Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar dr Kori Udovički.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
Na osnovu čega?
(Marko Đurišić, s mesta: Govorio je o poslanicima Borisa Tadića.)
Evo, imate pravo na repliku. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, predsedavajući.
Želim da odgovorim na nekoliko stvari. Prvo, nikakav Ekonomski kokus, kao što sam rekao, ne može da bude zamena za rad parlamenta, za raspravu o zakonu na sednicama odbora, za raspravu ovde u plenumu u normalnim okolnostima, a ne noću, ne bez prisustva javnosti. Znači, koliko je članova poslaničke grupe u Ekonomskom kokusu i da li su oni aktivno ili ne učestvovali, to ne može da bude ni na koji način zamena za ove stvari i način na koji se u parlamentu zakoni raspravljaju i donose.
Što se tiče konkretnih predloga, naša poslanička grupa ih ima 25 na ovaj zakon. Ja nisam hteo danas da govorim o njima, govorićemo u danu kada budemo raspravljali u pojedinostima.
Što se tiče ove priče kako će ovaj zakon nešto da sredi i uredi, ja bih stvarno voleo da vidim koji su to kriterijumi u ovom zakonu koji će nagrađivati rad, koji će razbiti uravnilovku i sve to loše što postoji u javnoj upravi. Toga u ovom zakonu, ja ponavljam, nema. Ima namere da se to uredi nekim drugim zakonom. A kada će taj zakon doći na dnevni red? Možemo da vidimo u prelaznim i završnim odredbama, ali ja sam siguran da to ova Vlada neće raditi, jer ova Vlada za u naredna dva meseca više neće vladati Srbijom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja molim kolege poslanike da prilikom obraćanja ne…
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Htela bih da se obratim poslanicima, a možda naročito poslanicima opozicije, sa napomenom da su pred vama dva sistemska zakona na koje je ova zemlja nesporno čekala mnogo godina. Nesporno je da je ono što su rešenja u ovim zakonima neophodno da bismo doveli državu u red i da bismo dobili onakvu modernu upravu i državu kakva nam je potrebna da bismo bili efikasna evropska zemlja.
E sad, na vama je izbor da u ovoj diskusiji sada šaljete poruke koje mogu da deluju jednostavno zbunjujuće ili populistički, u smislu da u jednoj rečenici kažete da će ovo sigurno da donese smanjenje plata, a u nekoj drugoj sledećoj rečenici da je to samo obećanje pred izbore. Pa, ja sada ne znam šta radimo, je li obećavamo pred izbore ili smanjujemo plate? Ili, da se pozabavimo sadržajem, za koji ja ni u jednom trenutku nisam rekla da će doneti boljitak sutra, ni u ova dva meseca koliko će još uvek ova Vlada u punom ili tehničkom mandatu biti na svom mestu, niti će prekosutra, prvog dana, ni petog dana naredne Vlade?
Ali, ako Srbija želi da ima bolju državu, onda je potrebno da njeni poslanici pažljivo čitaju šta je u ovim zakonima, a zatim da pomognu svojim građanima, i poslanici, i nevladine organizacije, i političke partije, i stručna tela, da prate i marljivo motre da li se kriterijumi i, da tako kažem, ciljevi i mete koje se postavljaju u ovim zakonima realizuju. Da li sledeća Vlada, koja god bude, bilo da u njoj budu iste partije ili druge stranke, vi ili neko treći, da li će ta naredna Vlada i ona posle nje da sprovode namere, korake, kriterijume koje ovi zakoni postavljaju?
Ako neko želi da polemiše sa ovim zakonima, može da postavi pitanje zašto ne brže, ili da li je nešto ostvarivo, ili šta su uslovi da bi se nešto od onoga što je u ovim zakonima postavljeno ostvarilo? Ali, u svakom slučaju, ja mislim da će vrlo teško neko polemisati sa fundamentalnim principima i ozbiljnim poslom koji je uložen da se do ova dva zakona dođe.
Takođe, prihvatam činjenicu da Zakon o platama donosi manje konkretnih rešenja. Nije uopšte uporediv u smislu nekakvog konačnog rešenja sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Zašto nam je bilo potrebno ovoliko vremena da do njega dođemo? Zato što je i ovoliko zajedničkog sadržalaca koliko ovaj zakon uspostavlja zahtevalo svakodnevni dijalog i borbu sa predstavnicima, ubeđivanje, razjašnjavanje, umirivanje i usklađivanje predstavnika, svih 500.000 zaposlenih koji su ovim zakonom obuhvaćeni.
Mi danas na sajtu Ministarstva imamo skoro gotov katalog poslova, kojem se vi zapravo samo zbog naziva podsmevate, a niste se uneli u to šta taj katalog predstavlja, koji je rad uložen danonoćno. Da ga je samo neko jednom pisao, bio bi ogroman posao, a zapravo svaki opis radnog mesta koji se danas nalazi u tom katalogu rezultat je iscrpnog dijaloga sa ljudima koji te poslove rade i koji svako o svom poslu misli da je jedinstven, da je najvažniji i da je najveća nepravda u platama u ovoj zemlji učinjena upravo prema njemu.
Da li vi znate koliki je posao dovesti 500.000 ljudi oko stola na to da se samo slože o tome šta su tipični poslovi na njihovom radnom mestu, ili u njihovim zvanjima, da se samo slože da će to da bude javno predstavljeno, da će pored toga stajati jednog dana u koju platnu grupu spadaju njihovi poslovi.
Ne kažem da neko treba da nam tapše što smo to uradili, ali kažem da neko mora to da sada zapazi, da bi u budućem periodu vodio računa o tome da naredna Vlada uredno nastavi na koracima koji su ovde preduzeti, a do kojih ni jedna prethodna Vlada nije došla.
Spremna sam ovde, imamo pet sati za raspravu, imamo još koliko god hoćete sati posle toga, da objašnjavam svaku reč i svaku rečenicu i svaki korak koji je u ovom zakonu i oba zakona već preduzeto.
Takođe, molim vas da ne zamenjujemo teze, ako je i istina da je Zakon o platama ušao u Skupštinu pre 24 sata, a postojala je verzija koja je stajala na sajtu i bila je vrlo transparentna i opet izobjašnjavana mesecima, ova se verzija razlikuje u upravo ova dva člana koja ste spomenuli da vas zbunjuju. Mogli ste za 24 sata ta dva člana da savladate.
Kada je reč o Zakonu o opštem upravnom postupku, taj zakon je u Skupštini od 5. februara isto tako on se detaljno razgovara sa svim mogućim sagovornicima, bio je objavljivan, bio je usaglašavan godinu dana.
Prema tome, više od ovoga, ova država koja mora da menja veliki broj velikih zakona, sistema, rešenja itd. da bi se pretvorilo u ono što želimo zaista ne može da uloži i nije realno. Hajde da razgovaramo o sadržaju i hajde da postavimo usvajanjem ovih zakona i diskusijom u ovoj Skupštini, temelje na kojima će građani ove zemlje moći da zahtevaju od njihove države u narednom periodu da bude ono što ova država treba da bude. Hvala.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Polako gospodine.
Povreda Poslovnika, tražite reč? Izvolite.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Reklamiram povredu Poslovnika člana 107. i 108. - povreda dostojanstva parlamenta.
Gospodine predsedavajući, povredili ste Poslovnik zbog toga što niste opomenuli gospođu ministarku da ne može na jedan uvredljiv način da se obraća poslanicima. Da li smo imali vremena ili nismo imali vremena da po jednom hitnom postupku proučimo tekst zakona, bilo bi bolje da ima više samokritičkih tonova, u tom pogledu da su poslanici morali zaista u jednom vrlo kratkom vremenu da se upoznaju sa zakonom. Nije na ministru da poslanicima drži predavanja, niti da im daje ocene o njihovom radu.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Polako kolega. Polako, doći ćemo i na vašu repliku.
Ne smatram da je prekršen Poslovnik ni u jednoj svojoj odredbi. Slažem se da narodni poslanici treba da imaju malo više slobode kada se obraćaju ministru, zato što su ipak oni narodni poslanici, ali ne možete da očekujete i da ministar nemaju određenu dozu prava da odgovore na slične diskusije narodnih poslanika.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? Da, dobro.
Gospodine Đurišić, tražite repliku, da li je tako? Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka, priznajem da nisam supermen i kapacitet, kao možda predsednik Vlade ili vi, članovi Vlade, u ovom kratkom vremenu, koliko sam mogao da pročitam ove zakone, recimo, zanimljiva je 11. platna grupa, da vidimo da li sam dobro shvatio ili nisam shvatio.
Kaže – razvrstavaju se radna mesta, naročito sledećim zahtevima, poslovi podrazumevaju visok nivo stručnosti, značajno praktično iskustvo pri rešavanju veoma složenih zadataka, rešavanje problema bez dovoljno informacija, inovativnost u radu i kreativno razmišljanje koje doprinose visokom unapređenju rada.
Mislim da je ova sednica, može sada sve nas ovde da kvalifikuje u ovu 11. platnu grupu, jer mi ovde rešavamo probleme bez dovoljno informacija, jer smo ovaj zakon dobili pre 24 sata i vi sada očekujete od nas i kritikujete nas da li su naše diskusije dobre ili ne, da li smo dovoljno informisani ili ne. Upravo sam ja govorio o tome da činjenica što je ovaj zakon ovako dostavljen u kratkom periodu, onemogućava kvalitetnu raspravu i ulogu parlamenta. Nismo mi ovde da sada sedimo sa vama satima, kako ste vi rekli, da vi nama objašnjavate, nego mi treba da se upoznamo sa ovim zakonom u minimum 15 dana proceduri koliko je propisano Ustavom i Poslovnikom, da bi mogli kvalitetno da odlučujemo u ime građana.
Znači, stručne rasprave, javne rasprave, javna slušanja, sastanci sa Kokusom ne mogu da zamene ulogu parlamentarne rasprave. I, vi to morate da shvatite. Vi i drugi članovi Vlade koji dolazite ovde dan pošto usvojite zakon na Vladi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme kolega Đurišiću.
Vidim da ste vi odlično pročitali zakon, tako da verujem da su i sve ostale kolege mogle da ga pročitaju čim ste već našli odredbe zakona koji ćete da citirate u odgovoru ministru.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.
Nemojte vi ministarko Udovički da se ljutite ovde nas zato što mi kritikujemo zakon i nije tačno da možemo samo da vas pitamo zašto ne brže, naša obaveza je da kada dođete sa ovakvim predlogom zakona da vas pitamo – zašto ne bolje. Zato što ovo što ste vi ovde nama doneli jednostavno nije dobro i vi morate da prihvatite i naše argumente. To da li smo mi imali vremena da savladamo kako vi kažete, ne znam, podrugljivo, ja sam razumela da je podrugljivo, ta dva člana ili nismo, mi smatramo da smo ih savladali. A to što vi, činjenicu da mi različito tumačimo ovaj zakon smatrajte da mi to nismo savladali, a vi eto sve znate, zaista govori da i pripadate Vladi u kojoj sedite, jer tako ta Vlada cela funkcioniše.
Ako vam je bio cilj da ovim predlogom zakona oterate sve najkvalitetnije ljude iz javnog sektora, onda ćete u tom cilju uspeti. Ako vam je bio cilj da unesete još veću nepravdu u sistem plata u javnom sektoru, a kao jedan od obrazloženja, razloga za donošenje zakona vi upravo navodite tu nepravičnost koja u tom sistemu postoji, onda ste u tom zadatku uspeli i tek ćete uspeti. Ovaj zakon ne rešava nijedan problem koji postoji ni u javnom sektoru ni u sistemu plata u javnom sektoru, naprotiv stvara još veće probleme. Naprotiv uvodi još veću naprotiv. Naprotiv, nama se čini da će oterati najbolje, najvrednije i najsposobnije ljude iz javnog sektora, a ja ću sada pokušati da vam pokažem i zašto.
Najpre, vi se u obrazloženju u jednoj od prvih rečenica, gde se govori o razlozima za donošenje zakona žalite na to da je sistem plata u javnom sektoru uređen velikim brojem, postojanjem velikog broja zakona. Međutim, ovi Predlogom zakona vi predlažete usvajanje posebnih zakona za svaku oblast i na najmanje sedam ili osam mesta za ključne stvari koje ovaj zakon trebalo bi da reguliše, vi kažete da će biti regulisane nekim novim posebnim zakonom. Tako da ćemo mi kao rezultat ovog zakona imati isti toliki broj zakona kojima će se regulisati plate u javnom sektoru s tim što ste uveli zaista jedan čudnovat sistem u kom se ceni samo zanimanje i osnov je samo zanimanje, a nikako i znanje, sposobnost, stručnost i tako dalje. Pa, su vama sve medicinske sestre iste, bez obzira na to da li rade u urgentnom centru ili rade u nekom seoskom domu zdravlja. Vama su svi lekari isti, vama su svi nastavnici isti, vama su svi zaposleni u javnom sektoru isti, osim naravno onih zaposlenih u javnom sektoru koji su kao kod Orvela, kao svinje, malo jednakiji u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru koji su dodatni problem ovog zakona.
Čini mi se da ste o tome imali razgovor sa Sindikatom lekara, oni su se upravo žalili na to da u najviše grupe spadaju oni koji su postavljeni od strane Vlade, oni koji su namešteni koje je bilo koji nivo vlasti imenovao tu gde se nalaze, a svi drugi bez obzira na stručno znanje i tako dalje se nalaze ispod njih.
Oni su se žalili na to, ministar ih je tom prilikom jako povredio, ministar Vujović, ako se sećate, on je njima rekao – kome se ne dopada, može da napusti zemlju. To je isto još jedan od manira Vlade, da svi na bilo koji način kritikuju, to su udari na državu itd, tako da se čini da se neće rešiti problem toga. Još jedan problem koji se neće rešiti je problem napredovanja u javnom sektoru. Vi ovde u članu 13. dajete i kriterijume, svrstavanje radnih mesta, odnosno zvanja i položaj platnih grupa i platne razrede i kriterijume za vrednovanje poslova. Da vidimo kako vi to vrednujete poslove.
Naime, između ostalog, kaže se ovako, složenost poslova jeste kriterijum kojim se izražava složenost zadatka, kao i metoda rada, potreban stepen kreativnosti i znanja prilikom izvršavanja zadataka, odnosno donošenje odluka, kao i u primeni i razvoju novih metoda rada.
Kompetentnost jeste kriterijum kojim se izražava stepen stečenog formalnog obrazovanja, nivo znanja, veština i sposobnost, kao i stečeno radno iskustvo, naravno, nema nikakve reči o dobijenim priznanjima, referencama itd.
Odgovornost jeste kriterijum kojim se izražava nivo uticaja, odluka na obavljanje poslova i zadataka, ostvarivanja ciljeva organizacija i ja ne znam odakle vama da je to odgovornost, ja sam nekako doživljavala da je odgovornost nešto drugo i možda jedan od najboljih kriterijuma, poslovna komunikacija jeste kriterijum kojim se izražava nivo kontakata u i izvan organizacije i nivo značaja rezultata, ostvarene komunikacije za rad organizacije.
Molim vas, ko o ovome i kako meri i na osnovu čega meri, a vi naravno kažete, kao i za sve ključne stvari u ovom Predlogu zakona da će se to urediti posebnim zakonom. Šta će nama ovaj zakon, ako ćemo sve što je važno u ovom zakonu, a takvih stvari je jako mnogo, mi urediti posebnim zakonom.
Molim vas, na koji način se meri nivo kontakata koji neko ima i na koji način se meri nečija kreativnost u radu, na koji način i u kojim merilima se meri veština i sposobnost i ko odlučuje o tome, čemu ta proizvoljnost i čemu ta arbitrarnost koja se ovde nalazi gde imamo nekakve kriterijume, ali ti kriterijumi nisu nikakvi kriterijumi, jer mislim da je osnovno svojstvo kriterijuma da budu merljivi. Ovi kriterijumi koje ste vi dali su delimično netačni, odgovornost nije to što vi kažete da je odgovornost, a delimično su apsolutno nemerljivi i ostavljeni nekom rukovodiocu da sam odlučuje da li je neko kreativan, a ova posebna komunikacija, ne znam, u našem sistemu se to verovatno zove veza, da li imaš vezu neku pa da se nešto sredi, zaista ne znamo šta to znači, a opasno je da stoji u zakonu, pogotovo zbog toga što vi taj zakon promovišete da će sada uvesti nekakav red u javnom sektoru. Jako puno izuzetaka, ovde govorite o utvrđivanju osnovice.
Mi smo mislili da je dobra stvar što će biti jedinstvena osnovica za sve zaposlene, ali već u narednom stavu vi dajete izuzetke, isto tako i sa koeficijentom. Kaže, član 8. koeficijent izražava vrednost svih zahteva za obavljanje poslova radnog mesta. Odlično.
Međutim, odmah iza toga se javlja član 9. korektivni koeficijent koji se ostvaruje po osnovu stalnih uslova za obavljanje ili drugih stalnih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta, a koji izuzetno nisu mogli da budu uzeti u obzir kod vrednovanja posla tog radnog mesta.
Dakle, u koeficijente su uzeti u obzir sve okolnosti i onda imamo još neke dodatne okolnosti. Koje su to okolnosti? Urediće se, nikada nećete pogoditi, posebnim zakonom, opet ne ovim zakonom koji se nalazi pred nama i koji se reklamira kao rešenje za probleme u javnom sektoru.
Katalog radnih mesta, dosta je to detaljno objašnjeno. Zbog čega se, recimo, ne bi mogla, objaviti primanja u javnom sektoru? Zbog čega se taj podatak ne bi mogao učiniti isto tako javnim, ali vodite računa o tome da to treba da budu i primanja onih koji su angažovani po ugovoru o delu, primanja onih koji su angažovani na nekim privremenim i povremenim poslovima, mi smo vas kritikovali, setićete se možda povodom toga što u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu mi imamo 130 miliona evra za razno, razne ugovore po delu. Ti ljudi neće biti predmet ovog zakona, ti ljudi neće ući u sistem ovih plata i kažite mi, kako vi to onda ispravljate nepravde, a prema našim računicama tih 130 miliona evra je dovoljno da se angažuje 20 ili 30.000 ljudi, a kolege su mnoge spominjale izbore, verovatno u vezi sa predstojećim izborima.
Jedna od najvećih nepravdi jeste u tome što se ovaj Predlog zakona ne odnosi na javna preduzeća. Nama je ovde jednom premijer Vučić rekao da smo mi kukavice, a onda kada je upozoren da to nije u redu govoriti, ispravio se i rekao je da smo mi političke kukavice.
Ja mogu vama da kažem da u Vladi Republike Srbije sede političke kukavice koje ne smeju da zadru problem plata …