Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Probaću da ukratko odgovorim, pokušao sam da prelistam ovde. Jeste u pravu, u nekim zemljama jeste složena situacija i bezbednosna i zdravstvena, a naravno kada govorimo o Sudanu i Južnom Sudanu, mi još nemamo odluku da idemo tamo, samo donosimo mogućnost da ukoliko se stvore uslovi, ukoliko mi to procenimo da ljudi treba da idu tamo, da možemo da ih pošaljemo.
Naravno, kada pošaljemo ljude, dobijamo strogu preporuku UN kako i na koji način i čega mi treba da se pridržavamo. Vojska Srbije se svega toga pridržava. Postoje ljudi tamo koji naravno nadgledaju sve to i mi se ponašamo u skladu sa tim preporukama. Takođe, pre polaska vrši se zdravstveni pregled svih pripadnika vojske koji idu u mirovnu operaciju. Oni dobijaju vakcinaciju i potrebne lekove i pre odlaska, a i dobijaju lekove za eventualno posledice nekih bolesti koje su tamo najprisutnije.
Svakako, postoje svakodnevni lekarski pregledi tih ljudi i kad god dolaze u situaciju da imaju simptome nekih zaraznih bolesti, izoluju se i prema njima primenjuju se posebne mere da bi videli da je prisutna ta bolest od koje najveći rizik postoji. Naravno, ukoliko postoji, mi dobijamo informaciju ovde, oni su u dnevnoj komunikaciji sa VMA i vidimo da li treba taj čovek da se prebaci na VMA ili ne.
Do sada nije bilo nekih težih zaraznih bolesti. Bilo je simptoma da je bila indicija da su neke prisutne, međutim pokazalo se, na našu sreću, da nije. Naravno, mi ne idemo tamo, mi dobijamo reone gde su zarazne bolesti kao što je ebola i naši ljudi ne zalaze tamo.
Kada su u pitanju vojni posmatrači, oni dobijaju svakodnevne informacije o reonima gde se šta nalazi i njihova procena gde je opasnost velika oni nemaju obavezu uopšte da se pojavljuju.
Tako da mi bukvalno pokušavamo tim ljudima da pomognemo tamo, koliko mi možemo, kada je u pitanju stanovništvo i obezbeđenje mira, ali svakako najviše pokušavamo da vodimo računa o svojim ljudima. Time ćemo i dalje da se bavimo. Budite uvereni da i bezbednost i zdravstvo tih ljudi prati se svakodnevno, mi dobijamo sve te informacije i verovatno, ako bude bilo ne daj bože nečega, sigurno će znati i ljudi u Srbiji, ali mi ćemo, opet kažem vam, preduzeti sve da do toga ne dođe. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marko Atlagić, a neka se pripremi Ljupka Mihajlovska. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mnogopoštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije gospođo Gojković, gospodine ministre vojni, sa saradnicima, gospodo narodni poslanici, na početku dozvolite da se zahvalim u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije Vojsci Srbije, na čelu sa načelnikom Generalštaba generalom Dikovićem, i ministarstvu vojnom i njegovom bivšem ministru Bratislavu Gašiću što su u katastrofalnim poplavama koje su zadesile naše građane i našu otadžbinu maja gospodnje 2014. godine, a čije posledice i danas osećamo, dali ogroman doprinos, kako na zbrinjavanju evakuisanih lica, tako i izgradnji nasipa, postavljanju mostnih prelaza, čišćenju klizišta, vodosnadbevanju, ispumpavanju vode i pružanju pomoći svake vrste.
Gospodine ministre vojni Đorđeviću, vama lično želim mnogo uspeha u radu, u šta ne sumnjam, što potvrđuju i vaše dosadašnje aktivnosti u Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Siguran sam da ćete biti jako dobar ministar.
Poštovani narodni poslanici i poštovani građani Srbije, i ove dve odluke, prva – o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i druga – o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, imaju svoje uporište u ekspozeu.
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB aplaudiraju.)
Imaju svoje uporište u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on predstavio nama, narodnim poslanicima i građanima Republike Srbije u ovom visokom domu 9. avgusta gospodnje 2016. godine. I gospodo narodni poslanici, svaki ekspoze bilo koje vlade treba da bude biblija za sve narodne poslanike. Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Vučića je najtransparentniji, najsveobuhvatniji, najprecizniji…
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB dobacuju.)
… naučićete valjda, i najveći, na 560 gusto kucanih strana i najbolji od sva 73 prethodna ekspozea…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanici, možete li sad malo da ne vređate druge poslanike, pogotovo ne profesora Atlagića?
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB aplaudiraju.)
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
… predsednika vlada Srbije, počevši od prvog predsednika Vlade prote Mateje Nenadovića 1805. godine do danas.     
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB aplaudiraju.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, hoćete li biti ljubazni da prekinete, da pustimo ovu grupu da kaže šta ima? Molim vas. Jeste da nismo u direktnom prenosu, idemo u odloženi, ali svakako će građani videti. Pustite neka se smeju, tapšu, vrište i šta god već.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice, poručite im. Oni mogu sve u životu postići – novac, skupe automobile, zgrade, ušteđevinu u bankama, pa makar one bile milion iz poreza SAD, ali jedno jedino ne mogu postići, vaspitanje i pravilan odnos prema svojoj otadžbini kada se govori o Vojsci Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodo narodni poslanici, ovaj ekspoze je citiran u jednom međunarodnom časopisu za 2016. godinu koji se nalazi na Scimago listi i izašao je u Rimu. To je prvi put u modernoj istoriji Srbije da jedan ekspoze predsednika vlade bude citiran u međunarodnom časopisu.
Na stranici 16 ekspozea predsednika Vlade gospodina Vučića piše, citiram: „Republika Srbija će kroz svoj angažman u međunarodnim organizacijama i multinacionalnim forumima nastaviti da u meri svojih mogućnosti daje doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti, između ostalog, i kroz angažovanje predstavnika Srbije u mirovnim operacijama u UN.“
Gospodo narodni poslanici, ja bih voleo da ustanu da me demantuju ovo što sam sve rekao. Tako to radi naš predsednik Vlade po sistemu retko viđenom u modernoj istoriji Srbije i političkoj kulturi. Rečeno, napisano, ostvareno. Rečeno u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije 9. avgusta 2016. godine, napisano u ekspozeu i, gospodo narodni poslanici, danas na klupama je ovde kod nas.
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB aplaudiraju.)
To je vaš odnos prema vojsci.
Republika Srbija je dala značajan doprinos očuvanju mira u svetu i između ostalog kroz učešće naše vojske u multinacionalnim operacijama. Na taj način ćemo, pored ostalog, širiti istinu o tradicionalnim vrlinama srpske vojske. Još namerno citiram jednog generala koji nije naš, nego čak sa suprotne strane. Još je general nemačke armije Alfred fon Makenzen rekao, citiram: „Srbi su…
(Narodni poslanici poslaničke grupe DJB se smeju.)

Whoops, looks like something went wrong.