Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.12.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

2. dan rada

22.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo ministar.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres.
Ja vas molim da sačekate još malo, imamo još jednu tačku.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 72. i 73. dnevnog reda.
Prelazimo na tačku 74. dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPTŠINE REPUBLIKE SRBIJE
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već ni su učinile, da podnesu prijave za reč.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li želi reč predstavnik predlagača, narodni poslanik Nataša Vučković, predsednik Poslaničke grupe DS? (Ne) Hvala.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Pošto nemamo listu govornika, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje, odlučivati o Predlogu odluke u celini.
Zahvaljujem se narodnim poslanicima na učešću u današnjoj sednici.
Nastavak sutra u 10.00 časova, po pojedinostima.