Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije o tome ovaj amandman.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Nije, znam da nije.

S druge strane, dovoljno je puta rečeno, i to ne samo od strane nas evroskeptika, nego i ljudi i kolega iz opozicije koji podržavaju evropske integracije, da ne podržavaju predlog uvođenja novog ministarstva, jer prosto je, s obzirom na sve argumente, čak i onih koji podržavaju samo ideju o evropskim integracijama, ne mogu da podrže ovaj i ovako formulisan predlog.

Što se tiče nas koji smo protiv, to je potpuno jasno.

Samo da naglasim, ne radi se ovde samo o Kosovu i Metohiji, ne radi se samo o tome koliko danas Dimitrij Rogozin, on je verovatno autoritet pretpostavljam i za predstavnike vladajuće većine, potpredsednik Vlade Rusije, kaže – u Evropsku uniju vas nikada neće primiti, ponavljam, citiram – u Evropsku uniju vas nikada neće primiti, a mi pravimo ministarstvo za evropske integracije i time ispadamo neozbiljni i pred svojim tradicionalnim saveznicima i pred Rusijom i pred samom tom Evropskom unijom i briselskom birokratijom.

U tom smislu je malo suvišno da sada u sred procesa evrointegracija mi na neki način ulazimo u tu priču, samo bismo se preporučili, odnosno da bi se aktuelna vlast preporučila kao bolji izvođači radova od prethodnika briselskoj birokratiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo ništa nije bilo o amandmanu.
Na član 13. amandman u istovetnom tekstu podneli su Vladimir Đurić i zajedno poslanička grupa Demokratske stranke.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Dakle, po hitnom postupku se ukida Direkcija za elektronsku upravu. Ja sam amandmanom predložio da se to ne radi. Hitni postupak obrazložen je potrebom da se otklone štetne posledice. Pretpostavljamo onda da su te štetne posledice prouzrokovane dosadašnjim postojanjem Direkcije za elektronsku upravu. Građani koji na 36 stepeni stoje ispred redova SUP-a i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, čekajući elektronske vozačke dozvole, lične karte, pasoše, zdravstvene knjižice, najbolje na svojoj koži na ovoj vrućini osete te štetne posledice dosadašnjeg rada Direkcije za elektronsku upravu.

Međutim, mi umesto da to podignemo na malo bolji nivo, mi tu direkciju ukidamo bez ijedne jedine reči obrazloženja šta će sa tim poslovima nadalje biti i ko će ih nadalje preuzeti. Skloni smo verovati najpre mandatarki da će ona to preuzeti kod sebe u Nemanjinu 11, u zgradu Vlade ili pod svoju nadležnost kao premijerka i da će ona rukovodi IT projektima.

Dakle, živo me zanima da vidim, i sve nas, pretpostavljam, a naročito građane koji stoje u redovima, hoće li mandatarka kao IT project menadžer svih projekata elektronske uprave u Srbiji uspeti da ostvari da građani od kuće poruče i na kućnu adresu dobiju pasoš, tako što će porudžbinu izvršiti elektronski, tako što će takse platiti elektronski, tako što će država izvršiti elektronski u bazama podataka proveru da su te takse plaćene, od Topčidera naručiti izradu tog dokumenta i kada taj dokument bude gotov i overen, isti biti poslat građaninu na kućnu adresu onako kako to, recimo, u Sloveniji funkcioniše već nekih desetak godina.

Ja, znajući kakve su štetne posledice nastale, pa ih sada hitnim postupkom usvajanja ovog zakona, hitnim usvajanjem i hitnim stupanjem na snagu, otklanjamo, čisto sumnjam, ali evo, građani će, dok budu stajali u redovima i kuvali se na suncu čekajući dokumenta, barem moći, a to smo danas saznali, da posmatraju jarbol sa zastavom za koji će Skupština grada Beograda izdvojiti, građani, pazite dobro, tri miliona evra. To će verovatno biti pevajući jarbol, kao i pevajuća fontana. Pa, neka građani čuju šta im sprema ova vlast, pa neka o tome vode računa kada budu izlazili na sledeće izbore. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Kao što je kolega Đurić rekao, vi ovim članom predlažete prestanak rada, prestanak postojanja Direkcije za elektronsku upravu. Mi vas, kolega Martinoviću, opet pitamo – zašto?

U onom obrazloženju koje ste kao predlagač ovog zakona potpisali niste ni jednom jedinom rečju rekli zašto se ukida Direkcija za elektronsku upravu, ali umesto vas, to je uradilo nekoliko drugih ljudi. Najpre je to uradio vaš kolega koji sedi sa vaše leve strane, naš kolega Orlić, koji je rekao da je to zbog toga što će se od sada sva ministarstva baviti elektronskom upravom i da zbog toga postojanje jedne ovakve direkcije nije potrebno. Nakon toga je to uradio naš kolega iz SPS Jovanović, koji je rekao da je to zbog toga što će ova direkcija sada preći u nadležnost Ministarstva energetike.

Nakon ove dvojice naših kolega, to je uradila i sama mandatarka za sastav buduće Vlade, koja je rekla da je to zbog toga što će ova direkcija sada preći u nadležnost kabineta predsednika, zato što je ona lično zainteresovana da vodi taj projekat.

Uz pitanje – kome od ovo troje ljudi da verujemo, s obzirom na to da nijedan baš ne uliva neko veliko poverenje, uzmimo, recimo, da je istina ovo što je premijerka rekla, mada to u zakonu ne piše, da će ta direkcija ubuduće preći u njenu nadležnost. Sada, dozvolite, kolega Martinoviću, da vas opet pitamo – zašto? Zašto birate da Direkcija za elektronsku upravu pređe u direktnu nadležnost predsednika Vlade koji, ja bar tako, a i mi u DS, verujemo baš i nema vremena da se bavi Direkcijom za elektronsku upravu?

Tu se sada nameću dva odgovora. Prvo je da buduća premijerka Brnabić eto baš voli da se bavi elektronskom upravom, pa se ovim zakonom sada već udovoljava nekim njenim hirovima itd, a druga mogućnost je da vi smatrate da je ona jedina sposobna da obavlja taj posao i da onaj koji će doći na njeno mesto kao ministar državne uprave i lokalne samouprave neće moći da dobro obavlja ovaj posao, gde nam se opet nameće treće potpitanje – zašto? Zašto vi za ministarku koja je za vreme svog mandata ministarskog, gde je kao svoj cilj postavila uvođenje elektronske uprave, nije ostvarila ni jedan jedini rezultat u tom području?

Mi imamo u Novom Sadu, kolega Martinoviću, ustanite jedno jutro ranije, da vidite kako stotine ljudi svakoga dana čeka u redu zdravstvene knjižice, kako ljudi moraju da uzimaju slobodne dane i godišnje odmore zato što kada dođu u pet ujutru ne mogu da stignu na red do osam sati kada treba da odu na posao. To nije jedini problem koji muči naše građane kada je u pitanju elektronska uprava, za koju očigledno buduća premijerka nije u stanju da uvede red.

Dakle, pod uslovom da ona govori istinu, a da kolege Orlić i Jovanović govore neistinu, vi birate da ženi koja kada je to bio posao nije uspela da uvede red u to područje, sada date da to radi i kada joj to nije posao. Dajte, kolega Martinoviću, trepnite ako razumete o čemu se govori, pošto deluje da sad zaista više ne pratite o čemu razgovaramo na sednici, budući da već četiri ili pet sati niste dali nikakve znake razumevanja da shvatate o čemu govorimo. Tako da, odgovorite zašto ukidate Direkciju za elektronsku upravu? Zašto vaše kolege i naše kolege govore neistinu? Zbog čega tri osobe daju tri različita odgovora zbog čega se ta uprava ukida? Odgovorite zašto ga dajete premijerki, ukoliko je istina ono što ona kaže? I, zašto, za ime sveta, mislite da je ona sposobna da reši to pitanje kada ga nije rešila u prethodnom vremenu?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Koleginica Jerkov je dala puno argumenata zbog čega je poslanički klub DS podneo ovaj amandman. Ponavljamo, Direkcija za elektronsku upravu je potrebno da ostane u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Nismo dobili nijedan odgovor, nijedan argument u toku današnje rasprave. Jasno je i čuli smo i ključne argumente. Najvažniji su građani koji čekaju u redovima za zdravstvene knjižice, za lične karte, za vozačke dozvole i za mnoga druga dokumenta, ali su važne i druge stvari. Važna je optimizacija rada svih lokalnih samouprava, svih kapaciteta državne uprave. Jasno je da 175 opština i gradova vrlo često imaju nekompatibilne informacione sisteme i da je potrebno imati jedinstven pristup elektronske uprave koja će integrisati sve te sisteme.

Šta to znači? Efikasnije korišćenje, kompatibilnost svih sistema, znači i uštedu novca, znači mnogo brži odziv i mnogo brži rad čitavog tog sistema. Zbog toga mi predlažemo jedan ovakav amandman koji će biti koristan za funkcionisanje ovako važno istaknutih ciljeva koje je istakla i mandatarka za predsednicu Vlade, govoreći o tome da će IT, da će elektronska uprava biti jedan od njenih važnih prioriteta.

Zaista je poziv, ili dajte odgovor, mislim da imate priliku da sada na glasanju prihvatite ovaj amandman, da prihvatanjem toga amandmana, našeg amandmana sa svim ovim argumentima, prosto izađete iz ovih nemuštih odgovora koje smo čuli proteklih dana o tome gde će biti u budućnosti koordinacija ovako važnog posla u Srbiji. Prihvatite ovaj amandman, izađite iz ovog problema na elegantan način, bez obzira na to što je DS ponudila ovo rešenje. Mislim da je to važno za sve građane Srbije, važno je i za efikasnu upravu, i lokalnu samoupravu, i državnu upravu. Ponavljam, najvažnije je za sve građane Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Da li imam vremena od ovlašćene? Ne znam da li imam.