Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljam rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 118 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I ZAKONA O MINISTARSTVIMA
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Bojan Torbica, Đorđe Vukadinović i zajedno Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poslanici Srpske radikalne stranke podneli su amandmane na sve članove zakona, i na taj način smo izneli svoj stav uopšte o ovom zakonu, odnosno Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Član 1. treba da se briše zato što je nepotreban, zato što ste predvideli ministarstvo za evropske integracije koje je apsolutno neprimereno i nemoguće je da funkcioniše na način kako je predviđeno u ovom Predlogu zakona. Sam način predlaganja zakona, pa i člana 1, mi danas govorimo o amandmanima, a nemamo mišljenje predlagača ovog Predloga zakona, što je zaista neuobičajeno u parlamentarnoj praksi, čak i ovde.

Trebalo je to da se uradi, kao što je trebalo da imamo i mišljenje Vlade, bez obzira ko je predlagač ovog zakona, odnosno ovog predloga, morali smo imati i mišljenje Vlade o tome, pogotovo, govorili smo i u načelnoj raspravi da li Ana Brnabić, koja je određena za mandatara želi baš ovakav sastav Vlade, da li želi baš ovakva ministarstva, da li želi nadležnosti ministarstva koje su predviđene u ovom zakonu. Ovo je prosto postavljeno naglavačke, i ovo samo govori u prilog onome što mi tvrdimo od samog početka, da je zapravo Aleksandar Vučić, koji je predložio Anu Brnabić, preuzeo na sebe odgovornost da preko svojih poslanika on uređuje Vladu, što apsolutno nije moguće. Moguće je, očigledno jeste, ali nije u skladu sa Ustavom i nije u skladu sa zakonima.

Kao što nije u skladu sa Ustavom i zakonom da se ne posluša volja skupštinske većine, a sećamo se da kada je skupština većina razgovarala, odnosno najveća stranka u Skupštini razgovarala sa Vučićem kao predsednikom, oni su tražili da iz naprednjačke stranke bude neki kandidat za mandatara, a ne neko koga Vučić nametne. Dakle, sve ste obrnuli i postavljate stvari naglavačke, i mi zato mislimo da ovaj član, kao i ostali članovi, ne treba da postoje, nego treba sve ovo da se vrati u ustavne okvire. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Predlagač je, ipak, u pravu, i odustajem od amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Još neko od predlagača?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.

Da bismo uštedeli vreme, slažem se sa većim delom onoga što je rekla koleginica Radeta, to je više-manje nesporno. Samo bih apostrofirao ono što smo i u načelnoj raspravi već rekli, s jedne strane imamo konkretne izjave da Vlada treba da bude manja i najave i obećanja da će Vlada da bude manja. Vlada nije manja, nego svaka nova, SNS Vlada, je uvek bar za jedan ili dva resora veća ili bar za jednog ili dva ministra veća.

To naravno nije presudno, a i sam sam rekao da nemam ništa protiv uvođenja ministarstva za ekologiju, možda je to moglo da se uradi i ranije, i podržavamo i ovu naknadnu pamet da se ipak to realizuje.

Što se tiče ministarstva za evropske integracije smo protiv, i to ne samo zbog našeg evroskepticizma, već prosto zbog toga što smatramo da i, s obzirom na sadašnji stupanj pregovora o pristupu Srbije EU, i s obzirom na stanje u samoj EU, i s obzirom na taj, ovde više puta ispoljeni, skepticizam ili bar vrlo skroman entuzijazam, barem onih govornika kolega iz redova SNS u pogledu evropskih integracija.

Konačno, i najvažnije, s obzirom na podeljenost srpske javnosti, srpskog javnog mnjenja po tom pitanju, mislim da je besmisleno voditi ministarstvo za evropske integracije i podizati kancelariju na rang ministarstva. To je posebno nezgodno u ovom trenutku, i inače neke zemlje koje su postale članice EU su to imale, neke nisu imale, pa su ušle u EU i bez tog posebnog ministarstva. Generalno ozbiljnost jedne države se vidi po tome što ne menja svaki čas taj spisak, odnosno ministara i resora i to stabilne zemlje i stabilne demokratije više-manje imaju tako.

Posebno je asimetričan status u kome se sada vodi Kosovo i Metohija, teško se može braniti, pogotovo od vlasti vladajuće većine koja bar deklarativno kaže da se ne odustaje i ne odriče KiM. U tom smislu, smatramo da prvo treba usvojiti ovaj naš amandman, ne treba da se uvodi to novo ministarstvo za evrointegracije, a posebno, to ćemo obrazložiti u narednim amandmanima, kada je reč o pravljenju ove disproporcije između statusa Kancelarije za KiM i novo uspostavljenog ministarstva za evropske integracije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, ne mogu da se složim sa predstavnicima Srpske radikalne stranke i kolegom Đorđem, iako bih hteo od srca da budem u situaciji da podržim neki njihov predloga. Kolega Martinović je u subotu održao jedan kraći čas Vojislavu Šešelju gde mu je objasnio zbog čega treba …

(Zoran Krasić: O čemu on priča?)

O vašim amandmanima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, još jednom li budete viknuli vas ću kazniti, nisam do sada ni jednom. Ostavite poslanika da govori.
(Zoran Krasić: Priča o čoveku koji nije tu.)
Vi pričate o Vučiću, a nije tu. Molim mir. Svi ljudi koji se bave politikom ne mogu da uđu baš u ovu salu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kolega Martinović je u subotu održao jedan čas ovde kolegi koji je posle demonstrativno napustio ovu sednicu, valjda nije mogao da shvati ono što je trenutno realnost.
Što se tiče primedbe da je broj ministarstava veliki u predlogu ovog zakona, ja imam sasvim suprotno mišljenje, čak mislim da je mali i da je trebalo imati mnogo više ministarstava.
(Poslanici SRS dobacuju.)
Kolega…