Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Koliko sati, rekli ste, ozbiljno, pošto pokušavam da shvatim u čemu je problem?
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Da dopustite kolegama da govore onako i da se ponašaju kao što ste vi rekli da se to čini u britanskom parlamentu.
Ako hoćete da bude sada rasprava, neka bude, ali pustite ljude da obrazlože svoje amandmane tako što će dati šire obrazloženje svojih amandmana, a ne da ih Bečić ili, ne znam, vi, hvatate u tome da li čitaju svoje amandmane ili ne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo je predstava uvreda na račun mene i potpredsednika, ali dobro.
(Zoran Živković, s mesta: Vi ne razumete srpski jezik.)
Ne, izgleda da ne razumem uopšte. Samo čekam da još nešto kažete, pa da stvarno bude vrhunac ovog performansa.
Vi ste tražili povredu Poslovnika.
Reč ima Vesna Marjanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, zahvaljujem se.
Smatram da je povređen Poslovnik u članovima 106. i 107, dostojanstvo Narodne skupštine, iz nekoliko razloga.
Prvo, meni je onemogućeno pre nego što ste vi preuzeli predsedavanje da govorim o amandmanu na član 9.
Drugo, vi ste izrazili čuđenje da je Odbor za kulturu trajao osam sati. Zašto je to čudno? Vi ste time uvredili 14 članova Odbora koji su radili vrlo vredno i po mom mišljenju vrlo predano danas ceo dan. Zašto? Zato što ovaj zakon nije dobar i zato što se o tom zakonu izjasnila cela kulturna javnost veoma negativno. Zar vi ne mislite, kao predsednica Skupštine, da je odbor mesto gde mi tu stvar treba da raspravimo do samog kraja?
Ja smatram da ste vi nas uvredili, svih 14 članova odbora koji su ceo dan radili vrlo predano. Ja sam videla da je ova sednica počela u trenutku kada sam silazila niz stepenice, još uvek nisam ni sišla sa sednice Odbora. Da li vi smatrate da je to korektno, kao predsednica Skupštine? Pet minuta kasnije je mogla da počne sednica.
Zaista moram da protestujem, kao što protestujem da ministar kulture, kada se donosi Zakon o kulturi, ne udostoji poslanike da se pojavi. Ja bih volela da ga vi lično prekorite zbog toga. To je vaša uloga. Hvala vam. I, ne znam kako možemo da vodimo ozbiljnu raspravu kada počinjemo sa takvom vrstom ponižavanja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, skoro dve godine sam ovde predsedavajući i vrlo je mali broj sednica kada ste vi bili prisutni u sali. Kako ja da znam kakva je vaša volja danas tačno? Kako ja to da znam?
Pomozite mi samo. Kako ja da znam kada ćete doći, šta volite da slušate, šta ne? Pomozite mi. Eto, ja sam neuka, bahata, ne znam da vodim sednice, druge epitete sam čula ovih dana. Sve je to u redu, sve prihvatam. U redu, opozicija je u pravu, ima sva prava ovog sveta da se ponaša kako hoće, da zadaje udarce, vređa, da se ponaša kako hoće. To je vaše pravo i vaše viđenje obraćanja vašim biračima, i to prihvatam. Neko voli prostotu, neko voli red i mir, Bože moj. Ali mi recite - kako ja da znam kada ćete vi prisustvovati? Neka mi pomognu vaše kolege, izvade evidenciju da vidimo koliko ste puta vi prisustvovali sednici. Znači, da ne počinjemo.
Ne možete sada da se javite o povredi Poslovnika kada ja dajem tumačenje da nisam povredila Poslovnik. Toliko znate.
Znači, hoćemo li da glasamo za povredu Poslovnika?
(Vesna Marjanović, s mesta: Apsolutno.)
Apsolutno ćemo glasati.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, povreda Poslovnika.
(Zoran Babić, s mesta: Ne, replika.)
Ne? Samo, na koga?
(Zoran Živković, s mesta: Na Živkovićevo izlaganje, na pominjanje premijera.)
Da. Izvolite.
(Zoran Živković, s mesta: Kako?)
Da vam objasnim, Zoran Babić je šef poslaničke grupe SNS.
(Zoran Živković, s mesta: E, sad mi je jasno.)
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice, premijer Vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić ima koga da pozove u ovom parlamentu, ima 135 njegovih narodnih poslanika i narodnih poslanica i mi smo ponosni na to što komuniciramo sa predsednikom naše stranke za razliku od onih narodnih poslanika koji sede u ovoj sali, a nemaju ni koga da pozovu, a bogami ni njih ko da pozove.
S druge strane, SNS je danas na Odboru za kulturu i informisanje inicirala i predložila Odboru da predloži Narodnoj skupštini tri amandmana, amandmana kojim smo sačuvali priliku da i u budućnosti Vlada može dodeliti priznanju u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturu za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, zato što ne želimo da zbog nekih loših odluka, netransparentnih odluka u prošlosti nekih prošlih vlada, kažnjavamo buduće ljude, one koji će dati svoj nemerljiv doprinos kulturi.
To što je nekome jedina politika – mrzimo Vučića, i to što je nekome jedina politika da su suprotno od onoga što radi Vlada Republike Srbije, pa su do danas bili za to da se ovakav neki amandman prihvati, a onda su danas kada je SNS takav amandman i predložila, sada su odjednom protiv toga, a mogli smo da vidimo i večeras i iz diskusije da su protiv toga, sa tom politikom moraju da izađu pred građane Republike Srbije. Imaće priliku, verujem, već u aprilu mesecu, pa ćemo videti šta će građani Republike Srbije imati da kažu na politiku mržnje, na politiku uvreda, i prema vama, gospođo Gojković, i prema svim ženama u Srbiji, i prema svim, na kraju krajeva, i prema svim ljudima u Srbiji.
Mi smo ponosni na tu komunikaciju koju imamo sa premijerom, a oni koji nemaju nikoga ni da ih pozove, ni da oni pozovu, to je već problem za njih.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Hvala.
Ne znam čime sam izazvao repliku, ali da se ne obraćam direktno, kažite kolegi poslaniku da u državnom pravnom sistemu Srbije ne postoji premijer Vlade, postoji premijer Srbije, kolokvijalni izraz i postoji predsednik Vlade Srbije, to je zvanični izraz.
Naravno da je potpuno netačno da je poslanička grupa SNS sama došla do zaključka da nacionalne penzije treba zadržati. Protiv toga je bio i sada prisutni ministar Tasovac i vrlo zdušno iz sve snage nas ubeđivao da je to relikt prošlosti, da je to samo u Sovjetskom Savezu, da je to nešto što je mali stimulans za ljude da počnu da se bave kulturom, pa, nije valjda da to rade zbog penzije, pa je izrečeno da su razni dobijali nekakve penzije bez bilo kakve zasluge, bez bilo kakve veze sa kulturom. To je i predsednik Vlade ponovio kada je čuo to na televiziji, da je važnija jedna naša draga glumica, i ja se potpuno slažem, da je ona jako važna u odnosu na 40-ak pogrešno dodeljenih nacionalnih penzija. Kojih 40-ak?
Hajde da čujemo ko su ti ljudi koji su dobili to nezasluženo? Ko ima pravo da to ocenjuje? Ako ima neka institucija koja to treba da oceni, to sigurno nije premijer Srbije iliti predsednik Vlade Srbije.
Prema tome, ne postoji nikakav razlog da se mržnja, da se pominjanje mržnje koristi u ovom parlamentu prema opoziciji. Ja ne mrzim nikoga. Mnogo nekome treba da bude mnogo velik da bi izazvao kod mene mržnju. Može da izazove neko gađenje, može da izazove to da nekoga ignorišem, da nije važno, ali mržnju nikada.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Da li ima mržnje ili nema mržnje, to građani Republike Srbije jako dobro znaju, jer ne možete da nazovete kolegu stokom, đubretom, ološem, a da ga ne mrzite. Kako? Što, iz milošte? Pa, naravno da ne, nego iz mržnje, a to nije uradio nijedan član, nijedan narodni poslanik SNS, nego uvaženi prethodni govornik.
S druge strane, izrečeno je nešto što je potpuna neistina. Kako će, Bože moj, po njegovim rečima, Vlada da ocenjuje da li je nekome data nagrada bez razloga?
Član 14. matičnog Zakona o kulturi glasi – Vlada može dodeliti priznanje u vidu doživotnog itd, itd. Vlada dodeljuje, a Vlada ne može da ocenjuje da li su neki dobili tu nagradu bez potrebe ili sa određenim razlogom. Pa, ko će to onda da određuje? Znači, Vlada može samo da dodeljuje, a ne može da kontroliše. I to kaže čovek koji ne mrzi, ili koji ne zna da čita, ili koji ne želi da čita. Ja ne znam šta, neka i sam izabere koji će od ponuđenih odgovora da prihvati.
Ali, ovde jasno piše – Vlada, Vlada, ista ona za koju je danas na sednici Odbora narodna poslanica rekla – pa, neki vaš predsednik Vlade. A, koji je njen predsednik Vlade? Pa, postoji samo jedan predsednik Vlade Republike Srbije, izabran ovde u Narodnoj skupštini, izabran od narodnih poslanika koje su izabrali građani Republike Srbije.
To što vam se ta politika možda ne dopada, zato što imate politiku – mrzimo Vučića, ne mora da znači da vređate na taj način i sve građane Republike Srbije, koji su na fer i demokratskim izborima 2014. godine sve nas uveli u ovu salu. Kakvo je to shvatanje demokratije? Vaš premijer ili ne sme Vlada da procenjuje da li su nekome date nagrade po pravilu ili ne.