Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2017.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanik Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je ovaj skupštinski saziv usvojio krajem 2016. godine je zapravo jedan veoma štetan zakon po građane Srbije i brojne su nepravde tim zakonom učinjene građanima Srbije. To su nepravde vezane za održavanje zgrada, nepravde vezane za zaštićene stanare, nepravde vezane za socijalno stanovanje, odnosno čuveni fantomski član 78, radni naziv je Savamala ili „Beograd na vodi“.

Fantomskim član 78. - zašto je nazvan „Beogradom na vodi“? Zato što je on u stvari primer kako ta matrica funkcioniše. Tu je ozakonjen postupak sprovođenja ličnog interesa kao interesa od javnog značaja. Matrica po kojoj se to dešava je sledeća. Proglasi se lični interes za interes od javnog značaja, izabere se najatraktivnija lokacija u gradu sa najskupljim gradskim građevinskim zemljištem, donese se leks specijalis, isprave se urbanistički planovi, isele se stanari iz svojih domova, poruše se ti objekti bez obzira da li su bili u procesu ozakonjenja ili ne, i to bez donošenja rešenja o rušenju, a vlasnicima porušenih objekata se stambeno pitanje reši privremeno na pet godina.

Ovo je zapravo pilot projekat za koji mislim da će se dešavati sve ovakve nelegalne procedure u Srbiji i trebalo biste dosta da obratite pažnju na ove nepravilnosti. Danas se sve to dešava u Beogradu. Sutra će se dešavati u vašem gradu, doći ćete u slične situacije i setiće se „Beograda na vodi“ koji je zapravo ispao jedan neuspešan projekat. Koliko shvatam, „Beograd na vodi“ je bacio struku niz vodu i verovatno će zbog toga postati bratski grad sa Atlantidom, te vas zato molim dragi poslanici, kolege da još jednom glasate za ovaj zakon i da stanemo na put svim nelegalnim aktivnostima ovoga tipa u Srbiji i u vašim gradovima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti.
Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Zaista ne znam šta se dešava sa Ministarstvom obrazovanja, ali on svoje nadležnosti daje drugim ministarstvima. U ovom slučaju, daje ih Privrednoj komori, videli smo u dualnom obrazovanju, daje ih i ostalim ministarstvima, ih daje Ministarstvu finansija koje izgleda ima ambiciju da postane matično ministarstvo svih ministarstava.

Zašto bi obuku procenitelja nepokretnosti sa nekim kratkim kursom radilo Ministarstvo finansija? Zaista smatram još uvek da obrazovanje ima svoje ministarstvo i da ono treba da vrši obuku procenitelja nepokretnosti ili od strane Ministarstva obrazovanja akreditovana visokoškolska ustanova iz oblasti građevinske ili arhitektonske struke.

Smatram da ne treba ignorisati formalno obrazovanje, treba poštovati profesije. Ja sam veliki poštovalac profesija, kao i praksu iz oblasti procene nepokretnosti.

U stečajnom postupku procenu nepokretnosti treba da obavlja sudski veštak za oblast građevinarstva, s obzirom da se radi o poslovima za koje je zaduženo Ministarstvo pravde, a sudski veštaci su priznati stručnjaci od strane ovog ministarstva. Apsurdno je da sve ostale procene u stečajnom postupku obavljaju sudski veštaci, a samo građevinske objekte procenitelji koji mogu biti bilo koje struke, ako su završili tromesečni kurs za procenitelja kod neizostavnog Ministarstva finansija.

Poštovane kolege, smatram da je neophodno u oblasti nepokretnosti ispoštovati formalna obrazovanja, kao i nadležnosti ministarstava, odnosno Ministarstva obrazovanja, kao i Ministarstva pravde, te vas iz tog razloga pozivam da glasate za ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturnim dobrima
Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Maja ove godine podnela sam predlog da se usvoje izmene Zakona o kulturnim dobrima. Nije mi ni malo drago što mogu da kažem da mislim da je u međuvremenu postalo veoma očigledno, mada je to već duže vreme jasno, da su ovakve izmene neophodne. Jako mi je žao što uopšte retko čujemo o kulturi, kulturnim dobrima u ovoj Skupštini, ali se trudim sa onim minimalnim vremenom koje mi je ovde dodeljeno da to ispravim koliko-toliko. Želela bih da vas podsetim na to da srpska kulturna baština svakodnevno ugrožena, da svakodnevno imamo… Zaista ne moram da navodim primere ugrožavanja srpske kulturne baštine, sigurna sam da ih svi znate, i ne želim da vas podsećam na to, ali bih želela da vas podsetim na to da je ovaj zakon sa nekim neznatnim izmenama usvojen još 1994. godine.

Ako sada pogledamo situaciju da ovde svakodnevno usvajamo nove zakone iz najrazličitijih oblasti, podsetiću vas da činjenica da ovaj zakon nije promenjen i da nije donesen novi zakon iz ove oblasti ovoliko dugo, je jasno kolika je briga srpske države za kulturu.

Mnoge moje kolege su se već pozivale na jedan citat koji se pripisuje Čerčilu, nije sasvim sigurno da ga je on rekao, ali čak i ako nije, mislim da bi mi trebali to da znamo i da se držimo toga - ukoliko bismo izgubili bitku za očuvanje kulturne baštine, mi više ne bismo imali šta da branimo u ovoj državi, jer praktično ne bismo imali možda ne državu, ali identitet naroda i države zasniva se na kulturi, mislim da to svi kulturni ljudi znaju.

Ja ću sada iskoristiti još jednu priliku, da vas podsetim, prvo na činjenicu, da zaista ne znam nijedan jedini primer, uprkos svakodnevnom uništavanju kulturne baštine u Srbiji, da ne znam nijedan jedini primer da je bilo ko odgovarao za uništavanje kulturne baštine u našoj državi. Ja vas molim da me podsetite ako znate za makar jedan jedini primer.

Takođe, ću da vas podsetim na to da ja ovim predlogom tražim samo da stavimo na dnevni red izmene Zakona o kulturnim dobrima. To ne znači da ćemo mi usvojiti ove izmene, ali bi to moglo da znači ako biste glasali za ovaj moj predlog, da bismo možda po prvi put tom sazivu zaista progovorili o kulturi, o kulturnoj baštini, o kulturnim dobrima Srbije koja su i te kako ugrožena.

Zaista verujem da niko od vas nema razloga da se ne založi za očuvanje kulturne baštine i zaista vas iskreno molim da prihvatite ovaj moj predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poštovani poslanici, molim vas da pre utvrđivanja dnevnog reda, utvrdimo kvorum.
Konstatujem da je u sali prisutan 131 narodni poslanik.
Narodni poslanik Vladimir Orlić je predložio da se obavi zajednički, načelni, jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o medicinskim sredstvima, Predlogu zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
Da li poslanik Orlić želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – pet, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, dopune dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, u 2017. godini, u celini.
Molim službu da nam za sutra pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda. Završili smo za danas.
Nastavljamo sutra u 10,00 časova.
Hvala.