Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marijan Rističević i Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Odustajem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Bojan Torbica, Dejan Šulkić, zajedno Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Ne, to je greška. Izvinite.
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 9. Predloga zakona o izmenama dopunama Zakona o ministarstvima, odnosi se na član 13. Zakona o ministarstvima. Član 13. reguliše delokrug Ministarstva spoljnih poslova. Intervencija predlagača se odnosi na određene nove nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Između ostalog, kaže se – poslove u vezi sa učešćem predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama, misijama, i organizaciju i obezbeđivanje učešća civila u tim operacijama, misija, u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, saglasno posebnom zakonu, razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu i koordiniranje upravljanja humanitarne pomoći, u saradnji sa drugim nadležnim organima, saglasno posebnom zakonu. To je intervencija u članu 13. Zakona o ministarstvima.

Za nas, iz SRS, ovo je neprihvatljivo kada se kaže humanitarna pomoć, mi se uvek setimo i milosrdnog anđela i za nas to nije prihvatljivo. Mi se opredeljujemo prema nekoj zemlji, da li je prijateljska ili nije Srbiji, da li je ona priznala nezavisnost KiM. To je za nas polazna tačka, na osnovu koje mi gradimo naše odnose prema toj državi. Mi izražavamo sumnju da na čelu ovog ministarstva može da se nađe neko kao što je bio Vuk Drašković, kao što je bio Goran Svilanović, i ko zna gde sve može da nas odvede. Primarno se ovde raspravljalo, kada je ovaj zakon u pitanju, uglavnom o dodavanju, odnosno uvođenju nova dva ministarstva, a onda lagano se nekim ministarstvima oduzimaju neke nadležnosti, odnosno delokrug poslova, a nekima se i dodaju, pa za ovu intervenciju u članu 9. ovog Predloga zakona ne može se reći da je to želja koalicionih partnera da usaglasi neke svoje odnose i uskladi. Pre bih rekao da se ovde radi o intervenciji NATO pakta. Mi ovde pokušavamo da budemo veći NATO, nego što je sam NATO pakt, veće pristalice MMF-a, nego što je i sam MMF.

Mi bi potpuno razumeli predlagača da je on predložio intervenciju u stavu 2. ovog predloga zakona gde se govori o upravi koja ima za cilj da razvija saradnju naše dijaspore, odnosno da pruži svaku neophodnu pomoć pre svega Srbima, a naravno i drugim građanima, odnosno državljanima Republike Srbije koji žive u inostranstvu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Predloženim amandmanom Srpski pokret Dveri zapravo štiti interese bezbednosti Republike Srbije i bezbednosti građana Srbije. Naime, imajući u vidu činjenicu da se ovim zakonskim predlogom nije na jasan način definisalo o kakvim se multinacionalnim civilnim operacijama radi i pod okriljem koje organizacije ćemo slati naše civile u neke multinacionalne organizacije, mi smatramo da postoji opasnost po državljane Republike Srbije, da civili budu upućeni u multinacionalne misije EU u rizična područja.

Mi nemamo nikakav razlog da učestvujemo u bilo kakvim rizičnim multinacionalnim operacijama. Naši građani i civili posebno nemaju potrebe da se izlažu bilo kakvom riziku. Mi nismo članica EU. Mi nismo u obavezi da se solidarišemo sa bilo kakvim misijama EU, a da ne govorim o misijama NATO pakta koje su uvek osvajačke, destruktivne, nasilne i praktično fašističke i nemamo ni jedan jedini razlog da svoje građane stavljamo u kontekst bilo kakvih rizičnih multinacionalnih operacija. To je razlog zašto smo mi ovim amandmanom predvideli brisanje jednog ovakvog člana, dok ga vi malo ne precizirate – o kakvim se multinacionalnim operacijama radi, pod okriljem kojih međunarodnih organizacija, koliko je to rizično za naše građane. Mi ne želimo da naši građani, posebno civili budu izloženi bilo kakvom riziku.

Nema razloga da učestvujemo u bilo kakvim multinacionalnim operacijama koje nisu naš nacionalni i državni interes, koje nisu nešto što se nas tiče. Ako EU ima neke svoje misije i ima neke svoje rizične multinacionalne operacije neka to radi bez nas. Mi smo imali dovoljno i svojih problema. Nema razloga da se mešamo u unutrašnja pitanja drugih država. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Dragan Vesović.
...
Srpski pokret Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Imam oko šest minuta.

Hvala predsedavajuća.

Da malo pojasnim ovo što je gospodin Obradović pričao. Ako smo pažljivo čitali obrazloženje koje se ovde nudi, ove nadležnosti idu ka Ministarstvu inostranih poslova, a ono će u saradnji sa podgrupom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zaduženo za obezbeđivanje zakonskih okvira i javnih institucionalnih kapaciteta za učešće Republike Srbije u civilnim misijama da usklađuje pitanja vezana sa pregovorima iz Poglavlja 31, a to Poglavlje 31 treba da ustanovi poslove bezbednosti i odbrambene politike.

Mi znamo stavove EU u pogledu bezbednosti spoljne politike i vrlo često u tim nesretnim pregovorima koje Vlada Republike Srbije vodi sa EU nameće se pitanje našeg odnosa sa Rusijom. Da li ovakvo obrazloženje može da uslovi da civilne misije ili vojne misije, jer vidim da je predviđena i saradnja sa Ministarstvom odbrane, bude rezultovalo time da ne daj bože naši građani idu na rešavanje sukoba koje npr. imaju Rusija i Ukrajina, jer je stav EU po tome poznat.

Razmislite. Vrlo je svrsishodno da ovaj predlog odbacimo jer on može da nas odvede u nešto što uopšte nije dobro.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneo je poslanik Marijan Rističević i prof. Marko Atlagić je obavestio da je povukao amandman.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Odustajem.