Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

1. dan rada

14.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Želim, ali pošto se slabo čuje, možete li samo da mi kažete za šta ste mi tačno dali reč?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Ono što je, uvaženi predsedavajući, predlog i moj lični i poslaničkog kluba iz kog dolazim, jeste da se u gradu Beogradu bira gradonačelnik neposredno na izborima kako bi Beograđani mogli da znaju za koga glasaju.

To je predlog koji takođe mislim da treba da bude u svim ostalim gradovima u Srbiji, a i opštinama, zašto da ne, da bi građani jednostavno mogli da znaju ko je čovek ili ko je žena koja će predstavljati građane, kakav plan nudi i kakav program nudi, kakvi su lični i moralni kvaliteti tog kandidata ili kandidatkinje koja se kandiduje ili koji se kandiduje na lokalnim izborima, na osnovu kojeg će se građani, naravno, opredeliti na izborima, glasati, imati ili nemati poverenja i dati na neki način naredne četiri godine u ruke nekome ko će to mesto u Srbiji ili taj grad, u ovom slučaju Beograd, učiniti mnogo boljim mestom za život.

Međutim, situacija je u Beogradu, a i u ostalim gradovima Srbije, naravno, ništa bolja, mnogo lošija nego što smo mogli i da zamislimo. Od 2014. godine mi zapravo ne znamo kome građani poklanjaju pravo glasa u Beogradu. U poslednjih nekoliko dana imamo tekstove da će, gle čuda, gradonačelnik Beograda biti Goran Vesić. Ako mi kažete da je makar jedan od vas Beograđana u ovoj Narodnoj skupštini glasao za SNS da bi Goran Vesić bio gradonačelnik, evo, neka podigne ruku i ja ću zaista reći da nisam u pravu. Da li je i jedan član SNS u Beogradu glasalo za to da Goran Vesić bude gradonačelnik Beograda? I to mogu da tvrdim, da apsolutno takva situacija ne postoji. O građanima Beograda tek nema apsolutno nikakve reči.

Ko je glasao za to da gradonačelnik bude onaj koji je očigledno imao itekakve veze kada je u pitanju rušenje Savamale, kada su u pitanju mnoge druge stvari i afere u Beogradu koje su se ticale sramote za građane Beograda koji to nisu doživeli nikada u svojoj istoriji? Koliko se puta događalo da se krše procedure, da se…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zaista mislim da ćete glasati za ovaj predlog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Kada je u pitanju Vojska Srbije i kada je u pitanju odbrana, smatram da svako u ovoj zemlji ko je dobronameran i ko je završio osnovnu školu zna da je Vojska Srbije zapravo nasledila jednu vojsku koja je na neki način bila najslavnija u istoriji naše zemlje sa narodnooslobodilačkom borbom i antifašističkom borbom između dva rata. Završila je Drugi svetski rat na jedan način koji je pretstavljao najsvetliji period naše istorije. Naša vojska se nekada dičila tom svojom slavnom istorijom, a sada je se očigledno stidi.

Ne znam kako i na koji način je Vlada Republike Srbije donela zaključak, pretpostavljam na nekoj telefonskoj sednici, ukoliko uopšte imaju i takve, da antifašističku borbu i pobedu nad fašizmom ne treba slaviti i da Vojska Srbije ne treba ni na koji način da učestvuje u proslavi svoje slavne istorije i svojih slavnih dostignuća kojim su se ponosile generacije. Svako u ovoj zemlji ko je završio osnovnu školu zna kako je izgledala ta borba i da u njoj nisu učestvovali samo komunisti, nego da su u njoj učestvovali, na poziv tadašnjeg prestolonaslednika, i oni koji su bili monarhisti u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji. Ta vojska je ponos ovog naroda.

Ali, danas imamo, sa druge strane, veliki problem, zato što načelnik Generalštaba Vojske Republike Srbije slavi antifašističku borbu samo na spomeniku Draže Mihajloviću, zajedno sa svojom jedinicom garde Vojske Republike Srbije. Na osnovu čega i na osnovu kog akta Ministarstva odbrane, Vlade Republike Srbije? Da li je to revidiranje istorije? Da li je to promena ili zaokret u politici koju ne vodi Vlada, nego načelnik Generalštaba, da osvedočenog saradnika okupatora Vojska Republike Srbije, odnosno ne Vojska, nego njen načelnik Generalštaba i njeni predstavnici slave kao velikog antifašistu ili šta već? Ni jedne jedine reči nije bilo o antifašizmu, ali se salutiralo od strane pojedinaca iz Vojske Republike Srbije. Na osnovu kog akta, kog zakona, kog zaključka Vlade Republike Srbije ili Ministarstva odbrane?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Božoviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najvišeg organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Ne razumem zašto bežite od anketnog odbora, ukoliko nemate naravno šta da krijete. Onaj ko krije, taj ne želi da glasa za anketni odbor kada je u pitanju rušenje u Savamali.

Kada sam pomenuo malopre Gorana Vesića, pominjao sam ga iz razloga što je više nego očigledno, to je čak u nekoliko navrata rekao i predsednik SNS, kako je vrh gradske vlasti umešan u rušenje u Savamali. Taj vrh gradske vlasti su Siniša Mali, kao gradonačelnik i Goran Vesić, tadašnji menadžer Grada Beograda. Ono što je veoma smešno jeste da niko iz policije u predistražnom postupku nije pozvao ni Sinišu Malog, ni Gorana Vesića na bilo kakav informativni razgovor.

Kada je u pitanju čišćenje od strane Gradskog zelenila i Gradske čistoće koje se dogodilo sutradan, sutradan su gradske službe bile umešane u prikrivanje dokaza sa lica mesta, odnosno iz Hercegovačke ulice. Ko je naložio to čišćenje, ako ne gradski menadžer i gradonačelnik Grada Beograda? Vi danas te ljude promovišete jednog u ministra finansija, drugog u gradonačelnika Grada Beograda, koji su očigledno bili umešani u najveći zločin u modernoj beogradskoj istoriji.

Rušenje, bespravno rušenje privatnih objekata, nečije privatne imovine, vezivanje građana, policija, kao i komunalna policija koje se nisu pojavile na mestu zločina, na kraju i vezivanje jednog od čuvara iz Savamale iz Hercegovačke ulice koji je neposredno nakon toga preminuo. Ni to čak nije rasvetljeno. E, anketni odbor je taj koji bi utvrdio naravno sva ova zlodela, ali pre svega i ono najvažnije ko je naredio u telefonskom razgovoru, citiram: „Ruši to“, kraj citata. Ko je taj koji je na telefonskom razgovoru naredio rušenje Savamale i da li je istina da zaista postoji evidentiran taj razgovor? Kada je u pitanju policija i kada su u pitanju bezbednosne strukture u zemlji, ja bih voleo da anketni odbor ispita ko je iz vrha države naredio gradskoj vlasti da se to ruši? Da je rušila gradska vlast tu nema nikakve dileme, ali ko je nalogodavac ovog krivičnog dela i ko je na kraju doprineo izvršenjem ovog krivičnog dela da jedan od ljudi i tragično premine u nekoliko nedelja nakon ovog nesrećnog događaja? Zahvaljujem.