Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Jeste pomenuo je…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije. Nije.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Možemo da vratimo stenogram.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanik Krasić je stalno pitao – ko, ko, a poslanik Atlagić nije hteo da kaže ime.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Rekao je da je ministar, bez obzira koji, vozio seno helikopterom. Ja znam da svima smeta što je Dragan Šutanovac samo za mesec dana… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, nemamo repliku, imamo povredu Poslovnika. Član 7. Stvarno, koliko se licitira o povredi dostojanstva parlamenta, svaka čast. Član 107. je ostao u pameti svima nama ovde.
Znači, danas u diskusiji je najviše bilo priče o ministru Gašiću. Sada ste izbegli da izgovorite samo njegovo ime, i to je dosta za mene, nemam reči više.
Mi ćemo da čuvamo dostojanstvo ministra odbrane, ali pojedince ne možemo ako nešto urade, i to važi za sve, niko nije prekinuo govornika koji su govorili o ministru Gašiću, bivšem ministru odbrane. Niko.
Glasaćemo? Ne, ne želite. Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Ljupka Mihajlovska, a neka se pripremi narodni poslanik Marko Parezanović.
Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Ljupka Mihajlovska

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Poštovane koleginice i kolege, građanke i građani, poštovani gosti, biću vrlo kratka i na neki način ću se nadovezati na govor koleginice Ane Stevanović. Zapravo, postaviću samo dva pitanja na koja ja i moje kolege iz poslaničke grupe DBJ bismo voleli da čujemo odgovore.
Naime, jedno pitanje odnosi se na to šta se dešava i da li ste imali iskustva do sada, ukoliko neko od naših predstavnika koji učestvuju u mirovnim misijama, tokom učešća stekne invaliditet iz bilo kog razloga, i zapravo koja socijalna i zdravstvena politika se na njih primenjuje? S obzirom na to da u dokumentima, koje smo dobili, nismo videli da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uključeno u izradu godišnjih planova, a takođe i Zakon o pravima boraca i osoba sa invaliditetom, koji su invaliditet stekli u ratu, i članova njihovih porodica ne obuhvata ovu kategoriju Vojske, tako da me zapravo zanima kako se dalje odnosimo prema tim građanima, ukoliko dođe do sticanja nekog invaliditeta, i da li se na njih primenjuju odredbe ovog zakona, koji zapravo eksplicitno ne navodi da se to odnosi na njih? Tu mislim pre svega na novčana davanja, na raznu podršku za normalno funkcionisanje i zbrinjavanje članova njihovih porodica.
Takođe, ono što me zanima da li imate podatak o tome koliko je predstavnika nacionalnih manjina uključeno u tim misijama i da li negde postoje neke kvote, da li kada pravite planove to uzimate u obzir ili u narednom periodu to planirate da radite? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
Izvolite.

Zoran Đorđević

Poštovani poslanici, kada je u pitanju osiguranje naših pripadnika u mirovnim operacijama, ono je 100% pod osiguranjem UN. Naravno, to podrazumeva ceo paket, ali naravno i kada se budu vratili ovde, ukoliko je trajni invaliditet, on stiče pravo na invalidsku penziju i plus sve one beneficije koje ima kao pripadnik Vojske koji je zadobio te povrede u takvom stanju. Znači, ima pravo na pomagala, sve ono što po našem zakonu, da sve ne nabrajam i ne znam sve napamet šta ide, ali znači na to ide samo plus i osiguranje UN.
Ovo drugo pitanje, nemamo informaciju. Kod nas su svi jednaki, da kažem. Nikada nismo pravili kvote koliko kojih ljudi ide. Rekao sam postoje četiri kriterijuma po kome se biraju, a to je zdravstveni, psihološki, poslednja ocena koju imaju je fizička sprema. Ko god je za to sposoban i ispuni to, bez obzira koje je rase ili veroispovesti, da li je muško ili žensko, on stiče pravo da ide tamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović, a neka se pripremi narodni poslanik Tatjana Macura.

Whoops, looks like something went wrong.