Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, neću vam oduzeti previše vremena. Ja jednostavno želim da se u ime odbora i u svoje lično ime zahvalim na nepodeljenoj podršci za donošenje ovog autentičnog tumačenja. Kažem nepodeljenoj podršci, jer večeras nismo čuli ni jedan jedini pravi, opravdani razlog koji bi na bilo koji način doveo u sumnju da nam je nužno potrebno i opravdano usvajanje ovakvog autentičnog tumačenja.
Ako isključimo demagogiju, politikanstvo, bavljenje svim onim što nije tema ovog autentičnog tumačenja večeras, onda nam samo ostaje to da ono što je bio moj lični stav, a i stav većine članova Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, je u diskusiji koja je juče, od pet sati popodne do ovih sitnih sati, dobila potpunu podršku svih parlamentarnih grupa u ovom parlamentu.
Da li će se to odraziti i u danu za glasanje na isti način? Verovatno da neće, jer demagogija će verovatno učiniti svoje. Ja samo želim da podvučem sledeće, da je bilo jako malo pravničke rasprave, a malo je bilo takve rasprave i na samom odboru. Pitanja koja su postavljana večeras nisu bila pitanja koja su trebala da otklone dilemu da li treba ovo autentično tumačenje usvojiti i izglasati ili ne, već su bila pitanja koja su trebala da otvore prostor za ono što smo slušali u prethodnih sedam, osam sati. Nikakve veze nemaju sa onim što je cilj, razlog i potreba za donošenje ovakvog autentičnog tumačenja.
Tačno je da se država ne gradi za četiri godine. Tačno je da se ne gradi ni za deset. Država Srbija je mnogo godina građena, ali su neki za jako kratko vreme, za 12 godina uspeli da postignu ono što niko nije postigao, a to je da je dovedu do same ivice da bude potpuno razgrađena.
Meni je veliko zadovoljstvo što ćemo ovim stvoriti uslove da 5.000 radnika u Smederevu nastavi da radi, hrani svoje porodice, živi od svog rada i zaista za sve nas koji želimo dobro Srbiji želim i njenim građanima ne treba da postoji nijedna prepreka, pa čak ni da kažemo da je postojala mala dilema koju smo morali da otklonimo, a kada je u pitanju zakon i jedan stav jednog člana čije autentično tumačenje zaokružujemo u ovoj raspravi.
Zahvaljujem vam se još jednom na strpljenju i energiji. Nadam se da ću sledeći put, prvo na odboru kolege imati više vremena i više pažnje, ako postoji nešto sporno ono što je vezano isključivo za pravnu oblast tamo da razjasnimo, a da time ne zamaramo previše građane Srbije i opterećujemo ovaj dom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege poslanici, da završimo ovu diskusiju. Završila bih sa jednim citatom iz lista „Vreme“ od 2. februara 2012. godine gde kada opisuju čeličnu politiku kažu, gospodin Žarković, da proizvodnja čelika u Smederevu zapravo nikada nije bila rentabilna, kaže da je bila stalno dotirana od strane države i da procene ulaganja za dotacije se kreću od tri do četiri milijarde dolara, a verovatno i u daleko većem obimu.
Još kažu da prodajom SARTID-a američkoj kompaniji u „US Stell“ preko Trgovinskog suda u Beogradu za 23 miliona dolara 2002. godine, praktično američka kompanija nije uspela da zaradi u Smederevu bez obzira što su ovu „Železaru“ dobili gotovo džabe, jer su u nju morali da ulože gotovo 300 miliona dolara.
Još kaže da je neizvesna budućnost uopšte pronalaženja strateškog partnera, jer svaki gubitak ide po toni od sto dolara. Kaže još da bi se njen opstanak obezbedio potrebno je minimum deset milijardi dinara iz budžeta, da samo plate iznose pet i po milijardi dinara godišnje.
Takva situacija je bila 2012. godine kada je praktično Vlada u kojoj je Aleksandar Vučić bio jedan od glavnih aktera, suočio se sa problemom i zbog toga danas kada imamo stabilnog strateškog partnera, najboljeg u proizvodnji čelika u jednoj Kini koja ima milijardu i 300 miliona stanovnika, koja ima tržište od 500 najrazvijenijih čeličana je na 239 mestu u svetu, danas šaljemo poruku svim investitorima da u Vladi Republike Srbije svaki partner je dobrodošao i ima odgovornog i sigurnog partnera u Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije.
Autentično tumačenje je samo jedna od podrške u kome zajedno rešavamo probleme koji su nagomilani kada pričamo o imovinsko-pravnim odnosima, a pogotovo kada je u pitanju „Železara Smederevo“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Zaključujem načelni pretres o Predlogu autentičnog tumačenja.
Pošto smo obavili načelni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu autentičnog tumačenja.
Završavamo sa radom.
Nastavljamo ujutru u 10,00 sati.