Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, povređen je član 103. – zloupotreba povrede Poslovnika od strane gospodina Rističevića, koji je pričao o svemu samo ne o redovnoj sednici, odnosno o Poslovniku Narodne skupštine. Mislim da ste morali da ga prekinete, s obzirom da je upotrebljavao i neka imena ljudi koji nisu u ovom parlamentu i mislim da je potpuno nedolično da koristi povredu Poslovnika za repliku nekim ljudima koji ne mogu da se brane ovde.
Dakle, niz neistina na račun kolega narodnih poslanika usred jedne rasprave koja može da bude donekle i konstruktivna, da bi građani znali šta se zapravo desilo sa „Železarom Smederevo“ u poslednje četiri godine. Marijan Rističević je potpuno zloupotrebio i mislim da ste morali da ga opomenete. Zahvaljujem.
Ne želim da se glasa u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja se izvinjavam ako vi smatrate da je bila povreda Poslovnika. Očigledno da mi je nešto promaklo pošto sam čitao o tome kako je „Sartid“ privatizovan 2002. i 2003. godine, pa malo dekoncentracije.
Kolega Martinoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Istini za volju, vi ste, gospodine Raduloviću, iz Ministarstva privrede pobegli. A pokušali ste da pobegnete zajedno sa…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, bez ličnog obraćanja.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dakle, pokušao je da pobegne gospodin Radulović iz Ministarstva privrede zajedno sa nekoliko sanduka dokumentacije u kojoj su se nalazile te njegove famozne lične karte. Ja sam, gospodine Raduloviću, sećate se, kao predsednik Nadzornog odbora „Galenike“ dolazio kod vas, je li tako?
(Saša Radulović, s mesta: Kako vas nije sramota?)
Kako me nije sramota? Kako vas nije sramota? Bili ste vi i bio je vaš čuveni ekspert, kako se zvaše, gospođa Milenić, za koju se posle ispostavilo da je geolog. Dakle, veze sa ekonomijom nema. Kao što ni vi kao, ako se ne varam, inženjer elektrotehnike takođe nemate nikakve veze sa ekonomijom. Cela vaša ideja oko ličnih karti, oko toga da se nešto proda pa da se radnicima poveže radni staž, pa da se isplate plate itd, bila je sledeća. Celu srpsku privredu gurnuti u stečaj, vas i vašu suprugu proglasiti za stečajne upravnike u svim srpskim preduzećima i onda da vi i vaši kompanjoni ostvarite profit. Nije vas bilo briga da se spasi pet hiljada radnih mesta u Smederevu, da se spasi 500 radnih mesta u Vladičinom Hanu, hiljadu radnih mesta u Novom Sadu. Ne, cela srpska privreda da se gurne u stečaj. Vi ste rekli – niko ne može da dobije pare iz Fonda za razvoj dok sam ja ministar privrede. Po zakonu, ministar privrede je predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj. To ste rekli meni, kao predsedniku Nadzornog odbora „Galenike“, jer sam hteo da spasim kompaniju koja je bila u ogromnim ekonomskim problemima, ali za te probleme, izvinite, nije odgovoran Aleksandar Vučić i nije odgovorna SNS. Ali, šta je trebalo da uradimo? Vaša ideja je bila – neka „Galenika“ ide u stečaj.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, kolega Martinoviću, privodite kraju.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Da prodajemo „Galeniku“ na kilo. To je bila vaša ideja. Da „Železaru“ prodajemo na kilo. To je ta vaša genijalna ekonomska filozofija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Saša Radulović.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Predsedavajući, zaista ne znam po kom osnovu ste poslaniku dali reč. Replika na šta? Razumem da je pokušaj vređanja i omalovažavanja manir u Narodnoj skupštini. Mi na taj nivo nećemo silaziti, to je sigurno pokazivanje slabosti.
Mi ovde govorimo o konkretnom pitanju vođenja „Železare“ i problemima sa „Železarom“. Presmešne su priče u ovoj godini gde dokumenti staju na USB da je neko u sanducima nešto nosio, to je zaista smešno i vređa dostojanstvo i građana Republike Srbije i Narodne skupštine. Znači, činjenica jeste da je plan postojao, vrlo jasan plan, koji je trebalo da reši pitanja svih zaposlenih u svim firmama koje su u državnom vlasništvu ili su društvena preduzeća. Taj plan je bio kristalno jasan, po pravilima i principima.