Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Evo, i završiću onda.
To jeste model koji se sada modernizovao i koji se od 2012. godine nastavio i bio usmeren ka odbornicima DS koju su bili šikanirani i gde se na silu menjala struktura lokalnih vlasti u mnogim odborima.
Mislim da je važno da zajedno radimo na tome da nema te vrste nasilja i tih različitih aršina, da budete jednaki prema svim ne samo šefovima poslaničkih grupa, nego i prema svim poslanicima. Ja evo kažem, nikada od mene niste mogli da čujete ni jednu uvredljivu reč, niti ćete je čuti, ali ću govoriti o nekim principima koje zajedno ovde moramo da vodimo, vi prvi, kao predsedavajući, ali i svi mi poslanici, a to je da nikada neću ulaziti u privatne živote pojedinaca, da se nikada neću baviti njihovom decom, da nikada neću govoriti o njihovoj porodičnoj situaciji i optuživati ih za bilo šta što rade na ovakav način, sem jedne korektne političke borbe i političkog sučeljavanja mišljenja.
Mislim da je zbog toga vaša odgovornost prema svima nama da održite takvu atmosferu u Skupštini. Ja vas pozivam da imate dovoljno strpljenja za tako nešto, a znam da boli kada vaš kolega iz poslaničkog kluba, koji sada ulazi, reklamira Poslovnik i kaže vam ovo isto što sam vam ja rekao, da ste prekršili Poslovnik time što ste dozvolili i šefu poslaničkog kluba SRS i SNS da izađu van teme ove tačke dnevnog reda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li je ovo bio Poslovnik?
Nisam imala potpredsednike, nisam se na vreme premestila dole. Vrlo rado bih vam odgovorila. Mislim da imam osnova.
Od šefova poslaničkih grupa, reč ima Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću podržati da se poslaničkoj grupi koja je predložila ovu odluku vrati mesto u odborima koje im pripada, bez obzira šta ja mislio o gospodinu Rasuloviću. Red je dok imaju poslanički klub, da ta mesta pripadnu njima. To je model ponašanja i do sada bio i nikada se ovoliko o ovome nije diskutovalo i da verovatno neki pokušavaju da dosegnu onih 18.00 časova, pa evo da i ja svojom diskusijom da svoj doprinos da oni sa nekoliko desetina svojih pristalica napolju to i dočekaju.
Mislim da je u redu da se svim poslaničkim grupama koje su obrazovane vrate sva mesta u odboru koja im pripadaju. S tim u vezi, apelujem na poslaničku grupu koja je izašla, da bi izbegla okršaj sa nekim studentkinjama babama, da i oni predlože, s obzirom da sam predsednik Odbora za poljoprivredu, da predlože člana na upražnjeno mesto i da iskoriste priliku koju je iskoristila poslanička grupa koja je predložila ovu odluku.
S tim u vezi, apelujem na kolege da ubuduće na nekim narednim sednicama ovo ne bude predmet nikakvog spora, jer je ovo čista tehnika, čista matematika, a o poštenju o kome je govorio moj prethodni kolega govori činjenica da je njegova partija u Inđiji sa pet prebega mene smenila u zgradi Uprave vodovoda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Nema više prijavljenih.
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Upravo su me iz kabineta obavestili da nismo više u prenosu. Mislim da je teniski meč Novaka Đokovića u toku. To mi nisu napisali, ali pretpostavljam.
Četrnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Predlog odluke sam podnela ja na predlog šefa poslaničke grupe Dosta je bilo.
Otvaram pretres.
Da li neko želi reč povodom ove tačke dnevnog reda?
Znači, izmena jednog člana delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke u celini.
Petnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Čedomir Jovanović nije tu.
Da li neko želi reč povodom ove tačke dnevnog reda?
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke u celini.
Šesnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA
Primili ste Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je utvrdio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Podsećam vas da je članom 15. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana utvrđeno da, u slučaju ostavke Zaštitnika građana, Narodna skupština bez rasprave donosi odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije.
Polazeći od toga, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke, u celini.
Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 21. april 2017. godine, sa početkom u 09.30 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala.