Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani potpredsedniče Vlade sa saradnicima, uvažene kolege, podnela sam amandman na član 1. u kojem se dodaje stav 3, jer smatram da se na taj način dodatno definiše član 1. koji se odnosi na kadrovsku strukturu i ljudske resurse u ovako važnoj oblasti kao što je stanogradnja i građevinarstvo.

Kako bih obrazložila amandman koji sam podnela, veoma je važno da naglasim da je Predlog zakona o izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti prethodilo sistematsko rešavanje svih pitanja i prevazilaženje svih eventualnih problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji, s obzirom da realizacija projekta istovremeno počinje na više različitih lokacija, u više različitih gradova, a da su tu i druge obaveze, kao što je postupak eksproprijacije i izmene planskih dokumenata.

Zbog toga je formirana radna grupa za praćenje i koordinaciju sprovođenja aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje, rešenje ministarke Mihajlović od 11.12.2017. godine. Pri formiranju ove radne grupe veoma je važno voditi računa o kompetentnosti i stručnosti članova komisije, odnosno radne grupe, kako bi se izbegli svi dodatni problemi, a ceo postupak sproveo u roku.

Zbog prethodnih loših iskustava u realizaciji mnogih projekata koji su srećom iza nas, pre svega kašnjenja, dodala sam stav 3. na član 1, da i u okviru samog zakona bude dodatni stav koji nadležne, po zakonu, obavezuje na visoke kriterijume pri odabiru ljudskih resursa za implementaciju ovako ozbiljne oblasti kao što je stanogradnja. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, sa ovim završavamo današnji rad.
Sa radom nastavljamo sutra, u utorak, 22. maja 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.
Zahvaljujem.