Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, Jovan Jovanović je tu prisutan, tako da samo on može da koristi vreme ovlašćenog, jer je on ovlašćeni.
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Poštovani građani Srbije, vreme je da objasnimo ideju Dveri koju smo izneli u ovom amandmanu za uvođenje ministarstva za evropske dezintegracije i za Evropu posle EU.

Ono što je osnovna tendencija u savremenoj Evropi nisu više evropske integracije. Trenutno aktuelna tema su evropske dezintegracije. Nema više proširivanja EU, kreće skraćivanje EU. Velika Britanija je već izašla iz EU, a evo šta kaže jedan od najuglednijih evropskih političara, bivši predsednik Češke Vaclav Klaus, koji pre nekoliko dana kaže da je vreme, da je kucnuo čas da Česi počnu da pripremaju izlazak svoje zemlje iz EU. Jel sada malo gospodo sa vlasti jasnije koliko je aktuelno ovo o čemu Dveri vama pričaju danima u Narodnoj skupštini Republike Srbije?

Kaže dalje Vaclav Klaus, ne Boško Obradović, nego bivši predsednik Češke Vaclav Klaus, obratite pažnju, povodom odluke Evropske komisije da tuži Poljsku, Mađarsku i Češku, jer odbijaju da primaju izbeglice, ocenio je da to jasno pokazuje kakve namere ima Evropa sa Češkom. Principijelno i odlučno protestujemo protiv odluke EU da počne postupak zbog tzv. ne primanja imigranata zbog kvota koje je nametnuo Brisel i kaže istorijsku rečenicu – protestujemo zbog nastojanja da nas kazne i nateraju da budemo poslušni.

To je suština onoga o čemu vam pričam već nekoliko dana, ne dozvoljavamo da nas nateraju da budemo poslušni. Ne dozvoljavamo da nam EU i Brisel i briselski komesari određuju kako ćemo mi živeti ovde u Srbiji. Zato smatramo da je veoma važno da se aktuelna vlast okrene ka razmišljanju o vremenu Evrope posle raspada EU.

Ovim amandmanom zapravo se bliže određuju nadležnosti ministarstva za evropske dezintegracije čiji je zadatak da pripremi kompletnu državnu upravu za tranzicioni period i prekid daljih pregovora o ulasku Srbije u EU. Vreme je da počnemo da se bavimo bilateralnim odnosima sa svim zemljama Evrope, ali isključivo na ravnopravnom osnovu i isključivo na obostranom interesu.

Mi nemamo nikakav interes da idemo dalje u EU po svaku cenu u trenutku kada ozbiljne evropske države napuštaju EU i kada ne žele da budu maltretirani i ucenjivani od strane briselskih komesara. Zato je izuzetno važno da shvatite značaj ministarstva za evropske dezintegracije i Evropu posle EU, jer je to danas najaktuelnija tema u Evropi. Kao što ste videli, to misle brojni, najugledniji evropski političari, kao što je bivši predsednik Češke Vaclav Klaus i to misli ogroman broj najznačajnijih političkih organizacija širom Evrope koje su evro skeptične i u tom smislu politika Dveri je danas najmodernija evropska politika u Srbiji.

Ono za šta se mi zalažemo, za Evropu posle EU, to je moderna evropska politika, a Aleksandar Vučić uz Čedomira Jovanovića su poslednji evrofanatici u savremenoj Evropi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Da ponovim za građane još jednom da se ovde kod nas u Srbiji, ako imate vladajuću većinu ovakvu, osnivaju ministarstva sa jednim paragrafom, odnosno jednom rečenicom obrazloženja.

Za ovo ministarstvo za evropske integracije se kaže sledeće u obrazloženju zašto se pravi: „Osnivanje ministarstva za evropske integracije predlaže se usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja EU u odnosu na ranije postojeći, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama EU, na šta može bolje odgovoriti ministarstvo kao samostalni organ državne uprave nego što bi to mogla dosadašnja služba Vlade, Kancelarija za evropske integracije.“

Znači, ovo bi trebao da bude možda početak obrazloženja, međutim, ovo je sve od obrazloženja što smo dobili. Onda to upada u kontradikciju sa daljim obrazloženjem koji govori o finansijskim sredstvima za sprovođenje ovog zakona, a tamo se kaže: „Za sprovođenje predloženog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.“ To znači da ljudi koji su bili zaposleni u državnoj upravi, koji su se bavili ovim pitanjem pre promene ovog zakona, a bili su u Kancelariji za evropske integracije, će i dalje nastaviti da rade isti taj posao, tako da je potpuno nejasno kako će sada postojanje ministarstva odgovoriti na značajno veće obaveze i obim poslova. Očigledno je da ovo obrazloženje nema nikakve veze sa onim što je namera zakonopisca.

Inače, zakon je pisao uvaženi poslanik Aleksandar dr Martinović, koji je takođe naveo razloge zašto se ovaj zakon donosi po hitnom postupku. Imamo trostruku hitnost. Sednica Skupštine je hitno zakazana 24 sata i 50 minuta pre održavanja, zakon je po hitnom postupku i još treba da stupi na snagu hitno danom objavljivanja u „Službenom glasniku“, umesto da prođe normalnih osam dana. Pa kaže u obrazloženju zašto se donosi zakon po hitnom postupku: „Razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija.“

Znači, pet godina nismo imali ovo ministarstvo i sada odjednom treba da uštedimo nekoliko dana da ne bi nastupile štetne posledice koje su očigledno nastupale po predlagaču prethodnih pet godina. Mada, nije rekao koje posledice su u pitanju, koliko ih ima i koliko su nas koštale sve te stvari. Zatim, kaže da bi osnivanje ovih ministarstava u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa i da je to ocenjeno, pri čemu ne kaže ko je ovo ocenio. Pretpostavljam da je ocenio sam, a da nam ne govori kako je ocenio, kojim merilima i kako će to doprineti unapređenju društvenih odnosa i, na kraju krajeva, kojih društvenih odnosa?

Na ovakav način se ne bi smeli donositi zakoni u Srbiji. Znači, imamo ministarstva koja se osnivaju sa jednom rečenicom obrazloženja, koja u sebi nikakvo obrazloženje ne sadrže. Upravo sam pročitao to. U isto vreme se ukidaju direkcije bez i jedne rečenice obrazloženja. To je, na kraju krajeva, neozbiljno. Da ne govorim o tome da je ponižavanje i poslanika, vređanje zdravog razuma i poslanika i građana Republike Srbije. Pokret „Dosta je bilo“ ovakve stvari nikada neće raditi. U ovome i jeste razlika, zbog ovakvih stvari ljudi misle da su svi isti, pošto se ovako u Srbiji uvek radilo. Partokratija donosi zakone bez obrazloženja, to je i razlog propadanja Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jovan Jovanović.

Jovan Jovanović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem se.

Jedan od istaknutih poslanika vladajuće stranke prebacio je danas nama poslanicima opozicije da nikada ne dajemo rešenja, već da uvek izražavamo samo protivljenje predlozima vladajuće koalicije. Današnja rasprava o amandmanima, kao i rasprava u subotu je upravo pokazala suprotno, odnosno da onaj deo opozicije kojem pripadaju i poslanici okupljeni u Klubu samostalnih poslanika, u čijem sastavu su i članovi Građanske platforme, daje konkretna rešenja i razloge za njihovo prihvatanje.

Glavni razlog zbog kojeg smo protiv osnivanja ministarstva za evropske integracije je taj što je veoma neobičajeno da se u sred procesa pristupanja menja institucionalna struktura učesnika u tom procesu, odnosno koncept pregovaranja sa EU. Osnivanje ovog ministarstva, odnosno ukidanje Kancelarije za evropske integracije negativno će uticati na efikasnost procesa pristupanja, odnosno smanjiće operativnost institucija koje se bave evropskim integracijama, između ostalog i zbog toga što ministarstvo ima mnogo komplikovanije i vremenski zahtevnije procedure nego kancelarija. Ministar jednog resora takođe ne može da koordinira rad drugih ministarstava, već u skladu sa Zakonom o Vladi članom 13, to može da čini ovlašćeni potpredsednik Vlade i to bi bio mnogo bolji model.

Utapanje Kancelarije za evropske integracije u ministarstvo dovešće do politizacije stručnih poslova i samim ti do daljeg odliva stručnih kadrova iz ove institucije, što će imati dodatni negativan uticaj na proces evropskih integracija. Na osnovu nedavnog istraživanja Centra za evropske politike, približno 50% državnih službenika koji su uključeni u rad na procesu evropskih integracija planira da napusti posao jer su nezadovoljni uslovima rada, a poboljšanje položaja državnih službenika je važan uslov za ulazak u EU.

Da ponovim ono što sam naveo u svom prekjučerašnjem izlaganju, Građanska platforma zalaže se za evropske integracije pod uslovom da obe strane imaju iskren odnos prema ovom pitanju, odnosno da u središtu ovog procesa bude poštovanje i zaštita temeljnih evropskih vrednosti, vladavine prava, slobode govora i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, u ovom preostalom vremenu poslaničke grupe Dveri želeo bih da iskoristim priliku da još jednom pocrtam značaj i delokrug rada ministarstva za porodicu i populacionu politiku koju smo predvideli ovim amandmanom na Zakon o ministarstvima.

Od ulaska Dveri u politiku i objavljivanja Novog narodnog dogovora 2011. godine insistiramo na tome da jedan od državnih prioriteta broj jedan mora biti briga o porodici, rađanju, podršci mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece i sveukupno gledano borbi protiv bele kuge u našem narodu i društvu u celini. To je jedna tema po kojoj su Dveri najprepoznatljivije i, zaista, ako hoćete u jednoj rečenici da kažemo definiciju Dveri, onda je to - politički pokret porodičnih ljudi koji insistira na tome da porodična politika treba da bude politika broj jedan u 21. veku. Da bi ta porodična politika dobila svoje puno institucionalno utemeljenje, ona mora imati ministarstvo za porodicu i populacionu politiku i to smo mi predvideli ovom našom amandmanskom intervencijom.

Čime bi sve trebalo da se bavi ovo ministarstvo? Verujte, od onih najmanjih, a mnogo važnih pitanja, da recimo radno vreme u Srbiji treba vratiti na radno vreme od 07.00 do 15.00 sati, da nedelja mora da bude neradan dan i da to svi moraju da poštuju, do nekih mnogo složenijih i ozbiljnih pitanja, kakvo je recimo pitanje poreske reforme u Srbiji, koja treba da bude stavljena upravo u funkciju porodice. Dakle, za svako novorođeno dete vi kao porodica dobijate određene poreske olakšice.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, potrošili ste vreme vaše grupe i kao ovlašćeni.
Na član 10. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanička grupa Dveri.
Reč ima Marinika Tepić, po amandmanu.
...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Po amandmanu i iskoristila bih rado ostatak vremena da ukažem na još neke rizike koji su do sada bili ozbiljna nota u pregovaračkom procesu, kritička nota naravno, i zbog čega mi ne možemo da podržimo na ovaj način uvođenje ministarstva za evropske integracije.

Kao što sam rekla u prvom delu izlaganja kada sam istekom tog dela vremena prekinuta, ono što se ispostavilo kao strašno veliki problem u dosadašnjem radu, a sada deluje da će se samo ta koordinacija nastaviti, a to je da su na čelu pregovaračkih radnih grupa ispred ministarstava državni sekretari, od kojih više od polovine niti govori engleski jezik niti su stručno osposobljeni ni kapacitetima ni obrazovanjem ni iskustvom za posao koji je pred njima.

U tom smislu, želim posebno da skrenem pažnju da se nadam da se nikada više neće dogoditi situacija kakvu smo imali na poslednjoj međuvladinoj konferenciji, kada su se raspravljala otvaranja poslednja dva pregovaračka poglavlja, kada se niko od stručnih lica ko je pisao pregovaračko poglavlje nije našao u delegaciji Republike Srbije. Dakle, niti smo imali predstavnika ili direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, niti bilo koga iz Uprave carina. To su stručna lica koja su pisala pregovaračka poglavlja koja će i sutra trebati implementirati i pripremati sva akta radi harmonizacije, ali oni nisu, nažalost, našli mesto u delegaciji Republike Srbije, što je nedopustivo. Taj odnos ocene pozitivne prema nestručnim licima koji su nagrađeni tako što su šefovi pregovaračkih radnih grupa, a nenagrađivanje, kažnjavanje, izolacija ili sakrivanje stručnih lica koji zapravo rade evrointegracijski posao u najozbiljnijem delu tog posla je nešto sa čim Vlada Republike Srbije i naročito ovaj budući saziv koji se očekuje za nekoliko dana treba da se suoči i da prizna da nema kapaciteta ni znanja za to.

Ono što sam još pri kraju svog izlaganja dužna da napomenem, iz prostog razloga što smo slušali u prethodnim izlaganjima pohvale na račun ove Vlade Republike Srbije i prethodne Vlade, odnosno istog sastava, a to je da se ostavlja utisak da je proces evrointegracija započeo dolaskom Aleksandra Vučića na čelo Vlade, kao glavnog pregovarača. Moram radi javnosti da podsetim da se do otvaranja pregovaračkih poglavlja ne bi ni došlo da Republika Srbija najpre nije stekla status kandidata. To se dogodilo početkom 2012. godine, dakle, pre nego što je Aleksandar Vučić uopšte došao na vlast. Da bi Republika Srbija stekla uopšte status kandidata, takođe radi javnosti, važno je da napomenem da je prethodno trebalo da se ispuni niz vrlo teskobnih uslova, između ostalog i saradnja sa Haškim sudom. Tako da je Vlada Aleksandra Vučića i ceo ovaj pregovarački proces praktično došao na gotovo, na spreman teren i na rešena najteža pitanja od 90-ih godina do 2012. godine.

Jako je važno reći da je otvaranje pregovaračkih poglavlja priznanje svim vladama od 2001. do 2012. godine, kada su se stekli uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, a ne da se pod navodnicima novija istorija ili istorija približavanja Evropskoj uniji broji od 2012. godine i Aleksandra Vučića. Hvala vam.