Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Mogu da pređem na drugog govornika ako ne želite da govorite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo trenutak, nemojte da budete nervozni, vi mene molite i ja vas nešto molim. Ako bi mogla buduća ministarka Zorana Mihajlović malo ovu haljinu da povuče. Znate, provokativno to deluje. Ne znam kako to vama izgleda, ali ja sam čovek od krvi i mesa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Moram da vas opomenem za ovo. Imate jednu opomenu, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
A vi nemate ta osećanja?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem kaznu Miloradu Mirčiću za ovo što je izrekao, opomenu. Dakle, ne dozvoljavam u ovom parlamentu da poslanici iz bilo koje političke partije vređaju žene koje se bave politikom. Znači, dosta je bilo, granica je ovde.
(Milorad Mirčić: Da završim.)
Niste ni počeli.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne vidim zbog čega je tolika nervoza, ali da ne komentarišem. Ja se zahvaljujem Zorani Mihajlović što je uslišila moju molbu, a vi nastavite i dalje da neartikulisano reagujete pa dokle doguramo.

Ono što je veoma čudno, a to je iz ekspozea, da umesto da se bavimo životnim problemima sa kojima se Srbija većinska suočava, da vidimo, primera radi, kako da rešimo ovu glad, bedu, nemaštinu, nezaposlenost, mi smo ovde slušali ekspoze koji potpuno odudara od realnosti. Kako odudara? Tako što na prvom mestu ili u žiži budućeg interesovanja ove Vlade, po rečima mandatarke, biće digitalizacija, kao nekad elektrifikacija kad je bila posle rata, tako je taj opšti pokret digitalizacija veoma, veoma aktuelan.

Evo, danas smo u novinama pročitali da se i bivši ministar spoljnih poslova Goran Svilanović zalaže za digitalizaciju regiona. Zamislite kakva je to slučajnost. Budući mandatar kaže da je prioritetni posao, prioritet svih prioriteta, da izvršimo digitalizaciju u Srbiji. I kada to sluša običan građanin, on ima utisak da je to veoma bitno, da je to najbitnije, da će sutra mnogo bogatije da živi, da će digitalizacijom nestati sve veći broj narodnih kuhinja, da će digitalizacijom sve veći broj ljudi biti zaposlen, a pri tome ne pada mu na pamet da je digitalizacija najvećim delom tehnički posao. Zamislite koliko je to smešno, da u državi koja ima ukupno sedam miliona i 200 hiljada stanovnka vi kao prioritet svih prioriteta stavljate digitalizaciju. To se u ozbiljnijim kompanijama uradi za nepunih godinu dana.

Drugo, ako ste mislili da je ovo kontinuitet bivšeg ministra lokalne samouprave, grdno se varate. Kako zaboravljate zasluge Kori Udovički? Kori Udovički je kao resorni ministar započela ovaj projekat, dovela ga maltene do kraja. Šta je sprečilo? Sprečilo je lažno svedočenje sadašnjeg mandatara kada je u pitanju afera vetrogeneratora. To je sprečilo Kori Udovički da ostane kao ministar i završi započeti posao. To je suština. Umesto ovde da slušamo kako će se budući predsednik Vlade, a i sama Vlada boriti protiv narastajućeg kriminala, mi se ovde bavimo potpuno marginalnim, sporednim stvarima.

Da vidimo šta je to sa tim Kosmajcem, najvećim kriminalcem, kriminalac nad svim kriminalcima. Kako to odjednom preko noći čovek je na slobodi, nije više narkodiler? Kako to da Stanko Subotić, zvani Žabac, na volšeban način je preko noći izašao na slobodu? Šta vi mislite, gospodo, da će se kriminal sprečiti tako što ćete sitne male džeparoše, prevarante, kriminalce nižeg ranga, hapseći njih da sprečite kriminal? Ne, kriminal je najopasniji onaj koji je povezan sa vlašću. Vi morate pre svega da očistite redove Vlade od onih koji su u kriminalu ili skloni kriminalu. Svi oni koji su se bavili falsifikovanjem, svi oni koji su se bavili prevarama moraju da izađu pred lice pravde i da snose određene konsekvence. Setite se samo da je bivši ministar odbrane u nemačkoj vladi podneo ostavku zato što je, pod znacima navoda, falsifikovao svoj doktorski rad, doktorsku disertaciju. Falsifikat se sastojao u tome što nije u fusnoti naveo autore koje je koristio u svom radu. Iz moralnih razloga

je podneo ostavku, a mi ovde imamo, već godinama javnost priča o tome koliko je sumnjiv ili manje sumnjiv doktorski rad pojedinih ministara, kako su i na koji način stekli diplomu. Ne možete valjda očekivati od takvih da se oni bore protiv kriminala.

Mi iz SRS vidimo simboliku u danu i u datumu kada se bira ova Vlada. Uvek kada ovi sa zapada, pogotovo Amerikanci, žele da napakoste Srbiji i srpskom narodu, biraju Vidovdan. Nemojte to da gubite iz vida. Tako je Vidovdan izabran da se kidnapuje predsednik, više puta izabran, Slobodan Milošević, a njegovi sledbenici, rukovodstvo njegove partije potpisalo je sramni Briselski sporazum. Na tu stolicu, na to mesto doći ćete i vi, samo nastavite ovako. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li će govoriti Vladimir Đurić ili Tatjana Macura?
Vladimir Đurić, izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, uvažena mandatarko, ova Vlada je Vlada kontinuiteta. Ne bi bilo loše osvrnuti se na dosta prethodnih vlada. Ja ću podsetiti građane kada je obaran Čaušesku 1989. godine, kamere televizije Novi Sad su tada prenosile snimke iz Rumunije i mi smo tada u rumunskim očima viđeni kao bogati susedi, kao zapad. Danas, dvogodišnji ponderisani prosek rasta BDP-a u Rumuniji je 4,5%, u Srbiji je 1,8%. To je cena istorijskih zabluda za koje malo ko u ovoj sali može da kaže da ne snosi odgovornost.

Kada govorite o rezultatima prethodne Vlade, ja ću kratko samo skrenuti pažnju na ono što o tome govori Fiskalni savet. Skrenuću pažnju da posle pet godina vlasti ne možete se više pozivati na prethodne režime. Vrlo kratko ću samo reći, da, tačno je da će deficit opšte države biti manji od planiranog, da će i javni dug biti manji od planiranog. Tačno je da je povećana naplata fiskalnih prihoda, ali ću isto tako reći da je Fiskalni savet pre neki dan oštro skrenuo pažnju da stanje finansija u lokalnim samoupravama preti da potpuno potopi naše javne finansije. Skrenuo je u svom izveštaju od pre tri meseca pažnju da je isceđena dobit iz javnih preduzeća, da je potpuno izostala njihova reforma, da su potpuno izostale strukturne reforme, da je struktura javnih rashoda i dalje veoma nepovoljna i da smo zbog svega toga jako izloženi i dalje fiskalnim rizicima.

Nema građanina u Srbiji koji ne bi želeo da vaša obećanja u ekspozeu uspeju. Kada govorite o digitalizaciji i o transparentnosti Vlade, ja ću vam postaviti jedno pitanje - zašto transparentnost Srbije mora preko Upravnog suda i Poverenika za informacije od javnog značaja da pokuša da dobije koncesionu dokumentaciju za aerodrom „Nikola Tesla“? Molim da mi odgovorite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.

...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Nisam hteo da govorim o zdravstvenom sistemu, jer reagujem prilično emotivno i sam prolazim kroz njega i mislim da vrlo kompetentno mogu da dam ocenu. Međutim, nakon vaše besede o zdravstvenom sistemu, dobio sam jednu fotografiju od jednog građanina Mladenovca, koji mi je poslao fotografiju da na vratima doma zdravlja piše da svi oni koji dovedu decu zbog visoke temperature ponesu i lekove sa sobom, jer pedijatrijska služba nema lekove protiv visoke temperature.

Molim vas, pre nego što pročitate sve te silne nagrade za reformu obrazovnog sistema i pre nego što izgradimo sve te velelepne zdravstvene centre nekoliko stotina miliona evra. Hajde prvo da nabavimo lekove protiv visoke temperature za sve domove zdravlja.

Društvo znanja i reforma obrazovanog sistema nije prvi put prioritet u ovoj Skupštini i u vašem ekspozeu. Bio je 2012. i 2013. i 2014. i 2016. i 2017. godine. Pet godina prioriteta reforme obrazovnog sistema, on i dalje čuči u nekom uglu 19. veka.

Pošto govorite o reformi obrazovnog sistema i uporno ponavljate kontinuitet sa svim vladama, želim nekoliko pitanja da vam postavim. Da li znate koliko školskih godina unazad pet godina, je počelo da učenici nisu imali udžbenike, ne krede, nisu imali udžbenike, unazad pet godina?

Moje drugo pitanje – ako govorite o društvu znanja da li znate kakvi zakoni vam se spremaju da uđu za desetak dana u parlament? Govori se o zakonima o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, o zakonima u oblasti visoko-školskog obrazovanja. Ako ne znate, to je poseban problem. Ako znate, ne znam kako je moguće da govorimo o društvu znanja, jer oni prave partijski obrazovni sistem i o tome ćemo svakako više govoriti kada za to dođe vreme. Moje pitanje je – da li znate kakvi se zakoni iz oblasti obrazovanja spremaju po rečima ministra budućeg i trenutnog, oni treba da uđu ovog leta u parlament.

Mislim da nije moguće da napravimo društvo znanja i da krenemo u reformu obrazovnog sistema, a da znamo stav ili stavove buduće premijerke, sadašnje mandatarke o plagiranim diplomama. Ćutali ste o tome i sada u raspravi niste ni reč rekli o tome. Nemoguće je da krenemo dalje i ne možete da uđete u reformu da ne znamo vaš stav o tome. Nema društvo znanja ukoliko podržavate jedan takav sistem i sistem koji ima jednu hiper produkciju magistarskih radova, doktorskih disertacija, to je nemoguće ministarka, odnosno mandatarka.

Još jedno pitanje – sa kim želite da pravite društvo znanja? Po vašim stavovima delite ili podržavate ekonomske reforme po kojima su smanjene plate prosvetnim radnicima i tako ste seli u red, jednu korpu ministara koji su Srbiju učinili jedinom zemljom u Evropi koja je smanjila plate nastavnicima, učiteljima, profesorima, mislim na prosvetu.

Kako mislite kada ste pored plate oduzeli i dostojanstvo, onima, mislim na prosvetne radnike, vrednosti kod naše dece o kojima ste vi pričali, dostojanstvo kod naše dece treba da grade. To su pitanja na koje želim odgovore.