Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2017.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Birmančeviću.

Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević, Miletić Mihajlović, Vladimir Đurić i Nada Lazić.

Nastavljamo zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, dr Dišan Vujović, ministar finansija, prof. dr Berislav Vekić, dr Meho Mahmutović, prof. dr Ferenc Vicko i prof. dr Vladimir Đukić, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Danijela Uroševi, pomoćnik ministra zdravlja, Dragana Vujičić i Slađana Đukić, vršioci dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Dragana Ratković, šef Odseka u Upravi za javni dug Ministarstva finansija, Lidija Bašić, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja i Mira Kontić, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja.

Nastavljamo sa listom govornika.Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković.

Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Par reči o Privrednoj komori Srbije koja figurira i u ovom zakonu. Za ovih godinu i po dana, koliko smo u Narodnoj skupštini, u ovom Jedanaestom sazivu, bezmalo nije ni jedan jedini zakon došao u Skupštinu, a da se u njemu ne pominje Privredna komora Srbije i da joj se ne dodeljuju nekakve nadležnosti i poslovi. Uglavnom su to poslovi vođenja nekakvih registara, neke evidencije, nekakva izdavanja licenci i u Zakonu o stanovanju i u Zakonu o Nacionalnoj agenciji za javnu upravu i u ovim obrazovnim zakonima što su bili na prethodnom zasedanju, pa evo i u ovim zdravstvenim zakonima.Ova Vlada od 2012. godine, ova vladajuća većina od Privredne komore Srbije pravi nadnaravno biće, na koje polako prebacuje sve administrativne poslove koje praktično treba da obavlja državna administracija. Zato se i zove državna administracija. NJu građani kroz poreze plaćaju da obavlja poslove državne administracije. Privredna komora Srbije treba da se bavi problemima poslodavaca, a ne da obavlja posao državne administracije, i to još o dodatnom trošku poreskih obaveznika, jer su poslodavci od kada je SNS na vlasti primorani da, hteli ili ne hteli, budu članovi te komore i da plaćaju reket, tj. kobajagi neku članarinu od koje, kao što vidimo, treba da radi ono što praktično treba da radi državna administracija, da vodi silne registre i da se bavi kojekakvim evidencijama.

Stoga, apelujem ponovo da povučete zakon, da izbacimo Privrednu komoru Srbije. Još jedan razlog da se povuče zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

Privredna komora ne naplaćuje ništa, apsolutno. Iz kog razloga? Ona je samo zbog registra uključena u ovu priču, jer ona već ima deo registra i ima i te svoje grupe svih tih proizvođača. Znači, nula dinara košta, nula dinara se plaća, samo će pomoći oko registra da bude. Ne postoji ništa drugo, nikakav dodatni trošak, ništa. Kada već imamo jednu bazu, to je samo poenta da je iskoristimo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Stamenković, nemate osnova. Dobili ste samo odgovor na postavljeno pitanje.
(Branka Stamenković: Vrlo kratko.)
Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Ministre, ja vas pitam da li je nebo plavo, a vi mi odgovarate - paradajz na pijaci je jeftin. Znači, ja nisam rekla da će to da košta nešto Ministarstvo. Rad Privredne komore finansira se od članarina prisilno nateranih poslodavaca da budu članovi Privredne komore. Kao što znate, to više nije opcija - mogu ili ne mogu da budem član, nego morate da budete član Privredne komore. A isti ti poslodavci kroz poreze plaćaju državnu administraciju da radi poslove državne administracije. Sada, državna administracija umesto da radi te poslove, ona ih prebacuje na Privrednu komoru, a Privredna komora, da ne bi uzimala pare iz budžeta od poreskih obveznika, propisano je da mora svako da bude njen član, te praktično ima dodatan namet koji kobajagi nije porez, ali je reket. Da li me razumete? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

Mislim da vi sada pričate o Zakonu Privredne komore koji postoji, i o nekim pravilima u Privrednoj komori. Tražite od mene da odgovorim šta se dešava u Privrednoj komori. Po tom pitanju i po svim tim stvarima niti znam, niti treba da znam, niti je to deo kojim treba da se bavi Ministarstvo zdravlja. Ovde smo zbog ovih zakona i zdravlja ljudi, a ko kome plaća i šta plaća, sigurno da postoji, ali to morate da pitate te ljude koji su uključeni u taj proces. Sigurno postoji neki razlog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107. – dostojanstvo.

Gospodine predsedavajući, odmah da vam kažem, ne tražim da se o ovome glasa, ali na neke stvari stvarno treba reagovati. Kada se ovde koriste izrazi i optužbe poput: „reket“, ja sam to dobro čuo, ponovljeno je čak dva puta, nekome nije bilo dovoljno da bude drzak jednom, nego mora više puta, mislim da na to treba da se reaguje. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je ovo valjda ozbiljno mesto. Možda nije ljudima koji su navikli da se ovde izražavaju sviranjem i pevanjem, ali nama koji znamo šta znači posao narodnog poslanika jeste, pa da neke stvari ipak ne dozvolimo, da se optužuje Privredna komora, da se optužuje drugo ministarstvo, a sad je i taj zakon sporan koji nikakve veze sa današnjom raspravom nema, da bi se neko malo uslikao, pa se umontirao za veb sajt svoje organizacije, koja je ne zna više ni Bog šta, da li udruženje građana ili grupa građana. Malo su nekad pokret, nekad se izdaju lažno kao stranka, ali nije ni važno šta su. Tu vrstu potreba da zadovoljavaju na ovaj način nikakvog smisla nema. Ne samo zbog ovog mesta, nego mislim da je vređanje, a sad već i neke zdrave pameti, da to slušamo od ljudi koji su na reket navikli, koji plaćaju reket svom Saši Raduloviću za mesto poslanika kroz one usluge raznoraznih privatnih firmi koje postoje dok sredstva ne legnu, i to kampanjska sredstva dobijena za učešće na izborima na račune, a onda preko noći odjednom nestaju tragovi, stavlja se ključ u bravu i neko se izdaje kao siroti narodni poslanike, bez igde ikoga na svetu celom.

Da se mi ne bismo trošili na takve teme i na takve ljudi, ja predlažem da mi ovo ipak malo što se tiče poštovanja ove knjige Poslovnika zaoštrimo, a ne moramo da glasamo, samo da malo više vodimo računa. Ti će prolaziti na osnovu toga šta i kako rade, a onako kako su prolazili i do sada, a da se mi vratimo ozbiljnoj temi, važnim zakonima i da ovo radimo na jedini ispravan način. Hvala lepo.