Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Mobing, bukvalno, ovo je moje radno mesto i vi meni ne dozvoljavate da radim, želite da obesmislite rad ovog parlamenta. Želite da obesmislite poštovanje ovog Poslovnika. Želite da obesmislite predlaganje i osvajanje dnevnog reda. Kada ga usvojimo onda vam ne valja. Onda šta ko hoće priča o ovome.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Nikome od njih reč niste rekli.
(Goran Aleksić: Zašto niste Šešelja prekinuli, imate različite aršine.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, vi niste ništa razumeli šta je poslanik govorio? Mislim da niste i to vam je opravdanje. Da li vam je uzor to? Dobro. Vi uvek imate opravdanje za ono što vi nećete da radite ili radite. Znači, ja ovde trpim mobing od vas, svaki dan.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ja ovde govorim jedan minut, vi ste slušali 40 minuta ostale, i vi trpite mobing od mene?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Tako je. Pa, ja sam rekla i kolegi iz moje poslaničke grupe kako je govori i to ne čujete, vi samo čujete ono kada se obraćam vama ili nekome iza vas.
Predsednik poslaničke grupe Dveri samo nije rekao da su tri mandata volšebno završila sa ove strane i iz ove poslaničke grupe, da li je tako, sa naše liste. Da li je tako? Govorio je o kraći mandata, a ne o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Repbulike Srbije. Ja imam takve, dve ili tri odluke i jedva čekam predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana zato što imam zamerke od građana Srbije da nikako da prihvatimo tu ostavku zbog količine para koje mesečno izdvajamo za Zaštitnika građana. Znači, vi meni ne date da radim svoj posao, a ne date ni potpredsednicima. Kako ko hoće da poštuje Poslovnik vi kažete – mi ćemo da tražimo smenu.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Vratite mi vreme.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
to je jedino što vi imate da kažete. Vratite mi vreme ili ja ću da govorim u mojih 20 minuta šta ja hoću.
Ne, ja vas pitam zašto vi to radite? Zašto ne poštujete parlament?Određujem inače pauzu od pet minuta, ovo nema nikakvog smisla.
Pet minuta pauze, možemo da se dogovorimo. Tu sam. Neka dođu šefovi poslaničkih grupa koji su još uvek u sali, možemo da se dogovorimo kako da ćemo da nastavimo da radimo.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da sačekam da dođe neko od potpredsednika parlamenta da ne mogu sama da radim.
Hoće li neko od šefova poslaničkih grupa da se javi? Grubo ću prekinuti svakog ko krene mimo teme, bez obzira iz koje je poslaničke grupe. Verujte mi, ljutite se koliko god hoćete. Nije neka privilegija voditi ovaj parlament.
Reč ima Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Predsednice parlamenta, meni je zaista vrlo čudno kako to različite aršine pokazujete prema šefu poslaničke grupe SRS, SNS i Dveri u odnosu na mene koji sam govorio jedan minut, i od toga pola vremena potrošio na to da kažem da ću podržati ono što predlaže poslanički klub Dveri oko njihovog sastava odbora i njihovog prava da svoje kandidate predlože u tim odborima.

Ali, ono što je zabrinjavajuće za sve nas i ono što ste vi dozvolili gospodinu Šešelju da kaže, to je pitanje metoda, uvođenja metoda pritisaka i na poslanike i na odbornike. Pa, on je rekao, nisam ja rekao da je vrbovan od strane SNS jedna od odbornika u Žitorađi, a da su ga oni vratili time što su poslali četničku trojku…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hajdemo na poslaničku grupu DJB. Samo o njima govorim sad.