Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

1. dan rada

14.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti za neistinito prikazivanje stanja u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku i kukuruzu, koje je izazvalo veliku materijalnu i nematerijalnu štetu Republici Srbiji 2013. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora između Vlade Srbije i Etihad ervejza u vezi sa osnivanjem preduzeća za avio-saobraćaj Er Srbija, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Kolega Božoviću, izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Taj veliki ugovor, odnosno veliki posao koji je zaključila Vlada Republike Srbije očigledno nije uspešan. JAT je očigledno dat budzašto. Mi smo preuzeli, naravno, dugove, a Er Srbija se pretvara u lou kost kompaniju. Ne znam na koji način pravda to negativno poslovanje Er Srbija sa menadžmentom i direktorima koji imaju plate od nekoliko desetina hiljada evra, a sa druge strane apsolutno nikome ne odgovaraju.

Ono što je veoma važno jeste da niste bili u pravu kada ste govorili da je to posao veka, da je to posao koji će razviti Beograd. Naprotiv, čak ni aerodrom niste uspeli na pravi način da rešite, odnosno da nađete partnera koji će uložiti mnogo veća sredstva, nego koja ste potpisali sa njim. Mislim da je veoma neuspešan ceo dil. Avioni, na kraju, nisu naši, flota je opet ispod proseka, nemamo mogućnost da se izborimo sa svetskom konkurencijom. Taj aerodrom je bio, naravno, sve što smo imali od resursa, i to ste naravno dali nekom poslovnom partneru, a sa druge strane mislim da niste uradili ništa da se ova situacija ne dogodi. Od onih najboljih keteringa, najbolje usluge, itd, na kraju zaista nije ostalo ništa. Ne znam da li ste se skoro vozili avionima Er Srbije, odnosno Etihada, pa videli koliko je ta usluga na jednom niskom nivou i sa kojom može da se poredi svaka zemlja koja ima nacionalnu kompaniju u regionu, a naravno Srbija nije dobila ništa, sem dugova koje će morati da plate oni kojima su smanjene plate i penzije.

Ovo je još jedan loš dil i mislim da ste sa ovim nekako zaokružili ovu sedmogodišnju vladavinu na način da sve što ste napravili i predstavljali kao uspešne projekte, koji će zaposliti i razviti Beograd i Srbiju, ste doveli do toga da od jedne nacionalne avio-kompanije, nekada najveće u ovom delu Evrope, imamo jednu lou kost kompaniju koja će uskoro ukidati letove za koje ste se zalagali da idu svakodnevno, kao naprimer za NJujork. Mislim da je to sramota i mislim da će radnici koji tamo rade, a koji su mahom ostajali bez posla, kao JAT Tehnika, na primer, koju ste doveli do bankrota, ispaštati za ove dilove koje ste napravili, a koji opet nisu transparentni, već su svi ugovori tajni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućom zloupotrebom i korupcijom u okviru „Železare“ Smederevo 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa ugovorom Republike Srbije i firme „Al Ravafe Internešnal investment“ koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o postojanju privatnih prislušnih centara a koji su u službi najviših nosilaca državnih funkcija u Republici Srbiji, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o načinu na koji je guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković, stekla četvorosoban stan u Novom Sadu od 144 metara kvadratna, za koji je 30. novembra 2012. godine preduzeće „Telekom Srbije“ preuzelo na sebe otplatu preostalog duga za pomenuti stan od 77.000 evra, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Izvolite, kolega Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

S obzirom da sam i tada bio ovlašćen ispred svog poslaničkog kluba i da sam govorio o pogubnim efektima koje će izazvati Zakon o dualnom obrazovanju i s obzirom na to da su se njemu usprotivili svi oni koji nešto znaju o strategiji visokog obrazovanja, o strategiji i generalno obrazovanja u Srbiji, oni koji su pisali kako i na koji način će Srbija izgledati u narednih 20, 30 ili 50 godina, ukoliko ovaj zakon ostane na snazi.

Naravno, bili smo protiv toga i pokušavali smo na svaki način da uverimo one koji su glasali za njega, da on neće doneti nova radna mesta, da će on isključivo uvesti robovsku snagu u Srbiju, da će mladi ljudi biti onemogućeni da stiču znanja, da uče tokom životnog veka, da će isključivo raditi i da će njihova fizička snaga biti zloupotrebljena u raznim fabrikama, u raznim centrima, gde se traži isključivo da mogu da stoje po 10 ili 12 sati na traci i da jednostavno nemaju od tog rada život dostojan čoveka, da nemaju dostojanstvenu, posle toga starost, obzirom da će imati minimalne penzije, da nemaju mogućnost da stiču nova iskustva, nova znanja i da se poput svojih vršnjaka u Evropi razvijaju, da napreduju u svom životu, da imaju svoje karijere, da imaju svoje „si vijeve“, koji su puni različitih stepena iskustava.

Na ovaj način ih vi zapravo osuđujete na kartu u jednom pravcu, a to je karta u ropstvo, da će raditi za nekih dvadesetak hiljada dinara, da ćete se vi truditi da predstavite kako je to dobro za Srbiju, jer smo sve ovo otvorili još nekih stotinak radnih mesta, ali da će oni isključivo savijati kablove i biće zapravo ljudi koji neće biti pripremljeni za 21. vek, za vek u kojem žive, za vek tehnologije, za vek znanja, za vek u kojem morate celog života da učite ukoliko želite da ostanete u korak sa konkurencijom. Ovde ste ih vi od najmlađih nogu, zapravo potpuno onemogućili da budu građani prvog reda.

Vaša deca će pretpostavljam ići na najbolje univerzitete. NJima će se plaćati što iz budžeta raznim stipendijama, što na razne druge načine, najbolje školovanje, ali za drugu decu koja to ne mogu sebi da priušte, vi ste osudili na to da budu radnici kao radna snaga.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. aprila 2018. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere, povezane sa bivšim ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i nenamenskim trošenjem sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih da znam šta su Boris Tadić i gospodin zgrabinovac radili u Libiji na proslavi libijskog Džamahirija. Voleo bih da znam koliko je Šutanovac oprostio i DS u ime države oprostili dugove Iraku, koliko su tehnike prodali, koliko su našu državu razoružali?

Malopre je govorio čovek koji je bio desna ruka, dok je ovaj bio ministar odbrane, bio je njegova desna ruka. Ta desna ruka je nama dostavljala informacije o štednim ulozima gospodina Šutanovca i govorio da ovaj ima milion evra na računu. Ispostavilo se da je to samo 300.000, čovek koji je imao platu 800 evra.

Gospodin Balša Božović je na društvenim mrežama pustio meni poruku – pali majmune. Kao poljoprivrednik, ja smatram da nije uvredio samo mene, uvredio je sve poljoprivrednike u Srbiji. On smatra da mi koji radimo na zemlji, na selu nismo dostojni poštovanja, iako smo dva puta stariji. To mora da ga je naučio onaj koji je bez javnih nabavki prekrečio ceo Beograd. Mene su roditelji učili da je Bog stvorio ljude. Njega su očigledno naučili da je postao od majmuna.

Dame i gospodo, rekao je nešto Haradinaju, on čija je stranka pustila 2108 albanskih terorista, braću Mazreku. Pustili su i zločince koji su silovali devojčicu od devet godina. Ti isti su izvršili martovski pogrom, rušili crkve, palili, rušili krstove itd. On je pričao o fabrikama, tražio anketni odbor za otvorenu fabriku. Pa, koliko bi mi anketnih odbora, Balša Božoviću, trebali da obrazujemo za sve fabrike koje ste vi zatvorili, za 400.000 otpuštenih radnika? Koliko bi tu trebalo, gospodinu Božoviću, anketnih odbora?

Ja verujem da su to penčetirani obrazi, ali mi moramo povesti istragu da li je slavljenje naše vojne moći bilo slučajno ili namerno. Oni misle da su vredni kao krtice kad potkopavaju državu. Oni misle kad stave u biografiju da su prošli obuku CIA da je to nešto vredno. Ja mislim suprotno. Oni misle da se ne vredi boriti za državu. Ja ne branim vlast.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ja ću ovde braniti državu i njeno pravo da postoji i pravo da u nekom od sledećih zasedanja ustanovimo ovaj anketni odbor i da vidimo šta su ovi rasipnici uradili.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Boško Obradović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović 13. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Obradoviću.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite skupštinsko zasedanje, pomaže Bog svima.

Mi smo danas demonstrirali, nadam se, jednu dobru parlamentarnu praksu, da kada predstavnici vlasti predlože nešto što je dobro i korisno za državu Srbiju, iako smo ozbiljna i žestoka opozicija aktuelnoj vlasti, mi to podržimo. Primer je predlog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković za formiranje komisije koja bi se bavila posledicama NATO bombardovanja. Kompletna javnost i svi ovde prisutni mogli ste se uveriti da su narodni poslanici iz Poslaničke grupe Dveri glasali za taj predlog vladajuće većine.

Ja bih sada vas zamolio da i vi ozbiljno razmotrite predloge koji dolaze iz redova opozicije, konkretno o dva predloga koja ću ja izložiti i koja se tiču, rekao bih, nadstranačkih tema, jer uređenje službene upotrebe jezika i pisma, zaštita srpskog jezika i zaštita ćirilice kao našeg nacionalnog pisma, siguran sam da nisu teme među kojima treba da se delimo i da oko toga vrlo lako možemo da postignemo punu saglasnost.

Dakle, zamolio bih vas da podržite stavljanje ove dve tačke na dnevni red i da, ako je potrebno, dopunimo i doradimo ove dve deklaracije koje su u funkciji zaštite srpskog jezika i pisma. Prva od njih je pomenuta deklaracija o zaštiti srpskog jezika, gde imamo u vidu da se jezička pripadnost ne podudara sa verskom pripadnošću i da su srpskim jezikom govorili i govore i etnički Srbi različitih veroispovesti, pravoslavne, rimokatoličke, islamske.

Takođe, imamo u vidu i naučnu činjenicu da savremeni srpski jezik upotrebljavaju i druge veroispovesti, pa i druge nacije u nekim novoformiranim državama, ali da je u pitanju jedan i jedinstven književni jezik, koji je formiran od strane Vuka Stefanovića Karadžića.

Zato mi u ovoj deklaraciji tvrdimo da Narodna skupština Republike Srbije izražava stav da su sva književna i naučna dela nastala na srpskom jeziku deo srpske duhovne i kulturne baštine, što uključuje i dela naučnika i umetnika ne srpske nacionalnosti nastala na srpskom jeziku, dela Srba svih veroispovesti nastala na srpskom jeziku, kao i dela naučnika i umetnika iz rasejanja dijaspore nastala na srpskom jeziku. Državne institucije Srbije su dužne da rade na popisivanju, pribavljanju, čuvanju i zaštiti svih umetničkih i naučnih dela nastalih na srpskom jeziku.

Dakle, motiv je veoma jednostavan, sve što je ikada napisano na srpskom jeziku treba sačuvati kao deo književne i kulturne baštine srpskog naroda, bez obzira gde se danas nalazi to nasleđe i ko ga danas prisvaja da je njegovo. Molim vas da obratite pažnju i podržite ovaj predlog.