Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.11.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč. Izvinjavam se, pošto smo iskoristili ovo pravo po članu 96. zaključujem zajednički načelni, jedinstveni pretres.
Prelazim na 4. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Ja se zahvaljujem, gospodine ministre, na učešću na današnjoj sednici. Vama i vašim saradnicima, još jednom se zahvaljujem.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača Marko Đurišić narodni poslanik želi reč? (Ne)
Da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa? (Ne)
Pošto nemamo listu prijavljenih poslaničkih grupa, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana.
Primili ste Predlog odluke koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa podsećam vas shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Zoran Babić predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.