Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.12.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

2. dan rada

22.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 72 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Da li neko od predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničke grupe želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik doktor Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvažena predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih da postavim pitanje predsedniku Vlade i ministarki poljoprivrede, na koji način je odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu AP Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu, došlo do rešenja kojim se u Stočarskoj veteranskom centru u Velikoj Plani za reprodukciju i veštačko osemenjavanje određuje da se broj radnika sa broja 30 smanji na 23, što predstavlja preko 25% smanjenja?
S obzirom da se radi o instituciji od nacionalnog interesa koja se bavi proizvodnjom i očuvanjem genetskih resursa. Ovoliko smanjenje bi izazvalo sprečavanje u daljem radu i isključivanje jednog dela proizvodnje, da bi pomogao ministarki i predsedniku Vlade u odluci, u promeni odluke koju su doneli, želeo bih da kažem, da Stočarsko veterinarski centar Velika Plana u Velikoj Plani nije budžetska firma, osnivač je Republika Srbija, posluje na principima samo zarade, znači, bez budžetskog računa i kompletno održavanje, kompletno poslovanje se odvija na bazi samo finansiranja.
Kako se radi o instituciji koja se 60 godina bavi unapređenjem stočarstva i za posledicu imamo da umesto buše koje smo imali 50 i neke godine imamo danas simentalsko goveče, tj. domaće šarenu, tipu simentalca. Smatram da je načinjen veliki previd i da nadležno Ministarstvo nije dalo adekvatne informacije o načinu, vrsti rada i mogućnosti koje je imao ovakve institucije.
Usput da kažem, da se semenom za veštačko osemenjavanje krava na teritoriji Srbije osemeni godišnje 250.000 krava i time dobije 220.000 potomaka, tj. teladi i osemenio oko 45.000 svinja, čime se dobije milion tovljenika za ovu zemlju, a znamo da postoje strani partneri koji bi želeli da ovakvu proizvodnju organizuju kod nas. Mi, dakle, imamo već organizovanu u sistemu u kome ova institucija ima značajnu ulogu.
Pored ovoga, Stočarsko veteranski centar, kao neko ko sam prihoduje i izdržava se na godišnjem nivou uplaćuje 25 miliona dinara na osnovu poreza i doprinosa državi koje predstavlja značajan prihod za državu, s obzirom da se radi samo o 30 ljudi koji su zaposleni i 10 miliona dinara na osnovu PDV, koji se prihoduje za državu na osnovu godišnjeg prometa od negde 250.000 doza semena za osemenjavanje krava i 45.000 doza za osemenjavanje svinja.
Potpuna ne informisanost je dovela u situaciju da praktično smanjenjem jednog zaposlenog za koji se plaćaju porezi i doprinosi i smanjuje obim proizvodnje, dobija se efekat kao da se u državnoj upravi zaposli novi, pa tako smatram da predsednik Vlade nije imao verovatno adekvatne informacije iz nadležnog Ministarstva i odluku je po automatizmu potpisao ili je to namera da se, znači, jedna institucija koja ima međunarodnu saradnju i strateško partnerstvo, već 10 godina sa adekvatnom institucijom, tj. najvećim Centrom za reprodukciju u Nemačkoj koji se zove Nojštajt, onemogućuju daljem radu i omogući se prilazak, odnosno pristup ljudi koji se ovim poslom bave sa aspekta trgovine.
Ono što bih posebno želeo da istaknem da Stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje u periodu od tih 60 godina omogućio da proizvodnja mleka sa četiri prosečne količine, otprilike sa tri i po do četiri hiljade kilograma mleka danas bude šest hiljada i veliki značaj dao unapređenju poljoprivrede te smatram da na jedan neozbiljan način urušavanje ovakve institucije može da dovede do ozbiljnih problema u daljem razvoju poljoprivrede u našoj zemlji.
Ono što posebno zabrinjava jeste da sistemi koji postoje, koji je potpuno usklađen sa svim propisima EU, pa da pomenem direktive 88, 407 i druge koje predviđaju određeni broj zaposlenih u firmi po osnovu stručnosti koje moraju da obavljaju već je usklađen u ovoj instituciji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima Nataša Vučković. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.
Moje pitanje se odnosi na to šta se događa sa Komisijom za reformu političkog sistema koja je prošle godine počela sa radom, odnosno radila još ove godine nekoliko sednica s obzirom da iz neobjašnjivih razloga rad te komisije nije nastavljen. Mi se pitamo šta se događa uopšte sa pokrenutim temama i pitanjima koja su postavljena na dosada održanim sednicama te komisije s obzirom da ovih dana vidimo po štampi, po novinama da se vodi jedna kampanja za promenu Ustava kojim se briše sto poslanika, vidimo i danas u „Večernjim novostima“ i to nije izuzetak, poslednjih dana se jako mnogo predstavnika vladajuće većine izjašnjava u tom pravcu.
Zašto nas to brine? Ne zato što smo apriori protiv ili za ustavne promene nego zbog toga što jedan pokušaj da se ova debata vodi u instituciji gde joj je mesto, to je parlament, da se ta debata sada vodi po medijima čime se stvara jedan utisak da se zapravo vodi jedna kampanja, vrlo populistička kojom se zapravo smatra da će se povećati ugleda parlamenta ukoliko bude manji broj poslanika i ukoliko se smanje troškovi, za šta se svi zalažemo. Svi se naravno zalažemo, pretpostavljam, to bi nam bio zadatak i za povećanje ugleda parlamenta.
Međutim, ima nekoliko problema. Prvi problem je taj što smo juče imali priliku da čujemo promena Ustava je planirana tek za 2017. godinu, to nam je juče rekao ministar pravde. Tako je zapisano i u akcionom planu finalnom dokumentu akcionog plana za poglavlje 23. Postavlja se pitanje ko iz kojih razloga sada vodi tu kampanju za promenu navodno Ustava i za smanjenje broja narodnih poslanika. Pre svega, radi se o tome da sam broj narodnih poslanika ne odlučuje o tome kakav je karakter parlamenta, da li on ima ugled, da li on dobro vrši svoj posao.
Ono što mi ovde imamo priliku da vidimo, a to je da se iz dana u dan, urušava uloga parlamenta, urušava njegovo dostojanstvo. Imali smo priliku juče da počnemo jednu sednicu zakazanu u roku od dva dana sa 73 tačke dnevnog reda od kojih 68 po hitnom postupku. Imali smo priliku da vidimo objedinjavanje rasprave gde smo spojili nespojive tačke od naučno-istraživačke delatnosti, finansijskih zakona i zakona o zadrugama, o privrednim komorama.
Dakle, poslanici ne mogu da rade svoj posao. Nije tu bitno da li ih je 250 ili 150, radi se o metodu rada, radi se o tome da se na taj način urušava i položaj i uloga svakog pojedinačnog narodnog poslanika, svake političke stranke koja predstavlja građane i parlamenta u celini.
Ono što je naše pitanje je ponovo – šta se događa sa Komisijom za reformu političkog sistema? Šta namerava vladajuća većina sve da uradi da bi dalje ugrozila dostojanstvo parlamenta i na koji način mislite zaista da vladavina prava, demokratski standardi i evropske integracije mogu da se odvijaju, kad se na taj način dovodi u pitanje dostojanstvo i ugled najvažnije institucije u zemlji?
Demokratska stranka će uvek biti za to da učestvuje i radi u Komisiji za promenu reformi političkog sistema, ali ovakve kampanje, uglavnom populističke, koje nemaju nikakvih realnih mogućnosti ni da se ostvare, s obzirom na to da će promena Ustava biti tek u 2017. godini. Opet ponavljam, to je juče rekao ministar Selaković, nemaju nikakve šanse da se ostvare. Da li su ovo samo neke predizborne igre ili je zadatak da se sakrije nešto drugo, kao što mislimo da se i ovakvim načinom rada u parlamentu zapravo sakriva nešto drugo? Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pitanje je upućeno meni?
Može ili meni, ili ministrima.
Nije problem, što se tiče hitnosti postupka, radi se u skladu sa članom 167. ako se ne varam, ovaj Poslovnik je donet za vreme vladajuće većine DS, prečišćen tekst je 2012. godina, znači ako je bilo zamerki, moglo se raditi na tome, a posebno je interesantna odredba gde piše da po hitnom postupku idu svi propisi kojima se usklađuje propis sa propisima EU.
Kako smo mi otvorili prva pregovaračka poglavlja, po Poslovniku, po kome radimo, maltene, sve bi moralo da ide po hitnom postupku, 73 tačke, da, bilo ih je nekada i na 700 i 800, što nije opravdanje, ali ako je smetalo 73, ne znam zašto je dodata i 74 po hitnom postupku, od strane poslaničke grupe DS.
Tako da zajedno učestvujemo u tom procesu razvoja, poštovanja parlamenta, pa onda bi trebalo da onaj ko zamera da nikada to ni ne upotrebi.
Nemam ništa protiv, samo nije baš sve tako kako se prikazuje, niti se dostojanstvo parlamenta ponižava radom, nego se dostojanstvo parlamenta ponižava neki put, nekim drugim stvarima koje se dešavaju ovde za vreme debate, kada nećemo da pričamo o zakonima nego vređamo jedni druge, po mom skromnom mišljenju.
Što se tiče rada grupe za reformu političkog sistema, informisaću se dokle smo stigli. Koliko znam na svim ovim sednicama, sve poslaničke grupe su iznele nešto što ih spaja, a to je smanjenje broja poslanika.
Pretpostavljam da je zato i krenula debata medijska prvo o tome. Javna debata kada bude nekih drugih stvari, koje će od nas objediniti, pa većina tako misli. Kako da vam objasnimo demokratija je uvek važna, šta misli većina, jer predstavlja većinu glasova građana Srbije. Drugi sistem bolji nije izmišljen. Manjina kada bi vladala, to bi značilo da nešto drugo, barem, kroz istoriju znamo kako je to izgledalo. Ali ako hoćete podrobniji i pismeni odgovor, i za to sam spremna.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Jovičić

Srpska napredna stranka
Hvala uvažena predsedavajuća.
Dame i gospodo narodni poslanici, imam jedno pitanje na koje nema niko odgovor, a to je da li je danas gospodin Pajtić na poslu? To nemam kome da postavim, osim da možda okrenem u njegov kabinet da vidim da li će se neko javiti, ali to je manje važno.
Ja postavljam jedno ključno pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, a to je, dokle se stiglo u istrazi kada govorimo o pljačkanju Razvojnog fonda Vojvodine, Kapitalnog fonda Vojvodine, kada govorimo o velikoj pljački koja se desila i to prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su deca koja su ometena u razvoju.
Govorimo o dvorcu Hetrlend koji je trebao da bude izgrađen za decu koja su ometena u razvoju, gde je nestalo milion i po evra. To su ključna pitanja na koja narodni poslanici traže odgovor.
Mi znamo da je predsednik pokrajinske Vlade neodgovoran, da gotovo nikad nije na svom radnom mestu, da već godinama ništa ne radi za Pokrajinu, da nema rezultate, ali onda možemo da se nadovežemo i na ovo pitanje i veliku zabrinutost iz DS, gospođe Vučković, što je rekla – šta će biti sa reformom političkog sistema i dokle se stiglo?
Izvinite, odakle tolika bojaznost DS, kada smo juče videli šta kaže gospodin Pajtić. On je došao na ideju, zamislite ljudi, da bojkotuje izbore, a ja postavljam jedno ključno pitanje za sve poslanike, a da čujemo i vaše mišljenje, uvažena predsedavajuća, a koja je razlika ako DS izađe na izbore i ako DS bojkotuje izbore?
Ja mislim da razlika uopšte ne postoji, uopšte ne postoji. Zašto vam to kažem? Ako imamo pljačkaške privatizacije od strane DS, pljačku Razvojnog fonda, Vojvođanske banke i svega ostalog, a setite se da smo pre šest meseci, pre sedam meseci i osam meseci, od te iste DS imali veliki pritisak da se raspišu izbori. Svakodnevno su nas pozivali da raspišemo izbore, jer će oni na tim izborima da pobede.
Kako su se izbori približili, DS od tih istih izbora beži i ne samo što od tih izbora beži, nego kažu da razmišljaju veoma ozbiljno da bojkotuju izbore. Ja mislim da je to zaista veliki tektonski poremećaj na političkoj sceni, ako DS bojkotuje izbore.
Još jedno pitanje koje je važno, možemo danas čitav dan da razmislimo o tome, koja je suštinska razlika, ukoliko DS izađe na izbore ili te iste izbore bojkotuje? Ja mislim da nikakve razlike nema, s obzirom da ako već brinete o broju poslanika, ja mislim da na svakim sledećih izborima imaćete sve manji broj poslanika, ne zbog toga što imam nešto lično protiv DS ili imena te stranke, nego zbog svega onoga što ste uradili i što ste iza sebe ostavili u ovoj zemlji.
To vam niko ne može oprostiti niti zaboraviti, jer ste na svaki mogući način pokušavali da zavučete ruke u džepove građana Srbije, a to još uvek radi veoma dobro, veoma iskusno sa dugogodišnjim iskustvom i gospodin Pajtić, koji svakodnevno zavlači ruku u džepove građana AP Vojvodine. O tome da li je on na svom radnom mestu ili je sada u Vladi u senci, možemo da raspravljamo, ne možemo da utvrdimo, jer nemamo koga da pitamo, ali suštinska razlika između toga, da li će DS izaći na izbore ili će ih bojkotovati, ja mislim da ne postoji. Hvala.