Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 09.03.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

4. dan rada

09.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 99 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da na sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Momo Čolaković.
Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 19. do 32. dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da smo pozvali da današnjoj sednici prisustvuju: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Ivan Jovičić, izborni član Visokog saveta sudstva, Tatjana Lagumdžija i Sandra Kulezić, izborni članovi Državnog veća tužilaca, Vesna Janjić, samostalni savetnik u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva i Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 19. do 32. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika.
Saglasno članu 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlogu odluke o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti, Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika prekršajnog Apelacionog suda, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije i Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.
Da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč? (Da.)
Reč ima dr Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, danas pod tačkom 19. i 20. na dnevnom redu imamo predlog, kada govorimo o Narodnoj banci Srbije za funkcije predsednika Saveta guvernera i za direktora Uprave za nadzor nad institucijama, a vezano za Narodnu banku Srbije.

Ovaj predlog za Narodnu banku Srbije je prošao određene procedure shodne zakonu i o Narodnoj banci Srbije, a i o izboru funkcija koje su u nadležnosti rada Narodne skupštine Republike Srbije i, shodno tome, nalaze se na dnevnom redu puna više od tri meseca, tako da su svi poslanici imali prilike da se upoznaju sa biografijama kandidata i sa postupkom na koji su predloženi ovi kandidati.

Kada govorimo o predsedniku Saveta guvernera, Odbor za budžet i finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava doneo je Predlog odluke da se na ovo mesto izabere prof. dr Nebojša Savić, koji je i do sada obavljao ovu vrlo odgovornu funkciju, a da se za mesto direktora Uprave za nadzor nad javnim finansijama izabere gospodin Željko Jović, koji je inače, prema svojoj biografiji, do sada takođe obavljao vrlo odgovorne funkcije u okviru NBS i praktično ovaj posao mu neće predstavljati nikakav problem, čak, šta više, predstavlja jedan korak više u njegovom karijernom napredovanju.

Pod ovim setom zakona i predloga u kadrovskih rešenja mi danas imamo i Agenciju za energetiku. Po prvi put biramo sastav, odnosno predsednika i Savet Agencije za energetiku po novom Zakonu o energetici, koji je usvojen 29. decembra 2015. godine, koji podrazumeva treći paket direktiva EU, po kojem se obezbedila potpuna nezavisnost rada ove Agencije, ali sam način izbora je vrlo kompleksan, jer smo i mi ovde u Skupštini učestvovali vrlo aktivno u izboru ovog organa, pre svega na jedan način što je na zahtev ministra energetike, nakon isteka mandata prethodnog saziva Agencije za energetiku, Skupština Srbije dala svoja dva predstavnika poslanika iz Odbora za privredu, trgovinu, turizam i energetiku kao članove Komisije koju je imenovala Vlada. Ministar energetike, prema Zakonu na osnovu člana 40, je dao tri člana Komisije vladine, koji su eminentni profesori, odnosno koji imaju iskustva u oblasti energetike preko 15 godina, tako da je Vlada donela odluku krajem januara prošle godine da se oformi Komisija u sastavu tri profesora - prof. dr Rajakovića, prof. dr Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta i prof. dr Orlovića, profesora Tehničko-metalurškog fakulteta.

Pored ta dva kandidata, moja koleginica predsednica Odbora za privredu, trgovinu, turizam i energetiku Snežana Petrović, je bila član i ja. Bili smo članovi te Komisije, koja je sprovela konkurs. Nakon obavljenog konkursa pregledala svu dokumentaciju u saradnji sa tehničkom službom Ministarstva energetike, proverila verodostojnost svih dokumenata, zatim obavila razgovor sa šest kandidata za predsednika Saveta Agencije za energetiku, sa 19 kandidata za četiri člana Saveta Agencije za energetiku i donela odluku. Tu odluku je Vlada usvojila i nakon usvajanja Vlade ove odluke, Vlada je posla na usvajanje Narodnoj skupštini. Naravno, Odbor za privredu je usvojio ovaj Predlog odluke i kao takav pre skoro tri meseca je ušao na dnevni red plenuma.

Kao što vidite, procedura je mnogo zahtevnija bila, tako da je i period izbora mnogo duže trajao, ali mislim da smo na osnovu svega ovoga doneli zaista jedno kvalitetno rešenje, jer smo od pet članova se nosili mišlju da odluke koje će u budućnosti donositi ova Agencija treba da idu u susret budućnosti, s jedne strane. S druge strane, da se zauzme jedan sveobuhvatan multidisciplinaran pristup, a to znači da imamo pet članova koji su potpuno različitih struka, a u vezi su sa energetikom i prema zahtevima konkursa i zakona na osnovu koga imaju preko deset godina rada u oblasti energetike.

Znači, za predsednika smo predložili gospodina Dejana Popovića diplomiranog rudarsko inženjera, koji sa svojom biografijom ima preko 20 godina rada u energetici.

On je učestvovao u više navrata u svim javnim raspravama po pitanju strategije razvoja energetike do 2030. godine kada je u pitanju Srbija.

Svoje iskustvo imao je i kao direktor Javnog preduzeća „Resavica“, pored toga i u Ministarstvu energetike.

Naravno, svi ovi kandidati morali su i pre samog konkursa da podnesu pismene izveštaje i dokaze da nisu ni stranački funkcioneri, ni bilo kakvi funkcioneri koji bi ugrožavali, praktično, izbor na ovo mesto.

Zatim, prema tom zakonu predsednik se bira na sedam godina, prema Zakonu o energetici, koji smo usvojili 2015. godine ovde. Zatim, dva člana se biraju na šest godina i dva člana na pet godina.

Pored gospodina kandidata za predsednika Agencije koji je rudarski inženjer, izabrali smo još inženjera elektrotehnike, gospodina Predraga Markovića, zatim, jednog ekonomistu, gospođu Dejanu Kostić Stefanović i jednog pravnika, gospodina Petkovića, koji je do sada bio član takođe, Saveta Agencije za energetiku i gospođu Negicu Rajakov, koja je takođe u oblasti energetike preko 10 godina, imala iskustva, pogotovo u oblasti tehnologije, proizvodnje nafte, naftnih derivata, ali i u oblasti gasa. Znači, iskustvo u radu sa NIS-om.

Zaista smo gledali da stručnost bude iznad svega i da ovi kandidati obuhvataju i određene kvalitete i kontakte ljudi iz cele Srbije. Reći ću vam da je gospođa Negica Rajkov iz Pančeva, a da je gospođa Dejana Kostić, kao ekonomista, koja je više od 10 godina provela u EPS-u Niša, tako da su ta njihova iskustva iz oblasti energetike dragocena. To su i pokazali, na kraju krajeva, na razgovoru, intervjuu koji smo imali sa svim kandidatima, tako da su se na neki način time i izdvojili.

Kada govorimo o izborima koji su pod tačkama od 23. do 30. o predlozima za izbor predsednika sudova, mislim da je izbor predsednika sudova zaista bio u nadležnosti Višeg saveta sudstva, i tako da u tome zaista ne bi imali nikakve primedbe. Dobili ste predloge u pisanoj formi. Postoji samo pod tačkom 24. izbor zamenika tužioca, gde će i kao poslanička grupa SNS, osporiti izbor dva zamenika tužioca, to je Karić Mikica, Osnovno tužilaštvo u Kruševcu i Šormaz Milica, u Višem javnom tužilaštvu, iz razloga što smatramo da nije na adekvatan način obavljen ovaj izbor i ne poseduje one kvalitete zbog kojih bi trebali da se nađu danas na ovoj listi.

Pored ovih tačaka kada govorimo o izboru novih sudija, rekla bih da smo na ovoj sednicu morali da stavimo na dnevni red i tačke kojima prestaju mandati određenim sudijama, čiji je rok, kako da kažem, mandat, odnosno njihove funkcije prestao, tako da to imamo u Beogradu, Novom Sadu, zatim, Leskovcu i Novom Pazaru.

Tačke, 31, 32. odnose se na izmene članova i zamenika članova RIK-a, za poslaničke grupe DJB i DS i moram da kažem da ćemo podržati ove predloge kao što su te kolege podržale, naravno i naše predloge.

Smatram da ovakav jedan današnji dnevni red predstavlja jedan set u stvari zakonskih rešenja čime dosta toga rešavamo u pogledu kadrovskih pitanja, ne samo sudova, već i ovih institucija kao što je NBS i kao što je Agencija za energetiku.

Spremna sam da odgovorim na svako pitanje poslanika, ukoliko postoji neka nedoumica. Mislim da ste biografije dobili u pismenoj formi. Ukoliko želite ja ću dopuniti moje izlaganje, ali mislim za ovo prvo javljanje htela sam da budem krajnje koncizna i efikasna. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Tomić.
Reč ima gospodin Ivan Jovičić, izborni član Visokog saveta sudstva. Izvolite.

Ivan Jovičić

Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, ja sam kao što ste čuli Ivan Jovičić, član i zamenik predsednika Visokog saveta sudstva.
Imam veliku čast i prijatnu dužnost da pred poslanicima Narodne skupštine iznesem i obrazložim predlog odluke o izboru predsednika Sudova, koje je Visoki savet sudstva podneo Skupštini na dan 30. oktobar 2017. godine i na dan 21. decembar 2017. godine.
Naime, Visoki savet sudstva je u dnevnom listu „Politika“ i „Službenom Glasniku RS“, na dan 2. mart 2017. godine oglasio izbor predsednika za sedam sudova u Republici Srbiji i to za Privredni apelacioni sud, Privredni sud u Beograd, Viši sud u Prokuplju, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kruševcu, Osnovni sud u Surdulici i Prekršajni sud u Loznici.
Kao što je u dnevnom listu „Politika“ i „Službenom Glasniku RS“ od dana 28. juna 2017. godine, oglasio izbor predsednika za šest sudova u Republici Srbiji i to za Viši sud u Pirotu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Sjenici, Prekršajni sud u Loznici, Prekršajni sud u Negotinu i Prekršajni i Apelacioni sud.
Visoki savet sudstva je sposobnost kandidata za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, utvrdio na osnovu pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija na stalnoj sudijskoj funkciji u Drugi ili Viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda.
Na osnovu člana 11. napred navedenog pravilnika, VSS je pre svega obrazovao komisije za izbor predsednika sudova, koje su sačinjavale po tri člana VSS iz reda sudija. Potom je VSS doneo odluku o vanrednom vrednovanju kandidata, koji su podneli prijavu za izbor za predsednike navedenih sudova.
Komisija VSS za izbor su vrednovale sposobnost kandidata za rukovođenje i organizaciju posla u sudu na osnovu programa rada i razgovora sa kandidatom. Nakon toga, komisija VSS, u postupku predlaganja kandidata su odredile završnu ocenu za sve kandidate i dostavile prethodnu listu kandidata. Takođe, VSS pribavio je i mišljenje o kandidatima od sednice svih sudija svuda, za koji se predlaže izbor predsednika.
Na osnovu člana 13. alineja 4. Zakona o VSS, a u vezi sa članom 70. Zakona o sudijama, VSS je na sednici održanoj dana 24. oktobra 2017. godine i na sednici održanoj dana 20. decembra 2017. godine, utvrdio predlog odluke za izbor predsednika sudova i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 12 kandidata, tako što se pod 1) Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, predlaže za izbor predsednika Privrednog apelacionog suda; Jovan Jovanović, sudija Privrednog apelacionog suda, predlaže za izbor predsednika Privrednog suda u Beogradu; Gordana Đurić, sudija Višeg suda u Prokuplju, predlaže za izbor predsednika Višeg suda u Prokuplju. Pod 4) Tatjana Jeremić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, predlaže za izbor predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu; Slobodan Ivanović, sudija Osnovnog suda u Kruševcu, predlaže za izbor predsednika Osnovnog suda u Kruševcu; Sanja Stojković, sudija Osnovnog suda u Surdulici, predlaže za izbor predsednika Osnovnog suda u Surdulici; Zoran Manić, sudija Višeg suda u Pirotu, predlaže za izbor predsednika Višeg suda u Pirotu; Snežana Stevović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, predlaže za izbor predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu; Vejsel Smajović, sudija Osnovnog suda u Sjenici, predlaže za izbor predsednika Osnovnog suda u Sjenici. Pod 10) Milica Perišić, sudija Prekršajnog suda u Loznici, predlaže za izbor predsednika Prekršajnog suda u Loznici; LJubica Marinković, sudija Prekršajnog suda u Negotinu, predlaže za izbor predsednika Prekršajnog suda u Negotinu. Pod 12) Leonida Popović, sudija Prekršajnog apelacionog suda, predlaže za izbor predsednika Prekršajnog apelacionog suda.
Pošto vas, poštovani narodni poslanici, ne bih opterećivao sa biografijom kandidata, kao i sa obrazloženim predlogom VSS, jer se oni nalaze u vašim materijalima, ja sam spreman da odgovorim na svako pitanje i ostaje mi samo da vas pozovem da u danu za glasanje, verovatno danas, podržite sve predloge VSS i predložene kandidate izaberete i unapred se zahvaljujem. Hvala na pažnji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Jovičiću.
Reč ima Sandra Kulezić, izborni član Državnog veća tužilaca. Izvolite.

Sandra Kulezić

Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, pred Narodnom skupštinom se danas nalaze dva predloga Državnog veća tužilaca o izboru zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju.
Reč je o predlogu od 28.08.2017. godine za izbor zamenika javnog Tužioca za ratne zločine i predlogu od 14.12.2017. godine o izboru 52 zamenika javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji.
Kada je reč o prvom predlogu za zamenika javnog Tužioca za ratne zločine, Državno veće tužilaca je predložilo Rabrenović Svetislava, tužilačkog pomoćnika u Tužilaštvu za ratne zločine.
Na ovom konkursu za izbor zamenika tužilaca za ratne zločine učestvovalo je četiri kandidata, a predloženi kandidat Rabrenović Svetislav, jedini je imao maksimalan broj bodova nakon ocene stručnosti i osposobljenosti kandidata, koji je sproveden od strane Komisije Državnog veća tužilaca.
Ukratko ću reći čime se Državno veće rukovodilo prilikom predlaganja ovog kandidata, osim činjenice da je njegova stručnost i osposobljenost ocenjena najvišom ocenom.
Naime, reč je o kandidatu koji je od 2003. godine, nakon položenog pravosudnog ispita, radio kao tužilački saradnik najpre u Petom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu, a od 2013. godine kao tužilački saradnik u Tužilaštvu za ratne zločine.
Od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije ovaj kandidat je radio kao član Ekspertskog tima Ministarstva koji zastupa Republiku Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Od tada, zbog stečenog iskustva iz oblasti međunarodnog prava i poznavanja engleskog jezika, bio je angažovan na velikom broju predmeta i poslova koji se tiču međunarodnog prava, i to kao savetnik Ekspertskog tima Republike Srbije koji zastupa državu pred Međunarodnim sudom pravde, član tima za izradu Akcionog plana za Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava, kao i član radne grupe za izradu Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina Ministarstva pravde Republike Srbije.
Rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine predloženog kandidata je ocenio ocenom „naročito se ističe“, a kao merila za ocenjivanje istaknuti su postignuti rezultati, samostalnost, preduzimljivost, preciznost i savesnost.
Predloženi kandidat je uz svoju prijavu na konkurs i radnu biografiju dostavio veliki broj preporuka koje je dobio od strane relevantnih stručnjaka iz oblasti međunarodnog prava, kao i stručnjaka koji rade u javnim tužilaštvima, gde je ocenjen kao dobar poznavalac međunarodnog humanitarnog prava, koji je bio angažovan na predmetima iz ove oblasti na međunarodnom nivou i dao je veliki doprinos na izradi važnih strateških dokumenata Republike Srbije, što ga preporučuje kao stručnog i osposobljenog za obavljanje javnotužilačke funkcije na poziciji za koju je predložen.
Kada je reč o predlogu za izbor 52 zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, najpre ću reći da je reč o oglasu za izbor koji je raspisan 22.09.2017. godine u „Službenom glasniku“ 86/17, za ukupno 52 mesta zamenika javnih tužilaca u 32 osnovna javna tužilaštva u Republici Srbiji. Na ovaj konkurs se prijavilo ukupno 277 kandidata, od toga 154 tužilačka pomoćnika, 49 sudijskih pomoćnika, 42 korisnika početne obuke Pravosudne akademije, dva zamenika javnog tužioca i 30 kandidata izvan pravosuđa.
Konkurs je sproveden u periodu od 22.09.2017. do 14.12.2017. godine, u skladu sa odredbama člana 76. do 82. Zakona o javnom tužilaštvu, Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca i Pravilnikom o načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca.
Nakon provere blagovremenosti i urednosti prijava kandidata, pribavljenih mišljenja od strane organa i organizacija u kojima kandidati rade, organizovan je i sproveden ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti i taj ispit je održan 10. novembra 2017. godine. Ispit je polagalo ukupno 132 kandidata.
Nakon toga, u skladu sa odredbama člana 81. Zakona o javnom tužilaštvu, obavljen je razgovor sa svim kandidatima koji su položili ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti, kao i sa kandidatima koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji.
Nakon okončanog postupka na internet stranici Državnog veća tužilaca objavljene su rang liste kandidata. Na navedene rang liste nije bilo prigovora, pa su takve rang liste na sednici veća usvojene kao konačne rang liste dana 14. decembra 2017. godine, nakon čega je i doneta odluka o predlogu Narodnoj skupštini kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira.
Odluka o predlogu ovih kandidata je doneta jednoglasno od strane devet prisutnih članova veća.
Od ukupno 52 predložena kandidata, 43 kandidata su tužilački pomoćnici, tri kandidata su sudijski pomoćnici, a šest predloženih kandidata su korisnici početne obuke na Pravosudnoj akademiji.
Svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonom propisane opšte i posebne uslove za izbor zamenika javnog tužioca. Svi predloženi kandidati su ostvarili maksimalnu ocenu pet na ispitu za ocenu stručnosti i osposobljenosti, odnosno maksimalnu ocenu pet na završnom ispitu na Pravosudnoj akademiji, osim dva kandidata koji su predloženi za izbor u Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu i Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu, gde su predloženi kandidati ostvarili ocenu četiri kao kandidati sa najvišom ocenom u tim tužilaštvima, budući da su kandidati koji su ostvarili ocenu pet predloženi za izbor u drugim javnim tužilaštvima.
Prema podacima kojima Državno veće tužilaca raspolaže, predloženi kandidati su takođe dostojni obavljanja javnotužilačke funkcije.
Budući da je veliki broj kandidata u postupku ocenjivanja stručnosti i osposobljenosti ostvario maksimalne ocene stručnosti i osposobljenosti, Državno veće tužilaca je u postupku predlaganja kandidata, osim te ocene, posebno vodilo računa o radnom iskustvu kandidata, vrsti posla koji su obavljali nakon položenog pravosudnog ispita, mišljenju koje su o kandidatima dali organi i organizacije kod kojih su do sada radili, kao i o odgovarajućoj zastupljenosti nacionalnih manjina u javnim tužilaštvima u kojima je jezik nacionalnih manjina u službenoj upotrebi.
Predloženi kandidati iz reda tužilačkih i sudijskih pomoćnika imaju pet i više godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita, od čega 31 predloženi kandidat između pet i deset godina staža nakon položenog pravosudnog ispita, a 15 kandidata deset i više godina radnog staža u javnom tužilaštvu, odnosno sudu, nakon položenog pravosudnog ispita, od kojih tri kandidata više od 15 godina radnog staža.
Predloženi kandidati su nakon položenog pravosudnog ispita isključivo ili pretežno radili u krivičnoj materiji. Kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji imaju četiri, odnosno pet godina staža nakon položenog pravosudnog ispita, a nakon završene početne obuke na Pravosudnoj akademiji nastavili su rad u javnom tužilaštvu ili u krivičnoj materiji u sudu.
Svi predloženi kandidati iz reda tužilačkih i sudijskih pomoćnika su odlukom javnog tužioca, odnosno kolegijuma, za svoj dosadašnji rad ocenjeni ocenom „naročito se ističe“, kao i predloženi kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji.
Imajući u vidu navedene karakteristike predloženih kandidata, Državno veće tužilaca smatra da su predloženi najbolji kandidati koji će svojim kvalitetom, stručnošću i iskustvom doprineti poboljšanju efikasnosti rada javnih tužilaštava, u kojima će obavljati javnotužilačku funkciju savesnim i odgovornim vršenjem javnotužilačke funkcije. Mi smo im, zbog njihovih kvaliteta, poklonili puno poverenje, pa pozivam i vas da to učinite, jer smo sigurni da će ukazano poverenje opravdati.
Budući da smo od predstavnika najveće poslaničke grupe u Narodnoj skupštini čuli da se planira osporavanje dva kandidata, i to oba kandidata koji su predloženi za izbor u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu, reč je o Karić Mikici i kandidatu Šormaz Milici, ja bih samo posebno istakla da je u ovom slučaju reč o kandidatima koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u javnom tužilaštvu.
Karić Mikica ima devet godina radnog staža u javnom tužilaštvu nakon položenog pravosudnog ispita a Šormaz Milica 10 godina radnog iskustva u javnom tužilaštvu nakon položenog pravosudnog ispita. Oba kandidata su od strane svojih tužilaca, rukovodilaca tužilaštva, ocenjeni najvišom ocenom – naročito se ističe za svoj rad, kao i od strane kolegijuma javnog tužilaštva.
To su razlozi zbog kojih je Državno veće tužilaca smatralo, i dalje smatra, da ovi kandidati treba da budu izabrani u Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu.
Dakle, po ovoj odluci, za izbor zamenika javnog tužioca predloženi su sledeći kandidati: za zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su: Bogdanović Svetlana, tužilački pomoćnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu; Kaličanin Vuletić Anđela, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Mićanović Biljana, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Petrović Stefan, korisnik početne obuke Pravosudne akademije; Stojanović Maja, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Stojiljković Jovana, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Za zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su: Vukojević Mira, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Krstić Gordana, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal; Stojanović Nikola, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal.
Za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su: Kovačević Ivana, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Polić Jadranka, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu; Stojanac Maretić Milica, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu predložen je Anđelić LJubomir, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu predložen je Veljković Vladimir, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu predložena je Ognjanović Rošulj LJiljana, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani predloženi su: Marković Željko, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Smederevu i Milić Aleksandar, korisnik početne obuke Pravosudne akademije.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu predložena je Matić Nevena, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu predložena je Savić Aleksandra, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu predložena je Bajramović Branka, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu predloženi su Porobić Sanja, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu i Crnomarković Dragan, korisnik početne obuke Pravosudne akademije.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici predložena je Popovac Tatjana, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju predložen je Jovičić Đorđe, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu predložene su Aleksić Jelena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, Veselinović Jelena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu i Tešić Maričić Bojana, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici predložen je Dolmagić Damir, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru predloženi su Ivanišević Predrag, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Somboru i Milić Jelena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi predložena je Grbić Dragana, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu predloženi su Karić Mikica, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu i Šormaz Milica, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu predložen je Jovanović Aleksandar, korisnik početne obuke Pravosudne akademije.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu predložena je Miletić Aleksandra, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu predložen je Todorović Marjan, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi predložen je Vučković Vladimir, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu predloženi su Velebit Jelena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu i Pantić Vladanka, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru predloženi su Baćinanin Adnan, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru i Bakić Samir, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu predloženi su Vujisić Aleksandra, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Milošević Tatjana, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, Stanojević Vladimir, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru predložen je Milošević Saša, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju predložen je Perić Jovan, korisnik početne obuke Pravosudne akademije.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu predložen je Đorđević Dalibor, korisnik početne obuke Pravosudne akademije.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu predložen je Stevanović Miloš, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu predložen je Boroja Dušan, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Vranju.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu predloženi su Đurić Predrag, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, i Rangelov Marija, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Pirotu.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu predložena je Ranđelović Marija, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu.
Na kraju ću još jednom pozvati narodne poslanike da u danu za glasanje glasaju za sve predložene kandidate Državnog veća tužilaca. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Kulezić.
Da li izvestioci nadležnih Odbora žele reč?
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Gospodine potpredsedniče, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veće tužilaca, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti o tački 23. do tačke 30. pošto je to, da kažem, u nadležnosti Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Prvo ću reći da ovde imamo dve vrste donošenja odluke. Prva je uslovna tehnička stvar, mi danas treba, odnosno u danu za glasanje treba da prihvatimo ostavke predsednika Prekršajnog, Apelacionog suda, Osnovnog suda u Novom Pazaru, Osnovnog suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Leskovcu.

Ova prva trojica su podneli ostavke zato što su izabrani na nove funkcije i iz tog razloga ova Skupština mora da ih razreši postojećih funkcija, a predsednik Privrednog suda u Leskovcu, koliko ja pamtim, mislim da je podneo predlog za razrešenje zato što ide u starosnu penziju, ako dobro pamtim, ali to u ostalom nije ni toliko bitno.

Druga vrsta odluke jeste donošenje odluke o izboru, što je i po Ustavu Republike Srbije nadležnost Narodne skupštine Republike Srbije, o izboru višeg predsednika sudova u Republici Srbiji i donošenje odluke o izboru zamenika osnovnih tužilaca u Osnovnim javnim tužilaštvima na tzv. prvi izbor ili, kako mi to popularno kažemo, tzv. trogodišnjake, dok važi ovaj uslov koji sada to određuje.

Kada su u pitanju predsednici sudova, koje mi danas, odnosno u danu za glasanje treba da izaberemo, tu se radi o predsedniku, na prvom mestu Privrednog apelacionog suda, zatim imamo nekoliko predsednika viših sudova u Republici Srbiji i nekoliko predsednika osnovnih, odnosno prekršajnih sudova u Republici Srbiji.

Uvodničar, gospodin Jovičić, vam je detaljno objasnio da je procedura oko predlaganja pomenutih, ovde evidentiranih, kandidata za predsednike ovih sudova ispoštovana u potpunosti u skladu sa Zakonom o sudijama i sudovima i u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta sudstva. Pošto sam imao prilike da učestvujem u radu Visokog saveta sudstva, mogu da kažem da su predloženi kandidati u ovom trenutku najbolji kandidati za predložena mesta predsednika sudova i na taj način ćemo zaokružiti i popuniti upražnjena mesta predsednika ovih sudova koji su dosta dugo ostala prazna, imali su na tim mestima vršioce funkcija predsednika tih sudova.

Kada je u pitanju izbor zamenika osnovnih javnih tužilaca, mogu da kažem da sam takođe učestovao u radu Državnog veća tužilaca i odgovorno mogu da kažem da su sve odluke kada su u pitanju predloženi kandidati za mesta zamenika osnovnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima doneta jednoglasno. Dakle, nije bilo, kako se to popularno, odnosno kako je danas stigao jedan dopis u Narodnu skupštinu Republike Srbije od strane Alumni kluba Pravosudne akademije, da je bio tzv. fingiranja glasanja. Ne razumem šta to znači fingiranje glasanja, tamo je glasanje bilo tajno, svi kandidati su dobili maksimalan broj glasova od strane prisutnih članova Državnog veća tužilaca. Svi kandidati, kao što su uvodničari i rekli, su dobili maksimalne ocene, imaju dugogodišnje radno iskustvo i stav je Državnog veća tužioca da oni treba da budu izabrani na ova mesta.

Na Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije osporen ni jedan kandidat. Sve odluke su donete jednoglasno i prosleđene su takve odluke Narodnoj skupštini na usvajanje. Prema tome, sada pričati neke priče i navoditi neke druge stvari zato što možda neko ili nečiji kandidat iz Alumni kluba nije prošao, pa proći će drugi put ako bude zadovoljio kriterijume koji budu postavljeni pred izbor. Tako da, mislim da nema razloga da se osporavaju predloženi kandidati koji svojim i stručnim i moralnim i ljudskim i iskustvenim kvalitetima zaslužuju da budu zamenici osnovnih javnih tužilaštava u Republici Srbiji.

Gospodine predsedničke, pošto mi ističe vreme, a imam pravo pet minuta kao predsednik Odbora, zamolio bih vas…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nastavite da koristite vreme ovlašćenog predstavnika vaše grupe i neka se pripremi dr Vojislav Šešelj, posle vas.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Samo da kažem, kao zamenik predsednika poslaničke grupe JS, da ćemo mi u danu za glasanje podržati predlog Visokog saveta sudstva Državnog veća tužilaca, kao i predlog Odbora za finansije, jer smatramo da kandidati koji su predloženi svojim znanjem, iskustvom, dosadašnjim radom u potpunosti odgovaraju funkcijama za koje su predloženi i da ćemo na taj način unaprediti i srpsko pravosuđe i srpsko tužilaštvo, u krajnjem slučaju, i ove organe koji su predloženi od strane Odbora za finansije.
Dakle, još jednom mogu da kažem, dame i gospodo, predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva, imate punu podršku poslaničkog kluba JS i u danu za glasanje svi kandidati će biti podržani. Hvala.