Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

Dušan Pavlović

Dobro.Da nije vreme toliko važno, ne bi ga vi toliko često prekidali.

Dakle, da objasnim još jedanput, govorim o ministarstvu za evrointegracije koje se predlaže ovde u članu 1. Pretpostavljam da će ovlašćenja ministarstva evrointegracija biti evrointegracije, ne znam šta bi drugo bile. Jedna od tema evrointegracija su vladavina prava, pravosuđe i korupcija, to je glava 23.

Vladavina prava, da vas odmah obavestim, podrazumeva takođe i svojinske odnose, tj. ako negde piše da je svojina da imam, da posedujem neku svojinu, država bi trebalo da štiti mene od bilo koga ko hoće da je otuđi od mene ili da je uništi. Evo, sad da iz ovoga pređem na primer koji sam malopre hteo da pomenem.

Sećate se svi da je pre više od godinu dana jedan deo Beograda bez ikakvih zakonskih ovlašćenja porušen u sred noći i da za to još uvek nemamo nikakvo sudsko razrešenje. Iako je bivši premijer samo govorio kako je to nešto što je nedopustivo i kako je to nešto što bi moralo sudski da se sankcioniše.

Dakle, moje pitanje sada, ako se tako nešto desi ponovo u budućnosti, ne daj Bože, ali ako se desi, hoće li ministarstvo za evrointegracije imati bilo kakva ovlašćenja da pokrene postupak ili inicira postupak ili inicira bilo kakvu istragu, postavi komisiju ili bilo šta što bi dovelo do razrešenja ovakvog nemilog događaja? Hoće li ministarstvo evrointegracija, drugim rečima, da štiti svojinska prava što je sastavni deo procesa evrointegracija? Evo, toliko o tome. Nadam se da nije mnogo bilo strašno.

Ima još primera inače. Recimo, u ovu glavu 23, u oblast reforme pravosuđa takođe spada i izbor sudija i državnih tužilaca. Da li znate kako se oni danas biraju? Biraju se tako što postoje nekakva lista, nekakvi pravilnici koji obavezuje tela koja nama predlažu biranje ovih važnih državnih službenika, a onda ta tela Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva napravi svoju listu sudija potpuno suprotno onome kako ti pravilnici nalažu. Dakle, biraju se sudije po nekim kriterijumima koji su potpuno netransparentni.

Moje sledeće pitanje je u vezi ministarstva za evrointegracije. Ako se, ne daj Bože, to desi još jedanput u bližoj ili daljoj budućnosti, hoće li ministarstvo za evrointegracije imati bilo kakva ovlašćenja da spreči takav izbor sudija i tužilaca, ili da ga vrati na reviziju, jer ako neće imati ta ovlašćenja, kako suflira gospodin Krasić, onda ono baš i nema puno smisla. Šta će nam ministarstvo za evrointegracije ako će ono da sklapa oči ili da okreće glavu od izbora sudija koje nije u skladu sa evropskim standardima.

Daću vam još dva primera ako mogu, veoma kratka. U glavi 10. i glavi 23. takođe postoji nešto što se zove slobodni mediji. Da li će stanje u kakvom su danas mediji u ovoj državi, a to je stanje u kome najvažniji medij, najveći medij, ne raspravljaju skoro o nijednom pitanju koje je važno za evrointegracije…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, član 106. stav 2. – Niko ne može da prekida govornika osim predsednika Narodne skupštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dužni ste da govorite po stavu 1. samo o tački dnevnog reda. Tačka dnevnog reda glasi – član 1. Predloga zakona - briše se.
Iz vaše diskusije se vidi da vi ne želite da govorite zašto da se izbrišu predviđena ministarstva predviđena Predlogom zakona. U članu 1. ja sam dužna da koristim član 106. stav 3. i da vas prekinem.

Dušan Pavlović

Ako tako morate, šta da se radi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da Poslovnik koristim, pošto vi ne pričate o amandmanu.

Dušan Pavlović

Priča, evo, baš sam hteo da poentiram. Da li mogu da postavim jedno pitanje?
Ako će ministarstvo za evrointegracije, koje se pravi i ubuduće tolerisati ovakvu restrikciju medijskih sloboda u zemlji u kojoj je ono ministarstvo, čemu je onda smisao ministarstva za evrointegracije. Pa, evo pominjem ministarstvo za evrointegracije šest puta…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemamo još ministarstvo za evrointegracije, nemamo nikoga ko bi u ovom trenutku mogao da vam odgovori na to pitanje. Zapamtite pitanje, kada budemo imali to ministarstvo, za sada podržavate amandman koji treba da briše mogućnost da ga dobijemo.
Hvala vam lepo, moram da vas prekinem, jer ne želite, a po članu 106. stav 1. da govorite o tački dnevnog reda. Zahvaljujem.
Reč ima Milan Lapčević. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hteo bih da podržim ovaj amandman kolege Vukadinovića, jer je on potpuno razložan. Dakle, uvoditi nova ministarstva za evrointegracije, dakle, šaljete neku poruku. Do sada smo imali nivo odnosa sa EU preko Kancelarije za saradnju za evropske integracije koja je vodila koja i dan danas vodi uglavnom tehničke stvari u vezi pripremanja Srbije za pregovarački proces po pojedinim poglavljima.

Podizanjem odnosa na nivo ministarstva vi šaljete određenu poruku. Dakle, Srbiji je važno da organizuje ovaj posao preko ministarstva što u prevodu može da se tumači na sledeći način. Vodeće članice EU poput Nemačke, Francuske i Italije i drugih su odmah posle proglašenja nezavisnosti Kosova priznale Kosovo, a iz tih vodećih zemalja EU stižu svakodnevno poruke da Srbija na putu evropskih integracija kada bude došla do kraja tog pregovaračkog procesa će morati da prizna i samu nezavisnost Kosova.

Zvanična vlast u Srbiji odbacuje takve predloge i govori da joj je do Kosova veoma stalo, da će učiniti sve da Kosovo nikada ne postane nezavisno, ali joj je važnije da se prikloni vodećim članicama EU koje su već priznale Kosovo i koje govore da će morati to Srbija da uradi, pa podižu nivo odnosa sa EU na nivo ministarstva, nego sa druge strane da podignu svoju operativnost u smislu sprovođenja politike prema Kosovu i Metohiji na nivo ministarstva.

Izvinite to nije logično. Ako sa jedne strane govorite da vam je važno državna celovitost, da hoćete sve da učinite da sačuvate južnu Pokrajinu u sastavu Srbije, da ćete učiniti sve da pomognete narod na Kosovu i Metohiji, onda je valjda logično ako ste već napravili, ako želite da napravite ministarstvo za evropske integracije, da to uradite i sa ministarstvom za Kosovo i Metohiju, kako je to nekada bilo u nekim normalnim vladama koje su vladale ovom državom.

Sa treće strane nema nikakve logike barem u današnjem aktuelnom političkom trenutku da formirate ministarstvo za evropske integracije u trenutku kada je Evropa i sama suočena sa svojom budućnošću i da se apsolutno ne zna u kom će pravcu to ići.

Posle prošlogodišnjeg Bregzita i najave Velike Britanije i pripreme za vođenje pregovora o razdruživanju sa EU i sa rastućim evropskepcitizmom u svim zemljama članicama EU, vrlo je logično izvesno očekivati da će doći do dezintegracije EU, nego što će biti nekog kohezionog faktora i mogućeg jačanja EU.

Na kraju krajeva, najave zvaničnika EU, da niko neće biti primljen u EU pre 2025. godine i najave pomenutih zvaničnika da ćemo biti uslovljeni sa priznavanjem nezavisnosti dela naše teritorije su valjda dovoljni razlozi da se nivo odnosa Srbije i srpske Vlade i srpske politike ne podiže na nivo ministarstva. Ono što treba da radimo, da razvijamo dobre evropske odnose, ali nikako da šaljemo poruku da nam je važnije da se priklonimo stavovima vodećih članica EU koje vode Kosovo ka nezavisnosti, nego da pravimo priču u kojoj će Srbija izgubiti deo južne Pokrajine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Aleksandar Marković.