Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

1. dan rada

14.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik i da imamo uslove za dalji rad.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata koji se nalaze, odnosno koji su predloženi za dnevni red.
Uz saziv ove sednice sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 17 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 19 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica, Maja Gojković, predložila je da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine, po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Dalji tok sednice vodiće potpredsednik Đorđe, zbog mog sastanka sa potpredsednikom Svekineskog nacionalnog kongresa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je podnela Narodnoj skupštini 27. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Ana Stevanović je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. maja 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. maja 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. maja 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za –jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Novom Sadu u vezi sa privatizacijom ATP Vojvodina i izgradnjom međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. aprila 2018. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o visokom obrazovanju, koji su podneli Narodnoj skupštini 4. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Gordana Čomić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Gordana Čomić želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Treću godinu već predlažemo anketni odbor da bi se utvrdile sve činjenice o tragediji koja se dogodila 13. marta, kada je naredbom tadašnjeg ministra odbrane obavljena spasilačka misija „Helikopter“ spasavanjem bebe koja je bila u nemogućnosti da bude prebačena vozilom, zbog odrona. Nikada nisu sleteli živi ni na VMA, ni na aerodrom „Nikola Tesla“, a ono što smo saznali iz istrage koju je uradio Generalštab, iz nezavisne istrage, su razni podaci u kojima se jasno vidi da je naredba za misiju „Helikopter“ išla van subordinacije, da je ministar naredbu dao usmeno, da je bilo ozbiljnih propusta u radu. Imamo i dve disciplinske kazne za dva generala koji nisu mogli da se žale.

Nedostaju nam dva ključna odgovora na dva ključna pitanja - od koga je ministar odbrane dobio informaciju da je potrebna opravdana neophodna spasilačka misija „Helikopter“, na osnovu čega je on usmeno naredio da se misija ima obaviti? Drugo pitanje - ko je menjao plan leta tokom leta i otkud komunikacije privatnim mobilnim telefonima?

Zašto su te informacije važne? Zbog toga što su se nakon te tragedije i smrti sedam ljudi u helikopteru u javnosti pojavila prvo klevetanja pilota Omera Mehića. Drugo, pojavila su se monstruozna objašnjenja zašto se uopšte traži istraga. Kako nemate srca za želju da se spasi jedno dete i zato što je ta količina neodgovornosti koja je u opisu tragične smrti sedam ljudi u helikopteru paradigma onoga što se smatra bahatost, samovolja i ruganje i procedurama unutar Ministarstva odbrane i vladavini prava u celini?

Zbog toga je naš predlog za obrazovanje anketnog odbora neophodan i kad tad će ova Narodna skupština u bilo kom sazivu imati anketni odbor kojim će predsedavati opozicija, ko god bio vladajuća većina, koja će detaljno utvrditi ko je odgovoran za smrt sedam ljudi.

Sve ono što možemo da čujemo od naknadnih informacija u javnosti može da se stavi u jednu jedinu rečenicu, kao repliku iz čuvenog filma „Otac na službenom putu“, i to je rečenica koju ću kao pitanje ja postavljati svim učesnicima i sada u zaveri ćutanja, koji su na bilo koji način odgovorni za spasilačku misiju helikopter, a pitanje je - morete li spavat? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Maja Videnović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su pratile događaje koji su se desili pre i tokom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koja je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Maja Videnović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Maja Videnović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti koje su prethodile i dovele do odluke o izručenju turskog državljanina kurdskog porekla Cevdeta Ajaza Turskoj, kao i utvrđivanje odgovornosti svih nadležnih organa u ovom slučaju, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Maja Videnović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nataša Vučković želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nataša Vučković želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vesna Marjanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Vesna Marjanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbencima, koji je podneo Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Da li narodni poslanik Dragoljub Mićunović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Veroljub Stevanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa likvidacionim postupkom „Takovo osiguranja“, koji je podneo Narodnoj skupštini 2. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Veroljub Stevanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. jula 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podneo Narodnoj skupštini 10. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturnim dobrima, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. maja 2017. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandra Čabraja želi reč?
Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, predložila sam izmene i dopune Zakona o kulturnim dobrima.

U situaciji kada svakodnevno ovde usvajamo na svakoj sednici, evo ovo će biti isto jedna od tih sednica, po 20 i 30 novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona, mogu da vam kažem da Zakon o kulturnim dobrima u Srbiji potiče još iz 1995. godine i da nikom nije palo na pamet da ga menja, a mislim da nikom ne pada na pamet ni da ga pročita, ni da ga pogleda, niti uopšte da zna da postoji.

Par puta sam izrazila mišljenje da je Srbija zemlja najgora na svetu po svom odnosu prema kulturnim dobrima. Neki smatraju da je ovo moje mišljenje preoštro, ali ja nažalost svakodnevno mogu da se u to uverim. Imamo bezbroj primera, uništenja, oštećenja kulturne baštine u Srbiji.

Mislim da smo svi dobro upoznati sa tim da je to nešto što se dešava svakodnevno. Ono što mene interesuje, a mislim da nikada nisam čula za nešto slično jeste - da li je nekada neko odgovarao u Srbiji za to što je uništio neko kulturno dobro, bilo da do tog uništenja dolazi samim činom, recimo, uništenja, oštećenja, krađe? Ništa nije čudno u Srbiji da čujete da je nestao recimo, neki predmet, luster dragoceni, neprocenjive vrednosti iz neke zgrade ili bilo koje kulturno dobro ili da se to dešava time što se nepropisno ovim kulturnim dobrima rukuje.

Znam da je i sam status kulturnog dobra u Srbiji veoma problematičan i da je i taj proces utvrđivanja samog šta jeste, a šta nije u Srbiji kulturno dobro veoma spor i da se gotovo uopšte ne odvija, ali dakle, kako rekoh, ovaj sam zakon se gotovo nikada ne primenjuje iako postoji.

Kada bi se recimo, primenjivao, onda bismo mogli da se uverimo da neko ko bi se, na primer, potpisao na nekoj freski ili na bilo kom mestu gde se oštećuje neko kulturno dobro mogao da plati kaznu od recimo 70 ili 80 dinara, kada bi takva kazna bila naplaćena, što znači da se praktično ničim ne sankcioniše, a ja vas molim da mi kažete, ako znate da postoje suprotni primeri, uništavanje kulturnih dobara u Srbiji. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su podneli Narodnoj skupštini 17. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandra Čabraja želi reč? (Da)
Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Još prošle godine, kada smo diskutovali ovde na jednoj sednici opširno o novim zakonima o obrazovanju osnovnom, srednjem i visokom, ja sam podnela amandman, tada smo još uvek imali priliku, što nažalost više praktično nemamo da podnesemo poneki amandman i da obrazložimo neko svoje mišljenje čime treba dopuniti neki zakon, tada sam podnela amandman kojim sam predložila da srednje obrazovanje u Srbiji postane obavezno.

To ne samo da je u skladu sa svim preporukama koje Srbija dobija i ne samo da je uvedeno već u nekim zemljama u okruženju, već su i tom prilikom mnogi poslanici, praktično svi poslanici opozicije, a gotovo i svi poslanici vladajuće većine izrazili mišljenje da je taj predlog dobar. Ja sam imala, mogu da kažem, zadovoljstvo čak da čujem kasnije i od ministra u nekoliko navrata da kaže u ovom domu i na drugim mestima da smatra i da misli da će ovaj predlog zapravo biti usvojen. Naravno, ne kao moj predlog, nego da Srbija ima nameru da uvede obavezno srednje obrazovanje.

Pošto vladajuća većina obično izražava mišljenje da su svi predlozi koji dolaze od strane opozicije nebulozni, loši, glupi, čula sam razne komentare za ovih meseci i godina, koliko ovde sedim, i čula sam mnogo puta mišljenje da nikada od strane opozicije nije došao ni jedan dobar predlog, smatram da, ne samo za ovaj moj predlog, nego i za mnoge druge predloge koji su došli od strane opozicije, ne važi, jer za mnoge od ovih predloga, a evo kako sam i sama navela, za ovaj moj predlog sam čula mnogo puta da, ne samo da smatraju da je dobar, nego da je to nešto što će Srbija u nekoj doglednoj budućnosti učiniti.

Molim vas zato da napravite jedan ozbiljan presedan u ovoj Skupštini, da usvojite ovaj moj predlog i da stavimo na dnevni red raspravu o tome da Srbija treba da uvede obavezno srednje obrazovanje. Ako to ne želite da učinite, mislim da jasno pokazujte da vam nije najvažnija dobrobit Srbije, nego da vladajuća većina razmišlja o dobrobiti svoje stranke i da su vam stranka i partija iznad države i iznad dobrobiti građana Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč?
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, žrtvovaću nekoliko sekundi zato što je prethodni govornik ili govornica rekla da nekad imaju šansu da nešto kažu itd. Stiče se utisak da je opozicija diskriminisana. Zbog građana moram da iznesem podatak. Do današnjeg dana u ovom sazivu opozicioni poslanici imaju 6.698 javljanja, gotovo sedam hiljada. Da se neki nisu javljali, možda bi bolje prošli na izborima, možda je bolje da su ćutali. Oni koji nemaju nešto posebno veliko da kažu, nekad je bolje da ćute. Sedamdeset i šest zarez jedno javljanje po Poslovniku.

Vlast, stranke koje podržavaju vladajuću većinu 4.696 javljanja. Dakle, dve hiljade manje, iako ih ima sto šesdeset i nešto. Obraćanja po poslaniku 29, tri puta manje. Znači, oni imaju tri puta više javljanja i hoće da kažu da su diskriminisani.

Što se tiče Zaštitnika građana, konačno je pronađen građanin koga je on zaštitio, zaštito je samog sebe. Zaštitnik građana i zaštićenik, je veoma opasan čovek. Dakle, čovek za koga mediji tvrde na osnovu forenzičkih izveštaja sa barutom na rukama, preti streljanjem predsedniku Republike. Tog čoveka koji dok je bio Zaštitnika građana ili zaštićenik, koji je bio zaštićen, koji je u radno vreme šetao kuče, veoma je opasan čovek iz drugog razloga, on preti da će brisati registrovane stranke. On, vođa neregistrovane političke partije, udruženja građana koje švercuje kao političku stranku da bi izbegao finansijsku kontrolu Agencije za borbu protiv korupcije, jer udruženja građana ne podležu toj vrsti kontrole, on preti registrovanim političkim strankama da će ih izbrisati iz registra.

Nadalje, zaštićenik Saša Janković, bivši levičar, bivši službenik Miloševićevog režima je od Britanske ambasade dobio, zajedno sa Poverenikom 100.000 evra ili 80.000 funti za izradu modela Zakona o uzbunjivačima. Model zakona je bio loš, 100.000 evra ili 80.000 funti je potrošeno tako što se Zaštitnik građana umesto zaštitom građana počeo baviti politikom i napao državno rukovodstvo sa pozicija sa kojih je trebao da štiti građane, a u stvari je samo štitio sebe i svoje privilegije i 100.000 evra koje je dobio od Britanaca, kao nekad Simović, da minira sopstvenu državu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, koji je podneo Narodnoj skupštini 5. maja 2017. godine.
Da li narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić želi reč?
Izvolite.