Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne.
Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.
Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević.
...
Srpski pokret Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ovde za zapravo radi o prelaznim i završnim odredbama kako bi mogla da počnu da rade ministarstva koja smo predložili, a to su ministarstvo za porodicu i populacionu politiku, ministarstvo za Srbe u regionu i rasejanju, ministarstvo vera, ministarstvo za KiM i ministarstvo za evropske dezintegracije. Razume se i obavezA da Direkcija za elektronsku upravu nastavi sa radom.

Posebno bi za građane bilo dobro i mogli bi da u kratkom roku osete pozitivne efekte po pitanju ministarstva za porodicu i ministarstva za evropske dezintegracije.

Mi smo danas od predsedavajuće mogli da čujemo da su najveće vrednosti EU LGBT vrednosti. Međutim, potpuno to odbacujem. To možda jesu vrednosti i EU, ali jedine vrednosti koje su zajedničke za svaku evropsku državu, bez obzira da li je ona članica EU ili nije, jesu hrišćanske vrednosti, i to je nepobitna činjenica koja zaista tera na razmišljanje.

Ako bismo uveli ministarstvo za porodicu i ministarstvo za evropske dezintegracije potpuno bi se promenili prioriteti o našoj državi, pa to više ne bi bile LGBT vrednosti EU, već bi bila porodica, deca, osobe sa invaliditetom. Takođe, bi to ministarstvo uticalo na rad ostalih ministarstava, pre svega na Ministarstvo prosvete, da napokon dobijemo porodično orijentisano obrazovanje, a ne sve one skandale koje smo imali prilike da vidimo zbog baštinjenja LGBT vrednosti, a pored toga sigurno…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme. Hvala vam.
Ne, neću tražiti repliku, niste ništa razumeli šta sam govorila. Kasno je sad.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vi ste povukli pismeno.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
Vi ste isto pismeno povukli.
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala.

Ovaj zakon, pored toga što je došao u Skupštinu po hitnom postupku, predvideo je i stupanje na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“. Naravno, Ustav govori da zakoni u Republici Srbiji, član 196, stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a da mogu da stupe ranije ako za to postoje naročito opravdani razlozi koji se utvrđuju u Predlogu zakona.

Šta je predlagač naveo kao te razloge za stupanje na snagu pre osmog dana? Kaže da je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se dva ministarstva koja se obrazuju ovim zakonom obrazuju, kao i efikasnijim radom državne uprave.

Znači, po mom mišljenju i mišljenju moje poslaničke grupe, ne postoji razlog i jedini razlog zbog koga ovo radi vladajuća većina je manir bahatosti, manir nepoštovanja i konstantnog gaženja Ustava i pravnog sistema Srbije, gde je vladajuća većina svojim ne činjenjem u prethodna tri meseca, koliko ima da su održani izbori u Republici Srbiji, dovela samu sebe u vremenski cajtnot da ne može da donese ovaj zakon koji bi onda trebao da sačeka osam dana da stupi na snagu, a onda po tom zakonu da izabere Vladu. To više nije moguće, a isključivo zbog nesposobnosti vladajuće većine i onda ona pribegava zloupotrebi ustavne norme, jedan zakon za koji apsolutno nije bilo potrebe da se donosi po hitnom postupku i da stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“ ona to radi. To je još jedan razlog zbog kojeg ne možemo da podržimo ovaj zakon i da rešavamo o njemu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“, i to pravno svakako jeste moguće i potrebno je određeno obrazloženje zašto se tako predlaže. Vi ste obrazložili da zakon treba stupiti na snagu danom objavljivanja da bi se što pre stekli uslovi za početak rada ministarstva životne sredine i ministarstva za evropske integracije, jer je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.

Ako dobro čitam, a dobro čitam, vi ste ovde rekli da državna uprava u dosadašnjem periodu nije bila dovoljno efikasna. Dakle, sa jedne strane ste nas obavestili da vlade Aleksandra Vučića, ove prethodne, nisu dobro radile. Sa druge strane, da nije bila dovoljno efikasna državna uprava, a danima nas ubeđujete da je najveća vrednost Ane Brnabić, kao mandatara, i preporuka za predsednika Vlade što je napravila neki bum i neko čudo upravo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Dakle, niste baš načisto sami sa sobom kada ste ovo predviđali i zapravo pokazuje da vas baš brige i šta ste napisali i šta ćete da kažete. Vi ste se ovde okupili da glasate, ima vas dovoljno da ovo izglasate i baš vas briga kako je došlo do ovoga, da li ste učestvovali u raspravi, da li ste konstruktivno učestvovali. Kada je trebalo da vređate narodne poslanike i poslaničke grupe, onda ste učestvovali u raspravi, a kada treba da se raspravlja o ovom predlogu, onda vas nigde nema. Hvala vama.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Bojan Torbica,sa ispravkom, zajedno Sreto Perić i Zoran Krasić i zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Član 14. se odnosi na stupanje na snagu ovog Predloga zakona, a to je danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije. Imali smo dve dileme: da predložimo da ne stupi danom objavljivanja, nego osmog dana objavljivanja i da proslavimo da je Narodna skupština za proteklih godinu dana donela jedan zakon gde je poštovala ustavnu odredbu. Pošto je do sada bilo ili dan objavljivanja, ili sutra.

Računali smo da može da se napravi greška, pa da u skladu sa Ustavom stupi osmog dana. Znali smo, spram sveca i tropar ide, jasno nam je s kim imamo posla, pa smo podneli drugi amandman gde tražimo da se briše. Sad će neko da postavi pitanje - kakav je to predlog zakona ako se izbriše odredba o stupanju na snagu? Kakav zakon, takva i odredba.

Šta nam je cilj? Da nikada ne stupi na snagu ovaj zakon. Zašto? S kojim pravom menjate najbolji zakon, Zakon o ministarstvima, sa kojim je prethodna Vlada i ona pretposlednja Vlada postigla epohalne rezultate. Sve preliva, ne samo u fontani, nego svuda, penzije više, plate više, EPS 500 miliona, šta beše?

Ovaj zakon, ovaj predlog zakona, je protiv predsednika Republike Srbije. Mi čuvamo naš kadar predsednika Republike Srbije, NJ.E. gospodin predsednik Srbije, sa suprugom, da ga ne upropasti ovaj Martinović. On je sve uradio protiv njega. Evo i ovaj predlog zakona može da ide u onu lepu knjigu, sa onom lepom slikom. Sve je protiv predsednika Republike, a narod ga izabrao sa 56%.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Krasiću.
Da li još neko od podnosilaca amandmana želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Koristite vreme poslaničke grupe, je li tako? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da su građani Srbije, koji su pratili tok današnjeg radnog dana u Narodnoj skupštini, vrlo jasno mogli da zaključe zašto su svi oni koji su protiv ovog Predloga zakona, tako loše prošli na izborima, koji su održani 2. aprila, zašto su loše prošli na izborima i 2014. i 2016. godine. Mogu da zaključim da, nekim slučajem, oni vode ovu državu, mislim da bi Republika Srbija propala za 24 sata.

Danas je bilo, ako ste mogli da primetite, poslanici SNS i naših koalicionih partnera, celo popodne smo ćutali i pokušali da čujemo da li ćemo videti neki argument protiv ovog Predloga zakona. Čuli smo samo mnogo buke, mnogo histerije, mnogo političke mržnje. Čuli smo mnogo toga što nikakve veze nema sa izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Čuli smo neke koji kukaju za elektronskom upravom, a dok su bili na vlasti nisu bili u stanju, čak, ni matične knjige da prevedu u elektronski oblik. Čuli smo neke koji su dva dana pričali o tome kako su najveći protivnici EU, samo nisu protivnici evropskih para i koji se finansiraju iz fondova EU i preko projekata koje finansira EU.

Čuli smo o nekim hiljadama i desetinama hiljada građana, koji navodno čekaju u nekim redovima za izdavanje lične karte, saobraćajne dozvole, itd. Znate, kad ulazite u Novi Sad, preko Mosta slobode, odmah sa desne strane, nalaze se kancelarije MUP-a Republike Srbije za Grad Novi Sad, gde se izdaju lična dokumenta za građane i tamo nema, apsolutno, bilo kakvih redova.

(Vladimir Đurić: Neka čuju još jednom.)

Svi građani Novog Sada mogu i da čuju i da vide da tamo nikakvih redova nema.

Slušali smo u subotu, i danas, od nekih koji su, navodno, doktori pravnih nauka, a koji su kritikovali ovaj Predlog zakona da ne znaju da Republika Srbija od 2005. godine ima Zakon o državnoj upravi, koji propisuje koji su poslovi državne uprave.

Čuli smo da neki pravni eksperti ne razlikuju delokrug od nadležnosti. Čuli smo mnogo onih koji brane KiM, odavde, iz kruga dvojke, a deca im se školuju u Londonu, Parizu, i u nekim drugim evropskim prestonicama. Svojevremeno su bili ambasadori u državama čijoj se politici, navodno, protive, kupovali bunde, nakit, uzimali velike pare, navodno za Srbe na KiM, a Srbi na KiM nisu videli ni jednog jedinog dinara.

Sve ono što smo čuli, mene kao predlagača ovog zakona navodi samo na jedan zaključak. Ovaj zakon će omogućiti novoj Vladi Republike Srbije, koja će biti formirana u narednih nekoliko dana, da nastavi istu onu politiku koju je vodila i Vlada Aleksandra Vučića, a to znači otvaranje novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta, realan rast penzija i plata u javnom sektoru, to znači dalji rast BDP, smanjivanje budžetskog deficita, nastavak borbe, beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije, dalje unapređivanje našeg obrazovnog i zdravstvenog sistema, dalji skok na doing business listi, dalje privlačenje investicija, i domaćih i stranih, i naravno, bolji život i za sve oni, uključujući, naravno, i njihove porodice kojima mi iz SNS želimo sve najbolje, i za one koji su dva dana udarali po Aleksandru Vučiću i po SNS-u.

Mi ćemo se boriti da i njima bude bolje, jer nas na to obavezuju, pre svega, rezultati izbora. Rezultati izbora obavezuju sve nas koji ćemo danas glasati za Predlog ovog zakona, i sve one koji će glasati za novu Vladu Republike Srbije, da se bore za interese svih građana Republike Srbije, uključujući naravno i one kolege, narodne poslanike, koji o nama iz SNS-a i Aleksandru Vučiću misle sve najgore. NJihovo je neka mrze, njihovo je neka ne poštuju izbornu volju, a naše je da se borimo za Srbiju, naše je da učimo sve da Srbija bude napredna, pristojna i uređena država i da je našim potomcima ostavimo u mnogo boljem stanju, nego što smo je zatekli od onih koji su je 12 godina sistematski uništavali, i politički, i ekonomski, i bezbednosno i na svaki drugi mogući način.

Želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima iz SNS-a, i našim prijateljima iz drugih poslaničkih grupa, koji će glasati za ovaj Predlog zakona, na borbenosti, na tome što smo pokazali da smo drugačiji od onih koji ne umeju da vode nikakvu drugu politiku, sem politike mržnje, da možemo da saslušamo svačije mišljenje. Nikome danas nismo dobacivali, nikoga nismo vređali, ni na kojoj osnovi, ni nacionalnoj, ni verskoj, ni polnoj, niti bilo kojoj drugoj.

Imali smo dovoljno strpljenja da saslušamo svačije mišljenje i shvatili smo da je jedini put koji se nalazi pred Srbijom put rada, upornosti, marljivosti i brige za sve građane Srbije. Sve drugo nije put nego stranputica, a mi da idemo stranputicom na to jednostavno nemamo pravo. Suviše dugo je Srbija išla stranputicom. Sada je vreme da je vratimo na pravi put, da građanima Srbije obezbedimo normalan i pristojan život, da im obezbedimo mir, da im obezbedimo stabilnost, da žive isto onako kao što žive građani u svim normalnim državama sveta.

Hvala vam još jedanput i hvala vam što ćete glasati za novu Vladu Republike Srbije, zato što ćete glasati za politiku čoveka koji je udario temelje jednoj jačoj, boljoj, snažnijoj i pravednijoj Srbiji, zato što ćete glasati za politiku Aleksandra Vučića koji je dobio ubedljivu podršku građana Srbije. Mogu oni koji su izgubili izbore da kažu da Aleksandar Vučić treba da ide u muzej voštanih figura, ali građani su rekli drugačije. Građani su rekli da hoće i da podržavaju njegovu viziju moderne demokratske i pristojne Srbije. Hvala vam još jedanput.