana. Za ovu temu sedam dana je sasvim dovoljno. To je jedna primedba, ali to nije suštinska primedba.
Nije dobra navika i nije dobar običaj da vlast prepada opoziciju i javnosti i građane brzim predlozima zakona, ali postoji rešenje i za to i mi smo ga iz Nove stranke našli. Ono što je mnogo važnije to je da je pitanje javnog informisanja uvek problematično, da je to pitanje koje nikada nije rešeno, ni u najdemokratskijim zemljama, da tu uvek postoji velika borba za ostvarivanja prava na informisanje i na slobodu sa novinarske strane, a i dovoljno informisanja sa strane građana, tako da ovaj set zakona daje solidnu osnovu za početak te borbe.
Dali smo dvadesetak amandmana koji su tu da poprave ove predloge zakona, ali je najveća odgovornost da li će mediji biti slobodni i da li će građani imati punu informaciju je na vlastima i na novinarima. Sloboda i u ovom slučaju, kao i u svim drugim slučajevima se ne dobija nego se za nju borite. I kada se borite i kada se izborite morate da je čuvate. Vlast kada donosi neke zakone uvek treba da razmišlja da neće biti doveka vlast, da će biti opozicija i da će onda možda nešto što je spakovala opoziciji da se vrati kao bumerang. Mislim da mi u našoj istoriji imamo puno takvih primera. Poslednji primer je bila ova izmena zakona 2009. ili 2010. godine, kada je pooštren bez bilo kakvog osnova odnos prema medijima, ali najgori primer u modernoj srpskoj istoriji za maltretiranje medija, građana i javnosti uopšte je Zakon o informisanju iz 1999. godine, kada je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić. To je drakonski zakon koji je mnoge medije naterao na to da propadnu, da finansijski budu uništeni. U vreme tog zakona i tog ministrovanja je ubijen i Slavko Ćuruvija, što nema nikakve direktne veze, ali govori o atmosferi koja se tada stvarala.
Ono što imamo danas kao opciju još jednu, to je da ponovo imamo cenzuru koja je ovakva ili onakva, auto ili nametnuta, to je potpuno nevažno. Svako ko to demantuje govori neistinu, imamo primer novinara Škora koji je rekao svoje mišljenje o Vladi u jutarnjem programu, koji ko zna ko vidi ili ne vidi, pa je zbog toga izbačen sa mesta urednika nedeljnog izdanja jednih novina na mesto novinara u nekoj sportskoj redakciji.
Konačno, imamo veličanje takse, odnosno poreza za plaćanje javnih servisa kao krunsko rešenje koje je na tragu evropskih najboljih iskustava. Naravno da bi to bilo dobro da mi i u drugim oblastima imamo ta iskustva, ali ih nemamo. Moguće je da mediji budu nezavisni i ako nemaju pretplatu. Najbolji primer za to je period od 2001. do 2004. godine, tada se nije plaćala pretplata za RTS nikakva, a to je sigurno vreme kada su svi mediji, pa i javni servis bili najžešći kritičari vlasti i to svako ko se malo seća ili ko pogleda istoriju, setiće se da je to tačno. Prema tome, taksa, porez na TV pretplatu nije garancija nezavisnosti. Imamo sudstvo kao jednu aktivnost koja može da se poredi. Sudstvo je nezavisno, finansira se 100% iz budžeta, znači ne postoji nezavisna taksa za sudstvo nego se finansira iz budžeta, a sudstvo mora da bude nezavisno. Želim da ovo bude početak borbe za ostvarivanje prava na slobodno informisanje. Ono danas u Srbiji ne postoji, ono je ostvarivo kroz jedan dugi proces u kome, ponavljam, najvažniju ulogu ima vlast i imaju novinari, a imaju i građani koji moraju da traže i od vlasti i od novinara da dobiju pravu informaciju. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik  Aleksandar Marković, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika, član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.
Malopređašnji govornik, imali smo prilike svi ovde da čujemo, je pričao skoro o svemu samo ne o onome što je zapravo tačka dnevnog reda. Pominjali su se i neki raniji zakoni i neki primeri, čak neka ubistva i razne besmislice. Gospodin malopređašnji govornik se ponaša kao da je prespavao poslednjih 15 godina, a onda se probudio i eto ga sada ovde i drži nam neke moralne pridike.
Gospodine Živkoviću, produkti vaše vlasti su cenzura, medijski mrak, vanredna stanja, „Sablje“ i slične stvari koje smo imali prilike da trpimo i da gledamo. Molim vas, vi ste poslednja osoba koja može da nam drži moralne pridike ovde. Hvala vam gospodine predsedavajući.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik  Vladimir Đukanović, po Poslovniku.    
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.
Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. - dostojanstvo Skupštine, zato što kada iznosite nešto ne možete da iznosite neistine, a to vređa, naravno, čitav parlament, posebno pričajući o nekim tamnim vremenima.
Podsetio bih, u to svetlo vreme, gde je gospodin bio premijer, imali smo akciju „Sablja“, gde ste dolazili na referisanje šta ćete da napišete u novinama. Ako ste pisali slučajno nešto suprotno tome, mediji bi vam se gasio.
Prema tome, sramno je da se ovakve stvari iznose i da se ovako obmanjuje javnost, posebno sada u situaciji kada se donosi zakon koji je vrhunac demokratije i koji su svi pohvalili. Ako se neko diči periodom u kome su gasili medije i u kome su takođe novinari, a podsetiću na ubistvo novinara Pantića, i te kako bili i likvidirani i šta se sve dešavalo, zaista bi trebalo da se stidi, s obzirom da je akcija „Sablja“ zaista što se tiče medija najgori mogući mrak koji je bio u ovom delu Evrope. hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Za mene je to bila više replika, a mogu da je prihvatim kao takvu.
Po povredi Poslovnika, reč ima dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani gosti, smatram da su povređeni članovi 103, 107. i 109. Poslovnika Narodne skupštine. Narodni poslanici, njih dvojica iz SNS koji su govorili pre mene, reklamirali su povredu Poslovnika, a prema vašem priznanju, gospodine predsedavajući, jedan od njih dvojice, gospodin Đukanović, a ja ću da pokažem da je i drugi isto to uradio, nisu objasnili da je povređen Poslovnik, već su replicirali gospodinu Živkoviću.
Podsećam vas da je prvi govornik iz Napredne stranke koji je reklamirao povredu Poslovnika saopštio da gospodin Živković nije govorio o tački dnevnog reda. Ja sam uočio ovde, a mislim da ste i vi evidentirali, da se za reč javio i ministar koji je sigurno hteo da odgovori na sve ono o čemu je govorio gospodin Živković. Ministar se sigurno ne bi javio za reč da nije procenio da postoji osnova da odgovori gospodinu Živkoviću u okviru zajedničkog načelnog pretresa o tri predloga zakona koji su stigli iz Ministarstva kojim upravlja gospodin Tasovac.
Vaša je dužnost bila, gospodine predsedavajući, da opomenete i upozorite obojicu narodnih poslanika koji krše Poslovnik tako što se javljaju za reč na osnovu povrede Poslovnika, a onda, umesto da objasne kako je povređen Poslovnik, repliciraju gospodinu Živkoviću na ono što je gospodin Živković govorio o sadržini tri predloga zakona koji su danas na dnevnom redu.
Molim vas, gospodo, veoma je važno kada raspravljamo u ovoj Skupštini da poštujemo neka pravila, pravo i procedure. Ako to ne radi vladajuća grupa poslanika ovde, onda je to velika opasnost za našu demokratiju u našoj državi.
Hvala, gospodine predsedavajući.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Shvatio sam i jednog i drugog da su reklamirali povredu Poslovnika, a po osnovu povrede dostojanstva Skupštine. Poimanje povrede dostojanstva Skupštine, svaki od nas ima svoje viđenje. U tom smislu ja sam im dozvolio da oni na svoj način to obrazlože. Koliko to neko prihvata ili ne, to je sada drugo pitanje.
Prema tome, lično smatram da ni u jednom, ni u drugom, ni u trećem slučaju nije došlo do povrede Poslovnika, nego je stvar sada kako ko doima ono što je neko rekao. Molim vas da oko toga ne gubimo vreme, već da pređemo na suštinu rasprave po aktuelnom dnevnom redu.
(Zoran Babić, s mesta: Replika.)
Prvo reč ima ministar. Vi imate pravo replike…
(Vladimir Pavićević, s mesta: Živković ima pravo na repliku.)
Molim vas, ja vodim ovu sednicu. Ne razumem čemu tolika nervoza.
Znači, prvo ima reč ministar.
Izvolite, gospodine ministre.