Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 92 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 106 narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da niko nije prijavio da je danas službeno sprečen.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda, a to je Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju svi članovi Vlade, jer su svi ovlašćeni za tačke dnevnog reda koje imamo pred sobom.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, primili ste izveštaj nadležnih Odbora.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala predsednice.

Smatram da je povređen 157. stav 4. koji govori – izuzetno od stava 3. ovog člana, pretres Predloga zakona o budžetu, vodi se tako da se po završenom načelnom pretresu odmah prelazi na pretres u pojedinostima.

Vi ste sada otvorili u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda i ako budemo radili zakona koji su pre Zakona o budžetu za 2018. godinu na dnevnom redu, nećemo raspravljati u pojedinostima na Zakon o budžetu.

Ovaj stav 4. govori o tome da kada se završi načelni pretres Zakona o budžetu, bez obzira da li je rasprava bila objedinjena sa drugim tačkama ili ne, prelazi se na pretres u pojedinostima, odnosno na raspravu o amandmanima, na Zakon o budžetu.

Ovo, ukoliko ne ispoštujete ovaj Poslovnik na ovaj način i otvorimo raspravu o tačkama koje su pre Zakona o budžetu i ne raspravljamo o amandmanima na Zakon o budžetu, biće prvi put u istoriji parlamenta da se amandmani na Zakon o budžetu neće raspravljati, na najvažniji zakon koji svake godine Skupština treba da usvoji, neće poslanici imati mogućnost da ovde u plenumu daju razloge zbog kojih su podneli svoje amandmane, pa da čujemo od ministra razloge zašto ti amandmani eventualno nisu prihvaćeni, jer naravno, najveći broj nije prihvaćen.

Svaki put kada mislimo da ne postoji više način da se dodatno unizi rad parlamenta, vladajuća većina nas iznenadi i smisli novi način kako bi obesmislila ulogu parlament, obesmislila rad poslanika i obaveze koje po Ustavu i zakonu imaju narodni poslanici.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala narodni poslaniče.
Ovo što ste izrekli, delimično ima veze sa članom 157. s tim što moram da vam kažem da niste u pravu i da Poslovnik, član 157. stav 4. ničim nije povređen.
Drugi deo je očigledno politički deo vašeg govora, koji nije vezan za povredu Poslovnika i morate da priznate da su birači, odnosno građani Srbije jednako važni, bez obzira da li glasaju za DS ili glasaju za SRS, za SNS ili JS, ili SPS ili za nekog drugog. Prava i obaveze poslanika su potpuno jednake, te ih ne treba vređati i omalovažavati svojom diskusijom.
A da li ćemo ili nećemo raspravljati o amandmanima na pojedine tačke dnevnog reda, opet zavisi isključivo od poslanika, na koji način će koristiti vreme koje im po Poslovniku pripada, tako da ne znam zašto mislite unapred da nećete imati vremena.
Sve zavisi od toga, šta ćemo recimo vi, lično, i vaša poslanička grupa diskutovati. Vrlo dobro sam proučila Poslovnik, te može da se diskutuje ako se to hoće i želi.
Da li želite da glasamo? (Da.)
Hvala vam.
Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici poslaničke grupe SRS, zajedno poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković, zajedno poslanici poslaničke grupe DS i zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Mi smo podneli amandman i tražili smo da se briše taj član 1. Zakona o dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, a evo i razloga zašto smo to tražili.

Prvo, Zakon o budžetskom sistemu u članu 2. stav 1. tačka 30, kaže da je rebalans budžeta promena Zakona o budžetu Republike Srbije u toku budžetske godine kojim se menjaju, odnosno dopunjuje budžet. Zakon o dopunama je zakon kojim se menjaju odgovarajući zakon, znači taj kriterijum podrazumeva da se radi o rebalansu.

Dalje, Zakon o budžetskom sistemu podrazumeva da budžet Republike sadrži opšti i posebni deo, ne postoji treći deo izvršavanje budžeta.

Kod nas je postala praksa da se u Zakon o budžetu ubaci po tridesetak, četrdesetak odredbi - izvršavanje budžeta, što u prevodu znači dezavuisanje svega onoga što se tiče izvršavanja budžeta što je pripisano Zakonom o budžetskom sistemu. To je vrlo važna druga podvala.

Treća stvar koja je najvažnija, povodom ove dopune, jeste da predlagač ovog zakona traži od Narodne skupštine da Vladu ovlasti da svojom odlukom odredi ko će i koliko će da dobije nagrade i bonuse.

Narodna skupština nema to ovlašćenje. Zašto nema to ovlašćenje? Prvo moramo da saznamo odakle su pojavile pare. Ako su se pare pojavile zbog nekog suficita onda znači da su se povećali prihodi i primanja. Ako su se povećali prihodi i primanju to mora da se izrazi u članu 1. Zakona o budžetu za 2017. godinu. Ako su se smanjili kojim slučajem rashodi i izdaci, onda opet to mora da se sprovede kroz opšti i posebni deo Zakona o budžetu za 2017. godinu na svim onim pozicijama unutar korisnika budžetskih sredstava gde dolazi do povećanja sredstava za nagrade i bonuse, kako su napisali ovde, svuda mora da se izvrši izmena na odgovarajućoj ekonomskoj klasifikaciji. Tako se oduvek radilo.

Ovde se pribeglo jednom lukavstvu, ne kaže se kako su obezbeđena sredstva, ne vidi se na kojoj poziciji su ta sredstva obezbeđena, već se traži pred Novu godinu ovlašćenje da Vlada bude Deda Mraz. I, gle čuda, baš u onom članu Zakona o budžetu za 2017. godinu, gde je propisana restrikcija ograničenja da se te isplate neće vršiti u 2017. godini. Prosto sam iznenađen da je ovo moglo da prođe naš Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, da oni nisu primetili ovoliku nesaglasnost sa propisima, pre svega sa Zakonom o budžetskom sistemu, sa kojim Zakon o budžetu mora da bude u saglasnosti.

Naravno, ja ne želim da pričam o onom delu koji se tiče pojedinačnih korisnika, eventualno ovih sredstava, već samo želim da ukažem da ovo mora biti mnogo jasnije i mora biti zasnovano na zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Gospodine Vujoviću, ja sam vas zaista smatrala za ozbiljnog čoveka i stručnu osobu. Zaista ne znam ovaj zakon odakle je došao ovaj član 1, koji za mene predstavlja sivu zonu nagrađivanja nezaslužnih ili možda zaslužnih, ali mi ne znamo koji su to zaslužni. Znači, došli smo u situaciju da treba da se izglasa neki zakon gde mi apsolutno ne znamo o čemu se tu radi.

Apsolutno smatramo neprimerenim da uopšte i raspravljamo o ovako nečemu. Ako se pojavio neki prostor, kako je u ovom članu, u Predlogu zakona o izmenama budžetskog sistema, odnosno kako ga mi doživljavamo, o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, odnosno kako ga mi doživljavamo kao rebalans budžeta, pojavio neki prostor. Ne znam kakav je to prostor i smatramo da je potpuno neprimereno da se on daje za jednokratnu pomoć, nagrade za koje ne znamo koje su nagrade.

Znači, ovo bi moralo vrlo jasno da nam obrazložite o čemu se radi, da bi uopšte mogli o ovome da raspravljamo, jer zaista taj rebalans koji smo i očekivali prošle godine, jer su se formirala nova ministarstva, jer su se formirale nove agencije i mogu da zamislim da je tu bili čak i potrebe za novim zaposlenima. To je sve odloženo za 1. januar 2018. godine i sada imamo situaciju koga nagrađujemo? LJude koji su možda radili tu, a mi ne znamo? Partijske kadrove koji su tu zaposleni ili možda su ljudi koji su zaista po potrebi radili. Mi ne znamo o čemu se ovde radi. Ja sivlji član nekog zakona nisam do sada videla i apsolutno smatramo da ga treba brisati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanika Marija Janjušević. Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem.

Dakle, ovde se jasno govori u zakonu da se neće poštovati ono što je kolektivnim ugovorom potpisano, dakle, nema isplate božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima.

Predviđa se izuzetak od odredbi sadržanih u navedenim članovima, a bez ikakvih vidljivih i jasnih kriterijuma na osnovu čega će Vlada po svim diskrecionom pravu da nekom isplaćuje dodatke, a nekom ne.

Mi po osnovu dosadašnjeg ponašanja režima možemo samo da pretpostavimo ko će biti nagrađivan, a kome će taj novac koji mu pripada biti uskraćen. Mislim da je ovo nastavak jedne nove taktike koja se od nedavno zvanično zove zamagljivanje. Toliko.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Prvo, predlažemo brisanje ovog člana, zato što imate da su sve isplate definisane zakonom. Sa druge strane, Vlada ovim dobija ogromno diskreciono pravo, a znamo da Vlada vodi računa, ne o svim građanima Srbije, već samo o partijskim poslušnicima SNS, te smo predložili da se ovaj član briše.

Na osnovu čega će Vlada određivati ko će dobiti nagrade, ko će dobiti bonuse, da li će i dalje deliti na podobne i nepodobne i ja tu, ministre Vujoviću, uopšte ne bih imao dilemu da vi to određujte, znam da biste vi to odradili na jedan vrlo korektan način, ali znajući da će time da se bavi, na primer ministar Vulin ili Nebojša Stefanović, onda imamo zaista sumnju i zato smo predložili brisanje ovog člana. Da li ćete raspoređivati novac kao što ste to radili do sada, zašto su, baš sada deset dana pred izbore Negotin i Mijonica dobili finansijska sredstva iz budžeta? Da su ta sredstva otišla građanima Mijonice i Negotina, mi bismo to pozdravili. Već je 40 članova SNS u Mijonici dobilo socijalnu pomoć po 40.000 dinara, 1.600.000 dinara je ubačeno kroz državnih para, para građana Republike Srbije u izbornu kampanju na račun SNS. Tako da, imamo dugu istoriju, već šest godina, na žalost, bahate vlasti SNS, znamo da netransparentno ne trošite novac, znamo da radite samo u interesu SNS, još jednom se ograđujem, tu ministre, ne mislim lično na vas, već na Vladu SNS.