Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Ne znam odakle da počnem. Pre svega moram da kažem da sam se ja javila posle izlaganja kolege Zorana Živkovića i da su svi poslanici pre mene dobili reč, ali ja ću se vratiti na to izlaganje kolege Živkovića.

Mi smo čuli jednu rečenicu o njegovom amandmanu. Sve ostalo su bili hvalospevi koje je on iznosio o sebi i o tome kako je on bio uspešan kada je bio na vlasti. Bio je uspešan tako što se nije brinuo mnogo o povećanju plata i penzija…

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Žarić Kovačević, molim vas prvo odredbu Poslovnika nam recite za koju smatrate …
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Koji član? Član 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

To je bilo.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Član 107. govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

I to je bilo.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Član 108. – o radu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.

Dakle, dozvolili ste poslaniku Zoranu Živkoviću da ovde govori hvalospeve o tome kakav je on bio kada je bio na vlasti.

On je bio takav što je uzeo 500 miliona evra za nepostojeće vinograde. On je bio takav što je zloupotrebljavao položaj premijera. On je bio takav što je radio samo privatizacije i prodaje društvenog kapitala. On je bio takav što se zaduživao i iz toga isplaćivao plate i penzije.

A, ovde danas slušamo hvalospeve i ovde se danas takvom poslaniku dozvoljava da govori da poslanici SNS i da ministri u Vladi Republike Srbije iznose laži. Ministri su i u načelnoj raspravi izneli činjenice koje govore o tome na koji način će se sada povećati penzije.

Molim vas da sednicu vratite u svoj tok. Molim vas da sledeći put, vi ste dali kolegi opomenu, ali da sledeći put reagujete na strašne uvrede i na strašne psovke koje ovde poslanici SNS, a vidite kako svi sedimo mirno i niko ne viče i niko se ne svađa i niko ne priča psovke u parlamentu, molim vas da sledeći put povedete računa o dostojanstvu Narodne skupštine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Žarić Kovačević, smatram da nisam prekršio navedenu odredbu Poslovnika. Svaki poslanik ima pravo da se hvali, pa makar to i ne odgovaralo istini. Evo, i kolega Živković je sad čak rekao da će ponovo da uvodi vanredno stanje u Srbiju. Sad sam ga čuo.
Ali, pošto vidim kuda ide ova rasprava, sada u skladu sa članom 112. Poslovnika određujem pauzu u trajanju od pet minuta.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Dragan Vesović, Marija Janjušević, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč?
Kolega Vesović, izvolite.