Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate vremena više.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Dejan Šulkić. (Ne)
Na član 13. amandman u istovetnom tekstu podneli su Bojan Torbica, zajedno Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Reč ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 13. zapravo rezimira sav besmisao ovog zakona.

U članu 13. je napisano šta se sve dešava danom stupanja na snagu ovog zakona sa ministarstvom, ovim ili onim, u kojima se nešto menjalo sa kancelarijama itd.

Onda imate stav koji kaže - ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug će uskladiti pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu, a tražite da stupi na snagu odmah. Šta će vam? Šta će vam kad vam treba mesec dana da uskladite ove akte.

Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona, takođe, tako kažete, doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, opet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dakle, potpuno nepotrebno se to radilo na ovaj način i opet, govorila sam danas u neko doba, da je vaš problem zato što ovaj posao niste uradili na vreme. Ako ste hteli da novog mandatara i eventualno predsednika Vlade iznenadite nekim ministarstvima za koje ona možda i ne misli da treba da postoje, ali čućemo to kada ona bude ovde, dakle sve u svemu i ovim članom 13. ste pokazali da vam je predlog neozbiljan i neusklađen i da nije dobar i da ne znači ništa, i jednom rečju – kakav predlagač takav predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 13. amandman je podneo poslanik Rističević, koji je povukao amandman pismeno.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Marko Atlagić, koji je pismeno povukao amandmane.
Na član 13. amandman su zajedno podneli Sandra Rašković Ivić i Slaviša Ristić.
Reč ima Slaviša Ristić.
...
Stranka slobode i pravde

Slaviša Ristić

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem se, gospođo predsedavajuća.

Ovaj amandman je samo logična posledica amandmana na član 1. kojim predlažemo prerastanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju u ministarstvo za Kosovo i Metohiju i odnosi se konkretno na prelazne i završne odredbe Predloga zakona o ministarstvima.

Ne bih dalje da ulazim u obrazlaganje ovog našeg predloga, uz prosto jednu oprez, da ne pokvarim volju vladajuće većine da glasa o ovom našem predlogu, jer sam shvatio da će oni za ovaj predlog glasati, a taj utisak sam stekao pošto sam ih pozvao i zamolio da glasaju za ovaj predlog, oni su ćutali, ćutanje je znak odobravanja i ja duboko verujem da će oni glasati za ovaj predlog zakona.

Naravno, moram reći da predsednik SPS se usprotivio tom predlogu, ali za predlog zakona je dovoljno 128 poslanika, ne trebaju nam glasovi SPS ovaj put. Dakle, još jednom vas molim da glasate za ovaj zakon i to će biti pravi razlog da uz trubu na trgu Šumadije i uz pesmu „Srpska se truba sa Kosova čuje“ zajedno to proslavimo. Hvala vam još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 13. Amandman su zajedno podneli: Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na član 13. Amandman su zajedno podneli: Zoran Krasić i Sreto Perić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Mi smo ovim Amandmanom samo ukazali doslednost, u odnosu na amandmane koje smo podneli, a koji se tiču ovog novog ministarstva za Evropske integracije, onda je po logici stvari potrebno da u svim odredbama, gde se pominju te reči, tražimo da se to briše.

Moram da skrenem pažnju da osnivanje ovakvog ministarstva može da se protumači kao pogrešna stvar, u pogrešno vreme i na pogrešno mesto.

Mislim da je ovo zakasnelo, da više nije moderno, Britanci su rekli šta su rekli, videli ste i sami ima puno država koje nisu u EU, Rusija, Belorusija, Norveška, Norveška je ipak razvijena država, tradicijalno Švajcarska nije tu, Turska je u nekom dugotrajnom trpnom, tranzicionom stanju, već 40 godina, oni putuju, ali od tog puta očigledno nema ništa.

Vidite i sami, ovaj prostor bivše SFRJ poprilično nije integrisan i nikada neće biti integrisan i ako svi znamo da od ovog posla nema ništa, nema potrebe da trošite snage, negde sam pročitao da 3000 državnih službenika uključeno u ovaj proces prepisivanja Hrvatskih propisa, poglavlja, navodno ide se tamo, nešto se razgovara, nepotrebno se troše emocija, nepotrebno se troše pare, a od EU teško da možemo da dobijemo neku korist, s obzirom da nam otimaju Kosovo i Metohiju, da su najavili i Vojvodinu, ako ne ovako, onda kroz kupovinu zemljišta, a budite uvereni kao evrofanatici na kraju demokrate će se izvući iz tog procesa i sva beda ima da padne na vas, a vi ni krivi ni dužni. Krivi i dužni, samo što volite vlast.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.
Pošto kraj vremena koje je naša poslanička grupa imala, samo bih hteo da objasnim za one koji nisu shvatili, kolega Ristić se danas šalio. On zna da vladajuća većina neće podržati predlog amandmana o osnivanju ministarstva za Kosovo i Metohiju, jer se na taj način bar koliko-toliko spase obraz i barem zadrži taj bar formalni…