Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.10.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko do predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, prof. dr Milorad Mijatović, Meho Omerović, Milena Bićanin, Dijana Vukomanović i Dejan Šulkić.
Dostavljen vam je zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.
Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 4, 5, 6. i 7. oktobra 2016. godine.
Molim narodne poslanike da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 31, od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 4, 5, 6. i 7. oktobra 2016. godine.
Uz saziv ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlozima za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi, lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Za je glasalo - 129, protiv - 12, uzdržan - jedan, nije glasalo - 19, od ukupno 161 narodnog poslanika.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasao – 131, protiv - 15, nije glasalo - 17, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koju je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 132 narodna poslanika, protiv 22, nije glasalo 11, od ukupno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji su podneli Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 7 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 11 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 152, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 11 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić su predložili da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog rezolucije o Srbiji i Kosovu, partnerstvu i odgovornosti za bezbednost, stabilnost i razvoj, koji su podneli Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – četiri narodna poslanika, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 155, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Poslanika grupa Socijaldemokratska partija Srbije je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 147 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 16, od ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine - Zelena stranka je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 22, od ukupno 164 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Dosta je bilo, predložila je da po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 151 narodni poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 13, od ukupno 164 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Srpska napredna stranka je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje.
Za je glasalo – 138 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 narodnih poslanika, od ukupno 164 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, želi reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.