Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 124 narodna poslanika.
Podsećam vas da članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji, ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 144 narodna poslanika, odnosno da su prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović, Milorad Mijatović i Aleksandar Senić.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, izuzetno za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu Vlade.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite za sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini određen je sledeći:
D n e v n i r e d
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Narodni poslanik Vladimir Đukanović na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i predlogu Zakona o izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije.
Da li narodni poslanik Vladimir Đukanović želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 13, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Po Poslovniku dr Vladimir Pavićević ima reč. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, smatram da su povređeni članovi Poslovnika 110, 111, 112. i 113. i nadam se da ćete mi dozvoliti da u dva minuta, na koja imam pravo, obrazložim kako je došlo do povrede Poslovnika.
Jedan od narodnih poslanika, jedan od nas ovde, a ima nas 250, jutros je sprečen da uđe u veliku salu Narodne skupštine, a to je narodni poslanika Zoran Živković, poštovana gospodo.
Molim vas, samo da vas podsetim, odlukom predsedavajućeg Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Skupštine, a to je upravo bio gospodin Bečić, narodni poslanik Zoran Živković, je udaljen sa sednice protivno odredbama članova 110, 111, 112. i 113. Poslovnika, čime je, poštovana gospodo narodni poslanici, nelegalno ograničena sloboda izražavanja jednog narodnog poslanika.
Ja mislim, poštovana gospodo, da ovde nije reč samo o nelegalnosti, već i o nelegitimnosti ograničenja slobode izražavanja, kao i, i to je sada jedna nova informacija za sve nas ovde u odnosu na prethodne slučajeve, sprečavanje narodnog poslanika Zorana Živkovića da uđe u veliku salu, a ta novost tiče se neproporcionalnosti izrečenih mera na sednici koju sam ovde pomenuo.
Moj predlog je, poštovani predsedavajući Bečiću, da se odloži izvršenje mere udaljenja sa sednice Narodne skupštine narodnom poslaniku Zoranu Živkoviću, dok se Ustavni sud ne izjasni o ustavnoj žalbi koju je povodom ovog slučaja Ustavnom sudu izjavio narodni poslanik Zoran Živković, poštovani gospodine Bečiću. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Samo momenat. Ja sam dužan da dam objašnjenje pre nego što pitam da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje.
Vrlo dobro znate da je gospodin Živković udaljen po članu 111. Poslovnika. Takođe vrlo dobro znate da bi već sada Ustavni sud uvažio vašu molbu o privremenoj meri. Tako dok god se ne izjasni Ustavni sud, ova mera Poslovnika i po Poslovniku gospodin Živković mora da provede van skupštinske sale 20 radnih dana.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Da.)
Zahvaljujem.
Po Poslovniku Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Dužan sam da reklamiram član 103. Poslovnika i mislim da se već više dana ovde zloupotrebljava član 103. važećeg Poslovnika od strane samostalnog poslanika koji je govorio pre mene.
Očigledno da mu toliko nedostaje i fali prisustvo gospodina Zorana Živkovića, ali ja želim da mu skrenem pažnju da se polako navikava na odsustvo Zorana Živkovića, jer po povratku njegovog u parlament mi očekujemo, svi poslanici verovatno očekuju, da kao moralni čin gospodin Živković podnese ostavku. Podnese ostavku zbog javno izgovorene reči, zbog obećanja koje je dao, zbog opklade koju je izgubio, ali i zbog svog nedoličnog ponašanja.
Pa je gospodinu Pavićeviću pametnije da se polako navikava na jedno duže odsustvo gospodina Živkovića. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Marković.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Objašnjenje je dato, kao i gospodinu Pavićeviću, koje je i predsednica parlamenta dala na prethodnim sednicama, tako da mislim da nije potrebno dodatno objašnjenje.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne.)
Reč ima gospodin Marijan Rističević, pa onda gospodin Šutanovac. Izvolite.
Izvolite, gospodine Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, reklamiram član 103, 107. u vezi sa članom 113.
Naime, član 113. kaže da mera udaljenja sa sednice nosi sa sobom neprisustvo 20 radnih dana, i o tome niko posebno ne odlučuje.
Taj Poslovnik je donela stara postava Narodne skupštine. Dakle, donele su ga kolege na čijoj je listi izabran gospodin Pavićević. Dakle, ne mogu da verujem da je on stao na listu ljudi koji su prekršili Ustav, koji su doneli neustavni Poslovnik.
Posebno ne mogu da verujem, s obzirom da verujemo u njegovu akademsku čestitost, da je gospodin Pavićević stao na listu ljudi koji su ovim Poslovnikom, donoseći ovaj Poslovnik kršili slobodu izražavanja. Ja sam na određen način iznenađen, tim pre što je Poslovnik u primeni gotovo desetak godina. Svi se sećamo da je na osnovu ovog Poslovnika po članu 113. udaljena cela jedna poslanička grupa na 20 dana. Mislim da je ostala samo jedna gospođa koja je zastupala sve svoje kolege koje su bili isključeni sa sednice. Ja sam možda kao poljoprivrednik oštećen više nego gospodin Pavićević, jer od nas dvojice ovde sam prisutan samo ja.
Takođe, moram da vas upozorim, gospodine predsedavajući, da u skladu sa članom 103. stav 8. kada neko zloupotrebljava povredu Poslovnika, da ste u obavezi da vreme koje je upotrebio za diskusiju po povredi Poslovnika odbijete od vremena poslaničke grupe, te vas molim da gospodinu Pavićeviću odbijete od onih pet minuta dva minuta, s obzirom da on danima reklamira povredu Ustava, povredu Poslovnika, koji je donela poslanička grupa na čijoj je listi on izbran, sasvim ne primereno i neosnovano. Takođe, ne mogu da verujem da mera iz člana 113. ne obuhvata prisustvo na glasanje, ali gospodin Živković i gospodin Pavićević…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Samo da završim, gospodin Živković i gospodin Pavićević ne prisustvuju glasanju ni kada je u pitanju Zojin zakon i to kada čvrsto obećaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Rističeviću.
Smatram da i ovo malo vremena koji ima gospodin Pavićević, ne želim da od tog vremena oduzimam vreme. Ako ikada budu ozbiljna poslanička grupa, kada budu imali više vremena, onda ćemo o tome da razmislimo.
Gospodine Rističeviću, da li želite da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)
Izvolite gospodine Veselinoviću, nešto dobacujete?
(Janko Veselinović, s mesta: Šta znači ozbiljna poslanička grupa?)
Mislim, kada budu poslanička grupa sa više poslanika. Sada nisu poslanička grupa.
(Marko Đurišić, s mesta: To nije ozbiljno. Tako može na pijaci, u autobusu.)
Mislim da ne želim ovako sa vama.
Gospodine Veselinoviću, ako želite nešto da kažete, prijavite se za reč, nemojte da dobacujete iz klupe, jer mislim da to nije u redu.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac, povreda Poslovnika. izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Nisam tražio povredu Poslovnika, nego sam se javio po Poslovniku.
Ako dozvolite, pre svega, da kažem da ne postoje ozbiljne i neozbiljne poslaničke grupe, gospodine predsedavajući. To je nešto što je možda terminološki vama blisko, ali nama nije. Ovde su sve poslaničke grupe podjednake, bez obzira na broj članova.